XUNTA DE GALICIA - Deputación de Lugo

SÁBADO, 14 DE MARZO DE 2015
Nº 060
XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS AXENCIA GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS.
SERVIZO PROVINCIAL DE LUGO
Anuncio
Autorizado pola superioridade o pago de expropiacións dos terreos ocupados con motivo das obras de:
ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA LU-722 BECERREÁ-NAVIA DE SUARNA. TREITO II: A RIBEIRA-NAVIA DE
SUARNA
TERMINO MUNICIPAL DE NAVIA DE SUARNA
CLAVE: LU/01/056.01.2
Este servizo da Axencia Territorial de Infraestruturas resolveu:
Sinalar a data de pago, segundo a relación de afectados que se achega e coa asistencia do representante da
administración, alcalde e secretario do citado concello.
Día: 8 de abril de 2015
Hora: de 11:15 a 12:30 h
Lugar: Concello de NAVIA DE SUARNA
Lugo, 27 de febreiro de 2015. O xefe do servizo, Gerardo Pallares Sánchez
EXPEDIENTE.2809
ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA LU-722 BECERREÁ - NAVIA DE SUARNA. TREITO II: A RIBEIRA - NAVIA
DE SUARNA
CLAVE LU/01/056.01.2
CONCELLO
NAVIA DE SUARNA
LISTADOS DE DIRECCIÓNS
PREDIO/S
TITULAR/ES
DIRECCION
222
ÁLVAREZ GÓMEZ MANUEL
Vilameixide, 7. Navia de Suarna
246
CALVO FERNÁNDEZ JULIA
R/ Cuco Ruis Cor. T. Urb. V. Carmen, 1 - 1º I. 15406 Ferrol
236
DESCOÑECIDO
231.7
DESCOÑECIDO
231.5
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ FRANCISCO
R/ Armañá, 16 - 4º B. Lugo
JAVIER, JOSÉ MANUEL, AUGUSTO
ALFREDO, MARÍA ANGELES, JESÚS MARÍA
243, 247
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ LUIS, MARÍA
Avda. de Galicia, 19. 27650 Navia de Suarna (Luis)
GLORIA, ESTHER, NÉLIDA, ESTRELLA,
JOSÉ RAMÓN; FERNÁNDEZ YÁÑEZ
PATRICIO, JOSÉ RAMÓN
231.2
FERNÁNDEZ ROBLEDO, MANUEL HDROS
227.2
FERNÁNDEZ, MANUEL HDROS.
Cimadevila, s/n. Navia de Suarna
248
GÓMEZ RODRÍGUEZ MARÍA DEL CARMEN
R/ Madalena, 18 Port. 2 - 1º I. 15895
237, 242
LOSADA LÓPEZ OVIDIO; FERNÁNDEZ
C/ Lázaro Cárdenas, 27. 15009 A Coruña
Milladoiro. Ames (A Coruña)
2
Núm. 060 – Sábado, 14 de Marzo de 2015
B.O.P de Lugo
LOSADA MARÍA CONCEPCIÓN, MARTA,
ANTONIO
232, 251
M.V.M.C NAVIA DE SUARNA
212, 217
M.V.M.C PIN
Plaza España, 1. Navia de Suarna
Pin de Abaixo, 7. Navia de Suarna
231.10, 231.14, MÉNDEZ COTARELO, MANUEL HDROS.
Freixis. Navia de Suarna
226.5, 226.6
214
MÉNDEZ LÓPEZ ANSELMO
Vilameixide, 9. Navia de Suarna
215
MÉNDEZ LÓPEZ DOLORES
Cuesta Quintela, 8. 27190 Coeo - Lugo
219
MON QUIROGA MANUEL
Vilameixide. Navia de Suarna
220.1
NIÑO LÓPEZ, NICASIO HDROS.
