Download - UvA Studenten - Universiteit van Amsterdam

Magazine 2014-2015
Schrijf
je in voor
de Intreeweek!
START
Inhoudsopgave
Studeren
aan de UvA
Colofon
STARTmagazine is voor alle
­nieuwe UvA-studenten
Uitgave
Universiteit van Amsterdam,­
Bureau Communicatie
Eindredactie en coördinatie
Ellen Stoop
Redactieadres
STARTmagazine
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
[email protected]
Fotografie
ACTA, AMC, AUC, Jan Bartelsman,
Commissie Intree, Creative
­Commons, Fred van Diem,
­Liesbeth Dingemans, Ton
­Dujardin, DUWO Studentenhuisvesting, Flickr, Marcel van Gaalen,
Dirk Gillissen, Hollandse Hoogte,
Ursula Jernberg, Monique
­Kooijmans, Hanne Nijhuis,
Jeroen Oerlemans, Maarten
Schuth, ­Studio Zero, ­Wilbert van
Woensel
Ontwerp Lava.nl, Amsterdam
Vormgeving def., Amsterdam
Drukwerk HaboDacosta
Met dank aan
ASVA Studentenunie, C
­ entrale
Studentenadministratie,
­Commissie Intree, CREA, ­Facility
Services, ICT Services, Studenten
­­Services, USC, vele studenten,
­studenten­organisaties en andere
­betrokkenen
04. Welkom aan de UvA
06. Stappenplan inschrijving
08. Studeren aan de UvA
10. De bacheloropleiding
12. Naar het buitenland?
14. Tips voor studiesucces
18. Inspraak voor studenten
20. Open stadscampus
22. De masteropleiding
26. Ooit ben jij één van de 150.000
28. Wat biedt de UvA?
40. Fraude en plagiaat
41. W
at heb je nodig als student?
De tas van ...
42. Intreeweek: een week vol feesten,
cultuur en festivals, schrijf je in!
Studeren
in Amsterdam
Juni 2014
Getracht is alle rechthebbenden te
achterhalen. Degenen die menen
alsnog aanspraken te kunnen doen
gelden, wordt verzocht contact op
te nemen met de Universiteit van
­Amsterdam. Aan de inhoud van dit
­magazine kunnen geen rechten
worden ontleend.
© Universiteit van Amserdam
www.uva.nl/start
Op de cover: Drie bachelor­
studenten op de FNWI:
­Nassim (Psychobiologie),
Luca (Future ­Planet Studies) en
Tom (Informatiekunde).
Foto: Liesbeth Dingemans
46. Welkom in Amsterdam
48. Hotspots in Amsterdam
52. Wonen in Amsterdam
54. Bijbaantje?
56. ASVA
57. Alle verenigingen op een rij
3
START
Welkom aan de UvA
START
Welkom aan de UvA
Welkom
aan de UvA
‘It’s true hard work never killed anybody, but I figure, why take the chance?,’ zei
­Ronald Reagan, oud-president van de Verenigde Staten, eens tijdens een toespraak.
Hij bedoelde dit uiteraard met een knipoog, want wie heeft er meer gedaan dan hij
om president van het meest invloedrijke land ter wereld te worden?
Of je nu de beste advocaat van Nederland wilt worden. Of in een laboratorium aan
nieuwe medicijnen wilt werken. Of jezelf ziet als de nieuwe premier van Nederland.
Om je ambities waar te maken, moet je hard werken.
Daarnaast is een juiste keuze van groot belang. UvA Matching is hiervoor een goed
hulpmiddel. Jullie konden tijdens deze periode ervaren wat het daadwerkelijk betekent om student aan de UvA te zijn. Dit is waardevol, want met een weloverwogen
keuze is de kans groter dat je met een goede motivatie je ambities daadwerkelijk
waar kunt maken.
De UvA houdt van studenten met ambitie. Daarom krijgen jullie volop de ruimte
om jullie dromen en ambities na te streven. Een aantal vakken volgen bij een andere
opleiding om je kennis te vergroten? Geen probleem! Of verbreed je horizon door
een uitwisseling met een buitenlandse universiteit. Daarnaast kun je je aan de UvA
uitstekend naast je studie ontplooien: maatschappelijk of bestuurlijk, sportief of
creatief. Bijna alles is mogelijk, aan jou de keuze. De UvA ondersteunt je daarbij.
Ik hoop je in september aan de UvA welkom te heten.
Prof. dr. Dymph van den Boom
rector magnificus
MAAGDENHUIS
4
5
START
Inschrijven aan de UvA
START
Inschrijven aan de UvA
Stappenplan
inschrijving
Kijk welke stappen je moet zetten om
je in te ­schrijven voor je bachelor- of
­masteropleiding op
www.uva.nl/inschrijven
Studielink
Je hebt een inschrijf­
verzoek gedaan in Studielink voor een opleiding
aan de UvA, en Studielink
heeft je gegevens aan ons
doorgegeven. Als er nog
gegevens ontbreken ontvang je bericht van de
UvA (alle mails gaan naar
het e-mailaccount dat je
aan Studielink hebt
opgegeven).
Uiterlijk
31 augustus
1
25 t/m 29
augustus
VÓÓR
1 AUGUSTUS
UvA Matching*
UvA Matching is een
­verplicht onderdeel van je
inschrijving. Je maakt
kennis met de opleiding
en het onderwijs, nog
voordat je echt gaat
studeren, en test op die
manier je studiekeuze. Op
www.uva.nl/matching vind
je meer informatie.
* Alleen voor bachelor­
studenten, hiervoor word of
ben je uitgenodigd.
UvAnetID
activeren
Studiefinanciering aanvragen
Je aanvraag voor
studiefinanciering dien je
in bij de DUO. Doe dit
vóór 1 augustus zodat je
op tijd je studentenreis­
product kunt activeren.
www.duo.nl
2
6
3
Per mail heb je een
activeringslink voor je
persoonlijke UvAnetID
ontvangen. Activeer direct
je account. Je hebt je
UvAnetID o.a. nodig om je
in te schrijven voor de
Intreeweek en om je aan
te melden voor onderwijs
en tentamens.
4
Informatie over
je opleiding
Inschrijving
­afronden
Collegekaart
Via www.mijnuvapas.nl moet
je een (pas)foto uploaden.
Meer weten over de
collegekaart? Kijk op
www.uva.nl/collegekaart
5
Je bent pas volledig
ingeschreven als je aan
zowel je inschrijf- als
betalingsverplichting
hebt voldaan. Zorg dat je
dit uiterlijk 31 augustus
geregeld hebt.
Op www.uva.nl/collegegeld
staat hoe je kunt betalen.
6
Bewijs van
­inschrijving
Intreeweek
Naast een collegekaart
krijg je – als je aan alle
­inschrijfvoorwaarden
hebt voldaan – ook per
­e-mail een bewijs van
inschrijving.
Voor alle nieuwe
studenten is er de
Intreeweek. Je kunt
je aanmelden via
www.intreeweek.nl. Zie
ook pag. 42 t/m 45.
7
8
Alle inhoudelijke
informatie over je
opleiding (o.a. over je
literatuurlijst en hoe je de
boeken kunt aanschaffen)
krijg je van je eigen
opleiding. Ook krijg je een
uitnodiging voor de
introductiedag tijdens de
Intreeweek.
9
7
START
Studeren aan de UvA
Studeren
De docent: dr. Jan van Maarseveen
Onderwijs en onderzoek zijn aan de UvA onlosmakelijk
met elkaar verbonden. De docenten zijn vaak zelf
onderzoekers, zodat je als vanzelfsprekend in contact
komt met onderzoek.
De student: Saskia de
Smeth (20)
tweedejaars bachelor Psychologie
‘Als kind wilde ik dokter worden. Ik ben een
zorgzaam type, geïnteresseerd in het welzijn van
anderen. Maar bètavakken zijn niet mijn ding.
Op de middelbare school in Amsterdam volgde
ik een keuzemodule Psychologie. Met de docent,
van de UvA, zijn we ook een keer naar de universiteit geweest. En toen wist ik dat ik Psychologie
wilde gaan studeren. Ik vind het interessant hoe
mensen denken, wat er in ze omgaat, de processen tussen mensen. Bij psychologie gaat het om
normaliteit en abnormaliteit. Ik ben vooral
­geïnteresseerd in mensen bij wie het helemaal
mis gaat en hoe dat komt.
Ik volg alle hoorcolleges en werkgroepen, omdat
ik dat leuk vind en om mensen te zien. Ik lees
alle stof. Dat helpt bij het leren. Het is echt veel
meer dan op de middelbare school. Ik zit vaak in
de bibliotheek of ik studeer thuis. Ik dacht dat
statistiek een struikelblok zou worden, maar als
je veel sommen maakt en de stof goed bijhoudt,
is het wel te doen. Het leukst aan studeren vind
ik dat het uitdagend is, de mensen zijn leuker,
studenten accepteren elkaar makkelijker. Ik
denk dat ik de kant van ontwikkelingspsychologie op wil. Door veel met kinderen om te gaan
leer ik veel, bepaalde theorieën uit het boek
kom ik in de praktijk tegen. Ik pas veel op en doe
vrijwilligerswerk bij een project voor kinderen
met een taalachterstand, Noordjes Kinderkunst.
Studiegerelateerd werk is ook goed voor je cv en
de masterselectie.’
8
Studeren aan de UvA
was UvA Docent van het Jaar 2012, geeft ook colleges
aan de UvA
Koningsplein
START
Scheikunde aan de Universiteit van Nederland, zie:
www.universiteitvannederland.nl
‘Ik geef les bij zowel bachelor- als masteropleidingen. De kern van een
goed docent zijn is je continu aanpassen aan de doelgroep. Een goede
docent is een kameleon! Bij scheikundestudenten wordt sneller de
diepte ingegaan, zij moeten ook weten hoe je een molecuul maakt.
Het scheikundegedeelte in het Oerknal College voor bèta-­gamma­
studenten moet juist breed toegankelijk maar ook richtinggevend zijn
voor de student.
Ik motiveer mijn studenten door continu interactief te zijn en voor
een laagdrempelige sfeer te zorgen. Ik vertel vaak dat er thuis hard
­gewerkt moet worden, dat je helemaal niets leert van een hoorcollege,
dat is een geintje hoor. In de bètawetenschappen gaat het om vaar­
digheden en die leer je het beste van een goede leermeester, ook
­tijdens hoorcolleges.
Ik voel me als docent geslaagd als 75% het vak haalt en de evaluatie
uitstekend is. En als degenen die het niet halen eerlijk toegeven dat
het gebrek aan inzet was, want dat is het in 80% van de gevallen.
Vorig studiejaar waren twee eerstejaarsstudenten op eigen initiatief
en onder begeleiding van een promovendus avonden bezig in het
­syn­theselaboratorium. Het hoorde niet bij het project, maar ze wilden
het toch uitzoeken en door hun grote doorzettingsvermogen is het
ook gelukt! Dat vind k briljant. Dit zijn de ondernemers die de
­maatschappij hard nodig heeft.’
De afgestudeerde:
mr. Albert Verhoeven (25)
studeerde in 2013 af in de master Strafrecht en in 2012
in de master Staats- en Bestuursrecht, werkt bij de
Rechtbank Noord-Holland
‘Ik wilde altijd piloot worden, maar tijdens mijn eindexamen merkte ik dat ik leren ook heel leuk vond. Ik houd van
betogen en argumenteren. Dat komt misschien wel omdat
ik vaak de les uit werd gestuurd en dan onder de straf uit
moest zien te komen. Ook praatte ik voor mijn vrienden
graag zaken ‘recht’. Ik wist na mijn eindexamen dat ik iets
met strafrecht wilde doen. De bachelor was een noodzakelijk kwaad om de master Strafrecht te kunnen doen, maar
de master is het allerleukste, want daar doe je wat je echt
wilt. Strafrecht komt het dichtst bij mensen. Je hebt altijd
een persoon voor je, het lijdend voorwerp. Strafrecht heeft
een belangrijk maatschappelijk doel.
Ik werk op de sectie straf van de Rechtbank Noord-Holland.
Tijdens mijn studie ben ik al begonnen als buitengriffier. Ik
bereid dossiers voor, geef advies aan de rechter of er al dan
niet overtuigend bewijs in het dossier zit en na afloop van
de zitting schrijf ik het vonnis. Dit is een ideale manier om
te zien hoe het er aan toe gaat in de rechtszaal en om te
leren hoe rechters tot hun oordeel komen. Uiteindelijk wil
ik een beroep uitoefenen waarbij ik zelf verantwoordelijk
ben voor de zaak.’
9
START
De bacheloropleiding
START
De bacheloropleiding
Kassencomplex Facutleit
der Natuurwetenschappen,­
Wiskunde en Informatica
DE bacheloropleiding
Als je na het vwo een universitaire
studie gaat doen, begin je met een
bacheloropleiding. Er is ruimte voor
keuzevakken of een minor, en als je
studieprestaties goed zijn en je verder
uitgedaagd wilt worden, kun je een
honoursprogramma volgen.
De bacheloropleiding
Duurt drie jaar (180 ECTSstudiepunten). In het eerste studiejaar oriënteer je
je op je vakgebied(en).
In het tweede en derde
­bachelorjaar verdiep je je
verder en kies je een bepaalde afstudeerrichting.
Vaak kun je stage lopen of
een semester naar het buitenland. Na het
behalen van het bachelorexamen word je Bachelor
of Arts (BA), Bachelor of
Science (BSc) of Bachelor of
Laws (LLB).
Semester­indeling
Eerste semester
1 september 2014 t/m
30 januari 2015
Collegevrije periode
22 december 2014 t/m
2 januari 2015
Tweede semester
2 februari t/m 26 juni 2015
Hoeveel tijd kost
mijn studie?
De bachelor is zo ingericht
dat je in principe veertig
uur per week met je studie
bezig bent: colleges, werkgroepen en/of practica,
­literatuurstudie, werkstukken schrijven en het
voorbereiden van colleges
(zelfstudie). De verhouding
onderwijs (contacturen) en
zelfstudie verschilt per
­studie. Studeren vraagt
een grote mate van zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid.
Meer ambities?
Onderwijsvormen
Keuzeruimte en minor
Na je bachelor
Leraar worden?
Dan kun je in aanmerking
komen voor een honoursprogramma. In het tweede
en derde bachelorjaar volg
je extra verdiepende vakken bij je eigen studie. Ook
kun je je blikveld verbreden in een ­interdisciplinair
honoursprogramma. Als je
voor alle reguliere en extra
vakken minimaal een 7,5
haalt, krijg je een certificaat of een aantekening op
je bachelordiploma.
Hoorcollege: de docent
licht de vooraf bestudeerde
collegestof toe, studenten
maken aantekeningen en
stellen vragen.
Werkgroep: samen met de
­docent en een groep
mede­studenten bespreek
je de onderwerpen uit het
­hoorcollege. Je voert
­opdrachten uit, maakt
­papers, houdt voor­
drachten.
Bij een aantal opleidingen
heb je ook practica.
Een deel van je studie kun
je zelf invullen met keuzevakken, binnen of buiten je
opleiding, aan een andere
faculteit, of aan een andere universiteit. Je hebt wel
toestemming nodig van de
examencommissie van je
opleiding. Heb je belangstelling voor meer dan één
wetenschapsgebied, dan
kun je ook een minor volgen. De UvA heeft ruim
120 minors.
Je kunt een baan zoeken
of je kunt je verder ontwikkelen door een master­
opleiding te volgen. De
UvA biedt keuze uit ruim
220 masterprogramma’s.
Afhankelijk van de precieze invulling van je bachelor
heb je vaak toegang tot
­diverse masters. Soms is er
een selectieprocedure. Zie
ook pag. 20 t/m 23.
In het tweede of derde
­bachelorjaar kun je de
­minor Educatie doen (eventueel als keuzevak) bij de
Lerarenopleiding. Samen
met je bachelordiploma
krijg je dan een les­
bevoegdheid voor onderbouw havo/vwo en vmbo-t.
Als je de minor hebt behaald, wordt het traject
naar een eerstegraads­
bevoegdheid korter. De
­Lerarenopleiding biedt
masteropleidingen tot
eerstegraadsdocent in
23 schoolvakken.
www.uva.nl/honoursprogramma
www.uva.nl/minors
www.uva.nl/masters
www.ilo.uva.nl
10
11
START
Naar het buitenland?
