PTA vmbo-kader 3 2014-2016

PTA:
Leerweg:
Kader
Leerjaar 3/4
2014-2016
Methode: Nederlands
Maand
Maart
November
2015
Januari
2016
Maart
2016
April
2016
inhoud/onderdeel
POG 2
Spreekvaardigheid
Kijk- en
luistertoets
Schrijfvaardigheid
toets
vorm
HO
TSE 1
TSE 2
TSE 3
tijd
weging
600
min
15
min
100
min
50
min
mvz
Jaarproductiecijfer
TSE=mondeling (m) of
schriftelijk(s)
TSE 1 = 1e toets schoolexamen
POG= grote praktische opdracht
JPC = jaarproductiecijfer
HO = handelingsopdracht
MVZ = moet voldoende zijn
1
1
1
herkansing
inleverdatum
ja
9 april 2015
ja
ja
ja
1
TSE 4
n.v.t.
n.v.t.
Berekening Schoolexamencijfer:
TSE 1(november – klas 4): 1x = b.v. 6.7
TSE 2 (januari – klas 4): 1x = b.v. 5.1
TSE 3 (maart/april – klas 4) 1x = b.v. 7.6
TSE 4 (eindcijfer klas 4 = JPC): 1x = b.v. 7.1
Totaal: 26.5 : 4 = 6,6
PTA: Engels
Methode: New Interface
Maand
Maart
November
2015
Januari
2016
Januari
2016
April
2016
inhoud/onderdeel
POG 2 Werkstuk over een
Engelstalig land (in het
Engels)
Leesteksten op
examenniveau
Mondeling: Een gesprek in
het Engels over 5 zelf
gekozen onderwerpen
Kijk/Luistertoets (Cito)
Jaarproductiecijfer
bestaande uit so’s, repetities
en pok’s
TSE=mondeling (m) of schriftelijk(s)
TSE 1 = 1e toets schoolexamen
POG= grote praktische opdracht
JPC = jaarproductiecijfer
HO = handelingsopdracht
MVZ = moet voldoende zijn
Leerweg: KBL
toets
vorm
tijd
HO
600
min
TSE 1
100
min
TSE
2
15
min
TSE
3
60
min
weging
Leerjaar 3/4
2014-2016
herkansing
inleverdatum
ja
9 april 2015
mvz
1
ja
1
ja
1
ja
1
TSE
4
n.v.t.
n.v.t.
Berekening Schoolexamencijfer:
TSE 1(november – klas 4): 1x = b.v. 6.7
TSE 2 (januari – klas 4): 1x = b.v. 5.1
TSE 3 (maart/april – klas 4) 1x = b.v. 7.6
TSE 4 (eindcijfer klas 4 = JPC): 1x = b.v. 7.1
Totaal: 26.5 : 4 = 6,6
PTA: Handel &
Administratie
Leerweg:
KBL
Leerjaar 3/4
2014-2016
Methode: Perspectief
Maand
Oktober
2014
November
2015
Januari
2016
Maart
2016
April
2016
inhoud/onderdeel
POG 1 Marketingmix
(6 p’s)
Boekhouden
Bedrijfsgetallen
Marketing
toets
vorm
HO
tijd
weging
600
min
mvz
1
TSE 1
1
TSE 2
1
TSE 3
Jaarproductiecijfer
TSE=mondeling (m) of
schriftelijk(s)
TSE 1 = 1e toets schoolexamen
POG= grote praktische opdracht
JPC = jaarproductiecijfer
HO = handelingsopdracht
MVZ = moet voldoende zijn
herkansing
inleverdatum
ja
11 december 2014
ja
ja
ja
1
TSE 4
n.v.t.
n.v.t.
Berekening Schoolexamencijfer:
TSE 1(november – klas 4): 1x = b.v. 6.7
TSE 2 (januari – klas 4): 1x = b.v. 5.1
TSE 3 (maart/april – klas 4) 1x = b.v. 7.6
TSE 4 (eindcijfer klas 4 = JPC): 1x = b.v. 7.1
Totaal: 26.5 : 4 = 6,6
PTA: Economie
Methode: Pincode
Maand
Oktober
2014
Maart
2015
November
2015
Januari
2016
Maart
2016
April
2016
inhoud/onderdeel
POG 1 n.v.t.
