Verslag vergadering Den aftrap 18-04-2014

Verslag vergadering DEN AFTRAP: 18/04
Aanwezigen:
DB;
Sara Gers
Sarah de Prins
Eveline Van Bogaert
KSJ: Lotte Haest Mathilde Proost
Scouts: Geert van de Lisdonck
Don Bosco; Sara Heyndrickx
Korridor: Jens Willemsens
Wiedes: Davy Bollansée
Verontschuldigd:
MaartjeMichielsen ,VIB (Matthias), Wouter Luyckx
Afwezig:
VIB
Opzet
Kinderen komen met hun ouders naar de activiteit. Als we alle kinderen uit
Beerse en Vlimmeren willen aantrekken, ook kinderen buiten de
jeugdbewegingen, dan zullen we ouders in beperkte mate moeten toelaten.
De werkgroep voorziet een apart zone voor ouders waar zij rustig iets kunnen
drinken. Voor deze zone moeten we wel wat reclame maken.
De leiding van de verschillende jeugdbewegingen begeleiden de activiteiten.
Het is niet de bedoeling dat de leiding met hun ban langs de verschillende
standjes gaat, de kinderen moeten die alleen kunnen. Er zal wel leiding
rondlopen om de kinderen op het juiste pad te sturen :)
1
Het dagelijks bestuur zal de kinderen ontvangen aan de inkom van de school.
Vanuit de inkom kunnen de kinderen 2 wegen ingestuurd worden: groen en
rood
groen: 5-8j speelplaats lagere school
rood: 9-13j speelplaats GIBLO + speelplaats kleuterschool
Op elke speelplaats staan de activiteiten van een bepaalde kleur.
Deze activiteiten worden voorbereid en begeleid door de leiding van de
verschillende jeugdbewegingen.
De kinderen krijgen een kaart met vakjes, zodat ze niet meer dan 2x aan het
zelfde kraampje kunnen spelen  Kaartjes maken
Activiteiten
5-8j (speelplaats lagere school : voor min 100 kinderen materiaal voorzien)
We hebben enkele voorstellen voor activiteiten, deze voorstellen kunnen nog
veranderd worden .
KSJ
Scouts
Don Bosco
1. Knutselen
1.grimmen
1.snoepsatés
2. ?
2.kringspelletjes
3. ?
3.joebakken
EXTRA:
springkasteel, trampoline, parachute, stoepkrijt, kleurplaten
VIB
1.Visbak?
2.?
3.?
2
9/13j ( speelplaats GIBLO + kleuterschool )
KSJ
Scouts
VIB
1.hot dog wedstrijd
1.kubben
1.?
2.
2.macramé
2.?
3.
3.?
3.?
EXTRA:
springkasteel, speleobox, grote gezelschapsspelen, Optreden en workshop
jong seizoen, dansinitiatie door Silke (oud- leiding), circuskoffer jeugddienst.
EXTRA:
- springkasteel: Geert
- Springkastelen: DB
- Springkastelen: DB
-Willen Dj Erik & Vis (scouts) kinder- en jeugdmuziek draaien? Jeugdraad zorgt
voor installatie.
- DB: scholen verwittigen + tafeltennis
- DB: aanduidingen activiteiten + speelkaarten maken
Optreden
1. Maarten Meyers: jong seizoen
- Trampoline wall duo show 5-10min meerdere keren per dag (cf deze
video maar dan met 2 personen)
- workshop van deze twee artiesten (jongleren en acrobatie e.a. kleinere
circus disciplines indien gewenst
- Dit wordt betaald door het GC ’t heilaar in het kader van het Jong
seizoen.
3
Reclame
- affiches plakken aan plakpalen
- affiches plakken in winkels
- parochieblad, uit in Beerse
-buttons voor de kinderen van alle lagere scholen in Beerse.
Aandenken
festivalbandje
vieruurtje
500stuks voorzien
Activiteit van de oudsten
Leeftijd: vanaf 14j
Duur: 14.00 tot 16.00 uur
Deze leden komen op de school om 16.00 uur ook een vieruurtje eten.
Jeugdhuis Wiedes wilde dit jaar ook deze activiteit ondersteunen. Jeugdhuis
Wiedes wil wel graag ondersteuning van een aantal personen.
Voorstel leiding van de oudste groepen? Deze leiding kan opdrachten
verstoppen of mister x zijn of rond rijden met een auto om de groepen te
volgen.
Volgende vergadering 18 juni van 19.00 tot 20.00 uur korridor
4