Vilameixide. Navia de Suarna
254
NÚÑEZ RODRÍGUEZ PILAR ELDA
C/ Ancares, 2. Navia de Suarna
245
RODRÍGUEZ GÓMEZ MANUEL
Penasinceira, 1. Navia de Suarna
252
RODRÍGUEZ GÓMEZ MANUEL; ÁLVAREZ MON
C/ Lázaro Cárdenas, 27. A Coruña
FLORA
231.13
RODRÍGUEZ, ANTONIO
EXPEDIENTE.2810
CLAVE LU/01/056.01.2
CONCELLO
Navia de Suarna
LISTADOS DE DIRECCIÓNS
PREDIO/S
TITULAR/ES
DIRECCION
238, 239
MESA COTARELO, ARTURO HDROS.
Avda. de Galicia, 22 - 1º. 27650 Navia de Suarna
R. 0954
Anuncio
Autorizado pola superioridade o pago de expropiacións dos terreos ocupados con motivo das obras de:
ADAPTACIÓN DA ESTRADA LU-701 A FONSAGRADA (LU-530). LÍMITE PROVINCIAL DE ASTURIAS
TERMINO MUNICIPAL DE A FONSAGRADA
CLAVE: LU/06/020.01
Este servizo da Axencia Territorial de Infraestruturas resolveu:
Sinalar a data de pago, segundo a relación de afectados que se achega e coa asistencia do representante da
administración, alcalde e secretario do citado concello.
Día: 10 de abril de 2015
Hora: de 11:30 a 12:30 h
Lugar: Concello de A FONSAGRADA
Lugo, 27 de febreiro de 2015. O xefe do servizo, Gerardo Pallares Sánchez
EXPEDIENTE. 2889
ADAPTACIÓN DA ESTRADA LU-701 A FONSAGRADA (LU-530) LÍMITE PROVINCIAL DE ASTURIAS
CLAVE
LU/06/020.01 CONCELLO A Fonsagrada
LISTADOS DE DIRECCIÓNS
PREDIO/S
TITULAR/ES
104CO, 106CO,
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ DAVID
DIRECCION
C/ Rey Pelayo, 3 - 1º C - Piedras Blancas. Asturias
108CO
159CO
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ INÉS, ISOLINA;
Fonfria, 5. A Fonsagrada (Inés)
ÁLVAREZ ARIAS JOSEFA; DORADO PEREZ
Ferreirous, 11. A Fonsagrada (Josefa)
JOSÉ; FERNÁNDEZ NÚÑEZ RAMÓN; ARGUL
C/ Santa Apolonia, 94-1º. AvilésAsturias(Ramón)
NÚÑEZ AMALIA; LÓPEZ RODRÍGUEZ
Fonfria, 4. 27113 A Fonsagrada (Amalia)
NOVAGILDO;FERREIROS ARIAS JUAN
3
Núm. 060 – Sábado, 14 de Marzo de 2015
B.O.P de Lugo
PABLO; TÉMEZ FERNÁNDEZ
CARMEN;VILLAVERDE TEMEZ JUAN
ANTONIO, CARMEN
2CO
54B
LÓPEZ ÁLVAREZ MANUEL
Penela, 13. A Fonsagrada
PEINÓ DÍAZ VANESSA, VICTORIA, VICTOR
Avda. da Coruña, 36 - 5º Dcha. Lugo
ALFREDO; DÍAZ COUSO MARÍA LUZ
R. 0955
Anuncio
Autorizado pola superioridade o pago de expropiacións dos terreos ocupados con motivo das obras de:
PROXECTO MODIFICADO Nº 1 DA ADAPTACIÓN DA ESTRADA LU-701 A FONSAGRADA (LU-530). LÍMITE
PROVINCIAL DE ASTURIAS
TERMINO MUNICIPAL DE A FONSAGRADA
CLAVE: LU/06/020.01 M1
Este servizo da Axencia Territorial de Infraestruturas resolveu:
Sinalar a data de pago, segundo a relación de afectados que se achega e coa asistencia do representante da
administración, alcalde e secretario do citado concello.
Día: 10 de abril de 2015
Hora: de 11:30 a 12:30 h
Lugar: Concello de A FONSAGRADA
Lugo, 27 de febreiro de 2015. O xefe do servizo, Gerardo Pallares Sánchez
EXPEDIENTE. 2831
PROXECTO MODIFICADO Nº1 DA ADAPTACIÓN DA ESTRADA LU-701 A FONSAGRADA (LU-530) LIMITE
PROVINCIAL DE ASTURIAS.
