Gebiedsexploitatieontwikkeling Stadsontwikkeling Geachte heer

Gebiedsexploitatieontwikkeling
Stadsontwikkeling
Bezoekadres: Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam
Postadres: Postbus 6575
3002 AN Rotterdam
Internet : www.rotterdam.nl
Retouradres: Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam
Aan de bewoners van de Overschiese Kleiweg en
Park16Hoven
Van: ir M.J. van Ansem
Telefoon: 010-4897344
E-mail: [email protected]
14/0021513 - AS14/13682
Ons kenmerk: ..
Bijlage(n): -Datum: 9 september 2014
Betreft:
BAVO-kliniek Park Zestienhoven
Geachte heer/mevrouw,
De ontwikkeling rondom de mogelijke komst van een ziekenhuis voor psychiatrische patiënten
van Bavo Europoort aan de Overschiese Kleiweg heeft een nieuwe wending genomen.
Parnassia Groep, waar Bavo Europoort onderdeel van uitmaakt, heeft vandaag aangekondigd
voornemens te zijn te fuseren met Antes, waar Delta Psychiatrisch Ziekenhuis en Bouman
GGZ onder vallen. Dit heeft tot gevolg dat zij afzien van de aankoop van de voormalige
sportvelden.
Desondanks lijkt het ons zinvol om toch met u in gesprek te gaan over de ontwikkelingen van
de afgelopen periode. We nodigen u daarom uit voor de reeds geplande informatiebijeenkomst
op woensdag 24 september.
Initiatief en fusie
De grond van de voormalige voetbalvelden aan de Overschiese Kleiweg is eigendom van de
gemeente Rotterdam. Hoewel er al geruime tijd verkennende gesprekken zijn gevoerd over de
komst van een psychiatrisch ziekenhuis op deze sportvelden, heeft dit tot nu toe niet geleid tot
bindende afspraken.
De voorgenomen fusie tussen Bavo Europoort en Bouman GGZ heeft tot gevolg dat wordt
afgezien van de aankoop van de voormalige sportvelden. Met de fusie voor ogen heeft de
gemeente Rotterdam besloten de planontwikkeling met Bavo Europoort voor de locatie
Overschiese Kleiweg dan ook stop te zetten.
Informatiebijeenkomst
Over het beoogde psychiatrisch ziekenhuis zijn in de afgelopen weken bij Stadsontwikkeling
veel vragen en bezwaren van (toekomstige) bewoners van Park16Hoven en de Overschiese
Kleiweg binnengekomen. Het blijft daarom wenselijk met elkaar in gesprek te gaan over dit
onderwerp en de laatste stand van zaken met u door te nemen. Op de informatiebijeenkomst
van de 24e september heeft u alle ruimte om uw vragen te stellen aan medewerkers van de
gemeente Rotterdam. Daarnaast komen sprekers aan het woord van de gemeente Rotterdam,
respectievelijk Ineke Bakker, concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling en
ondergetekende. De bijeenkomst wordt geleid door de onafhankelijke gespreksleider Maarten
Bouwhuis. Let op: op de website stond een andere locatie vermeld.
Datum
Tijd
Locatie
Woensdag 24 september
van 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Airport Hotel Rotterdam, Vliegveldweg 59, Rotterdam
Blad:
Datum:
Kenmerk:
2/2
9 september 2014
Bewonersvragen en aanwezigheid
Op de bijeenkomst wordt ernaar gestreefd zo goed mogelijk antwoord te geven op uw vragen.
Wij verzoeken u daarom uw vragen vooraf aan ons te e-mailen, voor zover u dat al niet heeft
gedaan. Na de bijeenkomst worden de reacties op de vragen op de website geplaatst.
e
Ook als u de 24 niet aanwezig kunt zijn, dan kan het verslag aan u worden gemaild.
Zowel uw vragen als het verzoek om het verslag kunt u e-mailen naar Marie José van Ansem,
[email protected]
e
Wij hopen u de 24 te mogen begroeten,
Met vriendelijke groet,
Ron Voskuilen
Algemeen directeur Stadsontwikkeling