CURSOS INFORMATICA outubro - decembro 2014 - Concello de

CURSOS INFORMATICA outubro - decembro 2014
Aula de Cambre – 1 Básico – Luns e mércores de 10:00 a 11:30 h
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nºsorteo
15
16
17
18
20
1
2
3
4
5
7
8
APELIDOS
REY LOPEZ
TEMPRANO PEÑIN
VARELA FONT
VAZQUEZ RODRIGUEZ
VEIGA PEREZ
ALVAREZ SANCHEZ
CANDAL LAUDA
CIBREIRO SANTALLA
CRESPO LOPEZ
DELGADO CORZO
FERNANDEZ MORENTE
GOMEZ POLO
NOME
MARIA DEL CARMEN
MARIA DEL PILAR
JOSE LUIS
ALVEDRO
LAUDELINA
MARIA ELENA
MARIA FLORA
ABEL
ARACELI
SUSANA
JOAQUIN
CARMEN
PADRÓN
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
FELICITAS
MARIA JAVIER
MIRELLA
MARIA DEL CARMEN
DOLORES JOSEFA
PILAR
MARIA EUGENIA
MARIA CARMEN
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
TRAB.
edicións
ant.
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
Listaxe de agarda
13
14
15
16
17
18
19
20
10
11
12
13
14
19
6
9
LOPEZ DIAZ
LOPEZ PEREZ
MENDEZ PRECEDO
PAZ DEL RIO
PEREIRO BOTANA
VAZQUEZ VEIRAS
DIAZ DIAZ
LESTA BRANDARIZ
NON
NON
NON
NON
SI
SI
SI
SI
Aula de Cambre – 2 Avanzado – Martes e xoves de 20:30 a 22:00 h
(Non se acadou o número mínimo de participantes polo que o seu inicio estará condicionado
á consecución do grupo)
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
APELIDOS
PEREZ LOUREIRO
CUBEIRO FERNANDEZ
NAVEIRA PEREIRO
REY GAREA
NUÑEZ GAYO
VAZQUEZ GARCIA
RAMOS MERA
RIVEIROS FONTE
SANJURJO BOUZAS
NOME
JUAN CARLOS
BRAIS
ELVIRA
MARIA CARMEN
JESUS MANUEL
DOLORES BEATRIZ
MARIA JOSE
XOSE ROXELIO
NURIA
PADRÓN
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
TRAB.
edicións
ant.
Aula do Graxal – 3 Avanzado – Martes e xoves de 10:00 a 11:30 h
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nºsorteo
8
9
10
11
12
15
17
18
19
21
APELIDOS
LESTA BRANDARIZ
LISTE VAZQUEZ
LOPEZ CRUZ
LOPEZ LAFUENTE
MARTINEZ PEREZ
PREGO BERMUDEZ
RODRIGUEZ CORCOBA
RODRIGUEZ LOPEZ
SEOANE MIRAS
SUAREZ SISO
NOME
MARIA LUISA
MARIA TERESA
MARIA AURORA
MARIA DEL CARMEN
MARIA
JULIO
ANTONIO
JUAN CARLOS
MARIA
FARIZADA
PADRÓN
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
TRAB.
edicións
ant.
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
Listaxe de agarda
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
22
1
3
4
5
6
13
14
16
20
2
7
23
24
VIZOSO GARCIA
ALAMA AGUILAR
AMEIJEIRAS GOMEZ
DEL RIO MARTINEZ
DELGADO DIAZ
FARALDO SANCHEZ
MORIS CARIDAD
PORTAS CASTRO
RIVAS TEIJEIRO
SOLLA PORTELA
ALONSO VAZQUEZ
LAMAS GARCIA
FERNANDEZ RODRIGUEZ
CABANAS DOURADO
TERESA
INMACULADA
DOSINDA
PURIFICACION
MARIA DEL CARMEN
MARIA DEL CARMEN
SUSANA
MARIA TERESA
MARIA DOLORES
MANUEL
MARIA
JOSE LUIS
SALOME
MARIA JESUS
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
FÓRA DE PRAZO
FÓRA DE PRAZO
NON
NON
NON
NON
NON
NON
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Aula da Barcala – 4 Básico – Luns e mércores de 20:30 a 22:00 h
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nºsorteo
14
15
1
3
4
5
7
8
10
11
12
2
APELIDOS
VALLEDOR FERNANDEZ
VAZQUEZ RODRIGUEZ
BARBOSA DA SILVA
DIAZ REBORIDO
FERNANDEZ BARALLOBRE
MARTINEZ GALLEGO
PADIN CALVO
PRESEDO MATA
RAÑA JUNCAL
RIVAS VAZQUEZ
RODRIGUEZ SANCHEZ
BERMUDEZ SOUSA
NOME
PURA
BENILDE
MARIA DE FATIMA
MARIA JOSE
MARIA CARMEN
FAUSTO ALBERTO
JOSE ANTONIO
MANUEL
DIGNA MARIA
MARIA DE LA PAZ
ANTONIO
ENCARNA
PADRÓN
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
TRAB.
edicións
ant.
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
SI
Listaxe de agarda
13
14
15
16
17
9
13
16
6
RAMIREZ MONTOYA
TEIJIDO ROCA
VEIGA VAZQUEZ
MUIÑO ALVAREZ
GONZALEZ HERNANDEZ
MARGARITA
LUIS
VISITACION
MARIA TERESA
ZACARIAS
SI
NON
SI
NON
NON
NON
NON
FÓRA DE PRAZO
SI
NON
NON
NON
No caso de baixas, as vacantes serán cubertas na orde establecida na listaxe de agarda de cada grupo,
o que se comunicará aos interesados.
Data de inicio: mércores 1 e xoves 2 de outubro, respectivamente
Máis información: 981 613 193 - Área de Cultura e Turismo