START
Naar het buitenland?
‘Iedereen zou een keer
naar het buitenland
moeten’
Marlies Thomassen
Pim Poulussen (21), studeerde tijdens
honoursbachelor Rechtsgeleerdheid van
januari-mei 2013 aan New York University,
School of Law (Exchange Programme), doet
nu de masters Public International Law en
Privaatrechtelijke rechtspraktijk
‘Mijn droom was om langere tijd in New York
te verblijven. Ik wilde het liefst naar New York
University, want die staat voor internationaal
recht en rechtstheorie, de vakgebieden die
mij het meeste interesseren, als beste aangeschreven. Als je een van de twee felbegeerde
plekken aan NYU wilt bemachtigen, moet je
vanaf het begin van je studie met “regelen”
beginnen, want toelating gaat op basis van
cijfergemiddelde en motivatie.
Het vakkenaanbod is groter en de vakken zijn
meer diepgaand, er zijn uitstekende
faciliteiten: grote bibliotheken, genoeg
studieplekken, prachtige lounges, een eigen
boekwinkel, on-campus housing, een eigen
theater, twee gratis sportcentra met zwembad
enz. Met onze hechte groep uitwisselings­
studenten, uit verschillende delen van de
wereld, deel ik de interesse in het recht en
de droom die is uitgekomen om in New York
te studeren.
Een buitenlandervaring staat niet alleen goed
op je cv. Het is een uitdaging en een
verrijking. Je leert niet alleen meer over het
land, je kijkt ook met andere ogen naar
Nederland. Naar het buitenland gaan kost
meer tijd dan keuzevakken doen, maar de
beloning is veel groter.’
Marlies Thomassen (26), volgde na
bachelor Sociale geografie de masters
Contemporary Asian Studies en Human
Geography, deed in 2012 twee maanden
veldonderzoek in Manila, Filippijnen, en
werkt nu als onderzoeker bij
Internet­­spiegel
‘Bijna elk huishouden op de Filippijnen
heeft een vaak jong meisje als huishoud­
ster. Sommigen vinden het een ‘worst form
of child labour’, anderen, ook de meisjes
zelf, vinden dat het ze juist een inkomen
biedt, zo kunnen ze naar school. In Manilla
‘Een buitenlandervaring
is een uitdaging en
een verrijking’
Pim Poulussen
‘Het is goed om van
andere culturen
te leren’
Naar het
buitenland?
Studeren in het buitenland kan je kansen op de arbeidsmarkt
vergroten, je leert een andere cultuur kennen en het is goed
voor je persoonlijke ontwikkeling. Je kunt aan een buitenlandse
universiteit vakken volgen die aan de UvA niet of anders
worden gegeven, onderzoek doen voor je scriptie of
afstudeerproject, deelnemen aan een zomerprogramma of
studentenconferentie, of je kunt in het buitenland stage lopen.
12
deed ik kwalitatief onderzoek naar de
percepties van verschillende betrokkenen
(ouders, de meisjes zelf, VN, overheids- en
NGO-medewerkers) bij huishoudsters tot
18 jaar. Soms was het lastig inschatten of
ik de respondent goed begreep. Ik heb
geleerd om bij de interviews goed door te
vragen en alles te herhalen.
Iedereen zou een keer naar het buitenland
moeten. Het is goed om van andere
culturen te leren en te zien hoe je zelf in
elkaar steekt. Toen ik naar de Filippijnen
ging had ik geen cultureshock, toen ik
terugkwam wel. Het is ongelofelijk hoe
anders je je “eigen thuis” ineens bekijkt. Ik
heb gemerkt dat ik me heel makkelijk kan
redden in een land met andere gebruiken,
mensen en eten, waar schrijnende armoede
is en ook hele dure villawijken. De mensen
zijn ontzettend hartelijk. Op straat vraagt
men niet ‘’hoe gaat het?’’, maar ‘’heb je al
gegeten?’’ Ik zou het liefste 1x per jaar op
veldwerk gaan naar een Aziatisch land!’
Marlies Thomassen
Binnen of buiten Europa
De UvA heeft samenwerkingsen uitwisselingsovereenkomsten met goede universiteiten
over de hele wereld. Als je een
deel van je studie in het buitenland wilt doen, kun je
deelnemen aan een van de
vele programma’s of je kunt
zelf regelen dat je bijvoorbeeld je onderzoek of stage in
het buitenland doet. Sommige
studies hebben al vanaf het
tweede bachelorjaar een
­mogelijk uitwisselingsprogramma, maar voor de meeste
studies moet je meestal het
tweede studiejaar hebben
­afgerond. Tijdens de uitwis­
selingsperiode betaal je in
­Nederland collegegeld en
houd je recht op studiefinan-
ciering. Soms krijg je nog een
aanvullende beurs.
Begin minimaal een jaar van
te voren met de voorbereiding, het kost veel tijd. Voor
hulp kun je terecht bij Bureau
Internationale Studentenzaken (BIS) of bij de contactpersonen voor Internationalisering van je opleiding.
www.uva.nl/buitenland
Wereldkaart UvA
Via deze digitale wereldkaart
vind je alle uitwisselings­
bestemmingen en zoekmogelijkheden per faculteit en per
stad.
www.wereldkaart-uva.nl
De universiteiten waarmee de
UvA samenwerkings- en uitwisselingsovereenkomsten heeft.
13
START
Effectief studeren
START
Tips voor
studiesucces
Tip Fransje:
‘Lees voor de colleges
alles door, dan begrijp je
het beter en blijft het
beter hangen. En maak
de opdrachten vóór de
werkcolleges, dan weet
je wat je niet snapt.’
Je moet veel doen: studeren voor een tentamen,
een paper schrijven, colleges volgen, en dan heb
je ook nog allerlei sociale bezigheden...
Je moet je tijd dus goed indelen. Goed plannen
is onontbeerlijk.
Succesvol
studeren
De UvA wil alle studenten
de kans bieden hun studie
tot een succes te maken.
Omdat de universiteit niet
voor iedereen bekend
terrein is, misschien ben je
wel de eerste in je familie
die naar de universiteit
gaat, biedt de UvA
verschillende mogelijk­
heden om van je studie
een succes te maken.
Bijvoorbeeld Peer to Peer
coaching, waar oudere­
jaarsstudenten tips en
adviezen geven over
studeren aan de UvA
(meer info pag. 34).
Als je meer uit je studie
wilt halen of extra
informatie en tips kunt
gebruiken om goed te
studeren, kijk dan op
www.uva.nl/succesvolstuderen
14
Effectief studeren
Colleges en
werkgroepen
volgen en
voorbereiden
Het is belangrijk om
(hoor)colleges en werk­
groepen te volgen en voor
te bereiden. Als je de
collegestof van tevoren
bestudeert, kun je de
inhoud van het college
ook beter in je opnemen.
Als je vragen hebt over de
stof, kun je die tijdens het
college of de werkgroep
aan de docent stellen.
Tijdens het college wordt
ook verteld hoe bijvoor­
beeld het tentamen er uit
zal zien, wat er van je
verwacht wordt als je een
paper moet schrijven en
of er eventueel proef­
tentamens beschikbaar
zijn.
Aantekeningen
maken
Alles letterlijk opschrijven
tijdens colleges is
onmogelijk. Noteer de
belangrijkste informatie
in ‘telegramstijl’ en werk
die na het college uit. Doe
dat zo snel mogelijk, dan
weet je nog goed waar
het over ging en je
herhaalt tegelijk alvast de
stof.
AMSTERDAM BUSINESS SCHOOL
Een planning
maken
Maak voor elk semester
een planning. Bij goed
plannen is van achter naar
voren werken het
makkelijkst. Je kunt per
week een schema maken
met alles wat je moet
doen, en als je dat prettig
vindt, kun je dat zelfs per
dag doen.
Fransje Puts (20)
eerstejaars bachelor Economie en bedrijfskunde
‘Na een tussenjaar, een reis door Amerika met mijn zus, ben ik gaan studeren. Het was
wel wennen: eerst had ik alle vrijheid en ineens moest ik hard aanpoten. Maar als ik
direct na mijn eindexamen was begonnen, was de overgang denk ik ook groot geweest.
Ik wist dat je zelfstandig moet studeren, maar toch zat ik in het begin af te wachten tot
de docent zei wat ik moest doen. Toen het tentamen dichterbij kwam ben ik toch maar
gauw gaan leren. Pas later merkte ik dat alles wat je moet doen op Blackboard staat. Ik
moest ook wennen aan de grote hoorcolleges, twee uur luisteren zonder interactie. Ik
doe best veel aan mijn studie. Het eerste jaar is echt door rammen. We hebben om de
drie weken een deeltentamen, voor mij echt een extra steuntje om de stof bij te houden.
Als je je best doet, kun je die deeltentamens halen. De hoofdtoets is veel pittiger. Omdat
je zo veel vakken hebt en veel moet lezen, is er geen tijd om dieper op de stof in te gaan.
Nu blijft alles wat oppervlakkig. Dat vind ik jammer, maar in het tweede jaar gaan we
wel de diepte in.’
15
START
Effectief studeren
START
Nassim Balahsioui (20)
Tip Thalia:
‘Begin op tijd met de stof
bijhouden. Doe wat op je
rooster staat. Je moet
echt ruim van te voren
beginnen met leren, anders­
haal je het niet.’
eerstejaars bachelor Psychobiologie
‘Ik heb heel erg onderschat hoe zwaar studeren is. De eerste
drie maanden ging ik elke dag uit. Maar dat kan niet. Je moet
heel gedisciplineerd zijn. Als je nalatig bent, red je het niet.
Ik plan nu eerst mijn studiewerk in, dan mijn vrije tijd. Een
planningsfout kan leiden tot een onvoldoende.
Het bestuderen van de hersenen heeft me altijd aangetrokken.
Ik wil weten hoe alles neuraal werkt. Ik wist niet dat Psycho­
biologie bestond, tot ik een dag meeliep met een student
Psychobiologie. Ik wist meteen dat ik op de juiste plek zat.
Met deze studie ben ik veel breder dan ik als neuroloog – dat
ik vroeger altijd wilde worden – zou zijn. We krijgen ook veel
vakken van psychologie en biomedische wetenschappen. Na
mijn bachelor wil ik Neuromarketing gaan doen. Voor deze
master word je geselecteerd, dus goede cijfers zijn belangrijk.
Naast mijn studie werk ik twee avonden en in het weekend
als personal styler en inkoper bij de Bijenkorf. Ik betaal mijn
hele studie zelf. Maar ik werk liever nu hard voor een mooie
toekomst later.’
Belangrijke
tips voor
studiesucces
spui
Thalia Danser (21)
tweedejaars bachelor Europese studies
‘Ik heb eerst de propedeuse Media, Informatie en Communicatie gedaan aan de
HvA. Maar het hbo is niets voor mij, in groepen werken vond ik demotiverend. De
universiteit leek me meer een uitdaging. Vooral bij tentamens merkte ik verschil.
Aan de universiteit moet je heel veel stof beheersen en er worden gedetailleerde
vragen gesteld. Je kunt niet oppervlakkig leren zoals op het hbo. Ik weet van te
voren nooit of ik het tentamen haal ook al heb ik er heel hard voor geleerd.
Europese studies is een heel brede studie – geschiedenis, economie, politicologie,
recht, literatuurgeschiedenis – waar je veel kanten mee op kunt. Nu krijgen we
veel geschiedenis om op één kennisniveau te komen en ik leer Spaans waarbij we
in zeven weken op havo-eindexamenniveau moeten zijn!
Als je niet naar hoorcollege gaat heb je alleen jezelf er mee. Je doet de studie echt
voor jezelf. Je hebt veel vrijheid en daarom is het soms lastig om genoeg tijd voor
je studie vrij te maken. Ik ben ook lid van de studentenvereniging LANX en er zijn
zoveel leuke andere dingen dan studeren. Niemand zegt dat je moet leren, je
moet de motivatie echt uit jezelf halen.’
16
• Kies voor de inhoud.
• Werken naast je
studie kan, maar houd
voldoende tijd om te
studeren.
• Goed plannen is
belangrijk. Wacht niet
met studeren tot vlak
voor een tentamen.
• Maak vrienden
binnen je studie,
zoek studiegenoten
waarmee je goed kunt
samenwerken.
• Twijfel je of je de
juiste studie hebt
gekozen? Praat met je
studieadviseur of ga
voor een gesprek naar
het Loopbaan Advies
Centrum.
• Zoek je een grotere
uitdaging in je studie?
Misschien kun je een
honourstraject of extra
keuzevakken volgen,
studiebegeleider
worden, op uitwisseling
gaan of stage lopen.
• Een tweede studie kost
dubbel zoveel tijd en de
collegetijden zijn vaak
lastig te combineren.
• Meld je tijdig aan als je
lid wilt worden van een
studentenvereniging,
dan kun je de
kennismakingstijd
volgen vóór de studie
begint.
Effectief studeren
Tip Nassim:
‘Investeer in je studie maar
vrije tijd is ook belangrijk.
Nieuwe mensen ontmoeten en
genieten horen er ook bij.’
FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA
Grote hoeveelheden leerstof
Een paar boeken leren
voor een toets of tentamen is geen uitzondering.
Je moet dus echt weken
van te voren beginnen
met leren. Hoe bestudeer
je zulke grote hoeveel­
heden leerstof?
• Blader het boek eerst
globaal door. Probeer de
structuur te ontdekken,
lees de tussenkoppen,
bekijk de illustraties,
kaders enzovoort.
• Begin met lezen. Je weet
nu globaal wat de structuur is en wat je ongeveer gaat tegenkomen.
• Onderscheid hoofd- en
bijzaken en onderscheid
feiten en meningen. Niet
alles wat je leest is even
belangrijk.
• Herhaal de stof regelmatig. Het lijkt veel werk,
maar veel herhalen
loont uiteindelijk echt.
Toetsen en
tentamens
Bij het tentamen kun je
laten zien dat je de
studiestof goed beheerst.
Zorg dat je op tijd begint
met leren en de stof goed
bijhoudt. Ook je voor­
bereiding op het ten­
tamen is belangrijk.
• Zorg dat je weet in welk
gebouw en welke ten­
tamenzaal je moet zijn.
• Zorg dat je goed uit­
gerust begint.
• Ga ruim op tijd van huis,
want als je te laat bent,
word je niet meer toe­
gelaten in de ten­tamenzaal.
• Neem iets te drinken
mee en een goed lopend
hor­loge z­ odat je de tijd
in de g
­ aten kunt
houden.
Tijdens het tentamen
• Lees eerst de instructie
goed door en vervolgens
het hele tentamen.
• Werk systematisch alle
vragen af.
• Als je een vraag ziet
waarop je het antwoord
(nog) niet weet, sla deze
dan over en doe deze
later.
• Zorg dat je alle vragen
volledig beantwoordt.
17
START
Medezeggenschap
START
Medezeggenschap
inspraak voor
studenten
Tariq Sewbaransingh (21), derdejaars
bachelor Politicologie en raadslid van de
Centrale Studenten­raad (CSR) nam een
week zijn camera mee.
Woensdagmiddag
Wekelijkse vergadering van de CSR met alle raadsleden. Ieder raadslid
zit in twee commissies binnen de CSR, ik zit in Organisatie & Financiën
en Voorlichting & Communicatie.
Donderdag
Het bestuur van de CSR op de kamer van de
­rector ­magnificus in het Maagdenhuis om de
­formele vergadering voor te bespreken, met op
de agenda: studieadviseurs, ­internationalisering
en studieplekken.
Maandag
Hoorcollege van het vak Big History dat ik als keuzevak volg.
Vrijdag
Een debat met de decaan van de Faculteit
der Geesteswetenschappen, onderzoekers en
studenten over het hoger onderwijs in CREA,
georganiseerd door een raadslid van de CSR. In
de CSR heb je de kans om je eigen projecten te
organiseren.
Dinsdag
Samen met ASVA is er een denktank met de
studieverenigingen georganiseerd. Dit keer
staat de nieuwe meerjarenbeleidsplan van de
universiteit op de agenda. We vergaderen op
het gras bij het Roeterseiland.
