Een brief voor later

Zwolle, zondag 9 februari 2014
Brief aan de dopelingen van dominee Wim Hortensius
Beste doopouders, gemeente van de Levende,
een brief voor jullie kinderen, voor als ze zelf kunnen lezen:
Lieve Eva, Jelmer, Marit, Marius, Roemer en Toine,
Op een winderige zondagochtend in februari 2014 zijn jullie gedoopt. Met jullie
zessen. Groot feest in de Oosterkerk. Wat waren jullie moeders en vaders trots!
En ook jullie broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, en hun vrienden. Ze hadden jullie
mooiste babyfoto’s uitgekozen voor op de voorkant van het liturgieboekje. Vraag
ze er maar eens naar.
Jullie komst in hun leven maakte hen heel blij, maar er veranderde ook heel veel
voor hen. Dat vertelden ze toen we jullie doopdienst met elkaar voorbereiden.
Want sommigen van jullie maakten er een sport van om vooral ’s nachts wakker te
zijn. Anderen lachten in het begin niet zo, eerlijk gezegd huilden sommigen van
jullie nogal veel.
Het is ook wat: geboren worden: wat een heftig proces, vol verrassingen, en dan
zelfstandig moeten ademen, maar toch zo afhankelijk zijn, de wereld gaan
ontdekken, en de mensen om je heen.
Jullie moeders en vaders hebben jullie prachtige namen gegeven. Die jullie soms
verbinden met je opa en oma. Of met je grote broers. Misschien kun je nog eens
samen met ze gaan zingen: ‘De drie T’s’!
We zongen ook over jullie naam, dat wij bij de doop Gods Naam legden naast die
van jou. Want dat was toch wel het belangrijkste van deze dienst, dat jullie
werden gedoopt. Jullie vaders en moeders zochten soms naar woorden om uit te
leggen wat jullie doop voor hen betekent. Dat geeft ook niets. Net zo min als we
jullie geboorte met ons verstand kunnen bevatten, we noemen het ‘een wonder van
God’, uit liefde, net zo min is altijd precies te omschreven wat je gelooft. Het
blijft ook een mysterie.
1
Jullie ouders hadden prachtige beelden om te omschrijven hoe zij jullie doop
beleefden. Denk maar eens aan een vuurtoren, misschien heb je die wel eens
gezien op een vakantie aan zee. De vuurtoren geeft een lichtstraal in de nacht,
maar niet voortdurend. De lichtstraal draait rond, en dan weer valt het licht op de
één, dan weer op de ander, wat verderop, en dat gaat zo maar door.
En dat zul je denk ik in je leven ook gaan ervaren. Dat er soms momenten zijn, dat
het donker voor je is. Dat er moeilijke dingen in jouw leven gebeuren, of in dat van
je moeder of je vader, of van je opa of oma, of van wie je ook maar houdt. Dat
zijn soms ook de moeilijkste momenten in je geloof. Dan lijkt het of God er
helemaal niet is. Dan is vrede ver te zoeken, liefde blijkt alleen maar een heel
klein dun woordje te zijn. Die donkere momenten, zo zul je ook leren, die kent
ieder mens. Maar er zijn kinderen en grote mensen in onze wijde wereld, die elke
dag weer angstig zijn, omdat er oorlog is in hun stad of in hun land. Of mensen
mogen daar niet zijn wie zij willen zijn, en niet geloven wat zij willen geloven. Vaak
moeten zij vluchten. Moeilijk is dat.
Gelukkig keert de lichtstraal van de vuurtoren altijd weer een keer terug. Dat zijn
die gelukkige momenten, waarop mensen elkaar een hand geven, vrede met elkaar
sluiten, samen een nieuw begin maken. Het zijn ook die momenten waarop jij voelt
dat er van jou gehouden wordt. Want waar liefde tintelt, bruist het leven. Het
zijn die lichtmomenten dat jij merkt dat jij een uniek mens bent, dat je jouw
talenten mag gebruiken, je eigen weg mag vinden. En mag ervaren dat de wereld er
voor jou is en met jou een stukje mooier wordt.
Iemand van de ouders vertelde dat het geloof een wegwijzer is. Over die
wegwijzer hebben wij in jullie doopdienst een stukje uit de bijbel gelezen, je moet
het maar eens opzoeken, het staat in de Bergrede van Jezus. ‘Jezus?’, vraag je?
Ja, want in onze kerk geloven wij dat Jezus ons de weg wijst in ons leven. Er staan
prachtige verhalen over hem in het Tweede Testament. Bijvoorbeeld: toen hij
werd gedoopt, in de Jordaan, toen noemde God hem zijn kind, die ons zou leren
vertrouwen op God. Jezus kreeg daarvoor toen ook kracht van God, Heilige Geest
noemen we dat. Jezus komt op voor mensen die geen gelukkig leven hebben, juist
tegen hen zegt hij in die beroemde Bergrede dat God van hen houdt, en dat er
nieuwe toekomst voor hen is. Als ook jij hem wilt volgen, - en mijn ervaring is, ik
spreek voor mezelf, hij is het echt waard om te volgen -, dan ben jij voor hem het
licht in de wereld en dan ben jij voor hem het zout van de aarde. Dat is jouw
dooptekst! Misschien houd je helemaal niet van zoute dingen, moet je er niet aan
denken: een zoute haring. Maar zout betekent hier: dat je in je leven, samen met
de mensen om je heen, steeds meer smaak mag krijgen voor wat goed is en mooi.
Je zal straks met natuurkunde wel leren dat zout kan oplossen in water. Jezus
maakt dan een vergelijking, een gelijkenis noemen we dat in de kerk. Hij zegt: dat
zout, dat is eigenlijk woord van God en kracht van God.
2
Dat je probeert iets van jouw geloof te laten zien in je dagelijks leven. Dat je
overal waar je komt probeert om jezelf te zijn, vriendelijk en open, bereid om
andere kinderen en mensen te helpen, in vertrouwen op God. Dan verliest in jou
het zout, het Woord, zijn kracht niet.
En misschien ben je wel eens bang in het donker, ik ben dat ook wel eens. Als het
er dan over gaat dat je licht in de wereld bent, dan betekent dit dat je er in je
leven op mag vertrouwen dat God er altijd voor je is, waar je je ook bevindt en
hoe het ook met je gaat. Zijn liefde te ontvangen, dat kan je helpen om als mens
op te bloeien, om zelf licht uit te stralen, betrouwbaar te zijn voor de mensen met
wie je leeft.
Een moeder zei ook het zo mooi te vinden dat je er als ouder niet alleen voor
staat, dat God ons wil helpen en andere mensen, dat er een gemeente is waar je
als ouder en als kind deel van uit mag maken.
Daar ging het over in jouw doopdienst.
Maar misschien vind je de brief nu wel lang genoeg.
Weet dat we in die doopdienst zo blij en dankbaar waren met jullie.
Wij als ouders en gemeente hopen van harte dat je gelukkig zult zijn en dat je een
mooi mens zult worden. Smaakmaker en lichtdrager, met Jezus als grote
wegwijzer. Probeer er in je leven maar op te vertrouwen: God is altijd dicht bij je
en zal je steeds weer nieuwe kracht geven.
Ik vond het prachtig om jullie te dopen.
Vrede en alle goeds,
dominee Wim.
3