folder_brielse_meer_2014

maart 2014
Watersportregels
in het recreatiegebied Brielse Maas
De vroegere rivierarm Brielse Maas was eens van belang voor
de scheepvaart. Het toen zoute water staat bekend als
slagveld van de ‘watergeuzen’. Nu is de Brielse Maas, beter
bekend als het Brielse Meer, een fraai recreatiegebied van zo’n
800 ha. Naast de vele mogelijkheden om op het land de vrije
tijd door te brengen, biedt de waterplas van 400 ha volop
gelegenheid om watersport te beoefenen. Om bij het gebruik
van het gebied elkaar en de natuur zo weinig mogelijk overlast
te bezorgen, zijn er regels die zijn vastgelegd in wetten en
verordeningen. In deze brochure leest u een korte weergave
van deze regels.
Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
postadres
Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon
0900 2005 005
(€ 0,10 p/m)
e-mail
internet
Motorboten
Voor het varen met motorboten op het
Brielse Meer -mits niet sneller wordt
gevaren dan de maximum snelheid- is
geen vergunning nodig, maar er gelden
wel vaarregels. Die staan onder andere
vermeld op de borden langs het Brielse
Meer en zijn vastgelegd in het Binnenvaartpolitiereglement en de Scheepvaartverkeerswet.
Snelheid
Op het Brielse Meer geldt een maximumsnelheid van 12 km/uur. Er zijn twee
zones aangewezen waar slechts maximaal 6 km/uur mag worden gevaren.
Deze zones worden door borden
aangegeven.
Snelle motorboten
Voor motorboothouders die sneller willen
varen dan de toegestane 12 km/uur is een
speciale ontheffing verplicht. Waterschap
Hollandse Delta verleent een beperkt
aantal ontheffingen voor het snelvaren op
het Brielse Meer op zater-, zon- en
erkende feestdagen. Nieuw is dat op
doordeweekse dagen (uitgezonderd
erkende feestdagen) het snelvaren tussen
08.00 uur en zonsondergang is vrijgesteld. Het waterschap verleent geen dagof week ontheffingen.
Let op: snelvaren met boten langer dan
7,2 m (24 ft) en waterscooters is niet
toegestaan.
Wachtlijst
Het toekennen van een nieuwe ontheffing
loopt via een wachtlijst. Tot 2015 is deze
wachtlijst gesloten voor nieuwe
aanvragen. De wachtlijst geldt niet voor
bestaande ontheffinghouders.
Drie-dagen-regeling
Het recreatiegebied Brielse Maas kent vele
mogelijkheden om af te meren of voor
anker te gaan. Om zoveel mogelijk
recreanten te laten genieten van het
gebied is een zogenaamde “drie-dagenregeling” ingesteld. Dit houdt in dat het is
toegestaan om maximaal drie kalender-
[email protected]
www.wshd.nl
dagen op dezelfde plaats te blijven liggen.
Na deze drie dagen moet de boot
tenminste 500 meter worden verplaatst
en mag u niet binnen vijf kalenderdagen
op dezelfde plaats terugkeren. U mag uw
vaartuig ook niet langer dan acht uur
onbemand laten liggen. Voor vragen over
deze regeling kunt u contact opnemen
met de handhavers natuur en recreatie
van Groenservice Zuid-Holland.
Vaartuigen langer dan 16 meter
Vaartuigen met een lengte van meer dan
16 meter mogen niet in haventjes en
kreken varen. Afmeren mag uitsluitend
aan steigers (uitgezonderd steigers in
eigendom van het recreatieschap Voorne
Putten/Rozenburg), langs oevers en voor
anker.
Vaartuigen langer dan 20 meter
Vaartuigen langer dan 20 meter mogen
alleen met een schriftelijke ontheffing
van Groenservice Zuid-Holland op het
Brielse Meer varen. Bedrijfsvaartuigen
moeten hun ligplaats kiezen op een door
Groenservice Zuid-Holland aangewezen
locatie.
Natuur en milieu
Rietkragen beschermen de oever tegen
afkalving en zijn belangrijk voor vogels en
vissen. Rietkragen en andere natuurlijke
oevers zijn echter kwetsbaar.
Om de oevers te beschermen vraagt
Hollandse Delta u om:
 rustig te varen bij rietkragen;
 niet af te meren in het riet of te ankeren
in het riet of de oever;
 niet te lopen of te surfen in het riet;
 geen hinderlijke golfslag te veroorzaken.
Dode watervogels kunt u direct melden bij
het waterschapsloket van Hollandse Delta
of de Groenservice Zuid-Holland.