18
Dinsdagavond
Met de studentenraad en studie heb ik het erg druk. Het is
daarom belangrijk om voldoende te ontspannen, zoals een
avondje met vrienden zijn.
Als je belangstelling hebt
om mee te praten en mee
te denken over onder­
wijskwesties, onderwijsvoorzieningen en studentenbelangen, dan kun je
actief worden bij een
­studentenraad of
­opleidingscommissie.
Studentenraden:
inspraakorgaan voor studenten, worden elk jaar demo­
cratisch gekozen; er zijn acht
­studentenraden, zeven facultaire (FSR) en één centrale
­studentenraad (CSR).
www.studentenraad.nl
Zaterdagmiddag
Ongeacht het weer hardloop ik graag. Ik oefen voor
een nog snellere tijd op de Dam tot Damloop met het
UvA-HvA-team.
Opleidingscommissie
(OC): adviseert de oplei­
dings­­directeur of het ­-bestuur
over het onderwijs en curriculumwijzigingen, meestal op
basis van onder wijsevaluaties, bestaat uit studenten en
docenten. Kijk in de A-Z-lijst
van jouw opleiding voor meer
informatie over de OC’s.
Bestuursbeurs
Studenten in studentenraad
en opleidingscommissie,
­besturen van studie- en
studentenverenigingen en
-stichtingen kunnen extra
financiële ondersteuning
krijgen.
www.uva.nl/beurzen
19
START
Campusuniversiteit
START
Campusuniversiteit
Open
stadscampus
De Universiteit van Amsterdam is op weg naar vier open stadscampussen die de stad en de universiteit met elkaar verbindt en de voordelen
van beide combineert. Studeren aan de UvA betekent studeren in een
bruisende stad met excellente mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek waar volop ruimte is voor samenwerking en ontmoeting.
Amsterdam University College
1. Binnenstad: alfa
3. Science Park: bèta
De Faculteit der Geesteswetenschappen en de Universiteitsbibliotheek komen op en rond het Binnengasthuis, een historische plek
in de binnenstad van Amsterdam, waar het Atenaeum Illustre, de
voorloper de UvA, in 1632 is opgericht. Monumentale panden
worden gerenoveerd of volledig verbouwd, zodat zij klaar zijn
voor toekomstige generaties studenten en medewerkers.
De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en
­Informatica zit sinds 2010 in een nieuw gebouw, het
­splinternieuwe Universitair Sportcentrum ligt er naast en
ook het Amsterdam University College is in een nieuw
­gebouw gehuisvest.
FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN
INFORMATICA
‘Het leven op deze campus is heel inspirerend
en motiverend. Je studeert, leeft en werkt
­samen en leert elkaar
verrassend snel goed
kennen. Ik koos voor
AUC omdat het me leuk
leek om met veel internationale studenten op
een campus te wonen
en studeren. Mijn beste
vrienden komen uit
Mexico, Venezuela en
Duitsland. Je kunt hier
boodschappen doen,
sporten en uitgaan. In
principe hoef je de
­campus niet af.’
Joep Bouma (20) is derdejaars
bachelor aan het Amsterdam
University College (AUC)
Oudemanhuispoort
‘Straks zijn hier drie gammafaculteiten gehuisvest,
waardoor je makkelijk met
mensen van die studies
in aanraking komt. Dat is
niet alleen leuk, maar ook
interessant, want van die
interactie leer je veel. Ook
CREA, het cultureel studentencentrum van de UvA, zit
op de campus met allerlei
activiteiten op cultureel en
maatschappelijk gebied.’
Annemijn van Rheden (20), derdejaars
bachelor Economie
4. Amsterdam
Zuidoost: medisch
In het Academisch Medisch
­Centrum (AMC) vindt een
­constante kruisbestuiving plaats
tussen alle medische disciplines.
Studenten studeren tussen
­artsen, verpleegkundigen en
patiënten.
1
2
3
Amsterdam Business School
2. Roeterseiland: gamma
Roeterstraat
20
De plek voor Economie en Bedrijfskunde, de Amsterdam
Business School, de Maatschappij- en Gedragswetenschappen en CREA. Er wordt volop gebouwd en verbouwd:
­eigentijdse gebouwen, nieuwe studievoorzieningen,
­onderzoekslabs en veel horeca. Medio 2016 wordt ook
Rechtsgeleerdheid hier gehuisvest. Meer weten? Bekijk
de film op www.uva.nl/roeterseiland-film
4
5 km
De UvA in Amsterdam
AMC
21
START
De masteropleiding
START
De masteropleiding
Roger de Beaumont
‘De master is
kleinschaliger,
het onderwijs
persoonlijker en
intensiever’
Na afronding van je bachelor kun je een
master doen. Met een master kun je je
specialiseren of verbreden.
Waarom ben je Geschiedenis
gaan studeren?
Ik heb eerst een jaar Sociologie gedaan,
maar omdat ik vooral het historische gedeelte van de studie interessant vond,
besloot ik over te stappen naar Geschiedenis. Daar zit alles in: de mens, politiek,
culturele en historische ontwikkeling
van maatschappijen. Ik houd vooral van
het verhalende van geschiedenis. Ik ben
maatschappelijk geïnteresseerd en vind
het interessant om over alles te lezen. Je
moet goed beseffen waar je aan begint.
Je moet van lezen houden en zitvlees
hebben. Je bestudeert veranderingen en
leert waarom dingen veranderen, waarom is de wereld zoals die is. Het is een
brede opleiding waar je het hele spectrum van menselijk gedrag bestudeert
en de culturele, politieke en economische geschiedenis.
Roger de Beaumont (27)
afgestudeerd bachelor Geschiedenis,
volgt master Nieuwste geschiedenis,
­begint bijna met zijn eindscriptie
Wat spreekt je aan in je studie?­
PC HOOFTHUIS
22
Ik houd van lezen en essays schrijven en
doe graag bronnenonderzoek. Er zijn
zoveel onderwerpen waarover nauwelijks geschreven is. De geschiedenis leert
dat men niks van geschiedenis leert.
­Iedere generatie vergeet wat de vorige
deed. Daarom is geschiedenis zo belang-
rijk. Geschiedenis gaat over mensen.
Door het analyseren van structuren en
veranderingen leer je begrijpen waarom
dingen gebeuren en waarom ze veranderen. De culturele spanningen tussen
Rusland en Oekraïne, dat letterlijk grensgebied betekent, zijn historisch te verklaren.
reis vinden ook allerlei ontmoetingen
en ­excursies plaats. Ik heb heel veel geleerd van het voorbereiden en begeleiden van deze reizen. Nu werk ik 25-30
uur als ­student-assistent. Ik ben admis­
sion officer bij nieuwe bacheloropleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE).
Wat is het verschil tussen de
­bachelor en de master?
En je afstudeerscriptie?
De master is kleinschaliger, het onderwijs persoonlijker en intensiever, want
de werkgroepen zijn kleiner. Je moet
meer schrijven en er wordt meer van je
verwacht. Scherp analyseren, kritisch
­kijken naar bronnen, presentaties houden. Je hebt veel vrije keuzeruimte, je
kunt de studie grotendeels zelf inrichten
en je heel breed ontwikkelen. Je krijgt
minimale begeleiding. Als je hulp wilt,
moet je er echt om vragen.
Heb je een bijbaan?
Ik heb me drie jaar ingezet bij Grand
Tour, de excursiewerkgroep van de UvA
die jaarlijks voor studenten Geschiedenis een collegereeks en studiereis organiseert naar bestemmingen met een
fascinerende geschiedenis. Tijdens de
Binnen de track Nieuwste geschiedenis
hou ik me bezig met onderwerpen uit
internationale betrekkingen. Ik heb nu
een paar scriptieonderwerpen en ik
zoek nog een begeleider.
Na je afstuderen?
Geschiedenisstudenten komen overal
­terecht: in de journalistiek, in het onderwijs, bij de overheid, bij uitgeverijen. Ik wil graag bij een internationale
organisatie werken, een NGO of de Verenigde ­Naties, bij een project in Europees ­verband of iets bestuurlijks. Ik wil
graag dichtbij het vuur werken, het
liefst in het buitenland. Talenkennis is
belangrijk, daarom leer ik nu ook Duits
en ­Russisch. Ik wil de wereld in.
23
START
De masteropleiding
START
De masteropleiding
Masters aan de UvA
Ruime keuze en inter­
nationale omgeving
De UvA biedt ongeveer 225
masterprogramma’s, waarvan
ruim 130 Engelstalige masters. Met een Engelstalige
master vergroot je je kansen
op de steeds internationaler
wordende arbeidsmarkt,
want je maakt deel uit van
een ‘international classroom’
met studenten van verschillende nationaliteiten en
­culturele achtergronden.
Ruim 40% van onze masterstudenten heeft elders een
bachelor behaald; een groot
deel is afkomstig van andere
Nederlandse en buitenlandse
universiteiten, een klein deel
komt van het hbo.
Amsterdam is een broedplaats van zakelijke, culturele
en creatieve ontwikkelingen.
De stad biedt veel stageplekken en banen in allerlei sectoren, dat maakt het tot een
goede locatie voor een
master­studie.
verder te studeren en een
master te doen. De toegangseisen voor masters verschillen, soms heb je specifieke
vakken in je bachelor nodig
of een bepaald cijfergemiddelde. Het is daarom slim om
je al vroeg in je bachelor te
oriënteren op masters. Zo kun
je je minor of keuzevakken
afstemmen op de master die
je daarna wilt gaan doen.
Soorten masters
Veel masters bieden verschillende trajecten of tracks
aan die de opzet hebben van
een zelfstandig programma:
­specialisaties binnen een
­(geaccrediteerde) master­
opleiding. Na succesvolle
­afronding van de master
­ontvang je de titel die bij de
opleiding hoort en een diploma waarop de naam van de
opleiding is vermeld. Op het
diplomasupplement staat
welk traject je hebt gevolgd
en welke vakken. Als je twee
verschillende trajecten van
één masteropleiding afrondt,
ontvang je één diploma.
De meeste studenten kiezen
ervoor om na hun bachelor
Duale masters bestaan uit
een combinatie van studeren
en werken en duren anderhalf tot twee jaar. Een onderzoeksmaster of research
master is de beste voorbereiding op een promotietraject
en een loopbaan in het wetenschappelijk onderzoek.
Deze programma’s duren
twee jaar en zijn nauw verbonden met de onderzoeksprogramma’s aan de UvA. In
een groot aantal vakgebieden behoort het UvA-onderzoek tot de wereldtop.
www.uva.nl/masters
Na je master
Promoveren?
Een mogelijk vervolg van
een onderzoeksmaster is een
­promotietraject. De UvA
biedt promovendi uitstekende opleidingsmogelijkheden
en een aantrekkelijke internationale onderzoeksom­
geving waar ze hun onderzoekstalent optimaal kunnen
ontplooien.
Er zijn promotietrajecten in
alle vakgebieden. De UvA
heeft circa 1500 promovendi;
jaarlijks zijn er gemiddeld
400 promoties waarvan
twee derde in de bèta- en
medische sector.
www.uva.nl/onderzoek
Lerarenopleiding
Leraar worden op academisch
niveau? In het onderwijs is
een groeiende behoefte aan
academisch opgeleide docenten. Wil je lesgeven, volg dan
na je master de eenjarige
lerarenopleiding (anderhalf
jaar in deeltijd). Aan de UvA
kun je de masteropleiding
doen tot eerstegraads docent
in het voortgezet onderwijs
in 23 schoolvakken. Je volgt
de opleiding na het behalen
van een universitaire master
die aansluit bij het schoolvak.
www.ilo.uva.nl
Advanced en executive
masters
De UvA biedt ook advanced
en executive masters voor
mensen met een afgeronde
opleiding (universiteit en
soms ook hbo), vaak aan­
gevuld met enige jaren
­relevante werkervaring.
INGANG METRO WATERLOOPLEIN
Veronique van Miert (26)
afgestudeerd master Forensische orthopedagogiek (2012), afgestudeerd
bachelor Pedagogische wetenschappen, nu werkzaam als docent aan
de UvA en onderzoeker bij de Hogeschool Leiden binnen het Expertise
Centrum Jeugd
Waarom ben je Forensische orthopedagogiek gaan studeren?
Ik wist altijd dat ik een sociale studie
­wilde doen, want ik wil graag met mensen werken. Ik koos mede voor de UvA
omdat ze de master Forensische orthopedagogiek aanbieden. Deze master bestaat pas vijf jaar. Tijdens mijn bachelor
Pedagogische wetenschappen deed ik
de ­minor Jeugdcriminaliteit omdat deze
doelgroep mij interesseert en ik meer
­inzicht wilde krijgen in dit onderdeel
van orthopedagogiek om zo mijn masterkeuze te kunnen maken.
Forensische orthopedagogiek richt zich
op jeugdcrimina­liteit en op jongeren
met ernstige gedragsproblemen. Er is in
24
­ ederland nog veel ­onderzoek te doen
N
op dit gebied.
Wat sprak je aan in je studie?
Ik vind het mooi om mensen te helpen
die nog een heel leven voor zich hebben.
Ook zij zijn de toekomst. Ze hebben er
vaak niet voor gekozen om in de jeugdcriminaliteit te belanden. Hoe komt
­iemand in een jeugdinrichting terecht?
Waarom gaat het bij het ene kind mis
en bij het andere niet? Er spelen zoveel
factoren mee. Ik heb meegewerkt aan
een onderzoek waarbij ik gesprekken
heb gevoerd met jongeren over het leef­
klimaat in jeugdinstellingen. Doel van
het onderzoek was om het leefklimaat
te verbeteren. Ik kan de verhalen gelukkig wel goed loslaten. In verband met
het onderzoek vind ik het belangrijk om
ze objectief tot me te nemen.
Wat is het verschil tussen de
­bachelor en de master?
De bachelor is breed georiënteerd, de
master is meer specialistisch, praktisch
gericht en kleinschaliger, sommige studenten werken al. Dat is leuk, omdat je
zo ook verhalen uit de praktijk hoort.
De toetsingsvorm in de master is anders
dan in de bachelor, we hebben weinig
tentamens en schrijven veel ­papers en
opdrachten, dat vind ik een goede vorm
van kennis testen. We krijgen veel gast-
colleges vanuit verschillende invalshoeken: iemand van de inspectie, de raad
voor de kinderbescherming, de gemeente. Die ervaringen uit de praktijk
motiveren enorm. Omdat ik de bachelor
ook aan de UvA heb gedaan, kende ik
de meeste docenten al. Dat is fijn, want
het contact in de master wordt intensiever. Je gaat op een ander niveau met de
docenten om, er wordt vooral kennis
uitgewisseld. De docenten zijn heel gemotiveerd en g
­ edreven, een a
­ antal van
hen heeft de master zelf ­opgericht omdat er behoefte aan was.
Heb je een stage gedaan?
Ik heb een onderzoeksstage gelopen
waarbij we een grootschalig onderzoek
naar het werkklimaat binnen jeugdinstellingen hebben opgezet. Ik ontwik­
kelde en valideerde een meetinstrument
waarmee dit werkklimaat gemeten kan
worden. Mijn masterscriptie was een
­empirische onderbouwing van mijn
­bachelorscriptie: de manier waarop
groepsleiders het leefklimaat positief
kunnen beïnvloeden. Ik vond het interessant om alles wat ik wist vanuit alle invalshoeken in de praktijk te brengen.
leer - en werklimaatonderzoek aan de
Hogeschool Leiden bij het lectoraat
­Residentiële Jeugdzorg, hier loopt ook
mijn onderzoek naar het werkklimaat in
de gesloten zorg nog door. Daarnaast
ben ik werkgroepdocent aan de UvA. Ik
vind het erg leuk en leerzaam om nu
mijn kennis aan andere studenten over
te brengen en studenten te begeleiden.
En na je afstuderen?
Na mijn afstuderen heb ik vrij snel een
baan gevonden. Ik ben momenteel
werkzaam als onderzoeker bij het ­leef-,
25
START
Alumni
START
Alumni
Ooit word
jij één van de
150.000
Bekende UvA-geleerden en
­oud-studenten
Aan de UvA werkten veel beroemde
­wetenschappers, zoals de Nobel­­­prijs­
winnaars Jacobus van ’t Hoff, Pieter
­Zeeman, Johannes van der Waals en
­Tobias Asser.
