Verbrand je gezondheid niet: Stook slim!

Verbrand je gezondheid niet: Stook
slim!
15 augustus 2014
De Aartselaars gezondheidsraad en milieuraad slaan de handen in mekaar om , op
initiatief van het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en van het Lokaal
GezondheidsOverleg (LOGO) Mechelen, een campagne op touw te zetten rond
“verantwoord stoken”.
Uit onderzoek van het Steunpunt Milieu en gezondheid is gebleken dat mensen die
met hout- of kolenkachels stoken of die regelmatig open vuurtjes in de tuin maken
duidelijk meer gechloreerde verbindingen zoals dioxines en PCB ’s in hun bloed
hebben. Deze verbindingen hechten zich aan kleine stofdeeltjes, die zich door in te
ademen in ons lichaam opstapelen. Ons lichaam kan deze stoffen niet of zeer slecht
afbreken en verwijderen. Het is dan ook erg belangrijk om deze stoffen zoveel mogelijk
te bannen omdat de mogelijke gezondheidseffecten niet gering zijn:
hormoonverstoring, vermindering van de afweer en een lager geboortegewicht.
Met deze campagne wordt iedereen opgeroepen om in open lucht geen vuurtje te
stoken en om in huis verstandig om te gaan met open haarden, houtkachels en
allesbranders.
Sensibiliserende folders vind je in het gemeentehuis, bibliotheek en in de praktijken
van de plaatselijke gezondheidswerkers.
In de bibliotheek kan je de tentoonstellingswandeling 'Gezond wonen' van 23
september t.e.m. 29 september bezoeken.
Buiten: Geen vuurtje stoken !
De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: het verbranden van afval in open
lucht is niet toegelaten. Het Veldwetboek en het Bosdecreet laten enkel toe om
plantaardig afval op te stoken indien zich binnen een straal van 100 m geen huizen,
hagen, boomgaarden enz. bevinden en bovendien indien zich binnen een afstand van
25 meter geen bossen bevinden. Maar daartegenover bepaalt het Burgerlijk Wetboek
(artikel 544) dat steeds de regels van goed nabuurschap moeten worden
gerespecteerd. Het is dan ook onvermijdelijk dat de doordringende geur en schadelijke
rook van een open vuur in onze dichtbevolkte gemeente al gauw als hinderlijk zullen
worden ervaren. Wil je dan ook conflicten met je buren vermijden, onthoud je dan van
het stoken van vuurtjes in open lucht. Zo vermijd je confronterende tussenkomsten van
de politie of van de Vrederechter.
Binnen: Verstandig stoken !
Bij het stoken in je open haard, met je houtkachel of allesbrander moet je goed
opletten. We geven je daarom 11 belangrijke tips om zo verantwoord en gezond
mogelijk te stoken:
1. Zet de luchttoevoer volledig open wanneer je je kachel aanmaakt. Zodra het vuur
goed brandt, verminder je de luchttoevoer een beetje, waarbij je erop let dat de
vlammen niet kleiner worden.
2. Laat de verbrandingsassen buiten in een afgesloten, onbrandbare container
afkoelen en geef de assen vervolgens mee met het restafval. Strooi ze niet uit over de
bodem: ze bevatten dioxines die het grondwater kunnen vervuilen, terwijl daarnaast
groenten en planten deze stoffen via hun wortels opnemen.
3. Maak je kachel aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes, maar niet met
papier. Papier bevat inkt die gewoon mee opbrandt en schadelijke gassen vrijgeeft.
4. Leg bij het aanmaken steeds het meest brandbare materiaal bovenaan. Het duurt
soms iets langer voor de kachel of haard goed brandt, maar er komen bij het aansteken
minder schadelijke stoffen vrij.
5. Wat is het verschil tussen een “houtkachel” en een “allesbrander”? In een houtkachel
stook je enkel met onbehandeld hout; in een allesbrander stook je zowel met
onbehandeld hout als met steenkool. De term “allesbrander” is dus duidelijk misplaatst
en misleidend!
6. Om het risico op schoorsteenbrand uit te sluiten, laat je je schoorsteen minstens één
keer per jaar grondig vegen, liefst door een vakman. Een regelmatig onderhoud
vermijdt problemen met je kachel, verhoogt het rendement en zorgt uiteraard ook voor
minder milieuvervuiling.
7. Verbrandt nooit samengesteld hout (bv. triplex, vezelplaat, laminaat…) in de
houtkachel. Dit hout bevat lijmen en andere kunststoffen, die bij verbranding
gezondheidsschadende polluenten vrijgeven.
8. Indien je kaphout gebruikt, zorg er dan voor dat het voldoende droog is. Een
droogtijd van 2 jaar onder een afdak is de regel.
9. Twijfel je of je goed of fout hout stookt, kijk dan goed naar je schoorsteen. Is de rook
wit of vrijwel onzichtbaar, dan stook je correct omdat de rook bijna uitsluitend uit
waterdamp bestaat. Is de rook (donker)grijs of zwart, dan verbrand je ofwel afvalhout
ofwel nat hout, wat niet alleen verboden is maar ook ongezond.
10. Sluit nooit de luchttoevoer af als de temperatuur te hoog oploopt. Dan trekt de
schoorsteen minder goed, gebeurt de verbranding onvolledig en wordt er het giftige
koolmonoxide (CO) gevormd. In 2010 maakte CO-intoxicatie in ons landje nog bijna
1.500 slachtoffers, waarvan 40 dodelijke slachtoffers.
11. Overweeg je met een kachel te verwarmen, stem dan steeds het warmtevermogen
af op de ruimte die moet worden verwarmd. Dit kan je dus zelf berekenen of vraag raad
aan de verkoper.
naar overzicht