Download de presentatie - Brede schoolontwikkeling Nijmegen

15 januari 2014
Programma
10.00 uur
10.10 uur
11.15 uur
Kennismaking
Inleiding
Toelichting Alle Kinderen in Beeld
Warme Overdracht (+)
Het instrument Overdracht van kindinformatie
De handleiding
Implementatie
Vragenronde
Inleiding
Historie
• 2007 / 2008
4 pilots
Kinderdagverblijf
Goudwinde
Peuterspeelzaal De
Notendop
Basisschool Het
Talent
Basisschool Het
Octaaf
Peuterspeelzaal/
Kinderdagverblijf /
BSO KION
Basisschool De
Oversteek
Peuterspeelzaal
Meibloem
Basisschool De
Meiboom
Tandem, GGD
GGD
Inleiding
Historie
• Mei 2008
• Werkgroepleden:
Yolande de Ridder en Anja Koop (KION)
Carla van den Bosch (Basisschool Het Talent),
Myriam Bouwhuis (basisschool Klein Heyendaal),
Marian van Vilsteren (GGD),
Diana Aarntzen (CPS),
Annemiek Elsing (Marant, nu Conexus)
Inleiding
Historie
• Nieuwe pilots
Inleiding
Historie
• Evaluatie van de pilots februari 2011
• Nieuwe werkgroep vanaf december 2011
– Kim Freriks, Marant (voorzitter)
– Annemiek Elsing, Stichting Conexus
– Marleen Blok, Stichting Conexus
– Nicôle Albers, Stichting St. Josephscholen
– Anja Koop  Mireille Arts, KION
– Marianne van Gend, de Tweeling, VONK
– Nevin Tosun, Gemeente
Inleiding
Historie
• Opdracht werkgroep:
– Instrument overdracht van kindinformatie
– Warme overdracht
– Invoeringsvoorstel
Inleiding
Proces
Toelichting: Alle kinderen in beeld
Wat is Alle kinderen in beeld
• Theoretische onderbouwing
• De ´warme´ overdracht en ´warme´ overdracht
plus
• Het instrument ‘Overdracht van
kindinformatie'
Toelichting: Alle kinderen in beeld
Visie en Uitgangspunten
Alle kinderen in beeld
Op het peuterarrangement,
het kinderdagverblijf,
de school
daar wil je zijn.
Daar leef je, beleef je,
bedenk je, geniet je
vind je…..
je plek
Toelichting: Alle kinderen in beeld
Niet achteraf ontdekken
Toelichting: Alle kinderen in beeld
Bij voorbaat weten
Toelichting: Alle kinderen in beeld
De ontwikkelingsbehoeften, leerbehoeften
staan centraal
• Wat heb jij gedaan om dit kind verder te helpen?
• Wat heeft dit kind nodig (gehad)?
• Wat kan de basisschool verwachten?
Toelichting: Alle kinderen in beeld
Ouders als partner!
Zij zien andere dingen van hun kind thuis
Dit is ook belangrijk!
Ze mogen er anders tegenaan kijken
Toelichting: Alle kinderen in beeld
Positieve kenmerken van kinderen expliciet
benoemen
Toelichting: Alle kinderen in beeld
Handelingsgericht werken
Achteraf ontdekken
Bij voorbaat weten
Pedagogisch medewerker doet
ertoe
signaleren van problemen
verschillen
zijn gegeven
curatief
onder controle brengen
preventief
tot ontwikkeling brengen
Toelichting: Alle kinderen in beeld
Ze doen dagelijks een APPÈL op ons!
• De overdracht is systematisch en transparant.
• Een professioneel overdrachtsgesprek!
Toelichting: Warme overdracht (+)
Warme overdracht
• mondeling overleg
• voorschoolse voorziening of consultatiebureau
• de basisschool
Toelichting: Warme overdracht (+)
Warme overdracht plus
•
•
•
•
mondeling overleg
voorschoolse voorziening of consultatiebureau
de basisschool
de ouders
Toelichting: Warme overdracht (+)
• Kindinformatie
• Overdrachtsformulieren
• Soepele overgang van voorschoolse
voorziening naar basisschool
Toelichting: Warme overdracht (+)
Warme overdracht plus
Kinderen met VVE
indicatie
Kinderen in VVE locaties
Kinderen die extra of
specifieke ondersteuning
nodig hebben
Kinderen in zorgtraject (KOK /
ZAT 0-4)
Ter beoordeling
Locaties spreken met elkaar af
Warme overdracht
Alle andere kinderen
Toelichting: Het instrument
De overdrachtsformulieren
• één voor de pedagogisch medewerker
• één voor de ouders/verzorgers
• één voor de leerkracht/schoolmedewerker
• Dezelfde vragen om te vergelijken en met elkaar in
gesprek te gaan
• Een ‘rijker’ beeld
Toelichting: Het instrument
Interpretatie!
•
•
•
•
Wat weet ik over de vaardigheden van dit kind?
Wat weet ik over de kennis van dit kind?
Wat weet ik over de intrinsieke motivatie van dit kind?
Wat weet ik over dit kind als persoon?
• Instrumenten:
– Kijk
– SLO doelen
– 5 puntsschaal
– Hoge scores cognitief, taal, rekenen
Toelichting: De handleiding
Aan wie verstuurd
• Iedere KDO van KION en VONK
• Iedere school
• Andere KDO organisaties bestellen
Toelichting: De handleiding
Voorschoolse voorzieningen
• De Kinderopvang (KDO, dagopvang 0-4 jaar)
• Peuterarrangementen (de vervangende term
voor peuterspeelzalen)
N.B. Gastouderbureaus
N.B. VVE programma kan zowel bij KDO als
peuterarrangementen
Toelichting: De handleiding
• Warme overdracht (+)
– Uitleg
– Criteria
– Werkwijze
– Planning
• Het instrument
– Uitleg
– Instructie
– Rol ouders
Toelichting: De handleiding
• Bijlagen
– Uitgangspunten bij de overdracht
– Zorgen rondom kinderen
– Voorbeeld tekst informatie naar ouders
– Voorbeeld brief plaatsing kind
• Tips voor het gesprek
– 17-09 en 26-09 uitgedeeld
Toelichting: Implementatie
• Verantwoordelijkheid bestuurder(s)
• Gedelegeerd naar leidinggevenden en
uitvoerenden
• VVE –locaties in 2013-2014
• Andere locaties in 2014-2015
• Brede school: afspraken maken met elkaar
Waar liggen jouw uitdagingen als
het gaat om een betere overdracht
van kindinformatie?
Vragen