SPONSORBIJEENKOMST DVOL C1 AANVOERDERS DVOL F5

est. 1931
clubblad aflevering 02 van seizoen 2013-2014, gratis voor alle leden van DVOL
SPONSORBIJEENKOMST AANVOERDERS
BOWLINGKAMPIOEN...JUMBO
“GAAN VOOROP IN DE STRIJD”
DVOL C1
DVOL F5
“DAN MOT JE INNE ENE
GAAN VOETBALLEN”
“OSC STEELT BEKER VAN F5”
VASTGOEDONDERHOUD ZONDER ZORGEN
Bemmelseweg 73 Elst
tel.: 0481 35 07 07
Opmars
Voorwoord
Het is al geruime tijd een beetje stil rondom DVOL. Geen
extreme winters ervaren, geen problemen door sneeuwval, geen gevecht tegen degradatie, geen roering in het
bestuur. Nee, momenteel verloopt (bijna) alles als een
mooie voorjaarsavond, geen zorgen … lekker genieten.
Dit betekent niet dat DVOL een saaie club is en er weinig
gebeurd, het is meer als … stilte voor de storm, toewerken
naar een schitterende climax, een opmars naar een daverend slot.
De opmars is ingezet… Hierbij even kort samengevat wat
dit inhoudt: Zeer veel teams strijden nog volop mee om het
kampioenschap, de organisatie van het ‘Outdoor Speedsoccer toernooi’, het Disveldtoernooi, de aanloop naar het
WK en ga zo maar door. Deze ‘opmars’ wordt in deze uitgave gelukkig uitvoerig besproken, u hoeft dus niet bang te
zijn dat u straks de boot gaat missen.
Natuurlijk zijn we niet alleen bezig met deze ‘opmars’, maar
Inhoud
Opmars ...........................................................................3
Voorwoord van de voorzitter ... ................................................5
Sponsorbijeenkomst... .....................................................7
Sponsor in beeld ... .............................................................8
Onze aanvoerders ... ............................................................9
Column ...........................................................................11
Senioren ...........................................................................11
Huisfotograaf..................................................................14
Flyer Speedsoccer toernooi .............................................15
DVOL prikbord ..............................................................16
Trainer in beeld .......................................................................17
Voetballen doe je zo ... ...........................................................18
Talenten ..................................................................................20
Van de fysio ....................................................................21
Hoe is het met ...?................................................................22
Talenten ..........................................................................23
Fotowedstrijd ..........................................................................23
In gesprek met ... ...................................................................24
Ter info ... ................................................................................26
Ereleden
Ereleden
Alex Meeuwsen (erevoorzitter)
Gerard Willemsen
Sander van Haaren
Wim Jacobs
Leden van verdienste
Eef Knipping
Gerard Willemsen
Henry Jansen
Peter Oude Avenhuis
Pierre Muisers
Piet Maters
Sander van Haaren
Wim Jacobs
Wim van Ruitenbeek
Geert Disveld
hebben we natuurlijk ook nog de vaste rubrieken voor jullie
en kijken we nog even terug wat er zoal is gebeurd in de
laatste maanden.
We zijn nu al benieuwd hoe dik de volgende uitgave zal
worden met alles wat ons nog te wachten staat. Voor nu in
ieder geval veel leesplezier.
Clubbladredactie
www.dvol.nl
Jaargang 8, editie 3
3
Voorwoord van de voorzitter ...
Meedoen is belangrijker dan winnen!
Een paar weken geleden
is de KNVB
een actie gestart om het
voetbal positief te promoten. ‘DOE MEE’
heet de actie.
Daarmee belichten ze de mooie kanten van het voetbal en roepen ze iedereen op mee te doen. Voetbal verbindt. Hoe oud je bent en wie je bent,
maakt daarbij niets uit. Door met elkaar te voetballen, kun je veel plezier
beleven en meer van elkaar verdragen. Voetbal heeft verbindende waarde. Natuurlijk weten wij dat al ruim 82
jaar lang. De slogan ‘DOE MEE’ sluit
dan ook precies aan bij waarvoor wij
als DVOL staan: ‘Iedereen op zijn en
haar eigen niveau met anderen veel
plezier laten beleven aan de voetbalsport. Zowel binnen als buiten de lijnen’. Verbinden is daarbij het sleutelwoord. Samen is meer dan alleen.
Als we de verbindende kracht van het
voetbal ook inzetten buiten de club,
kunnen we nog meer mensen verbinden en bijdragen aan een plezierige en
sterkere Lentse samenleving. Is dit
iets nieuws? Nee helemaal niet. Al
decennia lang vervult DVOL een belangrijke maatschappelijke rol in Lent
en weet zij Lentenaren te verbinden.
Immers, DVOL heeft aan de wieg gestaan van verschillende Lentse activiteiten en verenigingen. Bij dit alles
ging het er vooral om samen plezier te
maken en te verbinden. Meedoen was
belangrijker dan winnen.
Binnenkort kan daaraan een nieuw
evenement worden toegevoegd. In het
weekend van 13 tot en met 15 juni vindt
het eerste Outdoor Speed Soccer
Toernooi plaats. Iedereen die in Lent
woont of lid is van een Lentse vereniging kan hieraan deelnemen. Vrien-
den, straten, familie, verenigingen en
bedrijven zullen tegen elkaar strijden
om de ‘Lent Speed Soccer Cup’. Naast
het neerzetten van een sportieve prestatie en het met elkaar veel plezier
beleven, dienen we tegelijk een goed
doel. Onder de slogan ‘Lent voetbalt
voor Demi’, zetten we onze gezonde
spieren in om geld in te zamelen voor
zieke spieren. Symbool staat Demi,
een normaal Lents meisje van 7 jaar
die net als alle andere Lentse kinderen
wil spelen, sporten en dromen over
haar toekomst. Het verschil is dat
Demi lijdt aan een progressieve spierziekte en voor haar sporten niet de
gewoonste zaak van de wereld is.
Omdat DVOL meer is dan voetbal en we
het speed soccer toernooi een verbindend evenement willen laten zijn voor
alle Lentenaren, willen we daarom
Lent laten voetballen voor Demi. De
opbrengsten van het toernooi gaan
naar de Stichting Spieren voor Spieren. Deze stichting zet zich in om kinderen als Demi meer uitzicht te geven
op een kansrijke toekomst door onderzoeken uit te voeren en expertisecentra op te zetten die helpen om spierziekten bij kinderen beter te behandelen.
Ieder deelnemend team kan zich laten
sponsoren. Zo kan sponsorgeld worden verzameld bijvoorbeeld voor ieder
doelpunt dat wordt gemaakt, elke
wedstrijd die wordt gewonnen, de
stand op de ranglijst, de topscoorder,
‘man of the match’ of noem maar op.
Alle opbrengsten van het toernooi zijn
voor Spieren voor Spieren. Ook zal er
een sponsorloterij worden gehouden,
waar een tegenprestatie door Lentse
verenigingen en bedrijven kan worden
gewonnen. Je kunt daarbij denken aan
een gratis onderhoudsbeurt voor je
auto, gratis koken bij je thuis of de tuin
laten doen door een team van DVOL.
Alles is mogelijk en niets is te gek.
Voorop staat dat meedoen belangrijker is dan winnen!
Om het toernooi heen zal van alles
georganiseerd worden. Zo zullen de
Lentse sportverenigingen zich presenteren op de verenigingenmarkt,
zullen er stands zijn waar genoten kan
worden van heerlijke streekgerechten
en zal er muziek zijn. Voor iedereen is
er wel iets te beleven. We hopen op een
grote opkomst en op een groot aantal
deelnemers zodat we in alle opzichten
samen een heerlijke driedaagse hebben, we als Lent nog iets dichter bij
elkaar zijn komen staan en we een
fraai bedrag kunnen overhandigen aan
Spieren voor Spieren.
De voorbereidingen zijn inmiddels in
volle gang. Samen met partners als
Stichting NEC Doelbewust, de gemeente Nijmegen, Tandem, Rabobank
en wooncorporatie Talis werken we
toe naar een mooi evenement. Binnenkort is het mogelijk je via onze website
met een team in te schrijven. Als je niet
wilt of kunt voetballen maar je wel wil
inzetten om het evenement te laten
slagen, meld je dan aan bij onze secretaris: [email protected]
DOE MEE en blijf niet aan de kant
staan. Zet je gezonde spieren in om te
voetballen voor zieke spieren!
Stan Aldenhoven
Voorzitter v.v. DVOL
Jaargang 8, editie 3
5
Sponsorbijeenkomst ….
… bij OlRound Bowling Centrum
DVOL is in beweging. Deze beweging beperkt zich niet
enkel tot de voetbalafdelingen en technische beleidsplannen, maar ook de energie welke in de sponsoren wordt
gestoken. Dat DVOL volop bezig is het sponsorregime naar
een hoger plan te tillen werd ook deze keer duidelijk bij
het ontvangen van de uitnodiging: “De sponsorcommissie
van DVOL nodigt u als ondernemer van harte uit voor een
sponsorbijeenkomst bij onze Stersponsor OlRound Bowling voor een gezellige borrel én een partijtje bowlen.” I
Like! En daarnaast natuurlijk een goede gelegenheid om
de mede-ondernemers welke, net als ons DVOL een warm
hart toedragen, weer eens te spreken.
