jornada - Hospital Universitari Vall d`Hebron

Activitat
Altes
62.572
Altes mèdiques
29.805
Altes quirúrgiques
29.957
Altes de CMA
12.756
Ingressos
44.747
Cirurgia major
32.760
Cirurgies programades i urgents
18.428
Intervencions CMA
14.332
Urgències
192.113
Consultes externes
820.907
Primeres visites
235.075
Programa de la Jornada
09.30 h Presentació general dels programes.
Marc general de la formació
Condicions laborals i
desenvolupament dels programes
11.30 Visita guiada i entrevista a les
unitats docents
Professionals
Plantilla total
7.177
Facultatius especialistes
1.068
Diplomats sanitaris
2.270
Àrea General
Som centre de referència del Sistema Nacional de
Salut per a l’atenció de:
Àrea Maternoinfantil
Àrea de Traumatologia i Rehabilitació
Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)
Cemcat
Pavelló Docent
Banc de Sang i Teixits
Laboratoris clínics (mòdul blau)
•Osteotomia pelviana en displàsies de maluc en adult
•Tractament de les infeccions osteoarticulars resistents
•Ortopèdia infantil
•Trasplantament de progenitors hematopoètics
al.logènics infantil
•Tumors orbitaris
•Tumors extraoculars de la infància
•Tumors intraoculars de la infància
•Reconstrucció complexa de la superfície ocular
•Cremats crítics
•Trasplantament cardíac pediàtric
•Trasplantament hepàtic infantil
•Trasplantament pulmonar infantil i adult
•Trasplantament renal infantil
•Reconstrucció del pavelló auricular
•Assistència integral del nounat amb cardiopatia congènita i del nen amb cardiopatia congènita complexa
•Assistència integral de l’adult amb cardiopatia congènita
•Cardiopaties familiars (inclosa miocardiopatia hipertròfica)
•Esclerosi múltiple
•Neurocirurgia pediàtrica complexa
•Errors metabòlics congènics
Mòduls A, B i C de consultes externes
Antiga Escola d’Infermeria
Jornada de
portes obertes
per a futurs
residents
13 de març de 2015
Sala d’actes del Pavelló Docent. Planta 1
L’Hospital Universitari Vall d’Hebron
és un centre totalment lliure de fum.
Prohibit fumar a tot el recinte
Per a més informació, us podeu adreçar a:
Direcció de Docència
Edifici Pavelló Docent, planta 1
[email protected]
www.vhebron.net
L’Hospital Universitari Vall d’Hebron
L’Hospital Universitari Vall d’Hebron és un Hospital públic,
que pertany a l’Institut Català de la Salut, amb conveni docent amb la Universitat Autònoma de Barcelona, i un dels
majors centres formadors d’especialistes en ciències de la
salut de l’Estat espanyol.
Places docents 2015
133 Places d’especialistes en formació de
L’Hospital està format per 3 grans centres:
L’Àrea General
L’Àrea de Traumatologia i Rehabilitació
L’Àrea Maternoinfantil
Al·lergologia................................................................ 1
Medicina interna......................................................... 7
Anatomia patològica................................................... 3
Medicina nuclear........................................................ 1
Anestesiologia i reanimació...................................... 11
Medicina preventiva i salut pública............................. 2
Angiologia i cirurgia vascular...................................... 1
Microbiologia i parasitologia....................................... 2
Aparell digestiu........................................................... 3
Nefrologia................................................................... 2
Bioquímica clínica...................................................... 2
Neurocirurgia.............................................................. 1
Cardiologia................................................................. 3
Neurofisiologia clínica................................................ 1
Cirurgia cardiovascular............................................... 1
Neurologia.................................................................. 3
Cirurgia general i de l’aparell digestiu........................ 4
Obstetrícia i ginecologia............................................. 5
Cirurgia oral i maxil·lofacial......................................... 2
Oftalmologia............................................................... 3
Cirurgia ortopèdica i traumatologia............................ 4
Oncologia mèdica....................................................... 3
Cirurgia pediàtrica...................................................... 2
Oncologia radioteràpica............................................. 1
Cirurgia plàstica, estètica i reparadora....................... 2
Otorinolaringologia..................................................... 2
Cirurgia toràcica......................................................... 1
Pediatria i àrees específiques.................................. 15
Dermatologia MQ i venereologia................................ 1
Pneumologia.............................................................. 3
Endocrinologia i nutrició............................................. 1
Psicologia clínica........................................................ 2
Farmàcia hospitalària................................................. 3
Psiquiatria................................................................... 3
Farmacologia clínica.................................................. 3
Radiodiagnòstic.......................................................... 4
Geriatria...................................................................... 1
Radiofarmàcia............................................................ 1
Hematologia i hemoteràpia........................................ 2
Radiofísica hospitalària.............................................. 1
Immunologia............................................................... 1
Reumatologia............................................................. 1
Infermeria obstetricoginecològica............................... 3
Urologia...................................................................... 2
Compta també amb la Unitat de Cirurgia sense Ingrés
ubicada al Parc Sanitari Pere Virgili, i estén la seva activitat
a la Unitat d’Atenció Primària Especialitzada - CAP Horta, on
disposa d’una unitat d’atenció primària especialitzada i el
Centre de Salut Isabel Roig, on hi ha la Unitat d’Especialitats Pediàtriques.
Direcció de Docència
Som un dels principals centres formadors d’especialitats
a tot l’Estat: el primer en nombre de places i el segon en
nombre d’especialitats acreditades. La formació especialitzada és gestionada des de la Comissió de Docència, òrgan
constituït majoritàriament per tutors i residents electes.
Formació especialitzada
Especialitats hospitalàries
47
Especialitats intra-extrahospitalàries
2
Tutors de residents
143
Residents
552
47 especialitats hospitalàries. Cobertura hospitalària a
Medicina Familiar i Comunitària/Medicina del Treball
Infermeria pediàtrica................................................... 6
Medicina física i rehabilitació...................................... 4
Medicina intensiva...................................................... 3
Institut de Recerca
És un dels més potents de l’Estat i lidera diverses línies
d’investigació d’alt nivell
Assaigs clínics actius
Projectes de recerca actius
Índex d’impacte global
747
270
3.979,40
Promoció 2014