CLAVE LU/06/020.01.M1
CONCELLO
A FONSAGRADA
LISTADOS DE DIRECCIÓNS
PREDIO/S
TITULAR/ES
DIRECCION
1157
ÁLVAREZ ARIAS JOSEFA; GONZÁLEZ
Ferreirós, 11. A Fonsagrada
ÁLVAREZ MARÍA PRÁXEDES, ALEJANDRO,
ALICIA, FE
1158
Fernández Fernández Inés;Álvarez Arias
Fonfria, 5. A Fonsagrada (Inés); Ferreirós, 11. A Fonsagrada (Josefa);
Josefa;Dorado Pérez José; Fernández Núñez
Santa Apolonia, 94 - 1º. Avilés (Ramón); Fonfria, 4. 27113 A Fonsagrada
Ramón; Argul Núñez Amalia;López Rodríguez
(Amalia); Fonfria, 2. A Fonsagrada (Juan Antonio)
Novagildo;Fernández Fernández
Isolina;Ferreiros Arias Juan Pablo; Témez
Fernández Carmen; Villaverde Témez Juan
Antonio,Carmen
R. 0956
Anuncio
Autorizado pola superioridade o pago de expropiacións dos terreos ocupados con motivo das obras de:
PROXECTO MODIFICADO Nº 1 DA ADAPTACIÓN DA ESTRADA LU-703. TREITO: BARBEITOS-LÍMITE DE
PROVINCIA
TERMINO MUNICIPAL DE A FONSAGRADA
CLAVE: LU/05/193.02 M1
Este servizo da Axencia Territorial de Infraestruturas resolveu:
4
Núm. 060 – Sábado, 14 de Marzo de 2015
B.O.P de Lugo
Sinalar a data de pago, segundo a relación de afectados que se achega e coa asistencia do representante da
administración, alcalde e secretario do citado concello.
Día: 10 de abril de 2015
Hora: de 11:30 a 12:30 h
Lugar: Concello de A FONSAGRADA
Lugo, 27 de febreiro de 2015. O xefe do servizo, Gerardo Pallares Sánchez
EXPEDIENTE. 2850
PROXECTO MODIFICADO Nº1 DAS OBRAS DE ADAPTACIÓN DA ESTRADA LU-703. TREITO: BARBEITOS LÍMITE DE PROVINCIA
CLAVE LU/05/193.02.M1
CONCELLO
A Fonsagrada
LISTADOS DE DIRECCIÓNS
PREDIO/S
TITULAR/ES
DIRECCION
1118
ARIAS ARIAS MANUEL
Barbeitos, 5. 27100 A Fonsagrada
1006
LÓPEZ VILLABEIRÁN SILVINO
Barbeitos, 13. A Fonsagrada
EXPEDIENTE. 2849
PROXECTO MODIFICADO Nº1 DAS OBRAS DE ADAPTACIÓN DA ESTRADA LU-703. TREITO:BARBEITOS
LÍMITE DE PROVINCIA.
CLAVE
LU/05/193.02.M1 CONCELLO
-
A Fonsagrada
LISTADOS DE DIRECCIÓNS
PREDIO/S
TITULAR/ES
DIRECCION
1112, 1114
ÁLVAREZ MUIÑA JOSEFA HDOS.
Mesón Novo. A Fonsagrada
1109
ÁLVAREZ PÉREZ JUAN ANTONIO
Vilarchao, 8. 27113 A Fonsagrada (Lugo)
1097
ARIAS RODRÍGUEZ DAVID, GUILLERMO,
Vilarchao, 7. 27113 A Fonsagrada (David)
ANGÉLICA, ESTHER, ANTONIO
C/ San Pedro, 89 1-4 Casteldefels - Barcelona (Guillermo)
Ronda de Paradai, 36 - 4º C. Lugo (Angélica)
C/ Fuente del Real, 18 - 2º D. Gijón- Asturias (Esther)
C/ Marcelino Esquius, 33 2-1. L´Hospitalet de Llobregat - Barcelona
1116
FERNÁNDEZ GARCÍA ANA MARÍA;
Vilarchá. A Fonsagrada
RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ ALFREDO
1110, 1115
MÉNDEZ CAMPOS GIL
C/ Poeta Alfonso Camin, 29 - 4º E. 33209 Gijón - Asturias
R. 0957
Anuncio
Autorizado pola superioridade o pago de expropiacións dos terreos ocupados con motivo das obras de:
CORREDOR SARRIA-MONFORTE DE LEMOS. TREITO: SARRIA-NOCEDA
TERMINO MUNICIPAL DE SARRIA
CLAVE: LU/03/007.01.1
Este servizo da Axencia Territorial de Infraestruturas resolveu:
Sinalar a data de pago, segundo a relación de afectados que se achega e coa asistencia do representante da
administración, alcalde e secretario do citado concello.
