Decorandus: de heer R.W.M. (Roeland) Mathijsen (56

Decorandus:
Onderscheiding:
Uitgereikt:
Locatie:
de heer R.W.M. (Roeland) Mathijsen (56)
Lid in de Orde van Oranje Nassau
woensdag 26 maart 2014
Raadzaal gemeentehuis Schijndel
Beschrijving bijzondere verdiensten:
Vanwege defungeren als volksvertegenwoordiger. Decorandus is sinds 2002 raadslid van de gemeente
Schijndel en heeft zich in deze 12 jaren buitengewoon en met grote inzet verdienstelijk gemaakt.