relación de personal docente seleccionado en fase externa

RELACIÓN DE PERSONAL DOCENTE
SELECCIONADO EN FASE EXTERNA
1. ANCO LLASA KATHIA LUCERO
2. BUSTAMANTE CAIPA ROXANA MARIELA
3. CARREON FLORES DANTE ENRIQUE JUAN
4. CHAVEZ BORNAZ ALONSO FAUD EVERALDO
5. CHAVEZ CORIMAITA MERYHELEN
6. CHAVEZ HUAILLANI JORGE LUIS
7. CHAVEZ LUQUE SVETLANA CLAUDIA
8. DEL CARPIO MORENO FRANSHESCA VANESSA
9. GONZALES DIAZ MARIA LUZ
10. LEON CCAHUANA JOHANNA LUCILA
11. NEIRA HUAMANI DULCE CECILIA
12. TANCO VILLASANTE LORENZO JAIME
13. ZEBALLOS GONZALES EDWIN VIDAL