Flyer - Kalverfokclub Ring Súd

Kalverfokclub
Ring Sûd organiseert:
Zaterdag
13 september 2014
Kalverkeuring
Locatie:
Centrum Gorredijk
Aanvang: 9.30 uur
Voor kalveren in de leeftijd vanaf:
1 september 2013 t/m 30 april 2014
Opgeven vóór 23 juli
Voor opgave, vragen of
opmerkingen kunt u
terecht bij:
Annemarie de Jong:06-21540108
Lute- Evert Wedekind: 0653644206
Of bekijk onze website:
www.ringsud.nl