UITNODIGING

PAROCHIERAAD
SINT-NIKLAAS
MESEN
UITNODIGING
GELOOFSGESPREK MET Rev. MPHO TUTU
op zaterdag 6 december 2014 om 11 uur
in de Sint-Niklaaskerk te Mesen
ter herdenking van de Kerstbestanden
Beste,
Rev. Mpho Tutu, anglicaans priester en dochter
van bisschop Desmond Tutu, komt op zaterdag 6
december naar Mesen naar aanleiding van de
herdenking van de kerstbestanden 100 jaar terug
tijdens WO I.
Zij zal er om 11 uur een lezing geven over het
boek dat ze samen schreef met haar vader: ‘Het
boek van vergeving’. Daarin wordt benadrukt dat
vergeven een proces is.
Een echte aanrader voor allen die worstelen met
deze problematiek en voor allen die begeleiding
geven in een pastorale of psychologische setting.
Daarna volgt er een geloofsgesprek met vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten die
aangeven hoe in hun godsdienst met vergeving en verzoening omgegaan wordt. We noteren ondermeer
de aanwezigheid van Dr. Ghaleb Bencheikh, een sleutelfiguur van de Franse moslimgemeenschap en
voorzitter van de ‘World Conference of Religions for Peace’
De voertaal is het Engels en er wordt geen algemene vertaling voorzien. Het geheel wordt gemodereerd
door Don Mullan, de Ierse voortrekker voor de herdenking van de ‘Christmas Truces’ .
Dit alles wordt afgesloten met de ‘First Prayer Ceremony’ waarbij de vertegenwoordigers van de
verschillende geloofsgemeenschappen een eerste gebed bidden in de 11 de eeuwse crypte onder de kerk
van Mesen. Het is de bedoeling om deze ruimte een nieuwe bestemming te geven als Multireligieuze
Gebedsruimte waarin de kerstbestanden permanent herdacht worden. Mensen van over de hele
wereld, ongeacht hun geloofsovertuiging, worden er uitgenodigd om te bidden voor vrede. Dit op een
plaats die tijdens WO I dienst deed als veldhospitaal en waar A. Hitler nog verzorgd werd. Meteen het
enige bouwwerk van stad Mesen dat – onder de puinen van de abdij van Mesen – deze periode van
waanzin overleefd heeft.
Rev. Mpho Tutu samen met haar vader
De aanwezigen worden daarna nog
uitgenodigd om het glas te heffen op het feest
van onze patroonheilige Sint-Niklaas en wat na
te praten. De deelname is gratis – een vrije
bijdrage is mogelijk – maar inschrijven is
noodzakelijk bij [email protected] of op nr. 0476
42 85 44. Dit kan tot en met 4 december 2014.
Hartelijk welkom namens de Parochieraad van
de Sint-Niklaasparochie van Mesen
Jean Vanhoorne - Voorzitter
Diaken Dirk Verschoore