Bekende hoogleraren van nu zijn
Alexander Rinnooy Kan, Robbert
­Dijkgraaf, Liesbeth Zegveld, James
­Kennedy, Ernst Hirsch Ballin, Arnoud
Boot, en de recente Spinozaprijswinnaars Patti Valkenburg en Annemarie
Mol.
Onder de vele bekende oud-studenten
zijn schrijvers als Robert Vuijsje, Aaf
Brandt Corstius, Paulien Cornelisse en
Rob Wijnberg, advocaat Gerard Spong,
rapper Brainpower, zangeres Giovanca
Tim Vis
‘De UvA biedt veel
­kansen’
‘Ik heb altijd een passie gehad voor
rechten. Ik houd van de underdog­
positie en van debatteren. Als kind
keek ik altijd naar The Practice, een
Amerikaanse tv-serie over een
advocatenkantoor.
Ik begon met rechten toen ik nog 16
was. Ik wilde naar Amsterdam en dan
kies je voor de UvA. Bij de voorlichtingsdag in de Oudemanhuispoort was
het meteen raak. De UvA heeft heel
­inspirerende docenten. Zelfs vakken
die mij niet zo lagen, zoals arbeidsrecht, werden zo gegeven dat ik ze
toch interessant vond.
De UvA biedt veel kansen, in het bijzonder de docenten. Zoals professor
Ostiana, de cartoonisten ­achter Fokke en
Sukke (Bastiaan ­Geleijnse, Jean-Marc van
Tol en John Reid), en nieuwslezers Dionne Stax en Rob Trip. Ook politici als
­Lodewijk ­Asscher en Jet Bussemaker studeerden (en promoveerden) aan de UvA,
evenals ondernemers zoals de oprichters
van TomTom.
Alumnus*
Als je aan de UvA gaat studeren, ga je
deel uitmaken van de universitaire gemeenschap. Na je afstuderen wil de UvA
je als alumnus graag betrokken houden
bij de UvA. Alumni dragen een schat aan
levens- en beroepservaring met zich mee
en kennen de universitaire wereld.
Alumni en de UvA kunnen elkaar op
­allerlei manieren van dienst zijn. De UvA
Sutorius, destijds hoogleraar Strafrecht, die ons zelf het vak Retorica liet
vormgeven. Ik was en ben nog steeds
actief bij de strafrechtelijke vereniging
MP Vrij. Zodra je door hebt dat je er
zelf iets van kunt maken wordt de studie echt leuk.
Mijn stage deed ik bij Spong advocaten. In het strafrecht is er geen beter
kantoor. Ik ontmoette Gerard Spong,
ook UvA-alumnus, op een avond over
beroepsethiek die wij organiseerden.
Na een stevig assessment mocht ik er
stage komen lopen.
Ik deed twee masters: Nederlands
strafrecht en Internationaal strafrecht.
Mijn halfjaar aan de Columbia University in New York met twaalf Europeanen en twaalf studenten uit de VS, was
een waanzinnige ervaring. Iedereen
presteert op heel hoog niveau. De
druk en concurrentie zijn enorm, het
organiseert verschillende activiteiten
voor alumni, zoals de jaarlijkse Univer­
siteitsdag voor alle alumni en medewerkers van de UvA en bijeenkomsten van
alumnikringen per vakgebied. Ook ontvangen alumni SPUI, een magazine voor
alumni en vrienden van de Universiteit
van Amsterdam. Alumni kunnen de
­universiteit helpen door mee te denken
over de aansluiting van hun opleiding
op de arbeidsmarkt en door als ambassadeur op te treden binnen hun zakelijke
netwerk of voor aankomende
studenten.
alumni.uva.nl
* De term alumnus (meervoud alumni) wordt wereldwijd gebruikt voor diegenen die een studie aan een
hoger-onderwijsinstelling succesvol hebben afgerond.
niveau is heel uitdagend en de stad
was geweldig. Met Spong Advocaten
hield ik ondertussen contact. Ik solliciteerde en ben in juni 2011 aangenomen, in juli werd ik beëdigd als advocaat. Ik profiteer dagelijks van alle
kennis die hier in huis is. We leren elke
dag van elkaar. Ik herken veel terug
van The Practice: het vastbijten in een
zaak, tegen de klippen op vechten om
een goede uitkomst voor je cliënt te
bereiken. Als strafrechtadvocaat ben
je altijd op zoek naar mazen in dossier
en wet die in het belang van je cliënt
werken. Je wordt gedwongen out-ofthe-box te denken. Hoewel ik zelf
­moreel geen problemen ervaar, is mijn
werk soms moeilijk uit te leggen. Je
verdedigt niet de daad van de verdachte, maar zijn rechtspositie en belangen. De uitdaging verdwijnt niet. Die
toga past me wel.’
Tim Vis (1989)
Honoursbachelor Rechtsgeleerdheid
(2009), master Strafrecht cum laude
(2010) en master International Criminal
Law aan Columbia University NY en UvA
(2011), is sinds 2011 strafrechtadvocaat
bij Spong Advocaten en sinds 2013 bestuurslid van de Alumnikring Oudemanhuispoort
Mr. Gerard Spong, alumnus van de UvA, op kantoor Spong Advocaten
26
27
START
Voorzieningen UvA
START
Voorzieningen UvA
Folia Magazine
Folia Magazine is het gratis
onafhankelijke weekblad voor
UvA en HvA, met nieuws en achtergronden over UvA en HvA.
Op de website is het laatste
nieuws te volgen.
www.foliaweb.nl
FoliaMagazine
weekblad voor HvA en UvA
nr. 23 12/03/2014
Hicham helpt
UvA-student geeft gratis bijles
in volle collegezalen
WAT biedt
de uva?
BIBLIOTHEEK BIJZONDERE COLLECTIES
1. algemene voorzieningen
B
A
54 mm
Boeken en digitale
­informatie
De Bibliotheek van de
­Universiteit van Amsterdam
heeft zo’n vier miljoen
­boeken op 20 locaties in de
stad. Via de website kun je
boeken aanvragen en afha-
D
85.5 mm
C
B
28
A
len op de locatie van jouw
keuze; je collegekaart is
­tevens lenerspas.
Via de website heb je bovendien 24 uur per dag en
7 ­dagen per week toegang
tot digitale tijdschriften,
­e-books en databases die
voor je studie waardevolle
informatie bevatten.
uba.uva.nl
Studieplekken
De Universiteitsbibliotheek
(UB) aan het Singel heeft
740 studieplekken – waarvan
150 voorzien van pc. In andere locaties verspreid over de
stad vind je bij elkaar 3.500
studieplekken met ruim
1.200 pc’s. Alle locaties zijn
voorzien van gratis wifi; ook
printen is draadloos mogelijk
vanaf je laptop (zie pag. 31).
29
Voorzieningen UvA
START
START
Voorzieningen UvA
‘De ICT-voorzieningen voor
studenten zijn goed. Omdat
het vaak druk is, kijk ik wel
van tevoren waar nog plek is.’
PRIVÉSTUDIERUIMTE SCIENCE PARK
AMSTERDAM BUSINESS SCHOOL
2. ICT-voorzieningen
De UvA heeft veel
ICT-voorzieningen
voor studenten:
MijnUvA, studentenmail via Google
Apps, computerwerkplekken enz.
Studentensites: zo kom
je aan je informatie
De studentensite is dé centrale plek op het UvAweb waar
je alle informatie kunt vinden
die je nodig hebt voor je studie. Via www.student.uva.nl vind
je jouw opleidingspagina. Op
deze pagina vind je zowel
UvA-brede, facultaire als opleidingsspecifieke informatie
30
in één A-Z-lijst. Ook word je
op de opleidingspagina ge­
attendeerd op belangrijke
onderwijsmededelingen,
nieuwsberichten, workshops
en evenementen. Daarnaast
biedt de opleiding toegang
tot applicaties als Blackboard
en SIS. www.mijnuva.nl
MijnUvA.nl: zo kom je
aan je informatie
MijnUvA.nl is een portaal
waar je met één keer inloggen toegang krijgt tot verschillende applicaties. Via
Blackboard heb je contact
met docenten en wissel je
­informatie uit. Via SIS regel
je de vak- en tentamenaan-
melding en bekijk je je studieresultaten. Via Blackboard
heb je contact met docenten
en wissel je informatie uit.
Verder vind je er verwijzingen
naar onder andere Studielink,
een overzicht van beschikbare werkplekken in de Bibliotheek en jouw opleidings­
pagina. www.mijnuva.nl
Studentenmail UvA via
Google Apps
Via de UvA kun je gebruik­
maken van een studentenmailadres via Google Apps for
Education. Je kunt niet alleen
gebruikmaken van een
­UvA-studentenmailadres
(@student.uva.nl), maar ook
van Google docs en een royale hoeveelheid opslagruimte
voor je documenten. Je moet
je UvA Google Apps account
zelf activeren via id.uva.nl/
gogoogle. Inloggen op je studentenmail en Google Apps
doe je via email.student.uva.nl.
UvAdraadloos
Met UvAdraadloos kun je
draadloos internetten bij de
UvA en inloggen op bepaalde
UvA-systemen met je eigen
laptop, tablet of smartphone.
Voor je gebruik kunt maken
van UvAdraadloos, moet je
eerst software downloaden
en installeren via
www.draadloos.uva.nl
Goedkope software
Via Surfspot kun je voordelig
software voor thuisgebruik
aanschaffen. Zoals tekstverwerkings- en spreadsheetpakketten, grafische, statistische
en mathematische pakketten,
en - niet onbelangrijk - virusscanners. Je kunt op Surfspot
inloggen met je UvAnetID.
www.surfspot.nl
Beveiliging: Cybersave
yourself
Computergebruik en internetten zijn zo vanzelfsprekend, dat we bijna vergeten
dat er ook wel eens iets mis
kan gaan. Met een paar acties
kun je een hoop gedoe voor-
komen. De UvA neemt net als
veel andere universiteiten
­actief deel aan ‘Cybersave
yourself, cybersaven is simpeler dan je denkt’. Kijk voor
tips over de beveiliging van
pc, wachtwoord, identiteit en
data op www.cybersaveyourself.nl
Computerwerkplekken en studiecentra
• Ruim 1.200 pc’s
• Inloggen met je UvAnetID
• Printers
• Informatie en ondersteuning:
uba.uva.nl/ubacoach
UvAvpn
Met UvAvpn (Virtual Private
Networking) kun je vanaf iedere willekeurige plaats in de
wereld beveiligde internettoegang krijgen tot systemen
van de UvA.
Pc vrij? Kijk op:
m.uba.uva.nl
www.student.uva.nl/uvavpn
31
START
Voorzieningen UvA
START
Voorzieningen UvA
‘Studenten zijn
prettig bijdehand en
denken zelf mee’
STUDENTENARTSEN
4. Gezondheid
Voor studenten zijn er speciale voorzie­
ningen op het gebied van gezondheid: de
­Studentenartsen (huisartsen die veel ervaring hebben met studenten) en je kunt ook
terecht bij tandartsen in opleiding bij ACTA.
informatiebalie
3. Service & Informatie
Heb je algemene
­vragen over studeren
dan kun je terecht bij
het Service & Informatiecentrum (SIC).
Het SIC is het eerste
aanspreekpunt voor
UvA-studenten.
Bij het SIC kun je vragen
stellen over:
• Aanmelden en inschrijven
voorbachelor- en mas­teropleidingen
• Toelatingsvoorwaarden:
(buitenlands) diploma,
­colloquium doctum, loting
en UvA Matching
• Geldzaken en huisvesting:
32
studiefinanciering, collegegeld, op kamers
• Studie: studiemogelijk­
heden, succesvol studeren,
studiekeuze, studiever­
traging, studeren in het
buitenland en topsport
• Voorzieningen: welzijn en
gezondheid, studeren met
een functiebeperking,
­medezeggenschap,
loopbaanadvies
• Studentenleven: wonen,
sport en cultuur
Op www.uva.nl/vragen vind je
de antwoorden op de meest
gestelde vragen en je kunt er
zelf een vraag stellen via het
vragenformulier.
Contact
Op werkdagen kun je van
09.00-17.00 uur met al je
­vragen terecht bij het Service
& Informatiecentrum:
020-525 8080.
De studentenbalie van het
Service & Informatiecentrum
is geopend maandag t/m
­vrijdag van 10.00-17.00 uur.
www.uva.nl/sic
STUDENTENARTSEN
Speciaal voor UvA-studenten
zijn er de Studentenartsen:
huisartsen die veel ervaring
hebben met studenten. Het
maakt niet uit hoe vaak je
verhuist in Amsterdam, als je
je bij de Studentenhuisartsen
inschrijft, hoef je niet steeds
een nieuwe huisarts te
zoeken.
Inschrijven is gratis
Inschrijven kost niets. Ook als
je slechts incidenteel gebruik
zult maken van de studentenhuisartsen, bijvoorbeeld voor
anticonceptie, een SOA-onderzoek, tropenvaccinaties,
gezondheidsverklaringen of
een recept, is inschrijving nodig. Je kunt je inschrijven bij
de Studentenhuisartsen door
de meegestuurde inschrijfkaart in te vullen en op te sturen. Of meld je aan via
www.studentenartsen.nl
De voordelen
1. Als je in Amsterdam woont,
moet je ook een huisarts in
Amsterdam hebben. Bij een
gewone huisarts moet je in
de buurt wonen, dus als je
verhuist, moet je vaak ook
een andere huisarts zoeken.
Dat hoeft niet als je een van
de Studentenhuisartsen als
huisarts kiest, voor hen maakt
het niet uit in welk deel van
de stad je woont. De praktijk
is centraal gelegen.
2. De Studentenhuisartsen
hebben veel ervaring met
­studenten en zijn gespecialiseerd in situaties en proble-
men die vooral bij jouw
leeftijdsgroep voorkomen.
3. Bij de Studentenhuisartsen
kun je elke werkdag en op
maandag- en donderdag­
avond terecht op het spreekuur op afspraak. Elke ochtend
is er een inloopspreekuur
voor korte of dringende
­medische problemen, en er is
een terugbelspreekuur: als je
je ’s ochtends aanmeldt, word
je tussen de middag door een
arts teruggebeld.
4. Je kunt via een e-consult
medische vragen stellen. Via
www.studentenartsen.nl kun
je gebruikmaken van allerlei
e-health toepassingen.
5. Je kunt bij de Studentenhuisartsen tegen een gereduceerd tarief terecht voor vrijwel alle tropenvaccinaties.
Als je in Amsterdam woont
en in je oude woonplaats
naar de huisarts gaat, vergoedt de zorgverzekeraar de
eventuele consulten bij een
huisarts in Amsterdam niet.
Schrijf je dus in als ‘vaste’ patiënt bij de Studentenartsen.
Studentenartsen
Oude Turfmarkt 151
Amsterdam
www.studentenartsen.nl
TANDARTSEN IN
­OPLEIDING
Bij het Academisch Centrum
Tandheelkunde Amsterdam
(ACTA) kun je – als je geschikt
bent bevonden voor studentenbehandelingen – terecht
voor alle gebruikelijke tandheelkundige behandelingen.
Onder toezicht en verantwoordelijkheid van ervaren
tandartsen voeren studenten
Tandheelkunde de behandeling uit; dit vergt meer tijd,
maar alle behandelingen
worden tegen een gereduceerd tarief verricht.
www.acta.nl
33
START
Voorzieningen UvA
START
Voorzieningen UvA
BUSHUIS
5. Advies & begeleiding
Je begint aan iets
nieuws, je gaat
studeren. Dat is
spannend en leuk.
Bij de UvA kun je – als
dat nodig is – ­advies
of hulp krijgen.
Succesvol studeren
Wil je weten hoe je je studie
en het studeren het beste
kunt aanpakken om je studie
tot een succes te maken?
