nieuwsbrief - Gymgroep Herent

Gymgroep Herent
vzw
secretariaat : Anskje Witttebrood, Binnenhof 16, 3020 Veltem Beisem 016/489852
Beste ouders, turners en turnsters,
Zoals we al aankondigden vindt onze jaarlijkse turnshow plaats op zondag 15 maart 2015. Deze show gaat
door in de Nieuwe Ymeria sporthal te Wijgmaal.
De kinderen zullen hun uiterste best doen om van dit gebeuren een mooi en afwisselend schouwspel te maken.
Wij rekenen dan ook op jullie aanwezigheid!
Wegens het grote ledenaantal, houden we 2 shows op die dag. Alle groepen nemen deel aan beide shows,
behalve de kleuters van Veltem en de kleuters van Herent. Zo kunnen we iedereen een goede zitplaats
garanderen.
Dit opzet vraagt natuurlijk een goede organisatie. Daarom vragen we jullie onderstaande richtlijnen te
respecteren.
1. Show 1 begint om 13u30, de deuren worden geopend om 13u00.
Show 2 begint om 17u00, de deuren worden geopend om 16u30.
Beide shows duren ongeveer 2 uur.
Gelieve het openingsuur van de deuren te respecteren. Vroeger komen is echt niet nodig.
2. Alle kinderen nemen deel aan beide shows, behalve alle kleuters van Veltem en Herent.
Alle kleuters van Herent nemen enkel deel aan show 2, de kleuters van Veltem nemen
enkel deel aan show 1.
3. Wij zorgen uiteraard voor opvang van de kinderen tussen de 2 shows. Ook voor een versnapering en water
wordt gezorgd. Frisdrank en een lunchpakketje kan u met de kinderen meegeven, indien gewenst. Ook
gezelschapsspelletjes en teken- en leesmateriaal mogen meegebracht worden.
4. De dag van de show houden we in de voormiddag een korte generale repetitie, tussen 9u00 en 11u. Elke
groep oefent een half uurtje. Gelieve ervoor te zorgen dat de kinderen daar tijdig aanwezig zijn. De juiste
uurregeling hiervoor alsook de gewenste showkledij worden later meegedeeld en zal je ook terug vinden
op onze website: www.gymgroepherent.be.
5. De inkomkaarten voor show 1 en show 2 zijn te koop tijdens de les vanaf 14/02/2015.De prijs van de
kaarten in voorverkoop bedraagt 8 euro voor volwassenen en 7 euro voor -12 jarigen en 60-plussers. Wij
raden aan de gewenste kaarten zo snel mogelijk te kopen.
Wij beseffen dat het een erg drukke dag zal worden, maar zijn ervan overtuigd dat het met jullie medewerking
voor iedereen de moeite waard zal zijn.
Het bestuur en de lesgevers.
We vragen alle leden vóór 1/2/2015 te laten weten of ze al dan niet zullen deelnemen aan
de show, dit via een briefje aan de lesgevers of via mail: [email protected]
Bedankt!