POG 2 Vergelijkend
warenonderzoek
Pincode 4 VMBO-K
Hoofdstuk 1 t/m 3
Consumptie
Pincode 4 VMBO-K
Hoofdstuk 4 en 5
Arbeid, bedrijfsleven en
productie
Pincode 4 VMBO-K
Hoofdstuk 6 en 7
Internationale
Ontwikkelingen, overheid
en bestuur
Jaarproductiecijfer
TSE=mondeling (m) of schriftelijk(s)
TSE 1 = 1e toets schoolexamen
POG= grote praktische opdracht
JPC = jaarproductiecijfer
HO = handelingsopdracht
MVZ = moet voldoende zijn
Leerweg: KBL
toets
vorm
HO
HO
TSE 1
tijd
weging
600
min
600
min
mvz
100
min
mvz
Leerjaar 3/4
2014-2016
herkansing
inleverdatum
ja
11 december
2014
ja
9 april 2015
1
ja
1
TSE 2
100
min
ja
1
TSE 3
100
min
TSE 4
n.v.t.
ja
1
n.v.t.
Berekening Schoolexamencijfer:
TSE 1(november – klas 4): 1x = b.v. 6.7
TSE 2 (januari – klas 4): 1x = b.v. 5.1
TSE 3 (maart/april – klas 4) 1x = b.v. 7.6
TSE 4 (eindcijfer klas 4 = JPC): 1x = b.v. 7.1
Totaal: 26.5 : 4 = 6,6
PTA:SD&V
Leerweg:
Kader
Leerjaar 3/4
2014-2016
Methode:
Maand
Oktober
November
2015
Januari
2016
Maart
2016
April
2016
inhoud/onderdeel
POG 1 Fietsverlichting
Werkwijze SDV
Presenteren
ICT
Beroepsoriëntatie
Groeigesprekken
Werkwijze SDV
Presenteren Deel 2
De Beveiliger
BHV (sluitronde)
Groeigesprekken Deel 2
Sportfolio training Deel 2
Werkwijze SDV
Presenteren Deel 2
ICT vaardigheden
EHBO
Les en leiding geven en
sportevenementen
Jaarproductiecijfer
JPC over alle toetsen en
praktijkdelen lj 4
1. REP Presenteren
deel 2
2. REP Sluitronde
3. REP Lo2
4. REP Beveiliger
5. REP Sportfolio
training deel 2
6. REP Les en leiding
7. REP EHBO
REP Prestaties
Diverse So’s/praktische
opdrachten gedurende
het jaar
TSE=mondeling (m) of schriftelijk(s)
TSE 1 = 1e toets schoolexamen
POG= grote praktische opdracht
JPC = jaarproductiecijfer
HO = handelingsopdracht
MVZ = moet voldoende zijn
toets
vorm
HO
tijd
weging
600
min
mvz
herkansing
inleverdatum
ja
11 december
2014
1
TSE 1
100
min
ja
1
TSE 2
100
min
ja
1
TSE 3
100
min
ja
1
TSE 4
n.v.t.
n.v.t.
Berekening Schoolexamencijfer:
TSE 1(november – klas 4): 1x = b.v. 6.7
TSE 2 (januari – klas 4): 1x = b.v. 5.1
TSE 3 (maart/april – klas 4) 1x = b.v. 7.6
TSE 4 (eindcijfer klas 4 = JPC): 1x = b.v. 7.1
Totaal: 26.5 : 4 = 6,6
PTA: Zorg en Welzijn
Leerweg:
Kader
Leerjaar 3/4
2014-2016
Methode: Thiemen/Meulenhof
Maand
inhoud/onderdeel
toets
vorm
tijd
POG 1 werkstuk
Oktober
November
2015
Januari
2016
Maart
2016
April
2016
Keuzeonderwerpen.
Diabetes.
Blindheid.
Verjaardagsfeest
organiseren.
Verpleeghuis.
Doofheid.
Diabetes.
Kapsalon.
Dementie
Buurtcentrum. Voeding.
Puber.
Gezondheidscentrum.
Veiligheid. Voeding.
Ontwikkeling kinderen.
Hulpmiddelen opvoeden.
Ouderenzorg.
Gezondheidsproblemen.
Handicaps.