Kijk dan op
www.uva.nl/succesvolstuderen
Peer2peer
Voor eerstejaarsstudenten
(en ook voor ouderejaarsstudenten) die succesvol willen
studeren heeft de UvA Peer
coaching (vóór studenten,
34
dóór studenten). Ben je bijvoorbeeld de eerste in een
gezin die gaat studeren, dan
ben je wellicht minder bekend met de academische
omgeving, studeren of studievaardigheden. Een peer
coach, een ouderejaarsstudent met praktijkervaring,
geeft je graag handige tips
en ondersteuning bij het aanpakken van je studie, maar
kan je ook wegwijs maken
binnen de UvA. Kijk voor het
inloopspreekuur of het
­maken van een afspraak op
met je studie? Bij het Loopbaan Advies Centrum start
­iedere maand een training
waarin je een realistisch beeld
krijgt van de verschillende
mogelijkheden en word je
begeleid in het kiezen van
een studie die wel bij je past.
Ook is het mogelijk om in een
persoonlijk gesprek met een
loopbaanadviseur je vragen
omtrent jouw keuzes te
­bespreken.
www.uva.nl/peer2peer
Voor begeleiding bij bijzondere persoonlijke omstandigheden, advies en informatie
over studievoortgang en
-planning, inschrijving, financiën en beroepsprocedures,
en hulp bij het zoeken naar
Hulp bij studieswitch
Niet iedereen maakt in één
keer de juiste studiekeuze.
Twijfel je of je door wilt gaan
of overweeg je te stoppen
www.uva.nl/studieswitch
Studentendecanen
FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID
oplossingen bij problemen
tussen student en opleiding.
Daarnaast geven de studentendecanen trainingen over
studievaardigheden zoals
Scriptie starten, Plan je studie
en Stapel te lijf.
www.uva.nl/studentendecanen
Functiebeperking of
chronische ziekte
De studentendecaan kan ook
adviseren bij het aanvragen
van speciale voorzieningen,
bijvoorbeeld extra tentamentijd, een parkeerplek of financiële ondersteuning. In
­bepaalde gevallen is begeleiding van een medestudent
mogelijk.
Let op: Zorg dat je voordat je
aan een studie begint weet
welke mogelijkheden er zijn
op het gebied van voorzieningen en aanpassingen.
www.uva.nl/functiebeperking
Studentenpsychologen
Voor begeleiding bij problemen van psychische aard ­(op
het gebied van studeren en/
of persoonlijke problemen),
individueel of in groepsbijeenkomsten.
www.uva.nl/studentenpsychologen
Loopbaanadvies
Tijdens je studie krijg je te
maken met een aantal keuzes
die van invloed zijn op je
­(studie)loopbaan, zoals je
majorkeuze, studeren in het
buitenland, stage lopen, het
kiezen van een scriptieonderwerp en je masterkeuze. Het
Loopbaan Advies Centrum
geeft workshops, voorlichtingsbijeenkomsten en
­persoonlijke begeleiding.
­Tevens kun je terecht voor
­begeleiding bij de overstap
van studie naar werk.
www.uva.nl/loopbaanadvies
Ontwikkel jezelf
Volg een workshop of training op het gebied van succesvol studeren, persoonlijke
ontwikkeling, studeren in het
buitenland, stage lopen of
solliciteren.
www.uva.nl/trainingscentrum
Vragen over je opleiding?
Heb je vragen over bijvoorbeeld de keuze van vakken,
dan kun je terecht bij een studieadviseur. Ze hebben vaak
een afsprakenspreekuur,
soms (ook) een telefonisch
spreekuur en/of inloopspreekuur. Bij studievertraging roept de studieadviseur
je op voor een gesprek. Indien nodig, kan de studie­
adviseur je helpen bij het vinden van een studie die beter
aansluit bij je mogelijkheden
en interesses.
Begeleiding binnen je
opleiding
Veel opleidingen hebben een
tutorensysteem. Docenten of
ouderejaarsstudenten begeleiden kleine groepen bij het
leren van academische
­(studie)vaardigheden. Ook
kun je bij hen terecht met
vragen over de opleiding of
over vakken.
Studentenpastoraat
Bij het Studentenpastoraat, een oecumenisch samenwerkingsverband, werken pastores, rabbijnen en humanistische
raadslieden en kun je deelnemen aan activiteiten, groepsgesprekken en diensten. Het maakt niet uit of je wel of niet
gelovig bent.
www.ve90.nl
35
START
Voorzieningen UvA
START
Voorzieningen UvA
USC
CREA
6. CULTUUR
CREA, cultuurcentrum
van UvA en HvA
CREA is een begrip onder
­Amsterdamse studenten.
­Nergens in de stad kun je
goedkoper en beter terecht
voor scherp debat, meeslepend theater, een filmcursus
of muziekworkshop. CREA
is het cultureel studenten­
centrum van de Universiteit
van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.
CREA is:
• een altijd actueel programma van debatten, lezingen
en voorstellingen.
• veel fijne cursussen van
­digitale media tot dans.
• repetitiestudio’s voor
36
­theater, dans en muziek.
• het CREA Fonds dat projectsubsidies verleent aan
studenteninitiatieven.
• kantoorruimte voor meer
dan dertig studenten­
organisaties.
En natuurlijk:
• het CREA Café met echt
lekkere koffie. Ken je onze
omfietswaardige brownies
al? Het CREA Café is dagelijks geopend en dé plek om
in de pauze van je cursus of
na je college bij te praten
en wat te drinken.
Gebouw
CREA is gevestigd op het
­Roeterseiland in een monu-
7. SPORT: USC
mentale diamantslijperij omgebouwd tot een prachtig
modern pand. CREA heeft
een Theater, een Muziekzaal
voor concerten en feesten en
een uitgebreid aantal grote
en kleine studio’s. Al deze
voorzieningen zijn buiten
cursustijden te huur.
CREA
Nieuwe Achtergracht 170
Amsterdam (Roeterseiland)
020-525 1400
www.crea.uva.nl
Sporten is niet alleen gezond, je kunt er ook
lekker door ontspannen en je ontmoet vrienden. Het USC, al 35 jaar dé voordelige
sportorganisatie voor studenten van de
UvA en de HvA, heeft 6 vestigingen, verspreid over Amsterdam en is op meerdere
­locaties zeven dagen per week geopend.
Je kunt meedoen aan meer dan 80 activiteiten tegen superlage tarieven. Een keertje
proberen kan natuurlijk ook.
Van akido tot
zwemmen
Een greep uit het aanbod:
aikido, badminton, dans, fitness, frisbee, golf, groepsfitness, indoorklimmen, introcursus vechtsporten, jiu jitsu,
judo, kitesurfen, krav maga,
paardrijden, pilates, rock &
roll dansen, salsadansen,
schaatsen, skiën, spinning,
sportduiken, squash, stijldansen, tennis, volleybal, waterpolo, wielrennen, yoga, zelfverdediging voor meiden,
zwemmen.
USC Sportadvies­
centrum, sauna en
­eetcafé Oerknal
In sportcentrum Universum is
ook het USC Sport Advies­
centrum gevestigd (fysio­
therapie, een sportlab met
sporttesten, sportpsychologie, sportmassage, diëtetiek
en personal training), met
gratis spreekuren. Verder zijn
er sauna’s en zonnebanken.
Na een avondje sporten een
maaltijdsalade (of kipsaté?)
en een sapje (of een biertje?),
dat kan in eetcafé Oerknal.
Inschrijven
Inschrijven is simpel. Voor de
meeste activiteiten kan dit
online. Bij veel sporten kun je
ieder moment beginnen.
­Studenten betalen een
­superlaag tarief.
Free ticket
Studenten kunnen 3x een
sport uitproberen. Ook biedt
het USC de Sport-voor-NOP
week, een week lang gratis
sport voor iedereen, student
en niet-student.
Adres:
USC
Science Park 306
Amsterdam
020-525 8955
www.usc.uva.nl, [email protected]
Facebook: USC Universum
37
START
Voorzieningen UvA
START
Voorzieningen UvA
RESTAURANT SCIENCE PARK
8. ETEN EN DRINKEN
Geen tijd of zin om
thuis te koken? De
UvA heeft drie grote
universitaire restaurants de zogenaamde
mensa’s. Ook hebben
bijna alle opleidingen hun eigen kan­
tine waar je kunt
lunchen.
Universitaire ­
restaurantS
In Agora (Roeterseiland),
Atrium (Binnengasthuisterrein) en Restaurant Science
Park kun je lunchen en
’s avonds is er keuze uit verschillende warme maaltijden,
luxe of eenvoudiger (ook
­vegetarisch). De catering
38
Alle mensa’s hebben ook een
café: ideaal om af te spreken,
even te pauzeren of een
­college voor te bereiden.
­Tussen de colleges door kun
je ook terecht in de kantines
voor koffie, thee of een
broodje.
CREA Café
Oudezijds Achterburgwal 237
ma t/m do 11.00 tot 19.30
uur; vrij 11.00 tot 19.00 uur.
UvA-cafés
Café Atrium
Agora
Oude Turfmarkt 129
di t/m vrij 10.00 tot 17.00 uur;
za en zo 13.00 tot 17.00 uur.
wordt verzorgd door Eurest.
Hun ­cateringformule is bewust en lekker eten: healthy
and tasty! Met producten van
hoge kwaliteit, zoveel mogelijk duurzame elementen en
vaak is er ook een biologisch
alternatief.
Atrium
Roetersstraat 11
ma t/m do 10.00 tot 19.00
uur; vrij 10.00 tot 15.00 uur.
Restaurant Science Park
Science Park 904
ma t/m do 11.00 tot 19.00
uur; vrij 11.00 tot 18.00 uur.
Bibliotheek Bijzondere
Collecties/Museumcafé
Nieuwe Achtergracht 168
ma t/m za 10.00 tot 01.00 uur;
zo 11.00 tot 19.00 uur.
Espressobar ­Academisch
kwartier
Science Park 904
ma t/m vrij 8.30 tot 16.30 uur
Oudezijds Achterburgwal 237
ma t/m vrij 9.00 tot 01.00 uur
Café Krater
www.uva.nl/locaties
Roetersstraat 13 , ma t/m vrij
08.00 tot 24.00 uur.
Hier vind je alle UvA-locaties in
Amsterdam. Met kaart en route­
beschrijving. Ook kun je zoeken via
een alfabetische lijst.
39
START
Fraude en plagiaat
START
Wat heb je nodig als student
Wat heb
je nodig als
student?
Fraude
en plagiaat
laptop sleeve
laptop
tas
pen
mandarijn
sleutels
lippenstift
Tentamenzaal bij AMC
Als je een universitaire studie doet is het belangrijk om
te weten aan welke regels en
gebruiken je je moet houden
als je tentamen doet of een
werkstuk, paper of essay
schrijft.
Werkstukken
Knip- en plakwerk, tekst overnemen
zonder bronvermelding in een werkstuk,
paper of essay, het inleveren van een
werkstuk dat al eerder door iemand
40
­ nders is ingeleverd of het inleveren van
a
een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst voor opdrachten van
­andere opleidingsonderdelen: dit valt
­allemaal onder fraude of plagiaat.
­Docenten kunnen plagiaat opsporen
met elektronische detectieprogramma’s,
zo zien zij precies welke stukken origineel zijn en welke niet.
Tentamens
Spieken mag niet. Hulpmiddelen als
voorgeprogrammeerde rekenmachines,
mobiele telefoons, syllabi, boeken, aan-
smartphone
tekeningen, mogen tijdens tentamens
niet gebruikt worden tenzij de raadpleging daarvan uitdrukkelijk is toegestaan.
Strenge sancties
Als een student ernstige fraude heeft
­gepleegd, kan dat leiden tot het uitschrijven van de opleiding. Daarom is
het ­belangrijk om fraude en plagiaat te
voorkomen. Voor meer informatie over
fraude en plagiaat en academische
­regels en gebruiken:
portemonnee
frisdrank
www.uva.nl/plagiaat
De tas van luca
41
START
Intreeweek
START
Bekijk h
e
program t
ma op
www.
intreeweek
.nl
Intreeweek
Onderwijs­
introducties
De meeste studies houden
hun onderwijsintroductie
op maandag of dinsdag tijdens de Intreeweek. Ook
eerstejaars die niet deelnemen aan de Intreeweek
moeten hier naartoe, het
staat dus los van de Intreeweek Tijdens je onderwijsintroductie krijg je uitleg
over je studie, je rooster en
Studeren in
Amsterdam
In september begint je studentenleven in Amsterdam.
Studeren is meer dan alleen
colleges volgen, stapels literatuur doorwerken en blokken
voor tentamens. Je periode
als student in Amsterdam
wordt een geweldig avontuur! Voordat je studententijd officieel begint, organiseert Commissie Intree de
beste introductie die je je als
student aan de UvA kunt
wensen. Een week vol feest,
chillen, cultuur, festival en
nog veel meer. Wij nodigen
je uit om deel te nemen aan
Intreeweek 2013!
de boeken die je nodig
hebt. Het is verplicht om
aanwezig te zijn. Je krijg
van jouw opleiding verdere
informatie. Omdat niet
­iedereen tegelijk onderwijsintroductie heeft,
­worden er gewoon evenementen georganiseerd.
Je kunt voor en na je
onder­­­­­­­­­­wijs­introductie dus
meedoen aan het programma van de Intreeweek.
Gapen tussen de Apen in Artis
‘Mijn beste Intree-moment was
in het Oosterpark waar wij
met ons groepje de titel
‘Groepje van de Week’
­binnensleepten en een reisje
naar Londen wonnen voor
het hele groepje.’
Lisa, deelnemer 2012
Aangenaam Intree op de Nieuwmarkt
Candyland in Oosterpark
Wat is de
Intreeweek?
De Intreeweek is de officiële
introductieweek voor nieuwe studenten van de Universiteit van Amsterdam.
Als aankomend student
mag je deze week niet missen: je leert je studiegenoten, de UvA en het studentenleven van de mooiste
stad van Nederland tot in
de puntjes kennen. Intreeweek 2014 vindt plaats van
25 tot en met 29 augustus.
Dat is de week voordat je
colleges beginnen. In een
groepje van ongeveer 15
studenten van jouw studie,
onder begeleiding van twee
42
ouderejaars van dezelfde
studie, neem je deel aan
een week vol evenementen.
We laten jou het allerbeste
van je nieuwe stad zien.
De Intreeweek draait om
plezier maken met je studiegenoten in je nieuwe
stad. Het is alles behalve
een ontgroening: je doet alleen maar leuke dingen! In
een bomvol programma van
maandagochtend tot vrijdag diep in de nacht loodsen we je naar de mooiste
plekjes, chillste parken,
leukste musea en vetste
clubs van Amsterdam. Denk
aan een opening in Carré,
een festival in het Oosterpark, wakker worden in Artis, een nachtelijke tocht
langs verschillende musea,
maar ook de Studentenbeurs waar je alles vindt
wat een zelfstandige student nodig heeft. Daarnaast
zijn wij als ervaren studenten niet vies van het organiseren van een goed feestje.
We nemen je onder andere
mee naar de clubs aan het
Rembrandtplein, een enorm
feest in de Gashouder en
naar het spectaculaire Eindfeest in Paradiso, de Melkweg en The Sugar Factory!
‘Drie jaar na de Intreeweek, hebben wij nog
steeds een maandelijkse
reünie met ons
­Intreegroepje.
Gezellig samen eten en
biertjes drinken.’
Waar slaap je?
Rosemarijn, begeleider 2011
Clubnight op Rembrandtplein
Heb je nog geen kamer in Amsterdam? Geen paniek! Wij hebben
slaapplekken voor je geregeld in
het Universitair Sport Centrum
(USC). Hier kun je van maandag
tot en met zaterdag terecht. ­
’s Ochtends kun je lekker douchen
en staat er een voedzaam ontbijt
voor je klaar. Je moet zelf slaap­
spullen meenemen die je op maandag bij binnenkomst kunt afgeven.
Wij zorgen ervoor dat ze in het USC
terechtkomen. Elke avond en nacht
rijden er tijdens en na het avondprogramma bussen die je gratis
naar het USC kunnen brengen.
43
START
Intreeweek
START
Intreeweek
Samengevat
• Voor € 90 kun je deelnemen
aan alle evenementen en
krijg je lunch en avondeten.
• Voor € 45 extra kun je de
hele week in het USC slapen,
inclusief ontbijt en dagelijks
vervoer heen en terug.
• Master- en schakelstudenten
zijn ook welkom!
• Schrijf je in op
www.intreeweek.nl.
