Overlijden Henri Van Dyck

Henri Van Dyck
1932 - 2014
Tevreden zijn is een gunst
tevreden schijnen is een kunst
tevreden leven is ‘t geluk
tevreden sterven ‘t meesterstuk.
G. Gezelle
De heer
Henri VAN DYCK
echtgenoot van mevrouw Suzanne RABAUT
gewezen mekanieker bij de Luchtmacht der Belgische Strijdkrachten
ere-adjudant bij de beroepsafdeling Brandweer Post Kortrijk
ere-voorzitter Staatsgedecoreerden
geboren te Hemiksem op 25 januari 1932
en van ons heengegaan te Kortrijk op 28 oktober 2014.
De uitvaartplechtigheid rond de urne waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatshebben in de aula van het crematorium Uitzicht,
Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk,
op WOENSDAG 5 NOVEMBER 2014 om 11.30 uur.
Bijeenkomst in het crematorium.
Aansluitend volgt de bijzetting van de urne in het columbarium
op de begraafplaats Hoog-Kortrijk.
Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Stockman,
Oudenaardsesteenweg 34 te Kortrijk, weekdagen van 15 tot 18 uur,
gesloten op Allerheiligen en op zondag.
Voor de goede zorgen danken wij zijn huisarts,
de directie en het personeel van het RVT Lichtendal te Kortrijk.
Dit melden u diepbedroefd :
Suzanne Rabaut,
zijn echtgenote ;
Danny en Gina Van Dyck-Depreytere,
Melissa en Griet Van Dyck-Verlinde,
Bas, Oliver en Jannes,
Mike en Els Vanderheyden-Demeulemeester,
Quiana, Axana, Robbe en Brandon,
Nick en Laure Van Dyck-Maertens,
Remi,
Patrick en Maryleen Van Dyck-Ghysels,
Xavier en Lieselot Huyghe-Van Dyck,
Annelies Van Dyck,
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ;
François (†) en Paula Darçon-Van Dyck,
Charles en Virginie Genijn-Van Dyck,
Lucien en Yvette Rabaut-Vandekerckhove en familie,
zijn zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten ;
De families Van Dyck-Verlinden en Rabaut-Collumbien.
Rouwbetuiging :
Familie Van Dyck
p/a uitvaartzorg Stockman, Oudenaardsesteenweg 34, 8500 Kortrijk
begrafenissenstockman.be