Bij aankomst worden we welkom geheten door sponsorcommissie voorman Ruud Polman, krijgen we direct een
borreltje aangeboden en kunnen we even bijkletsen met de
aanwezige sponsoren. Nadat we officieel welkom zijn geheten door onze stersponsor Leo van Zanten (OlRound
Bowling), begeven we ons naar het achterste deel van het
bowlingcentrum. Behoudens een puur ontspanningsmoment wordt door onze voorzitter Stan de gelegenheid genomen om te informeren over het aankomende ‘Speedsoccer toernooi’. Een initiatief om op een laagdrempelige
wijze het voetbal bij DVOL voor eenieder toegankelijk te
maken. Een goed initiatief dus, waarbij wordt gevraagd aan
de sponsoren of zij hierin wat kunnen betekenen. Direct
ontstaat het idee om een soort dienstenveiling te organiseren. Denk hierbij aan het veilen van DVOL 1, welke voor
het hoogste bod de tuin komt doen, de schuur opnieuw in
de verf zit en al dat soortige dingen. Maar natuurlijk ook het
veilen van de diensten van enkele sponsoren, zoals een APK
beurt, bloemstukken, minuutje gratis winkelen en dergelijke.
zat. Zonder het gezelligheidsaspect te ondermijnen werd
er fanatiek gegooid. Zo gooide Geert Disveld (team1) over
de eerste ronde 158 punten, gevolgd door Susan Disveld
met 145 punten (team 3). Helaas mocht dit niet baten, want
het winnende team bleek uiteindelijk team 5 te zijn, met in
de gelederen Mark de Laat, Ruud Polman en onze Stersponsor Jumbo Bemmel (vertegenwoordigd door Pim en
Maurice), waarbij vooral Maurice Vonk de punten binnen
gooide. Uiteindelijk was hij het ook die de “bowlkaal” won
voor het hoogst gemiddeld aantal punten. Natuurlijk ontstonden al snel de vermoedens dat de heren van de Jumbo
na sluitingstijd in de gangpaden oefenden met petflessen
en meloenen. Uiteraard doet dat geen afbreuk aan de
prestatie, dus heren van de Jumbo … gefeliciteerd. Als
sluitstuk van de geslaagde en gezellige avond kregen we
van OlRound Bowling, in samenwerking met Bob Jacobs,
een lekker diner voorgeschoteld. Het bleef natuurlijk nog
lang gezellig.
Namens alle sponsoren willen wij OlRound Bowling en
natuurlijk ook de sponsorcommissie hartelijk bedanken
voor het geslaagde initiatief. Alhoewel het niet ons doel is,
kunnen wij de toenemende initiatieven en energie met
betrekking tot sponsoren erg waarderen.
Enfin. Na het wat serieuzere gedeelte werd het tijd voor het
bowlen. We werden ingedeeld in 6 teams waarbij er voor
het winnende team een uurtje gratis bowlen in het verschiet
Jaargang 8, editie 3
7
Sponsor in beeld
Luuk Disveld & Guido Mallee van ...
Lucas & Mallee
Hoe & wanneer is jullie bedrijf
ontstaan?
In 2008 ben ik, Luuk Disveld (grafisch
ontwerper), begonnen met een ontwerp opdracht voor Restaurant Zijdewinde. Kort daarna vroeg Zijdewinde
ook om een nieuwe website en moest
ik op zoek naar een ontwikkelaar. Na
eerst met twee personen te hebben
samengewerkt kwam ik na rondvraag
in 2009 bij Guido Mallee (webontwikkelaar) terecht. Op dat moment was
Guido woonachtig in Brazilië. Na succesvol te hebben samengewerkt aan
een aantal projecten bleek dat geen
obstakel te zijn. Het had zelfs een groot
voordeel; door het tijdsverschil waren
we tot laat in de avond nog bereikbaar
voor onze klanten. Al snel werd onze
samenwerking zeer intensief. Om
onze samenwerking nog meer vorm te
geven en om samen te kunnen groeien
zijn we vanaf dit jaar officieel samen
gegaan onder de naam: Lucas & Mallee.
Wat doen jullie allemaal, wat kan
jullie bedrijf allemaal aanbieden?
Wij brengen het product, de dienst of
de boodschap van onze klanten effectief onder de aandacht van hun doelgroep. Daarvoor ontwikkelen wij creatief design waarmee de klant zich
onderscheidt. Door de jaren heen
hebben we ons steeds verder gespecialiseerd in online diensten. Zo ontwikkelen wij gebruiksvriendelijke websites, webapplicaties, webshops en
webplatforms. Wij verdiepen ons in de
markt, de organisatie en de doelgroep.
Vanaf de start tot en met de oplevering
zetten we onze creativiteit en ervaring
in voor meest doeltreffende oplossin-
8
WWW.DVOL.NL
gen voor onze opdrachtgevers. Alsof
het ons eigen bedrijf is.
Hoeveel mensen hebben jullie in
dienst?
Naast Guido en mijzelf hebben we met
Geert een derde kracht. Geert is sinds
dit jaar bij ons werkzaam als webontwikkelaar.
Hebben jullie nog flinke toekomstplannen voor het bedrijf?
Jazeker! Sinds de oprichting van Lucas
& Mallee is het snel gegaan. Al direct
hebben we ons versterkt met een extra
kracht en wat ons betreft komt daar dit
jaar minstens nog één nieuwe kracht
bij. Zo willen we constant blijven groeien. Daarnaast willen we ons in de nabije toekomst verder gaan specialiseren in SEO (Search Engine Optimization) en gaan we er alles aan doen om
een award winnende website te ontwikkelen.
Wordt er op de werkvloer veel over
voetbal gepraat?
De werkvloer is bij ons vooral de chat
of telefoon maar ook via deze middelen
wordt er altijd wel even over voetbal
gepraat. Guido en ik volgen al het
voetbal vrijwel dagelijks. En met PSV
als favoriete club van Guido en Vitesse
van mij is de strijd om plek 2 dit jaar bij
ons razend spannend. Genoeg om over
te praten dus. Ook de verrichtingen van
DVOL volg ik via Facebook en de website. Daarnaast houden we natuurlijk
ook de verrichtingen van onze klant
Urby Emanuelson in de gaten.
Hebben jullie zelf ook gevoetbald?
Ik heb alle jeugdelftallen van DVOL
doorlopen op de B na omdat ik toen
twee jaar ben gaan wielrennen. Het
kampioensjaar in de A1 was absoluut
het mooiste jaar. Daarna heb ik een
paar keer in het doel gestaan van het
2e en het 1e en ben ik zelfs even verdediger geweest in het 3e (wat nu het
4e is) voordat ik stopte. Guido heeft in
Eindhoven bij verschillende amateurverenigingen gevoetbald in de D-, Cen B-jeugd en hij is daarna gaan zaalvoetballen in competitieverband.
Hoe lang zijn jullie al sponsor van
DVOL?
In 2012 zijn we door Ruud benaderd
voor de nieuwe website van DVOL.
Deze hebben we voor een gedeelte
gesponsord. Daarnaast sponsoren we
de hosting van de website en de mailaccounts, voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de website en
helpen we met de cover voor het clubblad en uitingen zoals het logo voor het
speedsoccertoernooi.
Wat vinden jullie tot nu toe van de club
DVOL?
We vinden het mooi om te zien dat de
club een flinke ontwikkeling doormaakt met de jeugd. Helaas heeft het
1e elftal vorig jaar een stapje terug
moeten doen, maar hopelijk zit er
volgend jaar weer een kampioenschap
in. Ook evenementen die georganiseerd worden voor de sponsoren,
zoals rondom DVOL-OSC, vinden we
erg mooi om te zien!
Wat zijn jullie plannen in de toekomst
bij DVOL?
We blijven DVOL sponsoren en helpen
waar nodig. Hopelijk kunnen we ons
steentje bijdragen om de club nog
aantrekkelijker te maken voor leden
en nieuwe sponsoren.
Tot slot nog wat korte vragen:
- favoriete club: Vitesse
- favoriete speler: Lucas Piazon
Sponsor in beeld
- grootste kwal bij het voetbal:
Anthony Lurling
- tegen wie zou je DVOL wel eens willen
zien voetballen: NL11-tal
Luuk, bedankt voor je tijd en dit interview. We hopen dat je bedrijf nog lang
sponsor mag zijn van DVOL.
Neem eens een kijkje bij dit mooie
bedrijf: www.lucasenmallee.nl
Onze aanvoerders ...
... van het 4e elftal
Onze aanvoerders!
Voetbal brengt mensen samen.
Verschillende mensen van verschillende clubs.
Op het veld, langs de lijn en in de kantine.
Samen genieten van een mooie wedstrijd.
Met je team èn met je tegenstander.
In de beste opstelling. Met de juiste instelling.
Want strijd is nodig. En passie is mooi.
Maar de essentie van voetbal is samenspelen.
Dat is de kracht van onze sport.
Dat is onze band.
In het kader van respect binnen het voetbal, is er een
campagne gestart voor en door aanvoerders.
Een mooie gelegenheid om in ieder clubblad een aanvoerder aan het woord te laten over hun visie en mening. In deel
twee gaan we in gesprek met aanvoerder Michel van
Roekel (alias Bertje) van DVOL 4.
Op de foto: Staand, 5e vanaf rechts.
Michel, stel jezelf even voor.
Michel van Roekel, 26 lentes jong, woonachtig in Lent en al
jaren verliefd op Tamara. Ik voetbal ongeveer 14 jaar bij
DVOL, hiervoor woonden we in Cuijk en voetbalde ik bij SIOL
aldaar.
Hoe lang ben je al aanvoerder?
(Na even nadenken) Ik ben nu 4 jaar aanvoerder van DVOL
4. In de jeugd ben ik ook aanvoerder geweest, maar dat
stelde eigenlijk niet veel voor.
Wat is het belang van een aanvoerder?
In mijn ogen zorgt een aanvoerder ervoor dat de sfeer
binnen het team goed is en blijft, want dat is toch een van
de belangrijkste dingen om te presteren. In het veld zorgt
een aanvoerder ervoor dat iedereen er vol voor gaat, dus
hier en daar de boel een beetje opjutten. Je teamspelers
aanspreken op vervelend gedrag ( dit gebeurt gelukkig niet
veel) en een goed contact houden met de scheidsrechter.
Ik vind het belangrijk dat een aanvoerder altijd voorop gaat
in de strijd en een echte teamspeler is. Ook mensenkennis
is altijd handig om te hebben. Ik zeg altijd maar: “Wie niet
heel goed kan voetballen, kan wel altijd hard werken en
vaak bereik je daarmee meer.”
Wat is er de afgelopen jaren veranderd?
