Financiële verslagen

Financiële verslagen
Inhoud
1. Inleiding
Pag. 3
2. Financieel verslag 2011/2012
Pag. 3
2. Financieel verslag 2012/2013
Pag. 4
3. Financieel verslag 2013/2014
Pag. 5
2 1. Inleiding
Het boekjaar van Enactus UvA loopt van augustus t/m juli. Van elk boekjaar vanaf 2011/2012
wordt de eindbalans, de staat van baten en lasten en een toelichting gegeven.
1. Financieel verslag 2011/2012
Enactus UvA werft geld door partnerschappen aan te gaan. Partners kunnen kennispartners
zijn, maar ook financieel partner. Het geld dat binnenkomt door de partners, wordt gebruikt
om Enactus UvA sterker te maken; twee keer per jaar vindt er een recruitment plaats
waarbij Enactus UvA studenten werft om het team te versterken. Ook is er geld aanwezig om
de continuïteit te waarborgen, de organisatie te professionaliseren en de projecten te
ondersteunen mocht dit nodig zijn.
Leden van Enactus UvA betalen elke maand €7,50. Van dit geld worden de maandelijkse
teammeetings georganiseerd.
De financiën worden beheerd door de penningmeester, in samenwerking met de overige
leden van het bestuur.
3 2. Financieel verslag 2012/2013
Enactus UvA werft geld door partnerschappen aan te gaan. Partners kunnen kennispartners
zijn, maar ook financieel partner. Het geld dat binnenkomt door de partners, wordt gebruikt
om Enactus UvA sterker te maken; twee keer per jaar vindt er een recruitment plaats
waarbij Enactus UvA studenten werft om het team te versterken. Ook is er geld aanwezig om
de continuïteit te waarborgen, de organisatie te professionaliseren en de projecten te
ondersteunen mocht dit nodig zijn.
Leden van Enactus UvA betalen elke maand €7,50. Van dit geld worden de maandelijkse
teammeetings georganiseerd.
De financiën worden beheerd door de penningmeester, in samenwerking met de overige
leden van het bestuur.
4 3. Financieel verslag 2013/2014
Enactus UvA werft geld door partnerschappen aan te gaan. Partners kunnen kennispartners
zijn, maar ook financieel partner. Het geld dat binnenkomt door de partners, wordt gebruikt
om Enactus UvA sterker te maken; twee keer per jaar vindt er een recruitment plaats
waarbij Enactus UvA studenten werft om het team te versterken. Ook is er geld aanwezig om
de continuïteit te waarborgen, de organisatie te professionaliseren en de projecten te
ondersteunen mocht dit nodig zijn.
Leden van Enactus UvA betalen elke maand €7,50. Van dit geld worden de maandelijkse
teammeetings georganiseerd.
De financiën worden beheerd door de penningmeester, in samenwerking met de overige
leden van het bestuur.
5