Chemisch afval en huisvuil
Houd de waterkwaliteit zo goed als deze
nu is. Loos daarom geen chemicaliën en
gooi geen afval overboord. Vuilniszakken
met afval kunnen worden achtergelaten
bij de Voornse Sluis, de watersportverenigingen, het Maritiem Center Brielle
en jachthaven Geijsman. Afvalolie,
bilgewater en lege accu’s kunt u inleveren
bij de Voornse Sluis, jachthaven Geijsman
en het Maritiem Center Brielle. Het legen
van de vuilwatertank kan bij het Maritiem
Center Brielle en jachthaven Geijsman.
Glas, papier en karton kunnen ook bij
Geijsman ingeleverd worden.
Open vuur
Het is verboden op de oevers een open
kampvuurtje te stoken. Barbecueën mag
wel, maar alleen door gebruik te maken
van de hiervoor bestemde toestellen.
Honden
Honden zijn aangelijnd toegestaan,
behalve in die gebieden waar staat
aangegeven dat ze los mogen lopen of
helemaal niet zijn toegestaan. Zorg dat de
hond geen overlast veroorzaakt aan
anderen.
Surfers
Het gehele Brielse Meer mag worden
bevaren door surfers. Natuurlijk is het
uitkijken naar zwemmers. Vaartuigen (dus
ook surfers) mogen niet varen/zich
bevinden binnen 5 meter afstand van
afgepaalde zwemplaatsen en binnen
30 meter afstand van de vissteigers.
Vissen
Het Brielse Meer is een prima visstek met
veel voorzieningen voor vissers. Vereist is
een geldige VISpas.
U krijgt automatisch een VISpas als u lid
wordt van een hengelsportvereniging. Ook
kunt u de VISpas kopen bij een
hengelsportzaak bij u in de buurt of bij
Dierenspeciaalzaak Knuffel & Co, Lijnbaan
12, Brielle, 0181 414281.
Zwemmen
Jaarlijks controleert de provincie
Zuid-Holland de kwaliteit van het zwemwater. Algemene en actuele informatie
over de zwemwaterkwaliteit staat op de
website van de provincie Zuid-Holland
(www.zuidholland.nl/zwemwater).
In geval van botulisme of bij gezondheidsklachten na het zwemmen kunt u
bellen met de zwemwatertelefoon,
0800 9036 of melden via
[email protected]
Openingstijden Voornse Sluis
voorjaar (2 maart t/m 15 april)
maandag t/m zaterdag 08.00-16.00 uur
zondag en erkende feestdagen geen
bediening
als 2e Paasdag valt voor 16 april: 08.0016.00 uur
zomer (16 april t/m 30 september)
maandag t/m donderdag 08.00-18.00 uur
vrijdag 08.00-20.00 uur, zaterdag 08.0020.00 uur, zondag + erkende feestdagen
08.00-20.00 uur
najaar (1 oktober t/m 30 november)
maandag t/m zaterdag 08.00-18.00 uur
zondag geen bediening.
winter (1 december t/m 1 maart)
maandag t/m vrijdag op afroep
zaterdag 08.00-16.00 uur
zondag en erkende feestdagen geen
bediening.
Op werkdagen kunt u een half uur van
tevoren bediening aanvragen via het
waterschapsloket.
Openingstijden Zoetwaterkanaalbrug
Zomer (16 april t/m 2 oktober)
maandag t/m donderdag 10.00 en
14.00 uur
vrijdag t/m zondag 10.00, 14.00 en
18.30 uur.
erkende feestdagen 10.00, 14.00 en
18.30 uur.
Winter (3 oktober t/m 15 april)
maandag t/m zaterdag 10.00 en
14.00 uur.
zondag en erkende feestdagen geen
bediening. Als Tweede Paasdag voor
16 april valt: 10.00 en 14.00 uur.
De bediening van de brug gaat via de
Verkeerscentrale Rhoon van
Rijkswaterstaat, 010 5032188.
Belangrijke adressen en telefoonnummers
waterschap Hollandse Delta
 Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk,
 waterschapsloket 0900 2005005
(24 uur per dag bereikbaar, € 0,10 p/m);
[email protected], www.wshd.nl.
Groenservice Zuid-Holland
010 2981010; www.gzh.nl/[email protected]
Zeehavenpolitie 0900 8844; tijdens de
zomerperiode kunt u bellen met
politiepost Brielse Meer, 010 2742618/
06 51152413 of in noodgevallen 112.
Zwemwatertelefoon, 0800 9036 of
[email protected],
www.zwemwater.nl.
www.zuid-hollandse-eilanden.nl
Informatie over recreatie op
Zuid-Hollandse eilanden.
Maritiem Centrum Brielle
0181 412536 of 06 53136235,
[email protected],
Over WSHD
Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater en de
(vaar)wegen, zuivert het afvalwater en draagt bij aan de ruimtelijke invulling van dit gebied. Meer informatie over Hollandse Delta
vindt u op www.wshd.nl. Voor vragen, klachten of meldingen over het waterschap kunt u contact opnemen met het waterschapsloket
via telefoonnummer 0900 2005 005 (10 ct/min) of e-mail naar: [email protected]