Boek ik zorg er wel voor:
hoofdstukken
3,10,11,12,16.5.
+ Voedingswaardedeclaratie. Vegetarische
voeding. Anorexia.
Voedselvergiftiging.
Draaiboek. Ziekte van
Parkinson.
Jaarproductiecijfer
TSE=mondeling (m) of schriftelijk(s)
TSE 1 = 1e toets schoolexamen
POG= grote praktische opdracht
JPC = jaarproductiecijfer
HO = handelingsopdracht
MVZ= moet voldoende zijn
weging
herkansing
inleverdatum
ja
11 december 2014
mvz
HO
TSE
1
600
min
100
1
ja
1
TSE
2
100
ja
1
TSE
3
TSE
4
100
ja
1
n.v.t.
n.v.t.
Berekening Schoolexamencijfer:
TSE 1(november – klas 4): 1x = b.v. 6.7
TSE 2 (januari – klas 4): 1x = b.v. 5.1
TSE 3 (maart/april – klas 4) 1x = b.v. 7.6
TSE 4 (eindcijfer klas 4 = JPC): 1x = b.v. 7.1
Totaal: 26.5 : 4 = 6,6
PTA: Wiskunde
Methode: Getal en Ruimte
Maand
Oktober
Maart
November
2015
Januari
2016
Maart
2016
April
2016
inhoud/onderdeel
POG 1 wiskunde in
blik
POG 2 wiskunde in
blik
H1 en H2
verbanden + gonio
H1 t/m H4
G&R vmbo k
deel 1
H5 t/m H8
G&R vmbo k
deel 2
Jaarproductiecijfer
TSE=mondeling (m) of
schriftelijk(s)
TSE 1 = 1e toets schoolexamen
POG= grote praktische opdracht
JPC = jaarproductiecijfer
HO = handelingsopdracht
MVZ = moet voldoende zijn
Leerweg: Kader
toets
vorm
HO
HO
TSE 1
tijd
weging
600
min
600
min
100
min
mvz
TSE 2
100
min
TSE 3
100
min
mvz
1
Leerjaar 3/4
2014-2016
herkansing
inleverdatum
ja
11 december 2014
ja
9 april 2015
ja
1
ja
1
ja
1
TSE 4
n.v.t.
n.v.t.
Berekening Schoolexamencijfer:
TSE 1(november – klas 4): 1x = b.v. 6.7
TSE 2 (januari – klas 4): 1x = b.v. 5.1
TSE 3 (maart/april – klas 4) 1x = b.v. 7.6
TSE 4 (eindcijfer klas 4 = JPC): 1x = b.v. 7.1
Totaal: 26.5 : 4 = 6,6
Leerweg:
Kader
PTA:
Maatschappijleer 1
Maand
inhoud/onderdeel
toets
vorm
Januari 2015
Hoofdstuk 1, 2, 4 en
7
TSE 1 –
1x in SE
50 min
Hoofdstuk 3, 5, 6
en 8
Jaarproductiecijfer
(JPC):
TSE 2 –
1x in SE
50 min
Juni/juli 2015
Juli 2015
SO § 1 en 2 – H1
SO § 1 en 2 – H2
REP H1 en H2
SO § 1 en §2 – H3
SO § 3 en§ 4 – H3
SO § 5 en§ 6 – H3
SO §7, §8 en§ 9 –
H3
REP H3
Extra opdracht H3
SO § 1 en§ 2 – H4
SO § 3 en §4 – H4
REP H4
Extra opdracht H4
SO § 1 en§ 2 –H5
SO § 3 en§ 4 – H5
REP H5
Extra opdracht H5
SO §1, §2 en §3 –
H6
SO §4, §5 en §6 –
H6
Rep H6
Extra opdracht H6
SO §1, §2 en §3 –
H7
SO §4, §5 en §6 –
H7
Rep H7
Extra opdracht H7
SO § 1 en§ 2 –H8
SO § 3 en§ 4 – H8
REP H8
Extra opdracht H8
TSE 3 –
2x in SE
tijd
weging
1
1
Leerjaar 3/4
2014-2015
herkansing
ja
ja
inleverdatum
TSE=mondeling (m) of
schriftelijk(s)
TSE 1 = 1e toets schoolexamen
JPC = jaarproductiecijfer
Berekening Schoolexamencijfer:
TSE 1(januari 2015 – klas 3): 25%
TSE 2 (juni/juli 2015 – klas 3)25%
TSE 3 (juli 2015 – klas 3) 50%
TSE 1 en TSE 2 tellen niet mee in het JPC
PTA:
Maatschappijleer 2
Maand
Maart
November
2015
Januari
2016
Maart
2016
April
2016
inhoud/onderdeel
POG 2
Politiek hoofdstuk 1 tm
hoofdstuk 5
Politiek alle
hoofdstukken
Politiek en Criminaliteit
alle hoofdstukken
Jaarproductiecijfer
TSE=mondeling (m) of schriftelijk(s)
TSE 1 = 1e toets schoolexamen
POG= grote praktische opdracht
JPC = jaarproductiecijfer
HO = handelingsopdracht
MVZ = moet voldoende zijn
Leerweg:
Kader
toets
vorm
tijd
weging
HO
600
min
mvz
TSE 1
50
TSE 2
50
TSE 3
100
TSE 4
n.v.t.