Ik denk dat er op het niveau dat wij voetballen niet echt veel
is veranderd, we kunnen ons allemaal goed beheersen. Dat
is helaas niet bij alle teams zo. Sinds dit jaar is de ‘vijf-minuten-regel’ ingevoerd, als je een gele kaart krijgt moet je
er dus 5 minuten uit. Bij ons fluiten veel clubmensen de
wedstrijden en dan is deze regel niet altijd in het voordeel.
Een scheidsrechter kan zo heel goed de wedstrijd bepalen.
Door mensen eruit te sturen terwijl er niet veel aan de hand
is. Ook wordt de pasjescontrole dit jaar vaker uitgevoerd,
dit is echt iets van het afgelopen jaar.
Wat zou DVOL nog moeten bijdragen aan dit initiatief?
Ik denk dat de zaken m.b.t. ‘respect’ bij DVOL goed geregeld
zijn. Ze werken mee aan de campagnes over geweld in het
voetbal. Ook is er altijd een scheidsrechter geregeld
(waarvoor dank). Voor de jeugd is het belangrijk dat ze een
goed voorbeeld krijgen. Al denk ik dat de jeugd meer opkijkt
naar een aanvoerder van het 1e elftal dan een aanvoerder
van een 4de elftal.
Wil je verder nog iets kwijt?
Nee, eigenlijk niet. Ik hoop alleen dat DVOL 4 weer kampioen wordt voor het vierde achtereenvolgende seizoen.
Michel, bedankt voor je tijd. En we zullen zien wat het seizoen verder brengt voor DVOL 4.
Jaargang 8, editie 3
9
Column
Weg ...
U zult wel aangenaam verrast zijn om
in dit nummer van Talent weer een
TNT- bijdrage aan te treffen. Het was
u vast opgevallen dat er in het laatste
(kerst)nummer van Talent geen column van mijn hand te vinden was. En
daarbij zal het u ook niet zijn ontgaan
dat uit mijn laatste gepubliceerde
column, in het oktobernummer, zelfs
een passage was verdwenen.
“Maar wat is er dan in Godsnaam (en
voor een toenemend aantal mensen
in Lent, wellicht uit Allah’s naam)
gebeurd?”, hoor ik u allen zeggen. Begrijpelijk dat u zich dat afvraagt,
want meerdere jaren ben ik uw vaste
columnist voor Talent en voor velen
juist dé reden om hun abonnement op
Talent nog aan te houden. Daarom voel
ik me genoodzaakt u enige uitleg te
geven.
Nou mag er heel veel lelijks gezegd
worden in onze samenleving, als het
volgens het Wetboek van Strafrecht maar geen haat zaaien wordt. En wellicht omdat het gras van het hoofdveld
van DVOL wel wat zaad kan gebruiken
(zie waarneming in de Gelderlander
van paar weken geleden) meende de
redactie dat ik daar toch (te?) dicht bij
in de buurt kwam! En daarom besloot
ze, zonder juridische toetsing , dat
laatste gedeelte van bedoelde column
te schrappen!! En laat daarin nu net de
clou van mijn artikel zitten!
Ja, u las het goed: “Te schrappen!”
De echte reden hiertoe volgens de
redactie: “Ik zou in die bewuste passage niet respectvol zijn geweest naar de
hoofdpersoon van mijn column. “ Maar
ja, laat nou deze persoon een bekend
figuur zijn in de DVOL gelederen! Maar
beste lezers u begrijpt, deze aktie van
de redactie is m.i. de reinste censuur
en draagt op z’n minst de schijn van
belangenverstrengeling! Naar mijn
10
WWW.DVOL.NL
weten is een dergelijke censuur nog
nooit eerder voorgekomen in Lent, laat
staan bij DVOL!
Nou gebeurde dat schrappen van de
tekst ook nog eens zonder mijn medeweten waardoor wel mijn haat naar de
redactie (minder, minder, minder van
dit soort columns moeten ze op de
vergadering toen gezegd hebben…)
zodanig gezaaid was dat ik me echt
genoodzaakt zag juist hen ter verantwoording te roepen.
Zodoende zocht ik direct juridische
bijstand, in zake de verdediging van
mijn ernstig aangetaste grondrecht
van ‘Vrijheid van meningsuiting’ en
startte meteen een crowdfunding-actie. Die bleek al gauw net zo succesvol
als de crowdfunding-actie voor het
behoud van Dekker van de Vegt in
Nijmegen. Maar helaas was het door
mijn actie verworven bedrag niet voldoende om de voormalige medewerkers van Bram Moskowicz weer aan
het werk te zetten. Hierdoor zag ik me
nu genoodzaakt om zelf maar handelend op te treden.
Mijn krachtigste protest was toen het
daadwerkelijk ten uitvoer brengen van
mijn voornemen om geen columns
meer te schrijven. Ik stuurde daarover
een mailtje naar de redactie om nadrukkelijk aan te geven dat mijn
rechtsgevoel door hun handelswijze
dusdanig aangetast was dat ik me
voorgenomen had dienaangaande
geen columns meer te publiceren in
Talent.
Nou ik heb het geweten! En dat terwijl
ik geen twitter heb (tweets laat ik liever
over aan mijn parkiet, die dat veel
beter kan), geen facebook bezit (heb ik
niets nieuws meer te vertellen over
mijn vakantie als ik weer thuis ben) en
ook geen linkedIn (ik wil niet door iemand verlinkt worden)! Des te meer
bijzonder is het dan toch nog dat zoveel
mensen je weten te vinden zonder
gebruik te maken van die sociale
media.
Het waren naast , ik moet u dat toch
toevertrouwen, een paar heftige bedreigingen, die me enkele dagen politiebewaking kostte (welke ik trouwens
nog moet declareren bij de redactie
van Talent), de vele bemoedigende
reacties en hartelijke steunbetuigingen die mij er alsnog van overtuigde
toch weer voor Talent te gaan schrijven, juist ook in deze roerige tijden,
onder het motto:
Als zelfs Poetin geen Krim(p) geeft,
dan doe ik dat toch zeker niet met
Lent?
Mede door uw publieksvriendelijke acties heeft de redactie uiteindelijk eieren voor haar geld gekozen (het loopt
toch al tegen Pasen) en mij het aanbod
gedaan om de door u zo gewaardeerde
column voor dit paasnummer weer te
gaan schrijven (en te publiceren). En
daarom zal de redactie van Talent als
tegemoetkoming in deze, al haar lezers die hun abonnement op Talent
nog willen verlengen, vanaf 1 april een
extra presentje aanbieden middels
een gratis te bestellen boekwerk dat
een uitgebreide bloemlezing zal bevatten van de meest kleurrijke columns van TNT! Zij kunnen dit boekwerk afhalen bij redactielid Willem
Jansen of bestellen via: [email protected]
Overigens komt de financiering van dit
boekwerk en de gratis verstrekking
geheel voort uit de opbrengsten van de
genoemde crowdfunding. Dus zeker
géén belangenverstrengeling in deze!
Tenslotte: Wellicht zal de Lentse redactie gedacht hebben bij haar besluit
tot wiedergutmachung: “er is al zo-
Column
veel weg en verdwenen in Lent de
laatste jaren, zoals: Rabobank weg,
Jan Linders een stukje verder weg, de
pinautomaat na het Liborfraude-schandaal helemaal weg, tuinders die
uit de kas komen en vertrekken, ker-
ken straks weg, de scheidsrechter al
na 8 minuten fluiten bij DVOL-Fortissimo weg met de nodige zweepslagen
enz. enz. … en dan ook nog de TNT-column weg, dat kan toch ook weer niet.”
Onze excuses ...
Natuurlijk beschamen we ons een beetje als clubbladredactie en complimenteren we onze columnist met
zijn nieuwe column. We zijn natuurlijk heel blij dat hij
het over zijn hart heeft kunnen strijken en weer bereid
was een column te schrijven.
We hadden destijds voor deze censuur gekozen omdat
we het een aanval vonden recht op de persoon af, een
clubicoon in wording, waarvan wij weten dat hij zeer
gevoelig kan zijn. We willen geen Dwight Lodeweges-praktijken veroorzaken en daarom hebben we hiermee
getracht hem te behoeden vroegtijdig te vertrekken.
En met dat inzicht en mededogen
kunnen we allemaal de paasdagen op
gepaste wijze doorkomen, zeker als u
deze Talent op tijd hebt ontvangen!
TNT, Le(n)t us be.
Natuurlijk hadden we geen Noord-Koreaanse praktijken
mogen uithalen, om zonder aankondiging naar de columnist de gecensureerde versie in de betreffende uitgave te plaatsen. Of anders gezegd, we hadden even
Turkse praktijken (Erdogan blokkeert Twitter) doorgevoerd zonder na te denken of dit bij (DVOL)wet wel mogelijk is. We hebben nadien nog wel uitgelegd waarom
we een passage hadden weggelaten en onze excuses
aangeboden, echter dit voelde voor onze columnist als
de Nederlandse regering die na 60 jaar zijn excuses
aanbood aan het Indonesische volk.
Hierbij dus onze oprechte excuses namens de clubbladredactie.
Senioren
“Elk nadeel heb z’n voordeel”
Wie kent de vele uitspraken van Johan Cruijff niet? Aan
deze moest ik denken bij de keepersproblemen waar we
op dit moment bij DVOL mee geconfronteerd worden.
Twee selectiekeepers zijn langdurig geblesseerd. Bij
DVOL is dit, zeker de laatste 5 seizoenen, nooit voorgekomen.