Día: 16 de abril de 2015
Hora: de 12:45 a 13:15 h
Lugar: Concello de SARRIA
Lugo, 27 de febreiro de 2015. O xefe do servizo, Gerardo Pallares Sánchez
5
Núm. 060 – Sábado, 14 de Marzo de 2015
B.O.P de Lugo
Término Municipal de Sarria
INFORME DE DIRECCIONES de las fincas expropiadas con motivo de las obras de Corredor Sarria - Monforte
de Lemos. Treito: Sarria - Noceda.
CLAVE: LU/03/007.01.1
PREDIO/S
107 - CO1
TITULARES
DIRECCIÓN
LÓPEZ ALVAREDO JOSÉ ANTONIO
LG CHANCA nº 13
CP - POBLACIÓN
27618 – SARRIA (LUGO)
Término Municipal de Sarria
INFORME DE DIRECCIONES de las fincas expropiadas con motivo de las obras de Corredor Sarria -Monforte de
Lemos. Treito: Sarria - Noceda.
CLAVE : LU/03/007.01.1
PREDIO/S
203 – CO2;
207 – CO1
TITULARES
DIRECCIÓN
MONTE VECIÑAL EN MAN COMUN DE CHORENTE
U.T.E. NOCEDA
RUA NOVA Nº 80 ENTLO
CP - POBLACIÓN
27600-SARRIA - LUGO
Término Municipal de Sarria
INFORME DE DIRECCIONES de las fincas expropiadas con motivo de las obras de Corredor Sarria - Monforte
de Lemos. Treito: Sarria - Noceda.
CLAVE : LU/03/007.01.1
PREDIO/S
69 - CO1
TITULARES
DIRECCIÓN
CP - POBLACIÓN
ALVAREDO ALVAREDO JOSE
LG CHANCA 1.
27600-SARRIA-LUGO
U.T.E. NOCEDA
RÚA CALVO SOTELO Nº 275 BAIXO.
27600-SARRIA (LUGO)
22 - CO1;
30 - CO1;
32 – 1;
34 - CO2;
36 – 1;
52 - CO1;
57 - 1
R. 0958
Anuncio
Autorizado pola superioridade o pago de expropiacións dos terreos ocupados con motivo das obras de:
AUTOVÍA NADELA-SARRIA (A6) 1ª FASE
TERMINO MUNICIPAL DE SARRIA
CLAVE: LU/01/066.01
Este servizo da Axencia Territorial de Infraestruturas resolveu:
Sinalar a data de pago, segundo a relación de afectados que se achega e coa asistencia do representante da
administración, alcalde e secretario do citado concello.