Fiets
Tijdens de Intreeweek (en
eigenlijk ook tijdens de
rest van je studententijd)
is een fiets onmisbaar. Nog
geen fiets in Amsterdam?
No problemo! Op maandagavond kun je tijdens
Intree Verenigt een fiets
kopen bij de ASVA Studentenunie tegen een studentenprijsje. Reserveer
vóór de Intreeweek even
een fiets op www.asva.nl.
De Intreeweek heeft een
­beperkte capaciteit. Wees er
snel bij, want vol = vol!
Studentenbeurs in de Passengers Terminal
‘Tijdens de Clubnight heb ik
een geweldige avond gehad met
mijn Intreegroepje. Kruipend
­gingen we naar huis. Als dat
niet voor een band zorgt dan
weet ik het ook niet.’
Amsterdam Wereldstad in Rembrandtpark
Pubnight in De Heeren van Aemstel
Iris, commissielid 2013
‘Ik ben zo blij dat ik heb
meegedaan aan de Intreeweek. De allereerste
­collegedag op de
­universiteit had ik meteen
15 vrienden waar ik bij
kon aanschuiven.’
Wessel, deelnemer 2011
Master- en
schakelstudenten
Als je in Amsterdam je master gaat
­volgen en ook graag wilt kennismaken
met de stad, de universiteit en je medestudenten, dan kun je als master­
student eveneens deelnemen aan de
44
Intreeweek. Bij je inschrijving kun je
aangeven of je graag bij (bachelor)­
studenten van jouw studie wilt worden
ingedeeld of dat je liever in een groepje zit met master- en schakelstudenten
van allerlei studies.
Eindfeest in de Melkweg
Inschrijven en
betalen
Via onze website, www.­
intreeweek.nl, kun je je inschrijven voor deze onvergetelijke week. Dat kan met je
UvAnetID en password. Deze
gegevens heb je ontvangen
in een mail van de UvA na
de aanmelding voor je studie. Je inschrijving is pas
compleet als je betaald hebt!
De kosten voor de Intreeweek zijn € 90. Hiervoor krijg
je toegang tot alle feesten
en activiteiten tijdens de
week, elke middag een uitgebreide lunch en ‘s avonds
een voedzame maaltijd bij
gezellige restaurantjes en
leuke studie- en studenten-
verenigingen. Voor een USCslaapplek voor de hele week
betaal je € 45 extra (incl. een
uitgebreid dagelijks ontbijt).
Organisatie
De Intreeweek wordt ge­
organiseerd door een groep
van 30 UvA-studenten, die
zich met hart en ziel inzetten om jou de beste start
van je studententijd te bezorgen! Zij organiseren de
evenementen, halen spon­
sorgeld binnen om de week
zo spectaculair mogelijk te
maken en ontwerpen het
programmaboekje en
dagelijkse Intree-krantje.
Naast 30 commissieleden
werken er aan de Intree-
week zo’n 400 begeleiders
en 150 crewleden mee om
de week in goede banen te
leiden. Heb je hier vragen
over, mail dan naar [email protected]
Website en
Facebook
Op onze website www.­
intreeweek.nl vind je nog
veel meer informatie over
het programma, de inschrijving, betaling, slaapplekken, de organisatie, foto’s
en filmpjes van vorig jaar en
­informatie over het leven
als student in Amsterdam.
Ook vind je hier de GeleGraaf, onze eigen krant die
je ­tijdens de week van alles
op de hoogte houdt. En natuurlijk het belangrijkste: je
kunt je via de website inschrijven voor deelname aan
de Intreeweek!
Via onze Facebookpagina,
genaamd ‘Intreeweek’, blijf
je op de hoogte van de
leukste weetjes en nieuwste
­ontwikkelingen rondom de
Intreeweek. Like onze Facebook en ben de eerste die
hoort wanneer er bijvoorbeeld een vette artiest is
­geboekt of een stoere activiteit is bedacht. Like en
deel de pagina en maak
kans op 25 consumptie­
bonnen voor tijdens jouw
Intreeweek!
45
START
Welkom in Amsterdam
START
Welkom in Amsterdam
Beste
aankomende studenten,
Het studenten leven is voor mij onvergetelijk. Dat komt onder meer omdat ik vanuit mijn
werkkamer in het Amsterdamse stadhuis uitkijk op het bronzen standbeeld van Spinoza,
een belangrijke 17de- eeuwse filosoof. Op de sokkel van dat beeld is zijn politieke filosofie
samengevat: ‘Het doel van de staat is de vrijheid’.
De vrijheid van denken en de vrijheid te zijn wie je wilt zijn is in al die eeuwen niet
veranderd. Die paar woorden geven nog steeds de essentie van Amsterdam weer. Zeker
studenten hebben baat bij die vrijheid, als je in een fase verkeert waarin je ontplooiing en
ontspanning zoekt.
Dat standbeeld roept het studentenleven ook op een andere manier in herinnering.
Op de sokkel is ook een zogenoemde icosaëder te vinden, een steen met diverse vlakken
en scherpe punten. Die steen staat symbool voor het slijpen van de geest. Het is een
verwijzing naar het werk van Spinoza maar kan net zo goed doelen op jullie academische
vorming. Daarom heb ik de belangen van studenten op mijn netvlies en besef ik vaak
waarom het zo leuk is om in Amsterdam te studeren.
Want naast de goede universiteiten heeft Amsterdam nog veel meer moois te bieden.
Zo kun je cultureel je hart ophalen in het Concertgebouw, het filmmuseum Eye,
het Rijksmuseum of poppodium en cultuurtempel Paradiso. Voor je lichamelijke
ontwikkeling heeft de Universiteit van Amsterdam het prachtige sportcentrum
Universum op het Science Park. Een bijbaan en de vele mogelijkheden voor interessant
vrijwilligerswerk bieden een kans om te wennen aan het leven na je studie.
Als je straks door Amsterdam loopt, zul je ongetwijfeld beseffen dat je door al die kansen
in een unieke stad studeert. En wellicht kom je op die wandeling dan het standbeeld van
Spinoza tegen. Dat kunstwerk zal herinneren aan de periode waar je nu aan begint. De
vrijheid en ontplooiing waar de sculptuur voor staat maken het studentenleven in
Amsterdam, ook voor jullie, onvergetelijk. Veel succes de komende jaren, wees welkom
in onze stad en geniet ervan!
Mr. E.E. van der Laan
Burgemeester van Amsterdam
HORTUSPLANTSOEN
46
47
START
Hotspots Amsterdam
START
Hotspots Amsterdam
‘Het uitzicht is nooit
hetzelfde.’
Hotspots in
Amsterdam
PLLEK
CULTUURPARK WESTERGASFABRIEK
blijburg
parken
PLLEK
Blijburg aan Zee
Strand West
Strand Zuid
Een creatieve hang-out op de
NDSM werf, opgebouwd uit
industriële materialen, met
aandacht voor bewust leven
en duurzaamheid. Ook goede
locatie om te flexwerken met
WiFi en supersnelle glasvezelverbinding.
In 2003 het eerste strand van
Amsterdam op een toen bijna
kale zandvlakte. Nu is het
strand en Blijburg aan Zee
niet meer weg te denken uit
Amsterdam en IJburg. Je kunt
er lekker zonnen en ontspannen. Blijburg heeft één groot
voordeel: zwemmen kan er
ook! www.blijburg.nl
Met een panoramisch
uitzicht over het IJ. Naast
­chillen in een hangmat of
­zitzak kun je er beachvolleyballen en c­ ocktails drinken.
Ligt vlak naast een
­studentencomplex.
Tussen Amsterdam RAI en het
Beatrixpark ligt het stadsstrand Strand Zuid. 2000 m2
zand, perfect om te ont­
spannen op een van de 80
strandbedden op het zandstrand, in de lounge areas of
lekker te lunchen op het Paviljoenterras. Luxe uitstraling!
www.pllek.nl
vondelpark
48
40
Tramgerinkel, uitgelaten
toeristen en ­loeiende s­ irenes. Dat is
­Amsterdam. Zin in groen en rust? Trek in
­cultuur (vaak met korting)? Of liever
een dagje in het zand?
Waar kun je ­relaxen
in Amster­dam?
www.strand-west.nl
www.strand-zuid.nl
49
START
Hotspots Amsterdam
START
Hotspots Amsterdam
zijn. Bijna alle musea van
­Amsterdam geven studentenkorting op vertoon van je collegekaart. Meer weten over
de geschiedenis van Amsterdam? Ga dan naar het
­Amsterdam Museum. Of
neem een kijkje achter de gevels van de wereldberoemde
grachtengordel in Museum
Van Loon. De bijna complete
verzameling etsen van Rembrandt van Rijn is te zien in
het Rembrandthuis. Of het
fietsen
881.000
‘Mijn favoriete plek in
­Amsterdam is het centrum.
Ik ben vaak op het Spui. ­
Alles is lekker dicht bij waar
ik studeer.’
Joods Historisch Museum of
Allard Pierson Museum,
­archeologisch museum van
de UvA. Er is zó veel! Ook
korting bij: Filmmuseum,
Persmuseum, Museum Ons’
Lieve Heer op Solder, Tassenmuseum Hendrikje, Tropenmuseum, Stedelijk Museum,
NEMO, Foam, Diamant­­museum.
Theaters
Je kunt vaak met studenten-
korting naar de vele theaters
die Amsterdam rijk is. Het
­Comedy Theater is de place to
be voor cabaretliefhebbers.
Minder bekende cabaretiers
en vaste groepen als Comedy
Explosion treden hier op. Ook
korting bij: Toomler Theater,
Plein Theater, Betty Asfalt
Complex, Huis aan de Amstel
Theater, Comedy Café, het
Compagnietheater.
Bioscopen
Amsterdam heeft heel veel
bioscopen. Grote ketens als
Pathé, maar ook heel veel
kleine bioscopen die vaak
veel leuker zijn. The Movies
bijvoorbeeld uit 1912, heeft
een heel stijlvol interieur.
­Kriterion en Studio K worden
volledig door studenten
­ erund. Met nieuwe Hollyg
woodfilms, maar ook arthouse en cult. Ook korting
bij: Melkweg Cinema, Rialto,
Ketelhuis, Cinecenter,
­Filmhuis Griffioen, Cinema
de Balie.
Shoppen
Als je de drukte en de grote
winkelketens in de Kalverstraat zat bent dan heeft
­Amsterdam nog veel meer te
bieden. Bijvoorbeeld in de
negen straatjes tussen Singel,
Heren-, Keizers- en Prinsengracht vind je de hipste winkels en bijzondere horeca. Of
ga naar de IJ-hallen, een
­grote, sfeervolle vlooienmarkt in Noord met vintage,
aparte en goedkope spullen.
51
musea
‘Amsterdam is een onwijs
leuke stad.’
herengracht
Wat zijn de hotspots
in Amster­dam?
Vondelpark
Het bekendste en drukst bezochte park van Amsterdam
met jaarlijks gemiddeld 10
miljoen bezoekers. In de zomer (gratis) theatervoorstellingen en concerten in het
Openluchttheater.
Cultuurpark
Westergasfabriek
Theater, uitgaan, evenementen en leuke restaurantjes.
Modern en avontuurlijk
stadspark te midden van historische fabrieksgebouwen.
Met Sundaymarket.
www.vondelpark.nl
www.westergasfabriek.nl
Amsterdamse Bos
Meer parken?
De grootste lap groen van
de stad (100 hectare). Voor
sport, openluchttheater,
­chillen, kano- en waterfietsen
en nog veel meer.
Ga ook eens kijken in het
Beatrixpark, het Sarphatipark, Sloterpark, Rembrandtpark, Erasmuspark, Flevopark,
Martin Luther Kingpark,
­Oosterpark, Vliegenbos in
Amsterdam Noord of een van
de andere parken.
www.amsterdamsebos.nl
50
Restaurants
Je kunt overal in Amsterdam
lekker eten en er is een ruime
keus. Van Oost tot West, van
Noord tot Zuid. Alle smaken
van de wereld, Thais, Surinaams, Ethiopisch maar ook
lekkere eetcafé’s. Probeer
eens bij restaurant Bazar, Burgermeester, Edel, De Ponteneur, West Pacific of restaurant Blue in de Kalvertoren,
met mooi uitzicht.
Cafés
Een biertje in een strakke inrichting of toch liever een
oud-Hollandsche kroeg waar
je lekker kan meezingen met
smartlappen? In Amsterdam
kan het allemaal. Favoriete
cafés van studenten: De
­Jaren, De Biecht, Bolle Jan,
Poolcafé de Keu, De Beiaard,
Het Paardje en Cafë Vrijdag.
1.515
Uitgaan
cafés en bars
Feesten kan prima in Amsterdam. Concerten, dansen,
­evenementen bij populaire
uitgaansgelegenheden als
­Paradiso, Gashouder,­
­Westerunie, Escape en de
Melkweg.
Musea
Iedereen kent het Van Gogh,
Stedelijk en Rijksmuseum.
Maar er zijn nog veel meer
musea die de moeite waard
museumplein
PLANTAGE MUIDERGRACHT
51
START
Wonen in Amsterdam
START
Wonen in Amsterdam
‘Schrijf je zo snel ­mogelijk in’
Wonen
in ­Amsterdam
Betaalbare woonruimte vinden is niet eenvoudig.
Begin op tijd met zoeken en vertel iedereen dat je wat
zoekt. Samen met de gemeente en woningbouw­
corporaties doet de UvA er alles aan om het aanbod van
betaalbare studentenwoningen te ­vergroten.
‘Mijn familie komt uit de stad, dus ik wist al vroeg
dat ik hier wilde studeren en dan vooral aan de
UvA. Toen ik 15 was adviseerde mijn moeder mij om
me vast in te schrijven bij studentenwoningweb.nl.
Ik kom uit Winterswijk, dus woonruimte vinden in
Amsterdam was wel belangrijk. Eerst woonde ik in
Uilenstede, daarna twee jaar in de Weesperstraat,
allebei studentenflats met grote afdelingen. Dit is mijn
derde kamer. Ik deel de keuken en sanitair nu met
drie huisgenoten en heb een hele ruime kamer in de
Jordaan. Ik stond ongeveer 5,5 jaar ingeschreven, met
een lange inschrijvingsduur zijn er hele mooie kamers
beschikbaar.’
Pieter Fiolet (21), derdejaars Geschiedenis en Politicologie, woont in
studentenhuis in de Egelantiersstraat in kamer van 23m2 (Centrum)
‘Ga met de fiets om de stad snel
te l­eren kennen’
‘Ik heb deze woning gewonnen via een enquête
in het UvA Startmagazine van 2011. Toen ik werd
ingeloot bij de UvA – weer een gelukje – was
het wel handig om hier te gaan wonen. Ik heb
geschilderd en een nieuwe vloer gelegd en heb een
mooi plekje voor mezelf met m’n eigen douche en
keuken. De buurt is niet heel gezellig, maar wel
dicht bij het AMC en de metro.’
‘Stel niet te hoge eisen’
‘Ik zit antikraak in dit huis en ik zit
hier best riant, ik heb zelfs een tuin.
Dat is heel prima in de zomer voor
de barbecue. Het is mijn tweede
woonruimte in Amsterdam. Helaas kan
dat wel elk moment veranderen, maar
dan heb ik wel een maand de tijd om
iets anders te vinden. Voorlopig gaat
het goed. Het is dicht bij de stad, bij het
Vondelpark in de buurt en tegen de
Jordaan aan. West is een leuk deel van
de stad. Er wonen veel studenten en ik
ken hier best veel mensen.’
Ilse Koning (22), derdejaars bachelor Geneeskunde, woont in
containerwoning van 28 m2 op de Wenckebachweg (Oost)
Koen Putman (22), vierdejaars bachelor
Politicologie, woont antikraak in een
benedenwoning van 55 m2 (West)
‘Laat iedereen weten dat je
een ­kamer zoekt’
Studentenhuisvesting:
schrijf je in!
Inschrijven bij Studenten­
WoningWeb kost € 37 en is
acht jaar geldig. Ook al
­studeer je nu nog niet, later
heb je betere kansen op een
kamer (in regio Amsterdam)
of een woning voor jezelf.