Voor veel elftallen en spelers betekent dit (keepers)geschuif naar andere teams, daar zit niet iedereen op te
wachten. Dit is het nadeel in de spreuk van Cruijff. Nu het
voordeel: door de twee blessures is er voor Jur Mombarg
( keeper A1) sneller als voorzien een kans gekomen om zijn
kwaliteiten te tonen aan een groter publiek als keeper van
het 1e elftal. Hij heeft die kans met beide handen aangegrepen en laat zien dat Andre Bijl niet voor niets zoveel
vertrouwen in hem heeft. De periode waar we op dit moment
met DVOL 1 inzitten is redelijk. We zijn helaas nog veel te
wisselvallig en we hebben moeite om teams die het van
strijd moeten hebben onze wil op te leggen. Te vaak gaan
we mee in hun spel. Spelen op balbezit zou dan meer op
zijn plaats zijn. Johan zegt hier over: “Als wij de bal hebben,
kunnen zij niet scoren. Er is namelijk maar één bal.” Of wat
dacht je van: “Als je een goal meer maakt dan de tegenstander dan win je.” En tot slot: “Voetbal is heel simpel,
maar het moeilijkste is simpel voetballen.” Drie spreuken
waar ik me wel in kan vinden.
Op dit moment (21 maart) staan we op de 3e plaats en die
plaats moet genoeg zijn om de nacompetitie te halen. Als
we reëel zijn, is dat op dit moment het hoogst haalbare.
Spero en Arnhemse Boys lijken het onderling uit te gaan
maken. Maar om die 3e plaats te behouden zullen we er
met z`n allen flink tegenaan moeten. Zoals zo vaak zijn er
op het einde van de competitie ploegen die extra krachten
aan kunnen boren om de broodnodige punten te pakken.
Daar moeten we ons tegen wapenen, want we kunnen ons
niet veel puntverlies meer veroorloven. Helaas hebben we
nu buiten de keepers ook blessures bij de veldspelers. Ze
Jaargang 8, editie 3
11
Senioren
liggen tegenwoordig wel erg vaak op de verzorgingstafel
(of dit komt door Yannick, onze vrouwelijke verzorger, dit
zijn we aan het uitzoeken). We kampen nu ook met een
paar serieuze blessures, zij zijn daardoor niet inzetbaar. En
omdat ik net zo eigenwijs ben als Cruijff een spreuk van
mijzelf: “We mogen van de KNVB gewoon met 11 man beginnen.” En hopelijk staat er weer een 2e Jur op die zijn
kans grijpt en niet meer los laat.
Tot slot wil ik alle spelers, leiders en trainers, die ons van
alle kanten helpen om de selectie op pijl te houden, bedanken. Dat dit niet altijd even makkelijk is, snap ik als geen
ander. Een speciaal dankjewel gaat uit naar clubman
Rutger Evers en zijn vrouw Desireé. We wisten dat je eigenlijk nooit ter vergeefs een beroep op hem doet. Maar om de
voetbalschoenen weer uit het vet te halen,terwijl je net
vader geworden bent, om het keepersprobleem voor een
deel op te lossen, dat getuigt van klasse van hun beiden!!
Voor diegene die er geen touw aan vast kan knopen. Nog
één uitspraak van Johan Cruijff die zeer op mij van toepassing is: “Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel
beter uitgelegd.”
Ton Prudon
Het 5e, nieuwe stijl
Stel, een willekeurige woensdag avond zo’n 3 jaar geleden. Ietwat verveeld staan of hangen een stuk of 6 mannen
van een zekere leeftijd (zeg gemiddeld boven de 40) aan
de bar in het clubhuis, nippend aan de koffie. Er wordt op
deskundige wijze doorgenomen waarom het de zondag
daarvoor was misgegaan. Weer geen punten en steevast
in het “rechter rijtje”. Nou vooruit, laten we maar even
een balletje gaan trappen. Rustig wordt er omgekleed en
een uurtje een partij 3 tegen 3 gespeeld. In de 16, want
het hele halve veld gebruiken is teveel. Steevast gevolgd
door een gezellig bijeen zijn, 1 tafel is wel genoeg. En
wetende dat de zondag die daarop volgt de bank waarschijnlijk bezet zal worden door de waterzak en de reserve ballen.
En dan komt het seizoen 2013/2014. Op de eerste training
melden zich niet alleen de oude mannen maar schuiven,
ietwat onwennig en afwachtend, een groep jonge kerels aan
die om diverse redenen wel bij het 5e willen aanschuiven.
Na een uur is het wel duidelijk, het tempo van de training
is drastisch omhoog, de gemiddelde leeftijd drastisch
omlaag. We moeten inderdaad wat aan elkaar wennen
maar het voetballend vermogen is in brede zin flink verbeterd; technisch, qua loopvermogen en inzet. De oude
mannen moeten flink aan de bak om de jonkies bij te
kunnen benen en de jonkies nemen de goedbedoelde adviezen in zich op en gebruiken die adviezen gaandeweg het
seizoen. Na afloop van de training moeten er een paar
tafels aan elkaar geschoven worden. Een ding is vanaf dat
moment duidelijk; dit wordt een leuk jaar, niet alleen als
het om het voetbal gaat maar ook vanwege de gezelligheid
na training of wedstrijd. Een prima mix van jong en oud dus.
Helaas worden de eerste 3 wedstrijden niet in winst omge-
12
WWW.DVOL.NL
zet en met de kennis van nu kunnen we zeggen; misschien
zijn die wedstrijden cruciaal geweest voor het wel of niet
kampioen worden dit seizoen. Vanaf de 4e wedstrijd, nog
voor de winterstop, is er geen partij meer verloren gegaan
en daar waar er tot februari nog een stuk of vier titel kandidaten waren, de laatste weken wordt steeds duidelijker
dat het nog maar tussen twee ploegen gaat voor het kampioenschap. RKHVV en dus DVOL 5. Het “linker rijtje” dus.
De rest is gaandeweg afgehaakt of in directe confrontaties
door ons verslagen.
Niet elke wedstrijd was van onze kant even goed, maar een
ware kampioen wint ook de slechte wedstrijden. Maar de
motivatie is er, de hoop en overtuiging nemen met de week
toe en soms doen de “oudjes” omwille van het resultaat
een stapje terug ten faveure van de jeugd. Resultaat naast
spelplezier. Aan de zijlijn is het vaak genieten van het
vertoonde spel. Op ramkoers heet dat. HVV heeft 1 punt
meer maar ook een wedstrijd minder gespeeld. Ondertussen zijn er vanuit ons kamp mensen actief om tegenstanders van HVV voor de komende weken op een positieve
manier “om te kopen” en wordt de stemming onderling er
alleen maar beter op. En niet onbelangrijk, er staat voor
het eerst sinds jaren weer publiek langs de kant.
Misschien wel het meest frappante is, dat ongeacht hoe het
de komende weken gaat lopen, we de laatste wedstrijd van
het seizoen uitgerekend in Huissen moeten spelen. Maakt
HVV dus toch nog een slippertje (het liefst verlies dus) is
dat ‘de’ alles beslissende. Voorwaarde is wel dat we zelf
blijven winnen en dan hopen wij, van het 5e, dat op die mooie
zondag in mei het publiek vanuit Lent richting Huissen trekt
om het team te steunen. De platte karren zijn al besteld
(aan 1 hebben we niet genoeg).
Senioren
DVOL 4 doet weer bovenin mee
Na het kampioenschap in het vorige seizoen doet DVOL 4
wederom mee om de bovenste plaatsen! In een zwaardere competitie dan vorig jaar staat de ploeg op het moment
van schrijven gedeeld eerste.
Er staan nog zes wedstrijden op het programma waarin het
team alles zal moeten geven met wedstrijden tegen de
directe concurrenten.
De resultaten zijn erg wisselvallig. Zo verloren we al vier
wedstrijden. In deze wedstrijden werden we bij vlagen
compleet weggespeeld. Gelukkig hebben we belangrijke
wedstrijden tegen concurrenten wel gewonnen. Zo versloegen we medekoploper Trekvogels in eigen huis en werd er
thuis van Quick gewonnen (uit verloren en diverse ex-profs
in het team). Doordat de andere teams ook punten lieten
liggen tegen elkaar staat het erg dicht op elkaar.
Doordat we aan het begin van dit seizoen vier spelers
vanuit het tweede kregen hebben we een erg grote selectie.
Sommige wedstrijden hebben we dan ook vier of vijf wissels
op de bank. De trainingen worden druk bezocht waarbij we
soms de beschikking hebben over drie keepers! Dat is
lekker met afwerken en partijen. Er wordt soms jaloers
vanuit andere teams naar ons gekeken, ook omdat we allemaal hetzelfde tenue dragen.
Helaas hebben we tijdens het seizoen al van twee spelers
afscheid genomen. Erwin W. heeft besloten om te stoppen
bij het team. Hij gaat verder bij DVOL 5, waar we hem
succes wensen. Mike Brouwers heeft na bijna 30 jaar lidmaatschap afscheid genomen van DVOL. Door een verhuizing naar Hellevoetsluis i.v.m. werk is hij gestopt. In een
afscheidswedstrijd waar een hoop oud-teamgenoten
speelden tegen DVOL 4 werd er op gepaste wijze afscheid
genomen. De kantinemiddag erna was weer ouderwets
gezellig.
Tot slot hopen wij dat we de komende vier thuiswedstrijden
veel publiek zullen trekken, dat ons zal steunen in onze
strijd naar het kampioenschap!
In het volgende clubblad zal het eindresultaat vast besproken worden!
Met sportieve groet,
DVOL 4
Nog 4 halve finales ...
Bij aanvang van de competitie hadden we ons als doel
gesteld om in de middenmoot te eindigen. Met de winterstop hebben we dit bij kunnen stellen naar een plek bij de
eerste drie en als toetje een periodetitel in de wacht te
slepen.
Na inmiddels de 3e plaats te hebben betreden na een goede
reeks (1x verloren, 4x gewonnen) zijn wij op de goede weg
onze bijgestelde doelstelling te halen! Ondanks dat we het
al geruime tijd zonder ‘echte’ keeper moeten stellen, we
inmiddels afscheid hebben genomen van Rik Hoogveld
(Zuid-Afrika) en door een blessure van zijn broer Tim die
voor de rest van het seizoen kwijt zijn, is de groep gretig,
energiek maar vooral ook hongerig naar wat er te halen
valt.
