Programme

Programma Historisch Festival Almelo
Donderdag 16 april 2015
Aankomst eerste reenacters mogelijk. Graag aanmelden als u deze dag arriveert!
Arrival first re-enactors is possible, Please sign in if you arrive on this day
Arrivée Reconstitueurs possible, Veuillez bien nous en informer !
Vrijdag 17 april 2015
10.00-15.00
:
10.00 – 20.00 :
18.45 – 19.00 :
Educatieproject door vrijwilligers voor bezoek aan scholen.
Educational project by volonteers for visiting schools.
Aankomst resterende re-enactors, indeling / opbouw kampementen.
L’arrivée des participants, montage des bivouacs et l'enregistrement
Arrival rest re-enactors , layout and structure of encampments.
Highland Bagpipers
19.00-20.00 :
Officiële opening: Inspectie van de troepen door Prins van Oranje, Napoleon en bu rgemeester.
Ouverture Officiële Inspection des troupes par le Prince d’Orange, L’ Empereur et le Maire.
Official Opening ceremony. Inspection of the troops by the Prince of O range, the Emperor and the Mayor
20.00
Feestavond/Party/Fête.
:
Zaterdag 18 april 2015
08.00
08.30-09.15
:
:
Reveille
Distributie kruit / Distribution of powder / Distribution de la poudre
08.30-09.15
:
Voedselbedeling (kaas, brood, spek, ander beleg, melk e.d.)
Distribution de nourriture (fromage, pain, lard, charcuterie, lait)
Food Distribution (cheese, bread, bacon, cold cuts, milk)
11.00
11.00
11.00-11.30
11.30-12.30
12.00-13.30
12.30-13.30
13.00-13.30
13.30-14.00
14.30-15.00
15.00-16.30
16.30
16.45-17.30
17.30-18.00
17.30-19.30
18.00-18.30
18.30-19.30
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Kampementen open voor publiek / Encampment open for public / Bivouac ouvert au grand public
Exercitie / drill / Exercice
Demonstratie artillerie op middenterrein/Demonstration of artillery on battlefield area./ Démo Artillerie
Demonstratie militair veldhospitaal/Demonstration military field hospital. / Démo Hopital de campagne
Vogelshow / Bird Demonstration / Show de rapaces GEWEERVUUR VERBODEN – GUNFIRE FORBIDDEN – TIR DE FUSIL INTERDIT
Lunch Prins van Oranje, Napoleon en Meryton Society.
Oppakken en veroordeling van deserteur / Catching and condemnation of a deserter / Arrestation et condamnation d’un déserteur
Historische bruiloft/historical wedding./ Marriage historique
Historische paardenshow/Historical horse show on battlefield area. / Show historique equitation
Veldslag met aansluitend parade voor publiek/ Battle and parade for audience./ Bataille, suivi d’un défilé
Uitreiking kunstprijs Scholieren door Napoléon – Remise de prix aux écoliers par Napoléon – Handing over Art Price by Napoléon
Optreden / Performance De Oostvaarders
Optreden / Performance Highland Bagpipers
Historische maaltijd met re-enacters en publiek/Historical diner with re-enactors combined with audience./ Repas historique avec le public
Historische modeshow/ historical fashionshow / Défilé de mode historique
Optreden / Performance La Valetta
20.00
:
Feestavond/Party / Fête historique (Music : André & André)
Zondag 19 april 2015.
08.00
:
Reveille.
11.00
:
Kampementen open voor publiek / Encampment open for public / Bivouac ouvert au grand public
11.00
11.00-11.30
11.30-11.30
12.00-12.30
12.00-12.30
:
:
:
:
:
Exercitie / drill / Exercice
Demonstratie artillerie op middenterrein/Demonstration of artillery on battlefield area./ Démo Artillerie
Demonstratie militair veldhospitaal/Demonstration military field hospital. / Démo Hopital de campagne
Inspectie smokkelwaar / Inspection counterfit / Inspection contrebande
Historische modeshow/ historical fashionshow / Défilé de mode historique
12.00-13.30
12.30-13.30
13.00-13.30
13.30-14.00
:
:
:
:
Vogelshow / Bird Demonstration / Show de rapaces GEWEERVUUR VERBODEN – GUNFIRE FORBIDDEN – TIR DE FUSIL INTERDIT
Lunch Prins van Oranje, Napoleon en Meryton Society.
Oppakken en veroordeling van deserteur / Catching and condemnation of a deserter / Arrestation et condamnation d’un déserteur
Historische paardenshow/Historical horse show on battlefield area. / Show historique d’équitation
14.00-15.30
:
Veldslag met aansluitend parade voor publiek/ Battle and parade for audience./ Bataille, suivi d’un défilé
15.30-16.00
:
Optredens / Perfonmance La Valetta
16.00
:
Einde programma, afbouw kampementen/end of program, outfitting encampments / Fin du programme, démontage du bivouac