Lotto Super Zaterdag-actie januari 2015. 1. Deze actievoorwaarden

Lotto Super Zaterdag-actie januari 2015.
1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door De Lotto,
gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: De Lotto), georganiseerde
“Lotto Super Zaterdag-actie” ter promotie van de twee Lotto-trekkingen op zaterdag 31 januari 2015
2015 (hierna: de Actie).
2. De Actie loopt vanaf 24 januari 18.00 uur tot en met 31 januari 17.55 uur 2014 (hierna: de
Actieperiode).
3. Eenieder die via een Lotto-verkooppunt of via www.lotto.nl in één transactie meespeelt met Lotto
6/45 in zowel de eerste als de tweede Lotto-trekking op zaterdag 31 januari 2015 op de wijze zoals
vermeld in artikel 4, maakt kans op een reischeque ter waarde van € 3.000,4. Online spelers die meespelen conform artikel 3 met de betreffende Lotto-trekkingen, maken
automatisch kans op de prijs.
Winkelspelers die betaald meespelen conform artikel 3 met beide betreffende Lotto-trekkingen,
ontvangen een actievoucher uit de terminal met daarop een unieke actiecode. Indien ze deze unieke
actiecode en hun gegevens uiterlijk maandag 2 februari 2015 om 17.00 uur invullen op
www.lotto.nl/superzaterdag maken ze kans op de reischeque.
5. Lotto 4\5 en Lotto Systeem zijn uitgesloten van deze Actie.
6. In totaal wordt één reischeque ter waarde van € 3.000,- verloot middels een trekking op
vrijdag 6 februari 2015. De winnaar van de prijs wordt uiterlijk 13 februari 2015 persoonlijk
benaderd
7. De Arke Reischeque is te besteden bij elke Arke winkel en dient als betaalmiddel voor vakantiereizen
uit het totale touroperator assortiment van Arke, reis en/of annuleringsverzekering, vliegtickets en
trein- en/of bootbiljetten. De winnaar dient zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen
legitimeren bij het innen van de prijs.
8. De reischeque is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen. Eventuele restwaarde kan
niet worden verzilverd en wordt niet uitgekeerd in contanten.
9. De vertrekdatum van de te boeken reis moet vallen vóór de vervaldatum van de cheque.
10. Op verzoek van De Lotto dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te legitimeren bij
De Lotto bij het innen van de prijs.
11. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar.
12. De kansspelbelasting over de prijs wordt door De Lotto afgedragen.
13. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
14. Deelnemers waarvan blijkt dat de opgegeven gegevens incorrect zijn, worden uitgesloten van
deelname aan de Actie en hebben geen recht op een prijs.
15. In geval van een redelijk vermoeden van misbruik of fraude behoudt De Lotto zich het recht voor om
deelnames of deelnemers te weigeren.
16. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.lotto.nl/superzaterdag.
17. Vragen en of klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij De Lotto, Afdeling
Klantenservice, [email protected] Postbus 3074, 2280 GB Rijswijk of 0800 – 1501 (gratis).
18. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
Lotto Super Zaterdag-actie
Januari 2015