Día: 16 de abril de 2015
Hora: de 12:45 a 13:15 h
Lugar: Concello de SARRIA
Lugo, 27 de febreiro de 2015
6
Núm. 060 – Sábado, 14 de Marzo de 2015
B.O.P de Lugo
O xefe do servizo, Gerardo Pallares Sánchez
EXPEDIENTE. 2820
AUTOVIA NADELA - SARRIA (A6) 1ª FASE
CLAVE LU/01/066.01
CONCELLO
SARRIA
LISTADOS DE DIRECCIÓNS
PREDIO/S
TITULAR/ES
DIRECCION
354CO2
LÓPEZ VILA JOSÉ MARÍA
Betote. Sarria
341CO3
TOURÓN DÍAZ LUIS
Casa Castro - Betote de Arriba, 34. Sarria
5.1CO2
VÁZQUEZ VÁZQUEZ ADELINA
C/ Río Celeiro, 9. 27600 Sarria
EXPEDIENTE. 2821
AUTOVIA NADELA - SARRIA (A6) 1ª FASE
CLAVE LU/01/066.01
CONCELLO
SARRIA
LISTADOS DE DIRECCIÓNS
PREDIO/S
TITULAR/ES
DIRECCION
210CO2
RIVAS SANTOS JOSÉ MANUEL
C/ José Antonio, 19 - 2º . 27600 Sarria
R. 0959
Anuncio
Autorizado pola superioridade o pago de expropiacións dos terreos ocupados con motivo das obras de:
CORREDOR SARRIA-MONFORTE DE LEMOS. TREITO: SARRIA-NOCEDA
TERMINO MUNICIPAL DE O INCIO
CLAVE: LU/03/007.01.1
Este servizo da Axencia Territorial de Infraestruturas resolveu:
Sinalar a data de pago, segundo a relación de afectados que se achega e coa asistencia do representante da
administración, alcalde e secretario do citado concello.
Día: 16 de abril de 2015
Hora: de 10:30 a 11:00 h
Lugar: Concello de O INCIO
Lugo, 27 de febreiro de 2015. O xefe do servizo, Gerardo Pallares Sánchez
Término Municipal de O Incio
INFORME DE DIRECCIONES de las fincas expropiadas con motivo de las obras de Corredor Sarria - Monforte
de Lemos. Treito Sarria - Noceda.
CLAVE : LU/03/007.01.1
PREDIO/S
4-2
TITULARES
LOPEZ FERNANDEZ MANUEL
DIRECCIÓN
LG VILADEMOUROS Nº 16
CP - POBLACIÓN
27341-O INCIO-LUGO
Término Municipal de O Incio
INFORME DE DIRECCIONES de las fincas expropiadas con motivo de las obras de Corredor Sarria - Monforte de
Lemos. Treito Sarria - Noceda.
CLAVE : LU/03/007.01.1
7
Núm. 060 – Sábado, 14 de Marzo de 2015
PREDIO/S
TITULARES
B.O.P de Lugo
DIRECCIÓN
CP - POBLACIÓN
GACIO MENDEZ JOSE RAMON;
32 – CO1
LG CHORENTE Nº 1 OURAL
27392-SARRIA-LUGO
LG CHORENTE Nº 1 OURAL
27392-SARRIA-LUGO
FERNANDEZ LOPEZ MANUELA
21 – CO1;
21 – CO2;
GACIO MENDEZ JOSE RAMON
23 – CO1;
23 – CO2
R. 0960
Anuncio
Autorizado pola superioridade o pago de expropiacións dos terreos ocupados con motivo das obras de:
PROXECTO MODIFICADO NÚMERO 1 DA OBRA DE ADAPTACIÓN DA ESTRADA LU-641 AO PLAN DE BAIXA
INTENSIDADE MEDIA DIARIA (IMD) DE VEHÍCULOS. TREITO: SANTA MARÍA DO MAO-O INCIO
TERMINO MUNICIPAL DE O INCIO
CLAVE: LU/08/090.02. M1
Este servizo da Axencia Territorial de Infraestruturas resolveu:
Sinalar a data de pago, segundo a relación de afectados que se achega e coa asistencia do representante da
administración, alcalde e secretario do citado concello.
Día: 16 de abril de 2015
Hora: de 10:30 a 11:00 h
Lugar: Concello de O INCIO
Lugo, 27 de febreiro de 2015. O xefe do servizo, Gerardo Pallares Sánchez
EXPEDIENTE.2828
PROXECTO MODIFICADO Nº1 DA OBRA DE ADAPTACIÓN DA ESTRADA LU-641 AO PLAN DE BAIXA
INTENSIDADE MEDIA DIARIA (IMD) DE VEHICULOS. TREITO: SANTA MARÍA DO MAO - O INCIO.