1
1
1
Leerjaar 3/4
2014-2016
herkansing
inleverdatum
ja
9 april 2015
ja
ja
ja
1
n.v.t.
Berekening Schoolexamencijfer:
TSE 1(november – klas 4): 1x = b.v. 6.7
TSE 2 (januari – klas 4): 1x = b.v. 5.1
TSE 3 (maart/april – klas 4) 1x = b.v. 7.6
TSE 4 (eindcijfer klas 4 = JPC): 1x = b.v. 7.1
Totaal: 26.5 : 4 = 6,6
PTA: Bewegingsonderwijs
Methode:
periode
Buiten
Buiten
Buiten
Buiten
Buiten
Buiten
Buiten
Binnen
Binnen
Binnen
Binnen
Binnen
Binnen- buiten
Thema/onderdeel
Sportspelen:
Softbal
Sportspelen:
Voetbal
Sportspelen:
Flagfootball
Atletiek:
Afstandsloop
Spel:
Hockey
Atletiek:
Discuswerpen
Atletiek:
100 m. sprint
Sportspelen:
Basketbal
Sportspelen:
Volleybal
Sportspelen:
unihockey
Racketspelen:
badminton
Turnen:
Vrije sprong of
steunspringen
Leerweg: Kader
toets vorm
HO
Leerjaar 3
2014-2015
weging
herkansing
m.v.z.
ja
HO
m.v.z.
ja
HO
m.v.z.
ja
HO
m.v.z.
ja
HO
m.v.z.
ja
HO
m.v.z.
ja
HO
m.v.z.
ja
HO
m.v.z.
ja
HO
m.v.z.
ja
HO
m.v.z.
ja
HO
m.v.z.
ja
HO
m.v.z.
ja
HO
m.v.z.
ja
Aanwezigheid:
inleverdatum
In overleg met
docent l.o.
In overleg met
docent l.o.
In overleg met
docent l.o.
In overleg met
docent l.o.
In overleg met
docent l.o.
In overleg met
docent l.o.
In overleg met
docent l.o.
In overleg met
docent l.o.
In overleg met
docent l.o.
In overleg met
docent l.o.
In overleg met
docent l.o.
In overleg met
docent l.o.
In overleg met
docent l.o.
Regeling Handelingsopdrachten:
HO = handelingsopdracht
Als men niet de praktijklessen mee kan
doen moet men wel altijd aanwezig zijn
en zijn/haar gymspullen meebrengen. In
overleg met de docent kunnen hierover
afspraken gemaakt worden.
m.v.z.: moet voldoende zijn
Is de 1e herkansing van de periode geweest dan moet men een
theoretische opdracht maken. Op te halen bij de docent l.o
De leerling moeten voldoende staan aan het einde van het jaar om over te
kunnen in klas 3 of het diploma te kunnen te ontvangen klas 4.
Als de leerling om wat voor reden dan ook niet mee kan gymmen moet
hij/zij een of meerdere theoretische opdrachten maken om als nog een
voldoende te halen.
