VVW Brugge

Betreft: Organisatie van de Nationale Spirouwedstrijd op zondag 26 april 2015
Beste Spirou-zeilers en ouders,
VVW Brugge Sint-Pietersplas en ‘Aan de Plas’ nodigen jullie uit op de Nationale
Spirouwedstrijd op zondag 26 april 2015.
Wedstrijdadres: Blankenbergse Dijk 75, 8000 Brugge
Inschrijvingen voor de wedstrijd zijn voorzien vanaf 09u00. De eerste start is om 10u00. Het
eerste waarschuwingssein is dus om 09u55. Voor de volgende manches wordt het
waarschuwingssein zo snel als mogelijk gegeven na het beëindigen van de vorige manche.
Er wordt geen start meer voorzien na 15u30. Vanaf 4 manches is er een aftrekmanche. Voor
een geldige wedstrijd moeten 3 manches gezeild worden.
De tijdslimiet voor het indienen van protesten: binnen 30 minuten na de finish van de laatste
boot in de wedstrijd.
Het inschrijvingsgeld bedraagt EUR 8,00 per deelnemer. De I.S.A.F. wedstrijdregels en de
Spirouclass regels zullen worden toegepast. Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn
voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van EUR 1.000.000,00. Elke
deelnemer zeilt onder eigen verantwoordelijkheid (zie regel 4 RvW, “Besluit om wedstrijd te
zeilen”) en is in het bezit van een geldige wedstrijdlicentie. De organiserende autoriteit
accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood
veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijd.
Bij de inschrijving is er ook mogelijkheid om een warme snack te reserveren voor ‘s middags.
Op het water is een zwem- of reddingsvest steeds verplicht.
De prijsuitreiking wordt voorzien omstreeks 17u00. Voor elke deelnemer is een souvenir
voorzien.
Boten, trailers en strandkarretjes kunnen op het grasveld afgezet worden. De wagens
moeten op de parking voor het domein geplaatst worden tijdens de wedstrijd.
Namens VVW Brugge
Namens Aan de Plas
Patrick Lamote
Voorzitter
Caroline Uyttendaele
Verantwoordelijke