Driegroschenoper - Gerrit Rietveld College

Vrijdag 10 april 19.30 uur DriegroschenOper.
Een unieke voorstelling door leerlingen van de TheaterKunstKlas, Eindexamen Muziek, twee koren,
een ensemble, een straatorkest gebaseerd op de Dreigroschenoper. De muziek van Kurt Weill en het
verhaal van Bertold Brecht is door deze leerlingen bewerkt tot een eigen versie van deze beroemde
opera over macht, hebzucht, jaloezie, lust en geld. Er wordt veel gezongen!