PTA: Bewegingsonderwijs
Methode:
periode
Thema/onderdeel
Leerweg: Kader
Leerjaar 4
2015-2016
toetsvorm en
weging in SE
weging
herkansing
HO
m.v.z.
ja
Buiten
Sportspelen:
Softbal
Atletiek: leerling kiest uit
Horden/estafette/afstandsloop
HO
m.v.z.
ja
Buiten
Sportspelen:
Voetbal of handbal
HO
m.v.z.
ja
Buiten
Sportspelen:
Flagfootball
HO
m.v.z.
ja
Buiten
HO
m.v.z.
ja
HO
m.v.z.
ja
Binnen
Zelfverdediging:
Stoeispelen
Boksen
Sportspelen:
Volleybal
Sportspelen:
Basketbal
HO
m.v.z.
ja
Binnen
Bewegen en gezondheid:
Conditionele vormen
HO
m.v.z.
ja
Binnen
HO
m.v.z.
ja
Binnen
Binnenbuiten
Aanwezigheid
inleverdatum
In overleg
met docent
l.o.
In overleg
met docent
l.o.
In overleg
met docent
l.o.
In overleg
met docent
l.o.
In overleg
met docent
l.o.
In overleg
met docent
l.o.
In overleg
met docent
l.o.
In overleg
met docent
l.o.
In overleg
met docent
l.o.
Regeling Handelingsopdrachten:
HO = handelingsopdracht
Als men niet de praktijklessen mee kan doen
moet men wel altijd aanwezig zijn en zijn/haar
gymspullen meebrengen. In overleg met de
docent kunnen hierover afspraken gemaakt
worden.
m.v.z. : moet voldoende zijn
Is de 1e herkansing van de periode geweest dan moet men
een theoretische opdracht maken. Op te halen bij de docent
l.o
De leerling moeten voldoende staan aan het einde van het
jaar om over te kunnen in klas 3 of het diploma te kunnen te
ontvangen klas 4.
Als de leerling om wat voor reden dan ook niet mee kan
gymmen moet hij/zij een of meerdere theoretische opdrachten
maken om als nog een voldoende te halen.
PTA: kunstvakken 1
Leerweg:
Kader
Leerjaar 3/4 20142016
Methode:
Maand
Periode
1
Periode
1
Periode
3
Periode
4
inhoud/onderdeel
museumbezoek
kunstroute
workshop
bezoek theater /
musical
HO = handelingsopdracht
MVZ = moet voldoende zijn
toets
vorm
HO
HO
HO
HO
tijd
weging
mvz
mvz
mvz
mvz
herkansing
ja
ja
ja
ja
inleverdatum
PTA:Biologie
Methode: Biologie Voor Jou
Maand
Maart
November
2015
Januari
2016
Maart
2016
inhoud/onderdeel
POG 2 Biologie
Onderwerp naar keuze
in overleg met de
docent
Boek 3B H4
Regeling
Boek 3B H5
Zintuiglijke waarneming
Boek 3B H6
Stevigheid en beweging
Boek 4A H1
Stofwisseling
Boek 4A H2
Planten
Boek 4A H3
Ecologie
Boek 4B H4
Voeding en Vertering
Boek 4B H5
Gaswisseling
Boek 4B H6
Transport
Leerweg:KBL
toets
vorm
tijd
April
2016
TSE=mondeling (m) of schriftelijk(s)
TSE 1 = 1e toets schoolexamen
POG= grote praktische opdracht
JPC = jaarproductiecijfer
HO = handelingsopdracht
MVZ = moet voldoende zijn
herkansing
inleverdatum
ja
9 april 2015
mvz
HO
600
min
1
TSE 1
50 min
ja
1
TSE
2
50 min
ja
1
TSE
3
50 min
Jaarproductiecijfer
1. REP
Stofwisseling
2. REP Planten
3. REP Ecologie
4. REP Voeding en
vertering
5. REP Transport
6. REP Opslag,
uitscheiding en
bescherming
weging
Leerjaar 3/4
2014-2016
ja
1
TSE
4
n.v.t.
n.v.t.
Berekening Schoolexamencijfer:
TSE 1(november – klas 4): 1x = b.v. 6.7
TSE 2 (januari – klas 4): 1x = b.v. 5.1
TSE 3 (maart/april – klas 4) 1x = b.v. 7.6
TSE 4 (eindcijfer klas 4 = JPC): 1x = b.v. 7.1
Totaal: 26.5 : 4 = 6,6