Nieuwsbrief, december 2014 en januari 2015

Nieuwsbrief, december 2014
en januari 2015
Jaargang 3, nummer 4
Voorwoord
Wist u dat?
Sinds enkele weken doet de herfst en
winter toch echt zijn intrede op ‘t Geuzennest en in de rest van ons land.
De open haarden en de kaarsen kunnen
weer aangestoken worden.
Dit past, zoals wij hier zo gewend zijn,
helemaal bij de knusse, gezellige en
feestelijke decembermaand.
Sinterklaas is al een paar weken in ons
land en zal aanstaande vrijdag een bezoek
brengen aan onze school. Wij hopen weer
op een gezellig kinderfeest met leuke
verrassingen. Spannend hoor!
Daarna hebben wij nog 2 weken school en
is het alweer kerstvakantie. Alleen voor
het zover is, staat er nog heel wat op ons
programma. Kerstversieringen, kerstknutselwerkjes en natuurlijk de kerstviering
op woensdag 17 december. Verderop in
deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over
Sinterklaas en Kerst bij ons op school!
Wij wensen u allen alvast een gezellige
decembermaand, een fijne kerst,
een knallende jaarwisseling en een gezond
en gelukkig 2015!
Het team














We kunnen terugkijken op een mooie beeldende en muzikale
voorstelling van het thema ‘RESPECT’?
Wij, Jolenta Becude en Tijl Damen hiervoor nogmaals hartelijk
bedanken?
De container van de Sinterklaas schoenenactie bij de ingang
van school al aardig gevuld is met schoenen?
Er nog oude schoenen ingeleverd kunnen worden t/m vrijdag 5
december?
Dat het bezoek van de schrijfster Marlies Slegers in groep
5 /6 op 11 november heel leuk en interessant was?
De website regelmatig vernieuwd wordt en het de moeite loont
om hier regelmatig op te kijken? Ook met foto’s?
Het voorleesontbijt leuk, lekker en leerzaam is geweest?
Voorleesouders nogmaals bedankt!
Maar ook de natuurouders en Marieke (dierenarts) hartelijk
bedankt voor jullie bijdrage aan de workshops!
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport alweer hebben
gekregen?
De kinderen van groep 8 en hun ouders een info avond hebben
gehad van de drie middelbare scholen in de regio?
Dit voor iedereen heel interessant was en een eerste kennismaking met het middelbaar onderwijs?
We afgelopen week al bezoek hebben gehad van de pieten,
want we hadden allemaal een snoepzak in onze schoen?
De leerlingen van groep 4 t/m 8 een digitale vragenlijst hebben ingevuld voor de monitor de bibliotheek op school?
Dat in de bijlage van deze nieuwsbrief informatie te vinden
is over deze monitor?
Agenda december 2014/
januari 2015
1 december medezeggenschapsraad vergadering
4 december teamvergadering
5 december Sinterklaasfeest
15 december teamvergadering
17 december kerstviering
18 december ‘s middags vrij
19 december t/m
4 januari kerstvakantie
13 januari teamvergadering
29 januari ouderraadvergadering
Kerstactie op ‘t Geuzennest
Alle kinderen hebben goed hun best gedaan om zoveel
mogelijk kerstkransjes, kerstcake en tulband te verkopen. De opbrengst zal later bekend worden gemaakt. En
zal geheel ten goede komen aan de schoolkas.
Sinterklaas!
Kerst!
Het is bijna zover. Aanstaande vrijdag zal Sinterklaas
met zijn twee pieten onze school bezoeken. Hij zal
uitgebreid bij de groepen 1 t/m 4 zijn. Op het eind van
de morgen komt hij ook nog bij groep 5 t/m 8. In de
onderbouwgroepen volgen de kinderen vanaf 11
november het Sinterklaasjournaal. We zijn daarom
heel benieuwd hoe het allemaal zal aflopen aanstaande
vrijdag met Sinterklaas en zijn pieten.
Voor de kinderen van de onderbouw staat een leuk
Sinterklaascircuit te wachten. De kinderen van de
bovenbouw hebben de opdracht gekregen om
Sinterklaas te helpen, want hij heeft het zo druk deze
weken. Zij maken allemaal een surprise met een gedicht
voor één van hun klasgenootjes.
Spannend!!!
Op woensdagavond 17
december is er een
herdertjestocht. De tocht begint om 18.30 uur op
school. Onderweg zullen er verschillende activiteiten
plaatsvinden en maken wij natuurlijk kennis met personages uit het Kerstverhaal .
Bij terugkomst op school zal er getrakteerd worden op
warme chocomel, glühwein en kerstbrood.
Wij hopen op een mooie, gezellige avond. Een uitnodiging
over deze avond volgt nog.
Jarig in december 2014 en
januari 2015!
6 december wordt Tim Schmitz 10 jaar.
8 december wordt Rens Maas 9jaar.
9 december wordt Yulia van Doezelaar 12jaar.
14 december wordt Jelle Patijn 12 jaar.
16 december wordt Noemi Goossens 6 jaar.
22 december wordt Yvo van Liere 10 jaar.
22 december wordt Emily van Harn 4 jaar.
23 december wordt Ashley van Rattingen 7 jaar.
27 december wordt Lorenzo de Maillie 10jaar.
29 december wordt Milan Luijk 4 jaar.
7 januari wordt Lindsey van Rattingen 4 jaar.
7 januari wordt juf Petra 48 jaar.
8 januari wordt Melissa Provoost 10 jaar.
10 januari wordt Kyana Knipping 10 jaar.
10 januari wordt Qiana Boertje 6 jaar.
Voorleeskampioen 2015
De afgelopen maand hebben een aantal kinderen uit groep
7 en 8 gestreden om de titel voorleeskampioen van ‘
t Geuzennest. Uit groep 7 deden Ashley, Stefano, Xander
en Manouk mee.
Uit groep 8 waren dat Antonie, Luuk, Brecht, Jelle en
Mathijs.
In de finale kwamen Xander, Jelle, Brecht en
Mathijs.
De kinderen uit groep 7 en 8 en onze voorleeskampioen
van vorig jaar, Lisa, moesten aan de hand van een vragenlijst stemmen op de beste voorlezer.
Dat werd Mathijs die een prachtig stuk voorlas uit
‘Oorlogsgeheim’ van Jacques Vriens. Hij gaat onze school
vertegenwoordigen bij de volgende ronde.
We wensen hem heel veel succes maar vooral veel
leesplezier. Wordt vervolgd……………...
14 januari wordt Lieke Broekhoven 5 jaar.
16 januari wordt Rick Belde 9 jaar.
17 januari wordt Sophie Cuelenaere 6 jaar.
25 januari wordt Steven van Strien 10 jaar.
27 januari wordt Bas de Moerlooze 11 jaar.
27 januari wordt Jari du Puy 9 jaar.
28 januari wordt Jens de Ruijsscher 5 jaar.
31 januari wordt Viktoria Mitkova 9 jaar.
Allemaal hartelijk gefeliciteerd en
een fijne dag!
O.b.s. ‘t Geuzennest
Braakmanlaan 14
4521 AA Biervliet
0115-481683
Email: [email protected]
www.t-geuzennest.nl