Gegroeid zijn we zeker. Individueel, maar zeker ook als
collectief. Als grote voorbeeld de wedstrijd tegen de koploper Eldenia (3-5 winst) met een zeer goed veldspel en
schitterende doelpunten. Maar ook de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Ona '53 (3-5 winst). De 2e helft hebben
we op karakter en wilskracht naar ons voordeel omgebogen.
We moeten wel reëel blijven! We zijn er nog niet, het kan
zijn dat we met enkele wedstrijden onze verwachtingen
naar beneden moeten bijstellen. Maar we zullen alles eraan
doen om dit te voorkomen. Vandaar deze titel boven dit
stukje... finales. Want dat zullen ze moeten zijn, elke
wedstrijd weer! Het einde is in zicht met een onbekende
bestemming. Gaan we het waarmaken of ...?
Trainer DVOL 2,
Niky Brouwers
Jaargang 8, editie 3
13
HET EVENT VOOR
IEDEREEN UIT LENT
SAMEN SPORTEN, ETEN, DRINKEN
EN FEESTEN VOOR JONG EN OUD
ALLE INFO OP DVOL.NL
DOE MEE EN STEUN
DVOL prikbord
Disveldtoernooi 2014
Ook dit jaar vindt weer het beroemde (beruchte) Disveldtoernooi plaats! De
organisatie heeft de koppen weer bij elkaar gestoken en na flink beraad is
besloten om dit gezellige toernooi op ZATERDAG 7 JUNI 2014 te houden.
Er zal zoals voorgaande jaren weer gestreden worden om de Ome Chris
wisseltrofee. Wij hopen net als afgelopen jaren weer 10 teams te hebben zodat we weer met 2 poules kunnen werken.
Het Disveldtoernooi is al jaren een begrip binnen DVOL. Aan het einde van
het voetbalseizoen een gezellig toernooi met een vrienden-, buurt- of familieteam. De teams bestaan uit (oud)leden van DVOL of Lentenaren die eens
per jaar de schoenen onderbinden. Dit zorgt ervoor dat jong en oud, talent of
oudgediende door elkaar op het veld lopen en sportief strijden om de eer.
Het belangrijkste aan dit toernooi is natuurlijk wel de 3e helft waarbij huisDJ Pim de kantine zal vermaken met zijn muziek. Dit jaar zal het toernooi om
14.30 beginnen en het feest zal tot laat in de avond doorgaan! Door het naderende WK in Brazilië zal de feestavond een Braziliaans tintje hebben... Komt
allen verkleed en ding mee naar de prijs voor de best verklede van de avond!
Voor meer informatie kijk op onze Facebookpagina of mail onderstaand e-mailadres. Hier kun je je ook met een team opgeven!
Wij hopen als organisatie een hoop mensen te mogen begroeten op sportpark
Vossenpels. Ook als je niet kunt mee voetballen is het gezellig om mee te
maken!
Met sportieve groet,
Charles, Tom, Onno, Joris en Sjoerd
[email protected]
facebook.com/disveldtoernooi
Technisch beleidsplan
In februari heeft het bestuur van DVOL het nieuwe Voetbaltechnisch beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. Het beleidsplan beschrijft hoe DVOL denkt over
voetbal en welke regels en richtlijnen er zijn met betrekking tot het aanstellen van trainers, het opleiden van
trainers, selectie en doorschuiven spelers.
De rol van de technisch manager (Ton Prudon) en de
technisch coördinatoren staat hierin ook beschreven. Zij
zullen samen uitvoering geven aan het beleidsplan en de
trainers ondersteunen. Vanaf komend seizoen zal er ook
per leeftijdscategorie een bijlage beschikbaar zijn, die
16
WWW.DVOL.NL
aangeeft welke voetbaltechnische en pedagogische kenmerken van belang zijn. De trainers en technisch coördinator van die leeftijdscategorie kunnen vervolgens de bijlage als leidraad gebruiken. Het beleidsplan is inmiddels
besproken met alle technisch coördinatoren en zal richting
volgend seizoen ook besproken worden met alle trainers
en overige geïnteresseerden.
Het 'nieuwe' Technisch beleidsplan is te downloaden van
de website van DVOL.
De technische commissie
Trainer in beeld
Trainer van het 4e elftal en de B1 ...
... Bram Janssens
Vertel in het kort iets over jezelf.
Waar woon je? Studeer je nog of werk
je? Heb je een vriendin? Wat zijn je
hobby's?
Ik ben Bram Janssens, 32 jaar oud en
inmiddels alweer een aantal jaren
trainer/speler van het vierde elftal en
sinds het begin van dit seizoen tevens
trainer van de B1 van v.v. DVOL. Ik ben
geboren in ’s-Hertogenbosch, maar
opgegroeid in Sint-Michielsgestel. In
2006 ben ik in Lent komen wonen en
heb ik me direct als voetballend lid
aangemeld. Zodoende ben ik op dit
moment alweer voor het achtste jaar
binnen deze vereniging actief en het
bevalt mij nog steeds uitstekend. Ondanks dat ik inmiddels in Nijmegen
woon, samen met mijn vriendin Angelique, heb ik er geen moment over
nagedacht om DVOL weer te verlaten.
Bovendien komt mijn zoontje, Senn,
die op dit moment helemaal gek is van
voetbal, er ook graag.
In het dagelijks leven werk ik met veel
plezier als docent bij Kristallis in Nijmegen. Deze school richt zich op jongeren, die in het regulier voortgezet
onderwijs uitvallen door gedragsproblemen en biedt hen de kans alsnog
een diploma te behalen dan wel een
ander passend traject af te sluiten.
Verder gooi ik op donderdag na het
trainen graag een pijltje, probeer ik
regelmatig tijd te maken voor een potje
kaarten en geniet ik van de nieuwe
indrukken tijdens het reizen (zie ook
de foto; een lekker potje voetballen
doen ze overal).
Heb je zelf ook gevoetbald?
In de jeugd van RKVV Sint-Michielsgestel heb ik een aantal jaren op behoorlijk niveau gevoetbald, namelijk
van de reserve hoofdklasse tot aan de
derde divisie landelijk. Vervolgens ben
ik op jonge leeftijd doorgestroomd
naar het eerste elftal, waarmee we in
het seizoen 2002-2003 kampioen van
de derde klasse zijn geworden. Het
seizoen daarop begon dramatisch met
6 of 7 nederlagen. Na de zoveelste
teleurstelling vond de leidster het een
goed idee om voor de wedstrijd maar
eens soep met een broodje te doen,
wat meteen resulteerde in een overwinning. De wedstrijd erop moest er
natuurlijk een schepje bovenop en
werd het een broodje bal. Het resultaat
laat zich raden. De zegereeks hield nog
even stand, overleefde zelfs de Chinese rijsttafel en kwam na de spareribschotel met een gelijkspel tot een eind.
Uiteindelijk was het meer dan voldoende om aan de nacompetitie voor
promotie naar de eerste klasse mee te
doen.
Na mijn actieve periode in Sint-Michielsgestel ben ik naar Lent verhuisd
en zodoende bij DVOL gaan voetballen.
In mijn eerste seizoen ben ik met het
tweede elftal direct kampioen geworden. Vervolgens heb ik een jaar later
ook bij DVOL de stap naar het eerste
elftal mogen maken. Hier heb ik korte
tijd gespeeld, alvorens ik bij het vierde
elftal ben gaan spelen. Hier voetbal ik
ondertussen al weer een aantal jaar. Wat waren je hoogtepunten als speler
en/of trainer?
Uiteraard geniet je van alle kampioenschappen, of je nu speler of trainer
bent. Wat dat betreft went kampioen
worden nooit, al wordt het organiseren
van de festiviteiten ondertussen wel
steeds makkelijker. Minder tastbaar,
maar zeker zo mooi, is de ontwikkeling
van een elftal of een individuele speler,
waarvoor je als trainer verantwoordelijk bent.
Daarnaast ben ik op mijn 20e nog gevraagd voor een oefenstage bij FC
Den-Bosch, destijds nog spelend in de
Eredivisie. Berry Powel (red. nu voetballer bij Roda JC, daarvoor spelend
voor diverse clubs in Nederland, Engeland en Spanje) meldde zich tegelijk
met mij en heeft er uiteindelijk een
mooie carrière aan overgehouden.
Voor mij voelde het als erkenning, in
de jeugd vertrokken regelmatig teamgenoten naar BVO’s, om uiteindelijk
vaak toch weer terug te keren, maar
kwam het ook te laat, aangezien ik al
een aantal jaar deel uitmaakte van een
hele mooie lichting bij RKVV Sint-Michielsgestel zowel qua sfeer als qua
niveau. Zo kwam het regelmatig voor
dat we met een man of tien van het
eerste elftal gingen stappen tot een
uurtje of vier, tenminste dat is wat we
tegen de trainer zeiden, om vervolgens
de mouwen weer op te stropen en de
punten binnen te halen. De trainer
vatte het eens na een wedstrijd in de
kantine samen met de woorden; “Het
lijkt hier wel een carnavalsclub.” Kortom een periode die ik absoluut niet had
willen missen.
Hoe en waarom ben je het trainersvak
ingerold? Welke cursussen heb je
Jaargang 8, editie 3
17
Trainer in beeld
gevolgd? Wat zijn je ambities?
Als speler van de A1 werd ik overgeheveld naar het eerste elftal van RKVV
Sint-Michielsgestel en binnen de selectie waren veel spelers betrokken
als trainer bij voornamelijk de oudere
jeugdelftallen. Al snel kwam de vraag
of ik interesse had om samen met iemand anders de B1 te gaan trainen en
daar is het eigenlijk mee begonnen. Na
een tijdje kwam daar het dameselftal
bij en voor ik het wist was ik bijna de
hele week op het sportpark te vinden.
In die periode heb ik ook de TC-III
cursus van de KNVB doorlopen om
toch wat meer handvatten te krijgen,
maar eerlijk gezegd heb ik vooral veel
opgestoken van mijn jeugdtrainers en
Chris van den Dungen (red. oud profvoetballer van FC Den-Bosch, AZ, Vitesse en TOP Oss). Hij was destijds de
hoofdtrainer en wist indruk te maken
met zijn trainingsvormen en beleving.