Je kunt je inschrijven vanaf
je 16e.
www.studentenwoningweb.nl
52
Nuttige links:
www.duwo.n
studenten.dekey.nl
www.vooruitproject.nl/studenten
(woning als beloning)
www.ymere.nl (tijdelijke woningen)
www.asva.nl (verloot kamers)
www.studentencasa400.nl
(in zomer hotel)
www.thestudenthotel.com
www.kamerbron.nl
www.opmijnkamer.nl
www.easykamer.nl
www.kamerverhuur.nl
www.kamernet.nl
www.start12.nl/studentenkamers
Woon je ver weg?
Dan heb je voorrang
Ben je eerstejaars bachelorstudent, woon je op minstens
een uur treinreizen van
Amsterdam en heb je je vóór
1 mei aangemeld? Dan ont-
vang je rond half juli per
post een deelnamekaart voor
de UvA Kameractie.
www.uva.nl/kameractie
‘Via een vriend ben ik aan mijn kamer
gekomen. In zijn huis kwam een kamer vrij,
erg groot voor Amsterdamse begrippen. Ik
deel met twee huisgenoten een badkamer,
keuken en de wc. Een goede tip: laat
iedereen weten dat je op zoek bent
naar een kamer en schrijf je op tijd in bij
Duwo, al voordat je actief gaat zoeken!
Als je een kamer hebt gevonden laat dan
iedereen weten dat je gaat verhuizen. Het
zal je verbazen hoeveel spullen mensen
nog hebben liggen die je gratis kunt
overnemen.’
Zazo Meijs (20), eerstejaars bachelor Natuur- en
sterrenkunde, woont in kamer van 20 m2 (Diemen)
53
START
Bijbaantje?
START
Bijbaantje?
bijbaantje?
Bijverdienen
Als je studiefinanciering
krijgt, mag je elk jaar een bedrag bijverdienen. In 2014 is
dit maximaal € 13.729,80.
Het gaat om het belastbaar
(bruto) loon. Zolang je onder
dit bedrag blijft, is er niks aan
de hand. Meer informatie:
Een bijbaantje is handig voor wat extra inkomsten,
maar als je serieus werk maakt van je studie ben je
al bijna een volle werkweek bezig. Laat je studie­
resultaten niet lijden onder je bijbaantje.
www.ib-groep.nl
Werken bij de UvA
Student-assistent worden?
Een bijbaantje kan nuttige
werkervaring opleveren,
vooral als deze aansluit op je
studie en je bijvoorbeeld student-assistent kunt ­worden.
www.uva.nl/vacatures
Oppassen?
Bij Oppascentrale Kriterion
zijn altijd leuke, betrouwbare
oppassen nodig.
www.oppascentralekriterion.nl
Samenwerken met
studenten
Bij bioscoop Kriterion, eet­
café ’Skek en Studio K - theater, bioscoopzaal en restaurant, zijn ze vaak op zoek
naar enthousiaste studenten
en leer je samen met anderen
een onderneming opzetten
en runnen.
J/K GEBOUW (ROETERSEILAND)
KRITERION
Wouter Lemm (24)
54
met elk aspect van het leiden van een
bedrijf. Er is geen hiërarchie, je draagt
samen bij aan het grotere geheel.
Hierdoor krijg je veel kansen om ervaring op te doen met cultureel ondernemen. Bij iedereen wordt zo het ondernemersvuur aangewakkerd. Eerder
zat ik in het bestuur van de studie­
vereniging van Psychologie. Daar is het
vonkje gaan branden om met een
groep iets neer te zetten, beleid te
­maken, besluiten te nemen, te discus­
bachelor Economie en Bedrijfskunde, bijna afgestudeerd master Economics, student-assistent Monitoring & Innovation bij het Education Service
Center van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Uitzendbureaus
StudiJob Uitzendbureau BV
(voortgekomen uit de
­Uni­versiteit van Amsterdam)
biedt inhoudelijke bijbanen.
www.studijob.nl
derdejaars bachelor Psychologie, werkt sinds drie
jaar bij bioscoop Kriterion
‘Kriterion is na de oorlog opgericht
door studenten als werkverschaffing
zodat ze hun studie konden betalen.
Dat concept bestaat nog steeds. De
kracht van Kriterion is dat er continue
vers bloed komt. Iedereen (Kriterion
heeft 47 leden) werkt 16 uur per week
betaald en 4 uur vrijwillig, bijvoorbeeld in programmeren, zaalhuur,
­financiën of bardienst. Ik ben o.a.
­bezig met het brouwen van ons eigen
bier. Bij Kriterion kom ik in aanraking
Marina Svetachov (22)
www.kriterion.nl
www.skek.nl
www.studio-k.nu
siëren. Mijn studie is heel theoretisch,
Kriterion voegt juist een praktische
mindset toe en levenservaring.
Ik vind mezelf een typische psycholoog, ik kan goed luisteren, maar naarmate ik l­ anger studeer, weet ik niet
of ik dat nog echt wil worden. Het
­komende jaar wil ik afstuderen en mogelijk b
­ estuur doen bij een landelijke
organisatie. Misschien dat ik via die
weg ooit nog de politiek in ga.’
Kijk ook op
‘Toen ik begon mocht ik zelf iets be­
denken om meer ICT-toepassingen in
het onderwijs te brengen. Wiskunde
is voor veel studenten een struikelvak.
Vaak snappen ze het pas na veel uitleg.
Ik heb zelf ook veel bijlescursussen
­gegeven. Daarom ben ik een project
met kennisclips gestart waar docenten
een wiskundeprobleem uitleggen op
een tekentablet. Dit komt vervolgens
op Blackboard en daar kun je het als je
wilt ook stop zetten en herhalen. Ik
vind het leuk om te puzzelen aan een
probleem en een oplossing te bedenken. Als student zie je beter wat
s­ tudenten missen in het onderwijs.
Bij ­Communicatiewetenschap, waar ik
­begon, vond ik Statistiek het leukste
vak. Daarom ben ik overgestapt naar
Economie. Hier bestudeer je ook gedrag van mensen, maar dan vrij wiskundig. Een student-assistentschap is goed
te combineren met mijn studie. Ik doe
het al twee jaar en heb van alles gedaan: helpen bij de intake van nieuwe
studenten en als teaching assistent en
mentor. Het voordeel is dat je werkt en
studeert op dezelfde plek. Ik kan mijn
werk om de colleges heen plannen en
leer heel zelfstandig nadenken.’
www.uitzendbureau.nl/amsterdam
www.studentenwerk.nl
www.studentJob.nl
55
START
ASVA
START
Verenigingen
ASVA
is zelfontplooiing
Bij ASVA staat het belang
van de student centraal. We
­vragen continue aandacht
voor goed onderwijs, ­onder
andere door in gesprek te
gaan met politici en de
­media. Maar het belangrijkst
vinden we het gesprek met
jou! Wat vinden studenten
eigenlijk van het onderwijs
en hoe willen ze dat zelf
­beter maken?
ASVA is ook veel in gesprek met de
­gemeente en denkt mee over de stad
Amsterdam, zowel op het gebied van
huisvesting als over de rol van de student
in de stad. Zo organiseert ASVA elk jaar
de Dag van de Amsterdamse Student om
de stad een dag in het teken te zetten
van studenten.
ASVA is er voor elke student
Het begin van je studietijd betekent het
begin van een nieuw leven. Naast de leuke dingen, het beginnen aan een nieuwe
opleiding en het ontmoeten van nieuwe
mensen, brengt studeren tegenwoordig
56
ook een hoop vragen met zich mee.
Want hoe zit het nu precies met de gratis
OV-kaart, wat is eigenlijk een BSA,
­wanneer komt er een leenstelsel en is
het in Amsterdam tegenwoordig nog
wel ­mogelijk om een kamer te vinden?
De ASVA studentenunie helpt je hierbij,
wij geven antwoord op alle vragen en
­zetten ons daarnaast in voor goed
­onderwijs en meer studentenkamers,
want dat is hard nodig!
ASVA als dienstverlener
ASVA heeft verschillende diensten die
jouw studentenleven gemakkelijker en
aangenamer maken. Bij de studenten­
balies in CREA en op de HvA kun je
­terecht met al je vragen over studeren
in Amsterdam. Elke donderdag verkopen
wij de goedkoopste legale fietsen van
Amsterdam: voor € 60 kom je in het
­bezit van een onmisbare tweewieler.
Kamer nodig? Houd onze site dan goed
in de gaten. ASVA bemiddelt namelijk in
kamers en kan je nuttige tips geven.
Als je problemen hebt met je huisbaas of
studiefinanciering kun je gratis terecht
bij ons rechtsbureau.
ASVA voor een actief
­studentenleven
Volgens ASVA is studeren meer dan in
de collegebanken zitten. Een congres
­organiseren of een vereniging besturen
zijn ervaringen die minstens zo belangrijk zijn voor je ontwikkeling. Wij ondersteunen dit actieve studentenleven.
Bij ASVA Academy kun je terecht voor
alle soorten cursussen zoals time­
management, effectief vergaderen,
­acquisitie en meer.
Botenhuis roeivereniging Skøll
Alle verenigingen
op een rij
Lid worden?
Als ASVA-lid kun je gebruikmaken van
al onze diensten. Wil je lid worden van
ASVA, ga dan naar onze website of kom
naar de ASVA studentenbalie. Wil je
meer weten of zelf actief worden binnen
ASVA? Kijk op www.ASVA.nl voor meer
informatie.
Contactinformatie
ASVA studentenbalie, CREA, Nieuwe
Achtergracht 170, eerste verdieping,
020-525 2629, [email protected],
openingstijden: elke werkdag van 12.3016.00 uur.
Er zijn heel veel studenten
in Amsterdam. De UvA heeft
er alleen al ruim 30.000. Het
is dus ook niet verwonderlijk
dat ­Amsterdam een ­bloeiend
­studentenleven heeft met
­studie­verenigingen, sportverenigingen en ­studentenverenigingen.
Studieverenigingen
Bijna elke oplei­ding heeft een eigen
­studievereniging. Daar leer je mede­
studenten kennen, via lezingen,
­excursies, studiereizen, commissies,
studie­reizen of feesten en kun je als
lid vaak met korting studieboeken
­aanschaffen.
Sportverenigingen
sportverenigingen, want bijna alle
s­porten zijn in Amsterdam in
­studentenverband te beoefenen.
Studentenverenigingen
Bij studentenverenigingen kun je
­studenten van allerlei verschillende
­opleidingen leren kennen. Elke
­studentenvereniging is anders,
­sommigen hebben een ontgroening.
In USC kun je allerlei sporten volgen en
je kunt lid worden van een van de vele
57
START
Verenigingen
START
Studie­verenigingen
Economie en
­Bedrijfskunde
Europese studies: SES
Actuariële wetenschappen,
Econometrie en
­Operationele research
VSAE
Franse taal en cultuur
Cercle d’Amis, studievereniging www.cercle-uva.nl
www.vsae.nl
Geschiedenis en
­Kunstgeschiedenis: Kleio,
Fiscale economie en
Fiscaal recht
Porta Adriani
(fiscalistenvereniging)
www.portaweb.nl
www.ses-uva.nl
Verenigingen
studievereniging
Wijsbegeerte: AmFiBi
­(Amsterdamse Filosofen
­Binding), www.amfibi.nl
Taalwetenschap/Gebarentaalwetenschap: VOS,
Notarieel recht: Rolandinus
Passeggeri, www.rolandinus.nl
NATUURWETENSCHAPPEN, Wiskunde en
Informatica
www.vosweb.nl
www.kleioamsterdam.nl/
Griekse en Latijnse taal en
cultuur: Laverna,
l­[email protected]
Maatschappij- en
gedragsweten­
schappen
Algemene sociale wetenschappen: Pegasus,
Aardwetenschappen:
GAOS, www.svgaos.nl
Biologie, Biomedische
­Wetenschappen en
­Psychobiologie: CONGO,
www.congo.eu
www.studieverenigingpegasus.nl
Economie en Bedrijfskunde
FSA (Financiële Studie­
vereniging Amsterdam)
Hebreeuwse taal en
­cultuur: Sechel, Facebook
www.fsa.nl
Italiaanse taal en cultuur:
Convivio, Facebook
Sefa (Studievereniging
­Economische Faculteit
­Amsterdam), www.sefa.nl
Marketing Associatie
­Amsterdam (MAA)
Antropologie: Kwakiutl,
www.kwakiutl.nl
Informatica, Informatiekunde, Kunstmatige
­intelligentie: VIA, ­
www.svia.nl
Communicatiewetenschap: Mercurius,
Kunstgeschiedenis:
­KANVAS,
www.mercurius-uva.nl
www.kanvasamsterdam.nl
Pedagogische en
­Onderwijskundige wetenschappen: Comenius,
Natuurkunde, ­Sterren­kunde, Wiskunde, NSA,
www.nsaweb.nl
Scheikunde en Bio-Exact:
Amsterdams Chemisch
­Dispuut,
www.ma-amsterdam.nl
Literatuurwetenschap:
Fabula Rasa, www.fabula-rasa.nl
Geestesweten­
schappen
Media en cultuur:
­Off-Screen, www.offscreen.nl
Politicologie: Machiavelli,
ALPHA
Algemeen Platform
­Humaniora Amsterdam):
Muziekwetenschap:
­Ragtime, www.svragtime.nl/
Psychologie: VSPA,
[email protected]
Nederlandse taal en
­cultuur/Taal en
­communicatie: Helios,
Sociale geografie /
­Planologie: Studie­
vereniging Sarphati,
www.heliosamsterdam.nl
www.svsarphati.nl
International Federation
of Medical Students Associations (IFMSA), www.ifmsa.nl
www.maecenas-acw.nl
Nieuwgriekse taal en
­cultuur: Akrites,
Sociologie: SEC, Sociologisch
EpiCentrum, www.sociologen.nl
Medische Informatie­
kunde: MIKpunt,
Amerikanistiek
VASA [email protected]rdam.info
www.nieuwgrieks.nl
www.comenius-uva.nl
www.acdweb.nl
www.svmachiavelli.nl
­Geneeskunde/AMC
Algemene cultuur­
wetenschappen
Maecenas
www.vspa.nl
www.mfas.net
Facebook
Archeologie en prehistorie
Trilithon,
www.trilithon68.webs.com
Tandheelkunde
Duitse taal en cultuur
Sowieso,
www.religiestudies.nl/arsnotoria
Fiscaal recht en Fiscale
economie: Porta Adriani,
Tandheelkunde: Favervuta,
Scandinavische talen en
culturen: Nordom,
www.portaweb.nl
www.favervuta.nl
www.nordom.nl
European Law: European
Law Students Association
(ELSA), www.elsa-amsterdam.nl
Interdisciplinair
Internationaal recht:
ASA International Law,
www.svbg.nl
www.asainternationallaw.nl
Rechtsgeleerdheid,
Notarieel recht: JFAS,
Amsterdam University
­College: Amsterdam
­University College Student
Association (AUCSA),
www.jfas.com
myauc.nl
Slavische talen en
­culturen/Roemeense taal
en cultuur/Oost-Europese
studies: Radost, www.radost.nl
www.sowieso-uva.nl
Spaanse taal en cultuur:
Los Guiris,
Engelse taal en cultuur:
­Etcetera www.sv-etc.nl
www.losguiris.nl
Theaterwetenschap/­
Dramaturgie:
Nieuwe ­Doelen,
[email protected]
58
acta
Gijs Schenkenberg (24)
www.mikpunt.org
Rechtsgeleerdheid
Religiestudies: ARS Notoria,
Arabische taal en cultuur
Asafier (Studievereniging
Midden-Oosten),
Geneeskunde: MFAS,
Rechtsgeleerdheid (pleitvereniging): ASV
G.R.O.T.I.U.S., www.asvgrotius.nl
Bèta-Gamma en Future
Planet Studies: SVBG
tweedejaars master Tandheelkunde (3-jarig), lid van studievereniging
Favervuta (Faculteitsvereniging Verenigde Universiteiten Tandheelkunde
Amsterdam) en lid van de Opleidingscommissie
‘Ik wilde graag in de zorg werken. Aan
het eind van de dag klaar zijn, creatief
denken, een beetje knutselen, een praktijk managen en baas zijn van je eigen
tijd spreken me aan in het tandartsvak.