CLAVE LU/08/090.02.M1
CONCELLO
O INCIO
LISTADOS DE DIRECCIÓNS
PREDIO/S
TITULAR/ES
DIRECCION
130
POMBO GONZÁLEZ MARÍA
C/ Florida Blanca, 44 - 2º 2ª. 08906 L' Hospitalet de Llobregat
XUSTIPREZO
LIQUIDACIÓN DA CANTIDADE DE XUSTIPREZO DOS PREDIOS EXPROPIADOS POLAS OBRAS DE
“PROXECTO MODIFICADO NUMERO 1 DA OBRA DE ADAPTACION DA ESTRADA LU-641 AO PLAN DE BAIXA
INTENSIDADE MEDIA DIARIA (IMD) DE VEHICULOS. TREITO: SANTA MARIA DO MAO – O INCIO
CLAVE LU/09/090.02.M1
CONCELLO DE O INCIO
LISTADO DE DIRECCIÓNS
PREDIO/S
TITULAR/ES
DIRECCIÓN
CP
POBOACIÓN
1, 3
ARIAS DIAZ MARIA ASUNCION
LG VAL DO MAO 1
27636
O INCIO
R. 0961
8
Núm. 060 – Sábado, 14 de Marzo de 2015
B.O.P de Lugo
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio
Pagamento do prezo xusto pola ocupación de bens e dereitos afectados pola execucion do proxecto
denominado: Modificado L.A.T. 132 kV D/C conexión subestación Ludrio coa L.A.T. Meira-Ceao (Exp. 002/2011
A.T.)
Comunícase a todos os interesados no expediente, no que se sigue o procedemento expropiatorio das
instalacións de referencia, que o día 30 de marzo de 2015 convócaselles ao pagamento das fincas número 9, 12,
15, 16, 17, 20, 26 e 34 na Casa do Concello de Castro de Rei, segundo as resolucións ditadas polo Xurado de
Expropiación de Galicia. Cómpre advertir aos propietarios das fincas afectadas, que serán notificados
individualmente, que os pagos realizaranse nas condicións que establecen os artigos 48 da Lei de Expropiación
Forzosa, do 16 de Decembro de 1954 e 48, 49 e 50 do seu Regulamento, do 26 de Abril de 1957.
Lugo, 3 de marzo de 2015. A xefa territorial, Pilar Fernández López
R. 0962
GOBERNO DE ESPAÑA
SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO EN LUGO. SECRETARÍA XERAL
Anuncio
En expediente de expulsión, instruido al ciudadano de Uruguay ROBERTO CARLOS OLGUIN MEIRELLES, ha
recaído resolución de prescripción con fecha 19/02/2015, declarando la prescripción de la sanción de multa.
Como quiera que la notificación de dicha resolución no ha podido ser practicada, se procede a su
notificación según lo previsto en el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo de
26 de noviembre de 1992, modificada por la Ley 4, de 13 de enero de 1999, BOE 14 de enero de 1999.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa cabe interponer potestativamente recurso
de reposición, ante este organismo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación
de la presente resolución. Para el caso de que no hiciera uso de este derecho, puede interponer el plazo de dos
meses a contar desde el siguiente a la notificación de la presente resolución, recurso ContenciosoAdministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de de Lugo, de acuerdo con lo dispuesto en
los art. 14 y 46 de la Ley 29/1998 (BOE 14 de julio), con independencia de cualquier otro recurso que
considere procedente interponer.
El correspondiente expediente figura a disposición de la interesada para conocimiento íntegro y constancia
del mencionado acto en la Oficina de Extranjeros de esta Subdelegación del Gobierno en Lugo, Calle Río
Neira, 19-21.
EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO, Ramón Carballo Páez
R. 0963
Anuncio
En expediente
de expulsión, instruido al ciudadano de Brasil MAXWEL PIMENTEL LEAO, ha recaído
resolución de prescripción con fecha 19/02/2015, declarando la prescripción de la sanción de multa.