Hij deed daadwerkelijk alle oefeningen
met de bal en wist elke keer weer een
nieuwe variant uit de hoge hoed te
toveren. Bovendien probeerde hij telkens een competitie element in te
bouwen, waardoor wij als spelers weer
extra getriggerd werden.
Hoe bereid je de trainingen voor en
hoe richt je de trainingen in?
In het begin van mijn “trainerscarrière” stond de training voor dinsdag
op zaterdag/ zondag al wel vast en die
van donderdag werd vaak op de dinsdagavond al doorgesproken, mede ook
doordat we met tweeën de trainingen
verzorgden. Nu, moet ik eerlijk bekennen, gebeurt dat vaak pas op de fiets
of het sportpark zelf en soms komen
er vanuit de groep ook nog goede suggesties, die ingepast kunnen worden.
Na een aantal jaartjes kun je natuurlijk
ook wat makkelijker uit eerdere oefenvormen putten, bovendien loopt er
altijd wel een rode draad van positiespel, passen en trappen en partijvormen door mijn trainingen heen. Niet
altijd in die volgorde en vaak ook met
net wat andere accenten, maar wel
18
WWW.DVOL.NL
herkenbaar. Daarnaast probeer ik
vaak wedstrijdvormen in te bouwen
om toch wat onderlinge strijd te creëren, wat vaak bijdraagt in de beleving
op een training.
Ben je meer een trainer van het harde
werken en de inzet, of ga je voor
techniek en positiespel?
Inzet is de basis van het spelletje. Wat
dat betreft zal je altijd een bepaalde
energie moeten leveren om er een
wedstrijd van te kunnen maken. Zelf
had ik altijd een hekel aan de oefeningen zonder bal, dus die zal je me niet
snel zien geven, maar gelukkig zijn er
ook meer dan voldoende oefeningen
met bal te bedenken, waarin je aandacht schenkt aan het conditionele
aspect. Techniek is mooi, maar moet
in mijn ogen, zeker bij de oudere leeftijdscategorieën functioneel zijn. Wat
dat betreft is het positiespelletje dan
toch wel de oefenvorm waarin alles
naar voren komt en bovendien het
gevoel voor positie/ bezetting getraind
kan worden.
Hoe vind je dat de trainers bij VV DVOL
ondersteund worden?
Ik heb hier zelf weinig ervaring mee,
omdat de noodzaak/ behoefte er nog
niet is geweest, maar ik krijg wel positieve signalen. Zo worden er nu al
regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, waar trainers bij elkaar kunnen
komen en op een ontspannen manier
met elkaar in gesprek kunnen of
handvatten krijgen aangereikt. Daarnaast is de vereniging druk om het
technisch kader voor de komende
jaren weg te zetten. Een ambitieus
plan, waaraan ik vanaf komend seizoen in de rol van technisch coördinator A/B ook mijn steentje hoop bij te
dragen. Ik hoop dan ook dat de komende “trainers in beeld” positief en enthousiast op deze vraag reageren.
Heb je een bekende trainer die je erg
goed vindt, een soort van voorbeeld?
En welke eigenschappen maken een
trainer succesvol?
Internationaal ben ik erg gecharmeerd
van Pep Guardiola, die na zijn succesperiode in Barcelona nu ook wekelijks
Bayern Munchen zeer verzorgd en
aanvallend voetbal laat spelen. Zijn
stijl is zonder meer herkenbaar en
misschien is het feit dat er nauwelijks
negatieve verhalen vanuit de spelersgroep of andere betrokkenen over
hem verschijnen wel het grootste
compliment. Maar ook nationaal zijn
er trainers als Louis Van Gaal, Gertjan
Verbeek en Co Adriaanse die ik bewonder om de manier waarop zij invulling
geven aan hun voetbalvisie. In de
media zijn zij niet altijd even geniaal,
maar ze hebben wel degelijk bewezen
een elftal naar hun hand te kunnen
zetten en het volgens hun ideeën te
laten spelen. Hopelijk kunnen Frank
de Boer en Clarence Seedorf de komende jaren ook uitgroeien tot internationaal succesvolle trainers. Beiden
lijken in ieder geval de uitstraling,
beleving en een bepaalde eigenheid te
hebben, die daarvoor noodzakelijk is.
Wat vind je van trainers in het algemeen? Worden ze over- of onderschat qua het hebben van invloed op
de prestatie van een elftal?
Trainers spelen in het voetballeven
van een voetballer een belangrijke rol.
Zij zijn immers diegene die het talent
wel of niet zien, of dat talent voldoende
of onvoldoende stimuleren. Zij kunnen
de persoon zijn die in die matige middenvelder een goede back ziet, maar
in ieder geval zijn zij altijd betrokken
bij/ verantwoordelijk voor het creëren
van een prettige sfeer. Zo kan iedere
trainer van toegevoegde waarde zijn,
alleen zal de manier waarop telkens
anders zijn. Zo zullen de spelers van
een E6 de trainer ontzettend dankbaar
zijn voor een leuk en gezellig jaar,
terwijl de spelers van een E1 pas tevreden zijn als ze door die aangeleerde
schaar- en kapbewegingen 3 man
kunnen uitspelen.
Trainer in beeld
Tuurlijk zijn trainers ook afhankelijk
van talent en wat er in voorgaande
jaren is gedaan. Tactisch kunnen ze in
een wedstrijd wel wat kleine aanpassingen doen om het verloop te beïnvloeden, maar de basis wordt daarvoor
al gelegd en is een opeenstapeling van
de begeleiding in al die voetbaljaren.
Zo zal Gaurdiola RKC echt niet naar het
kampioenschap van de Eredivisie leiden en zal Bayern Munchen onder
Erwin Koeman echt niet ineens degra-
deren uit de Bundesliga, dus een klein
beetje relativeren mag best op zijn tijd.
Wil je verder nog iets kwijt?
Tot dusver is er daar waar het ter
sprake kwam, gesproken over mij als
trainer van de B1, echter neem ik maar
een klein deel voor mijn rekening,
namelijk de donderdagtraining. Jeroen Artz, die ik zelf nog in de C1 heb
getraind, neemt de honneurs op de
maandag en zaterdag waar. Ik vind het
erg mooi om te zien hoe hij dat stokje
nu oppakt en ik hoop dat er meer jongens uit de selectie zijn voorbeeld
zullen volgen. Tot slot speciaal voor al
die mensen die in weer en wind, kostbare tijd vrijmaken om onze jeugd te
ondersteunen….Chapeau, want het is
niet altijd even makkelijk.
Bram, bedankt voor het leuke interview en heel veel plezier en succes
toegewenst met het 4e elftal en de B1!
Voetballen doe je zo ...
De rechter middenvelder
Speelt meestal in de schaduw van anderen, maar toch
blijkt de rechtshalf in de spelersgroep de meest gewaardeerde voetballer te zijn. Omdat juist zijn medespelers
weten hoe goed hij eigenlijk is. Het is iets wat je in het veld
aan den lijve moet ondervinden om te weten wat het eigenlijk inhoudt.
Vergeleken met de linkshalf, speelt de rechtermiddenvelder minder bepalend, maar is meestal wel meer allround.
Is zijn collega aan de linkerkant soms een wat eigenzinnige
individualist, achter de rechtermiddenvelder gaat vaak een
heel stabiele persoonlijkheid schuil. Een echte teamspeler
die elementen toevoegt die de linkermiddenvelder vaak
mist. Spelers van wie je pas merkt hoe belangrijk ze zijn
als ze een keer niet meespelen. Ze zijn vaak in tactisch
opzicht op veel manieren te gebruiken, als je bijvoorbeeld
een spits of rechtsbuiten hebt die veel de neiging heeft om
naar links te trekken. Een goed voorbeeld hiervan is Messi,
hij doet dit vaak, waardoor er aan de rechterkant ruimte
komt voor Xavi, die het inzicht heeft om hier op het juiste
moment deze ruimte te benutten. Het is ook vaak een
speler die op de juiste momenten de positie van middelste
middenvelder kan invullen. Ze zijn meestal sterk in het
positiespel en technisch sterk onderlegd en ze beschikken
over een goed overzicht.
Het enige wat ze ten opzichte van een linkshalf missen, is
een individuele actie. Je ziet een rechtshalf niet vaak in een
1-tegen-1-situatie zijn tegenstander uitspelen. Het gaat
dus vaak om een goede voetballer, zonder een uitschieter
naar boven. Een rechtshalf staat meestal op de goede
plaats en is bijna altijd aanspeelbaar. In de jeugd zie je dat
deze type spelers vaak op verschillende posities kunnen
spelen. Maar hoe hoger je komt, hoe meer er sprake is van
specialisatie, hoe meer hij zijn vaste plaats afdwingt. In deze
fase selecteert de rechtermiddenvelder zichzelf, omdat hij
wel goed kan verdedigen maar niet uitzonderlijk goed. Ook
kan hij goed aanvallen, maar niet extreem goed. Juist
omdat hij heel stabiel in elkaar zit, is de rechtshalf het
ideale rustpunt tussen een vaak grillige rechtsbuiten en
een meestal explosieve rechtsback.
Verder wordt het belang van de rechtermiddenvelder onderstreept door het gegeven dat hij in veel gevallen de
tweede keus is voor andere posities. Juist omdat hij tactisch
zo sterk is kan de rechtshalf op veel andere posities worden
ingezet. Een coach kan deze speler bijna in elke tactische
variant betrekken. Een voorbeeld hiervan is in het verleden
Jan Wouters, die gespecialiseerd was in de rechterkant,
maar in geval van nood op elke plek op het middenveld of
in de verdediging te gebruiken was. Al met al een speler
die de gave heeft het elftal in evenwicht te houden, de
corrigerende factor op wie de 10 andere spelers altijd
kunnen rekenen.
Jaargang 8, editie 3
19
Talenten
Dit seizoen gaat het gebeuren ...