Ik ben na de decentrale selectie aangenomen. Ik moest allerlei testen doen,
o.a. een motoriektest waarbij je zo snel
mogelijk pinnetjes in een blok moest
doen. Het leukst vind ik patiënten blij
maken. Ze zijn echt dankbaar voor de
kleinste dingen. Ik wil me wel graag
­specialiseren. Ik wil iets méér kunnen.
Ik heb het best druk naast de studie.
Vanaf het begin ben ik lid van Favervuta,
ik zit al vijf jaar in de opleidingscommissie, speelde tophockey, nu op studentenniveau, heb een tandheelkundewebsite
opgezet en ben nauw betrokken bij
Newtribeagency (houden zich bezig met
web-app development, marketing en
branding). Elke dinsdag en donderdag is
er voor medewerkers en studenten een
borrel. ACTA is een vrij kleine commu­
nity, je hebt een druk rooster, iedereen
kent elkaar wel een beetje. Lid worden
van een studievereniging is een wel­
kome aanvulling op je studie. Ongeveer
80% van de studenten is lid van Faver­
vuta. Vorig jaar zat ik in het bestuur en
verzorgde de pr en sponsoring. Ik zat
niet in het bestuur voor cv-building.
Baangarantie heb ik namelijk al als tandarts. Ik zat er puur om studenten te
­helpen en dingen voor ze te organiseren
en omdat ik het mooi vind om iets voor
mijn vereniging te kunnen en mogen betekenen. Met vijf andere bestuursleden
zette ik me daar iedere dag voor in. Als
je echt iets voor je leden wilt bereiken,
kost dat veel tijd en moeite.’
Studievereniging Favervuta, aantal leden: 582
(excl. donateurs), lidmaatschap: € 35 per jaar.
59
START
Verenigingen
START
Verenigingen
sportvereniging
Sport­verenigingen
Atletiek
Lacrosse
Volleybal
Aquila,
LACROSSE,
UvO,
www.asavaquila.nl
www.alax.nl
www.uvo-amsterdam.nl
Badminton
Paardrijden
BV USC,
www.uscbadminton.nl
A.S.R. BLOK, www.asrblok.nl
H.O.R.S., www.asrhors.nl
Basketball
Roeien
BC SCHROBBELAAR,
Nereus,
www.bcschrobbelaar.nl
www.nereus.nl
IJshockey
Okeanos,
S.IJ.V.A. Thor,
www.okeanos.nl
Skøll, www.skoll.nl
www.thoramsterdam.nl
Rugby
Orionis,
Frisbee
NUTS,
www.ultimatenuts.nl
Funsport
(golf­surfen, windsurfen,
snow­boarden)
DERM,
www.derm.nl
Handbal
ASRV ASCRUM,
US VOLLEYBAL,
www.usvolleybal.nl
Waterpolo
JAWS,
www.jawswaterpolo.nl
Zeilen
www.orionis.nl
www.ascrum.nl
Schaatsen, wielrennen & Skeeleren
Zwemmen
A.S.Z.V. SPONS,
www.aszvspons.nl
SKITS, www.skits.nl
US HANDBAL,
Schermen
www.ushandbal.nl
ESPRIT,
www.schermen-esprit.nl
Klimmen
ASAC,
Tennis
www.asac.climbing.nl
CHIP&CHARGE,
www.chipencharge.nl
Korfbal
Skøll
SKV AMSTERDAM,
www.skvamsterdam.nl
Julia Walker (21)
eerstejaars master Biomedical sciences, specialisatie Infection & Immunity,
Studentassistent op Science Park voor Immunologievakken, roeit bij Skøll
Studenten Sport Amsterdam (SSA)
SSA behartigt de belangen van de sportende student in Amsterdam. Bij SSA kan je
terecht voor informatie over sporten en de verschillende Studenten Sport Verenigingen in Amsterdam. SSA regelt de afvaardiging van studenten naar grote (inter)
nationale toernooien en organiseert toernooien en evenementen. Daarnaast ver­
lenen zij (financiële en beleidsmatige) ondersteuning aan de aangesloten studentensportverenigingen. www.studentensportamsterdam.nl
Universitair Sportcentrum (USC)
Het USC, het sportcentrum van de UvA en de HvA, is 7 dagen per week geopend en
biedt meer dan 70 (sport)activiteiten tegen lage tarieven. Naast de hoofdvestiging
Universum zijn er 6 andere vestigingen. www.usc.uva.nl
60
‘Ik had eigenlijk een hekel aan sporten,
maar mijn vriendje roeide bij Skøll, en
toen ik ging kijken, vond ik het eigenlijk heel leuk. Met mijn lengte had ik
veel potentie, zeiden ze. Ik heb vorig
jaar de Dames club acht geroeid, en
roei dit jaar in een club dubbel 4 boot,
dus met twee riemen per persoon. Op
het moment trainen we 5x per week.
Ik vind het heerlijk om buiten te zijn.
Vroeger had ik mijn eigen kano, en
toen vond ik dobberen op het water al
heerlijk. Nu is het wel heel hard trappen en kapot gaan, maar buiten zijn
blijft fijn. Als roeien goed gaat, raak je
in een trance. Dan voel je dat je met
zijn vieren dezelfde haal maakt en lijkt
het net alsof je als één persoon be-
weegt. Dat gevoel is echt heel fijn.
Roeien is echt een studentensport. Bij
Skøll zijn elke dinsdag en donderdag
borrels en avondeten, hartstikke fijn,
dan hoef je niet te koken en het is heel
gezellig. Er zijn sowieso veel leuke
­evenementen, er is bijna altijd wat te
doen.
Mijn bachelorstage vorig jaar was van
9 tot 5 microliters pipetteren, bacteriën transfecteren, cellen uit bloed zuiveren, en vereiste echt mijn volle concentratie. Volgend jaar begin ik in
februari bij mijn nieuwe stage, vermoedelijk bij het NKI, maar nu ben ik
lekker les aan het geven en een beetje
dingen aan het doen die ik leuk vind.
Vaak stroom je ook van je master in
een PhD, en dan is er al helemaal geen
tijd meer over voor jezelf.
Ik schreef me binnen 5 minuten in voor
Bio-medische wetenschappen toen ik
hoorde dat ik was uitgeloot voor ­Geneeskunde. Een hele goede keuze, ik ben
zielsgelukkig met mijn studie. Ik vroeg
me altijd af wat er achter bepaalde
mechanismen zat, en kon het nooit
echt gewoon maar aannemen, nu onderzoek ik het zelf in het lab. Als er na
twee uur wachten eindelijk resultaat
is, ben ik echt een paar dagen intens
gelukkig. ­Bizar hoe blij eiwitjes je
­kunnen maken.’
Roeivereniging Skøll, aantal leden: ca. 700,
­lidmaatschap: € 120 per jaar
61
START
Verenigingen
START
Studentenverenigingen
Gezelligheids­
verenigingen
Sport en
­gezelligheid
Amsterdamse Kamer van
Verenigingen: het overkoepelende orgaan van de
studentenverenigingen in
Amsterdam,
DERM: studentenvereniging D.E.R.M. combineert
funsports en surfen met
­gezelligheid, www.derm.nl
www.lidworden­inamsterdam.nl
Nereus (Amsterdamsche
Studenten Roeivereniging): opgericht in 1885,
de oudste Amsterdamse
­studentenroeivereniging,
ASC-AVSV: Amsterdamsch
Studentencorps/ Amsterdamsche Vrouwelijke Studentenvereniging, www.asc-avsv.nl
Cyclades: gezellige en relaxte studentenvereniging,
www.sv-cyclades.nl
L.A.N.X.: opgericht in 1880,
voor studenten van VU, UvA
en de hbo-instellingen,
www.lanx.nl
Liber: Kleine, open en knusse
vereniging met plek voor
­alles en iedereen,
www.svliber.nl
www.nereus.nl
Ichthus Amsterdam: evangelische studentenvereniging
intree.asdvbonaparte.nl
Particolarte: kleine kunstvereniging voor studenten
in Amsterdam, film en radio,
toneel en muziek,
SSRA: opgericht in 1889,
één van de grootste
­studentenverenigingen in
Amsterdam,
Studenten Toneel
­Amsterdam (STA!): onafhankelijke toneelvereniging,
www.ssra.nl
www.sta-toneel.nl
Unitas Studiosorum
­Amstelodamensium
(U.S.A.): middelgrote
studentengezelligheids­
verenigingen, 500 leden,
­opgericht in 1911,
StudentenTV: platform/vereniging waar studenten zelf
televisie kunnen maken,
www.studententv.nl
Sweelinckorkest:
opgericht in 1878, bestaat uit
enthousiaste studenten van
Amsterdamse universiteiten
Aziatische Studenten ­Nederland (ASN):
­vereniging voor Aziatische
studenten, www.asn-online.nl
Vereniging Surinaamse
Studenten Amsterdam
(VSSA): vereniging voor en
door studenten die affiniteit
hebben met Suriname,
www.vssa.nl
GSVA ‘Petrus Plancius’:
kleine vereniging voor
gereformeerde hbo- en
­wo-studenten, www.gsva.nl
Skøll (Algemene Amsterdamse Studenten Roeivereniging): opgericht in 1966,
zo’n 700 leden, bloeiende en
succesvolle studentenroeivereniging, www.skoll.nl
www.particolarte.nl
62
CSFR: Reformatorische studentenvereniging Civitas
Studiosorum in Fundamento
Reformato (CSFR), www.csfr.org
www.hfsn.nl
Amsterdamse Studenten
Debat Vereniging Bonaparte: voor studenten met
een bijzondere interesse voor
het maatschappelijke debat,
www.unitas-amsterdam.nl
Overtuiging
of ­religie
www.orionis.nl
www.nonomes.nl
www.sibamsterdam.nl
en hogescholen,
www.sweelinckorkest.nl
Hindoe Studenten Forum
Nederland (HSFN): studentenvereniging met het
Hindoeïsme als achtergrond,
Kunst, cultuur en
debat
Studentenvereniging
voor Internationale
­Betrekkingen
(SIB): dé internationaal
­georiënteerde studentenvereniging van Amsterdam.
Geen verplichtingen, wel
­inhoud en gezelligheid,
studentenvereniging
Orionis (Amsterdamse
Studenten Zeilvereniging):
de grootste studentenzeil­
vereniging van Nederland en
de enige in Amsterdam,
NoNoMes: Nomen Non
Magnum Est is een jonge en
eigentijdse vereniging,
Verenigingen
www.ichtusamsterdam.nl.
IJAR Amsterdam
Joodse studenten- en jongerenvereniging voor jongeren
tussen de 18 en 35 jaar,
www.ijar.nl
ISMA (International Students Meetingpoint Amsterdam): organized by Dutch Christians in Amsterdam
for students and academics/
researchers studying away
from home,
www.isma-amsterdam.org
Navigators Studentenvereniging Amsterdam:
open christelijke studentenvereniging met ca. 200 leden,
www.nsamsterdam.nl
Diversiteit
UvAPride: platform
voor ­lesbiennes, homo’s,
­biseksuelen en transgenders
(LGBT) die werkzaam zijn of
studeren aan de UvA,
www.uvapride.nl
Anmsterdamse
­Studentenvereniging Gay:
voor ­homoseksuele, lesbische,
biseksuele en transgender
studenten, www.asvgay.nl
Vereniging de
­Jonge­heerenborrel: de
Jonge­heerenborrel is een
­vereniging voor jonge heeren
die jonge heeren leuk vinden
en studeren aan een hbo- of
wo-instelling,
www.jongeheerenborrel.nl
Internationaal
AEGEE Amsterdam: zit
in meer dan 220 Europese
­universiteitssteden, netwerk
van ruim 17.000 leden,
www.aegee-amsterdam.nl
AIESEC: de grootste studentenorganisatie ter wereld,
www.aiesec.nl
Studentenvereniging
Thomas van Aquino: de
ontmoetingsplaats voor katholieke studenten,
www.thomasaquinas.nl
Andere
­achtergrond
AtlasBridges: Marokkaanse/
Nederlandse studentenvereniging, www.atlasbridges.org
International Student
Network (ISN):
studentenorganisatie die
sociale en culturele integratie
van internationale studenten
bevordert,
www.isn-amsterdam.nl
Evelien Oomen (20)
derdejaars bachelor Culturele antropologie
‘Voor mij was alles nieuw toen ik aan de
UvA ging studeren. Ik kende helemaal
niemand. Ook daarom wilde ik graag bij
een studentenvereniging. Cyclades is een
niet-corporale, kleine gezelligheids­
vereniging met ongeveer 150 leden, dus
je leert snel iedereen kennen. Cyclades is
een vereniging die precies bij mij past. Er
is niet één type lid, er zit zoveel variatie
in de mensen. De twee vaste borrelavon-
den zijn vrijblijvend. Kletsen, dansen,
netwerken, je vrienden zien, je hebt al
snel je eigen groepje. Als je lid bent,
moet je minimaal in twee commissies
­zitten. Ik zit al vanaf het begin in de tapen de feestcommissie en vorig jaar heb ik
een senaatsjaar gedaan. Ik was penningmeester, het was heel leerzaam en leuk
om met vijf bestuursleden een jaar lang
de vereniging te besturen. Zo leer je
­ lkaar goed kennen. Een studenten­
e
vereniging kost tijd, één à twee avonden
in de week, maar ik doe het voor mijn
lol. Ik zet me graag ergens voor in en
houd van organiseren, ik word er energiek van. Je kunt heel veel uit je studietijd halen. Amsterdam is een fijne stad
om opnieuw te beginnen.’
Studentenvereniging Cyclades, aantal leden:
150 leden, lidmaatschap: € 100 per jaar
63
- Advertentie -
- Advertentie -
DUWO heeft studentenwoningen in de regio Amsterdam,
Delft, Den Haag en Leiden. Alle kamers staan op DUWO.nl.
Zoek en huur online, snel en makkelijk.
Alleen nog de deur uit om je nieuwe
kamer te bekijken.
doe als Artis de Partis, kom naar Artis
AD-UVA-mag_03.indd 4
6/2/14 2:45 PM
Als student bezoek je Artis voor slechts € 3,00. Kijk voor de voorwaarden op artis.nl
Sttudentenblad.indd 1
25-04-12 11:05
START
Waarom de UvA?
Waarom de UvA?
START
Waarom de UvA?
‘Ik vind het internationale en
open karakter van de UvA heel
aantrekkelijk. En het is de
enige ­universiteit waar je
Psychobiologie kunt studeren.’
‘Om de stad Amsterdam en om de
master die ik wilde volgen. Op
de Open Dag voelde ik me thuis.
De UvA is kleinschalig ook al is het
een grote universiteit.’
Nassim Balahsioui,
Psychobiologie
Veronique van Miert,
Forensische orthopedagogiek
‘Voor de studie,
fijne sfeer en
ik wilde naar
Amsterdam.’
‘Ik heb me niet georiënteerd in
andere steden. Ik wilde studeren
in hartje Amsterdam en Geschiedenis
staat goed aangeschreven.’
Evelien Oomen,
Culturele
­antropologie
Roger de Beaumont,
Nieuwste geschiedenis
‘Amsterdam ís
toch de UvA?!’
‘Om de vorm waarin de studie
­Informatiekunde op de UvA wordt
­gegeven. Daarnaast leek het
Science Park mij een goede plek om
te ­studeren.’
Ilse Koning,
Geneeskunde
‘De UvA zit
midden in de
stad, dat geeft
meer dimensies
aan het feit dat
je studeert.’
Wouter Lemm,
Psychologie
Tom Hölscher, Informatiekunde
‘De UvA vraagt veel
van je ­zelfstandigheid.
Prima toch?’
Koen Putman,
Politicologie
‘Amsterdam was een voor de hand
liggende keuze omdat ik hier ben
opgegroeid. En ik wilde graag op het
mooie nieuwe Science Park studeren.’
‘Toen ik wist wat ik wilde
studeren was de keuze voor
de UvA snel gemaakt.
De UvA heeft nu eenmaal de beste
­bètafaculteit van Nederland.’
Zazo Meijs,
Natuur- en sterrenkunde
Julia Walker,
Bio-medische wetenschappen
www.uva.nl
66
67
www.uva.nl/weareu