Como quiera que la notificación de dicha resolución no ha podido ser practicada, se procede a su
notificación según lo previsto en el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo de
26 de noviembre de 1992, modificada por la Ley 4, de 13 de enero de 1999, BOE 14 de enero de 1999.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa cabe interponer potestativamente recurso
de reposición, ante este organismo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación
de la presente resolución. Para el caso de que no hiciera uso de este derecho, puede interponer el plazo de dos
meses a contar desde el siguiente a la notificación de la presente resolución, recurso ContenciosoAdministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de de Lugo, de acuerdo con lo dispuesto en
los art. 14 y 46 de la Ley 29/1998 (BOE 14 de julio), con independencia de cualquier otro recurso que
considere procedente interponer.
El correspondiente expediente figura a disposición de la interesada para conocimiento íntegro y constancia
del mencionado acto en la Oficina de Extranjeros de esta Subdelegación del Gobierno en Lugo, Calle Río
Neira, 19-21.
9
Núm. 060 – Sábado, 14 de Marzo de 2015
B.O.P de Lugo
EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO, Ramón Carballo Páez
R. 0964
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N. 3 LUGO
Anuncio
Dª MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBALLO, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social nº 003 de LUGO,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 191/2014 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de DON RAFAEL VIZCAINO CEREIJO, contra la empresa “HIERROS Y METALES FERNANDEZ Y NEIRA,
SLU”, sobre DESPIDO, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“Acuerdo:- a) Declarar a la empresa “HIERROS Y METALES FERNANDEZ Y NEIRA, SLU” en situación de
INSOLVENCIA, por importe de 28.673,40 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional.- b)
Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.- c) Una vez firme, inscríbase en el registro
correspondiente según la naturaleza de la entidad.-Notifíquese a las partes.- MODO DE IMPUGNACIÓN:
Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la
resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de
trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25
euros, en la cuenta nº 2324 en el BANESTO debiendo indicar en el campo concepto, "recurso" seguida del código
"31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del "31
Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.- LA SECRETARIA JUDICIAL,”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a la empresa “HIERROS Y MTALES FERNÁNDEZ Y
NEIRA, S. L.”, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En LUGO, a cinco de Marzo de dos mil quince. LA SECRETARIA JUDICIAL,
R. 0988
XULGADO DO SOCIAL N. 5 REFORZO VIGO
Anuncio
RAMÓN ELOY RODRÍGUEZ FRIEIRO, Secretario Xudicial de reforzó do Xulgado do Social nº 5 de Vigo, FAGO
SABER:
Que no procedemento PO 779/14 deste xulgado, seguido a instancia de ALICIA GLADYS SOTO CUEVAS contra
XIRALBA SERVICIOS A LA HOSTELERIA S.L. e outra sobre cantidades, ditouse a seguinte resolución:
SENTENZA nº 115/15
Vigo, 27 de febreiro de 2015.
Visto he oído por min, Alejandro Couselo Barrio, Maxistrado Xuíz en función de apoio ó Xulgado nº 5 de Vigo,
o procedemento nº 779/2014 deste xulgado, cuxo obxecto o constitúe unha reclamación de cantidades.
Foron partes no procedemento:
1.- Demandante: Alicia Gladys Soto Cuevas que compareceu no procedemento no seu propio nome e interese,
defendida polo Avogado Don Ramón Hermida.
2.- Demandados: Annelida Platea S.L. e Xiralba Servicios a la Hostelería S.L., que non compareceron no
procedemento no seu propio nome e interese.
Seguen: ANTECEDENTES DE FEITO, FEITOS PROBADOS, FUNDAMENTOS DE DEREITO E XULGO
10
Núm. 060 – Sábado, 14 de Marzo de 2015
B.O.P de Lugo
Faise constar que se poderá ter coñecemento íntegro das resolución na sede deste xulgado.
E para que sirva de notificación ao demandado XIRALBA SERVICIOS A LA HOSTELERIA S.L. cuxo enderezo é
descoñecido, expido a presente para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
Faise saber ao destinatario que as seguintes comunicación faranse fixando copia da resolución no taboleiro
de anuncios da Oficina Xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolución con forma de auto ou
sentenza ou no caso de emprazamentos.
Vigo, vinte e sete de febreiro de dous mil quince. O SECRETARIO XUDICIAL.
R. 0989
Signature Not Verified
Asinado por: BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO
Data: 14.03.2015 08:00:00 CET
Razón:
Localización: España