Zou het? Nou ja, alle lichten staan op groen en het is geheel
in hun eigen hand om dit jaar fantastisch kampioen te
worden! Maar goed, nog een paar concurrenten te verslaan… Het tweede punt is dat zo’n beetje alle spelers uit
de C en D hieraan moeten bijdragen…
Het is een lang en vaak mooi seizoen voor de C1. Zoals een
topploeg betaamt morsen ze punten tegen de kleintjes
(ronduit rampzalige wedstrijden, echt wel!) maar laten ze
Barcelona en Bayern zien hoe écht voetbal eruit ziet in de
échte wedstijden. De directe kampioensconcurrenten
Spero, Ewijk en OSC kregen op een fantastische wijze
voetballes.
Dat morsen van punten heeft ook een vaste structuur. Echte
pubers eigen komen ze rond 11u of 12u aangesjokt bij DVOL
met een minzaam ‘hmm’, ‘hey’ of ‘hoi’. Trainers en leider
worden standaard compleet genegeerd als ongewenste
ET’s in een verder zorgeloze wereld. De voorbereiding in
de kleedkamer, inclusief het tactisch corset van Rob ‘de
trainert’, verloopt verder in stilte. Waarschijnlijk slapen ze
dan nog Rob! Dit is dan ook standaard zichtbaar in de
eerste helft. Verbaasd kijken ze om zich heen en vragen
zich af; what the f*ck ging er mis vanochtend? Waarom niet
nog lekker in bed of rustig peuzelend op een heerlijk chocoladecroissantje van mam?
Beng!!! Een knal van een bal verstoort ruw de dromerij. F*
ck, ik zit in een wedstrijd… en tja, dan mot je inne ene gaan
voeballuh. Tjieezus….
20
WWW.DVOL.NL
En dat laat zich dan ook in een enkele wedstrijd niet meer
rechtzetten. Maar… de oppeppers van Rob in zijn eigen
Rotterdamse ‘woorden én daden’ (opnieuw tactiek [‘ik ben
teleurgesteld’] en bidons en pilletjes met duistere, Epoachtige vulling) doen wonderen. Als herboren en jonge,
dartele kalveren pakken ze dan in de tweede helft veruit de
meeste tegenstanders finaal en prachtig in, afgeleverd met
een mooie rood-witte strik er omheen!!! Asjeblief!!! Boem,
alweer gewonnen, met uiteindelijk onnavolgbaar en vaak
fantastisch voetbal.
Dit alles wel met hulp van vele spelers uit de C en D. Ik
noem er enkele; Danny, Pim, Youri, Ties, Jordy, Gerjan, Issa,
Teus… en wellicht vergeet ik er nog een paar. De blessures
in de C1 zijn het hele seizoen al fors; Niek en Merlijn worden
geteisterd door langdurig leed, maar anderen gingen hun
kortstondig voor. Daarnaast hebben we tussentijds afscheid genomen van Rick en Marijn (ook blessureleed).
Kortom een uitgeklede C1 inmiddels met nog maar 10
basisspelers om het kampioenschap te bewerkstelligen.
Maar met alle versterkingen is het vertrouwen groot dat
het dit seizoen gaat gebeuren. De solide verdediging met
Samuel, Jona, Ynze en Mike (en Niek en Merlijn) staat als
een huis. Het brede, beweeglijke en kantelende middenveld
met David, Demba, Sjors en Jules is zowel verdedigend als
aanvallend ijzersterk, razendsnel in de omschakeling,
wisselend op de flanken en uitmuntend in de goals of assists, met Jules als topscorer.
Jimmi en Raily zijn de speedy’s van de aanval en draaien
iedere verdediger knettergek. Sleuren en pleuren om te
scoren of te laten scoren.
Na de wedstrijd zijn ze dan allemaal wakker en blijken het
telkens weer fantastische jongens met veel plezier voor het
voetbal én met elkaar. In de verhalen achteraf is vaak ook
die eerste helft onderdeel van een mooie wedstrijd. Iedereen blij en ook de trainers (Rob, Martin en Bertin) en de
leider (Chel) glimmen van trots (en restanten van wat
angstzweet) en genieten van dit elftal.
Mannen van DVOL 1, de échte concurrentie komt er met
alle plezier aan!
Van de fysio ...
Feit of fabel ...
Meer blessures op kunstgras
Voetbal is met 200 miljoen geregistreerde leden bij de FIFA de populairste sport ter wereld. Helaas is het
ook een sport waarbij het risico op
blessures hoog is. Steeds meer voetbalverenigingen gaan over op het
spelen op kunstgras. Sinds de komst
van deze nieuwe ondergrond is er een
discussie ontstaan over wat dit voor
invloed heeft op de blessures. Over
het algemeen heeft men het idee dat
door het spelen op kunstgras meer
blessures ontstaan dan door het spelen op natuurgras, maar is dat wel zo?
Er zitten natuurlijk een aantal voordelen aan het spelen op kunstgras ten
opzichte van het spelen op natuurgras.
Zo ben je niet meer afhankelijk van de
weersomstandigheden en is de ondergrond altijd hetzelfde zonder kuilen of
losse polletjes. De FIFA streeft er naar
om kunstgrasvelden qua eigenschappen zo veel mogelijk te laten lijken op
natuurgrasvelden. Op basis van de
kwaliteit van het veld kan het een 1-,
of 2 sterrenveld zijn. Een 2 sterrenveld
lijkt meer op een natuurgrasveld en is
dus beter. Hoe meer de velden op elkaar lijken, hoe minder verschil er zal
zitten tussen het aantal en de aard van
de blessures.
Om echt iets te kunnen zeggen over de
verschillen in aantal en aard van blessures op kunst- en natuurgrasvelden
is er onderzoek gedaan bij vijf clubs uit
de eredivisie en 3 clubs uit de Jupilerleague. De uitkomst van dit onderzoek
laat zien dat er op kunstgras bij in totaal 671 spelers 23 blessures waren in
61 wedstrijden en voor natuurgras
waren er bij in totaal 2003 spelers 88
blessures in 182 wedstrijden. Dit wil
dus zeggen dat er weliswaar iets meer
blessures zijn op kunstgras, maar dat
het verschil hierin niet erg groot is.
Als we kijken naar de gebieden waar
de blessures voorkomen is dat het
volgende voor natuurgras: bovenbeen
(25%), knie (20%), bekken / heup / lies
/ billen / externe genitaliën (17%),
enkel (15%), voet (15%).
Voor kunstgras zijn de cijfers: knie
(29%), bovenbeen (21%), enkel (16%),
onderbeen (16%), bekken / heup / lies
/ billen / externe genitaliën (11%).
http://www.tencate.com/TenCate/Grass/documents/2009%20SG%20nr5%20voetbal.pdf
Het is lastig om hier een dus een duidelijke en eenduidige conclusie aan te
verbinden. Het lijkt erop dat zowel de
blessures als de aantallen voor zowel
kunst- als natuurgras met elkaar
overeen komen.
Kortom, het is dus een fabeltje om te
denken dat er meer blessures ontstaan door het spelen op kunstgrasvelden. De speelstijl is over het algemeen wel veranderd, zo wordt er meer
gepasst en worden er minder slidings
gemaakt. Hierdoor wordt technisch
voetbal meer beloond. Wat dat betreft
is het spelen op kunstgras dus iets wat
het spel alleen maar ten goede is gekomen. Uiteraard is het juiste schoeisel ook van belang. Kies bijvoorbeeld
geen schoenen met al te lange noppen.
Pim Demont
Fysiotherapeut
Disveldtoernooi 40+
Wat elders in deze uitgave te lezen valt, vindt op ZATERDAG 7 JUNI 2014
het bekende Disveldtoernooi plaats! Wat een hoop mensen misschien niet
weten is dat wij sinds een aantal jaren ook een ‘40+ toernooi’ organiseren.
Hierin strijden teams in 7 tegen 7 wedstrijdjes tegen elkaar.
Denk hierbij aan de volgende 40+ teams: fam. Disveld, Old Boys, de Stelt en
trainers/leiders DVOL.
Voor dit toernooi zijn wij nog op zoek naar enthousiaste teams die het leuk
vinden om tegen een bal te schoppen, maar geen zin meer hebben om achter
de jeugd aan te rennen. Sportiviteit en gezelligheid staan tijdens dit toernooi
hoog in het vaandel van de organisatie en de deelnemende teams. Misschien
kan je een team vormen met de buurt, een vriendengroep, de kaartclub, het
tennisteam, de carnavalsgroep etc. Het toernooi begint rond 14:30 uur en de
feestavond gaat door tot de late uurtjes. Voordeel van dit toernooi: Alle
wedstrijden zullen op gras afgewerkt worden! Dus lekker zoals vroeger de
geur van gras tijdens het voetballen!
Geef je snel op via onderstaande e-mailadres!
Charles, Tom, Joris, Onno en Sjoerd
[email protected] Jaargang 8, editie 3
21
Hoe is het met ...?
... Henk Boerboom
Henk, geboren op het
Zandsepad (Vossenpels)
en nu al 45 jaar werkzaam bij en al jaren eigenaar van de Timmerwinkel in de Lentse Tuinstraat. Al sinds begin
jaren ’50 is hij lid van
DVOL. Er zijn geen gegevens meer van die tijd, de administratie van toen, beheerd door Wim Peters, is door
brand verwoest.
In de jaren ‘50 had DVOL nog niet zo’n mooi complex zoals
nu, maar een groene, houten keet aan de rand van de sloot
aan het eind van het Visveld (zie foto).
De spelers en toeschouwers moesten over de sloot en door
een heg om zo op het voetbalveld te komen. Het gebouw
bestond uit twee hokken (kleedkamers) met in het midden
een toegangsdeur. Ook was er een klein hokje voor de
scheidsrechter, douchen was nog niet van die tijd, dus
buiten stond een bak en er was een ouderwetse waterpomp,
waarbij de spelers modder van de schoenen en de benen
af konden spoelen.
