ν= η ρ= dynamischeViskosität Dichte

Technische Unternehmensberatung
Ingenieurbüro
Wir lösen Ihr technisches Problem.
Dynamische Viskosität η
Zentipoise
[cP]
Millipascalsekunde
[mPa*s] oder
[g/(m*s)]
Pascalsekunde
[Pa*s] oder
[kg/(m*s)]
0,32
1
2
4
6
10
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100
125
150
175
200
250
300
400
500
750
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
5.000
6.895
7.500
10.000
15.000
20.000
30.000
40.000
50.000
70.000
100.000
200.000
500.000
1.000.000
kinematische Viskosität
Technische Unternehmensberatung
Ingenieurbüro
Dirk Brunner
0,00032
0,0010
0,0020
0,004
0,006
0,010
0,015
0,020
0,030
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,13
0,15
0,18
0,20
0,25
0,30
0,40
0,50
0,75
1,0
2
2
3
3
5
7
8
10
15
20
30
40
50
70
100
200
500
1.000
Poise
[P]
0,0032
0,010
0,020
0,040
0,060
0,100
0,150
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
0,800
0,900
1,000
1,25
1,50
2
2
3
3
4
5
8
10
15
20
25
30
50
69
75
100
150
200
300
400
500
700
1.000
2.000
5.000
10.000
[psi*s] oder
[lbf*s/in²]
0,047
0,15
0,29
0,58
0,87
1,45
2,18
2,9
4
6
7
9
10
12
13
15
18
22
25
29
36
44
58
73
109
145
218
290
363
435
725
1.000
1.088
1.450
2.176
2.901
4.351
5.802
7.252
10.153
14.504
29.008
72.519
145.038
Beispiel
Aceton (20°C)
Wasser (20°C)
Milch (20°C)
Olivenöl (40°C)
Olivenöl (20°C)
Flüssigwachs (90°C)
Pudding (40°C)
Glyzerin (20°C)
Honig (40°C)
Shampoo (20°C)
Honig (20°C)
Butter (40°C)
Zahnpasta (40°C)
Teer (20°C)
η dynamische Viskosität
ν= ρ =
Dichte
www.technik-consulting.eu