Henk is op een leeftijd van ongeveer 12 jaar bij DVOL begonnen. In die tijd waren er nog geen jeugdelftallen zoals
22
WWW.DVOL.NL
we ze nu kennen. Men begon pas rond die leeftijd. In 1955
speelde hij bij de A-junioren als rechtsback. De leider van
het elftal was Sander van Haaren (die voor die functie gevraagd was door Alex Meeuwsen). Henk heeft het niet
verder gebracht dan het derde elftal. Er waren niet meer
dan vier elftallen! Geert Berkien was de enige die van de
A-junioren is doorgestoten naar het eerste elftal.
Het was niet zo dat de kinderen door hun ouders werden
weggebracht met de auto. Zoveel auto’s waren er niet in
het dorp, laat staan dat de jeugd over een auto beschikte.
Dus ook bij uitwedstrijden naar Leuth, Bemmel en andere
plaatsen in de Betuwe gingen ze op de fiets, ook bij regen
en sneeuw!
Henk had op zijn dertigste de top bereikt en is toen gestopt.
Hij werkte in die jaren eerst bij Natrop in de Steltsestraat,
daarna vier jaar bij Stoffels (kerkenbouw in Utrecht) uit
Bemmel. Vervolgens is hij in dienst gekomen bij Gerrit van
de timmerwerkplaats, nu de Timmerwinkel aan de Lentse
Tuinstraat. Dat is nu al 45 jaar geleden en na het overlijden
van Gerrit is hij eigenaar geworden.
Al 20 jaar vindt Henk het gezellig om de uit- en thuiswedstrijden van het eerste te bezoeken. Ze kijken naar de
wedstrijden met een vast groepje (de Ouwe Hap) bestaande
uit Frans Berkien, gebroeders Meeuwsen, Wim Peters, Hans de Twentenaar, Geert Berkien, Piet Boerboom
en The Janssen. Voetbal kijken is leuk, maar de derde helft
is toch altijd het hoogtepunt van de middag. Met een neut
en een bittergarnituurtje, gewoon lekker genieten.
Het mooiste feest van DVOL vond hij het 50-jarig bestaan
van de club op het oude Visveld. Een volle week lang stond
daar een grote tent. Feest voor de hele Lentse bevolking; muziekuitvoeringen, toneel, artiesten zoals Corry Konings,
activiteiten voor de jeugd, een grote receptie met toespraken van KNVB. Onvergetelijk!
De clubbladredactie bedankt Henk voor de mooie verhalen
en wenst hem en de Ouwe Hap nog veel mooie uurtjes langs
het veld en in ons clubhuis! Talenten
OSC steelt beker van F5
11 Januari maakte de F5 zich klaar om in de F-ereklasse
mee te doen met het zaalvoetbaltoernooi. Er zouden twee
zaterdagen gespeeld gaan worden. Als we eerste werden in de poule mochten we door naar de finaledag. Maar
daar maakte we ons als coaches niet te veel illusies over
aangezien we het seizoen toch al aardig wat wedstrijden
verloren hadden. Maar wat bleek, na twee speelrondes stonden we, na
spannende wedstrijden met volledige inzet, glorieus bovenaan in onze poule en mochten we naar die eervolle finaledag. De eerste wedstrijd verloren we nipt en bij de
volgende waren de tegenstanders te sterk. Wat overbleef
was een wedstrijd om de 7e en de 8e (laatste) plaats en
jawel tegen OSC! De spelers gingen er vol in, de coaches schreeuwden de
longen uit het lijf en de meegereisde ouders en supporters
stonden te koken aan de zijkant. De jongens vielen elkaar
in de armen na het fluitsignaal. Een 1-0 overwinning…
gelukkig niet laatste geworden.
Nog even die felbegeerde beker ophalen en daarna naar
huis. Na wat kleine paniek bij de organisatie bleek dat de
beker voor de 7e plek aan een verkeerd team was meegegeven. Wie zou dat nou kunnen zijn?! Na een kleine zoektocht
kwamen we bij OSC in de kleedkamer terecht, waar we onze
beker konden opeisen.
Tja OSC, volgende keer toch echt zelf die beker winnen... Met DVOL op vakantie
Na een mooie inzending van Jos Disveld in de vorige uitgave hebben we wederom een inzending binnen.
Emil Maters heeft ervoor gezorgd dat DVOL ook in Camp
Nou te Barcelona te zien was.
Natuurlijk verwachten we nog steeds veel meer inzendingen, daarom hierbij nogmaals de uitleg:
Hoe? Laat ergens op de wereld het prachtige DVOL-shirt,
DVOL-sjaal of iets anders wat met DVOL te maken heeft op
de gevoelige plaat vastleggen. Eventueel met een toelichting.
Waar doe je het voor? De foto's zullen worden gekeurd door
een 'deskundige' jury. De meest originele, creatieve, maffe
foto zal worden beloond met een mooie prijs aan het einde
van het seizoen. Natuurlijk worden de foto's getoond in de
eerstvolgende uitgave.
Mail de foto's naar: [email protected]
Jaargang 8, editie 3
23
In gesprek met ...
... Manouk & Tijmen Kampschoer
Roepnaam:
Geboren op:
Lengte:
Gewicht:
Hoe lang lid?
Verliefd/verloofd/getrouwd?
In welk elftal voetbal je?
Hekel aan?
Mooiste sport naast voetbal?
Heb je nog andere hobby’s?
Waar beleef je het meeste plezier aan bij DVOL?
Voor welke voetbalclub ben je?
Grootste kwal in de voetballerij?
Wie zou je wel eens een dagje willen zijn?
Je beste eigenschap?
Je slechtste eigenschap?
Meest onderschatte voetballer?
Meest overschatte voetballer?
Wat zijn je verwachtingen van dit seizoen?
Wat vind je van Tijmen?
Wat vind je van Manouk?
Zijn er nog dingen die je kwijt wilt?
24
WWW.DVOL.NL
Manouk
1-12-1992
1,78 m
67 kg
9 jaar
Nee
Dames 1
Verliezen
Tennis
Shoppen
De wedstrijd
Ajax
Cristiano Ronaldo
Obama
Fanatiek
Slordig
Hedy Bertisen
Joris Mathijsen
Dat het gezellig wordt
Gezellige broer
Nee
Tijmen
8-7-1996
1,90 m
75 kg
11 jaar
Nee
A1
Verliezen
Darten, Basketbal
Films kijken
Gezelligheid
Ajax
Cristiano Ronaldo
Frank de Boer
Sociaal
Te nonchalant
Virgil van Dijk
Jetro Willems
Kampioen met de A1
Aardige en behulpzame zus
Nee
Telefoon clubhuis:
Sportpark Vossenpels: Correspondentie-adres: Bestuur Voorzitter
Stan Aldenhoven
Secretaris
Jeroen Hoegee
Penningmeester
Joost Knipping Bestuurslid Sociaal Maatschappelijke zaken
Sander Luijten:
Bestuurslid Voetbalzaken
Mark de Laat
Bestuurslid Communicatie & Sponsoring
Ruud Polman
Bestuurslid Facilitaire zaken
Tim Lucassen
Jeugdcommissie (overige) Wedstrijdsecretaris jeugd
Franc Awater: Kledingfonds
Francis Stensen:
Monique Pluym:
Clusterleider F-pupillen
Michel Pott:
Clusterleider F-instroom
René Kuhnen
Clusterleidster Meiden-teams
Monique Pluym:
Clusterleider D- & E-pupillen
Peter van Haren
Clusterleider A/B/C-junioren
Jan Kampschoer:
Seniorencommissie (overige)
Wedstrijdsecretaris senioren
Monique Awater:
Technische commissie
Coördinator: Ton Prudon
Senioren: Jan van Wijk
Meiden & dames: Franc Awater
A- & B-junioren: Erik Disveld
C-junioren: Rob v/d Have D-pupillen: Berry Bakker
E-pupillen: Geert-Jan Hendriks
F-pupillen: Michel Pott
Keepers: Andre Bijl
Ledenadministratie
Yvette Pas:
Magriet Opgenoort:
Accommodatiebeheerder
Tim Lucassen 26
WWW.DVOL.NL
024-3226751
Jo Everstraat 2
Postbus 60 6663 ZH Lent
024-6636490
[email protected]
06-50806405
024-3235464
024-3239178
024-3280013
024-3501617
024-3239178
024-3608292
06-40203668
[email protected]
024-3606143
024-3555536
06-50806405
06-44565134
024-3233711
[email protected]
06-28432380
Barcommissie (overige)
[email protected]
Ronnie Lamers: 06-42518966
Theo Evers: 024-3228498
Sponsorcommissie (overige) [email protected]
Twan Niesten
Bob Jacobs:
Jos Disveld:
Geert Disveld
Onderhoud gebouw
Frans Wooning
024-3227328
Frank Houterman
Mart Teunissen
Mathieu Toonen
Harry Wolters
Wilbert van Beek
Consul
Timo Toonen:
024-3228256
Johan van den Berg:
024-3235215
Materiaal-beheer
Sander van Haren:
024-3231985
Mark Steenmeijer
06-10984875
Redactie clubblad
[email protected]
Toine van Ekeren:
06-55520411
Tim Hoogveld:
06-28759089
Willem Jansen:
06-41035475
Ronald Maassen:
06-52447903
Tom Segeren:
06-24236525
Twan van Elk:
06-24156553
Charles Bouwmeister:
024-3223015
Hedy Bertisen:
Redactie website
[email protected]
Melle Notermans:
06-81137144
Willem Jansen:
06-41035475
Ontspanningscommissie Franc Awater:
024-3606143
Supportersvereniging
Voorzitter Wim Janssen: 0481-462296 Secretaris Franc Awater: 06-50806405
Penningmeester Ruud de Groot:
06-43001780
Commissaris Gerard Disveld:
024-3232994
Mathieu Toonen:
024-3607439
Ouwe hap
Voorzitter Geert Disveld 06-51371689
Secretaris / penningmeester Willem de Jong
www.tuindecor.com
06-22938574