21 januari 2015 pagina 1

 SCHRIJF JE NU IN OP
WWW.SWEETDEAL.NL
EN ONTVANG
DE VOORDELIGSTE
AANBIEDINGEN
UIT JE EIGEN REGIO
Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media
‹ www.weekbladdekoerier.nl
Woensdag 21 januari 2015
VLIEGERFEEST BIJ
JOHANNESHOEVE
OPEN DAG BOVO
EN ROC TWENTE
Het nieuwjaarsvliegerfeest
wordt 31 januari gehouden
met verlichte vliegers
Voorlichting geven over
de Bouw-Afbouw
en Infraberoepen
»2
KLIK & WIN ACTIE
Win de cd-box
50 Jaar Top 40
met 6 cd’s
»4
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie
Project met impact voor aanwonenden
Herinrichting
Oosteinde
KLIK & WIN ACTIE
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie
Een jaar geleden is, na ruim een jaar van
voorbereiding, gestart met de herinrichting van het
Oosteinde in Vriezenveen. Een project met de nodige
impact voor aanwonenden en bedrijven van en rond
het Oosteinde. De reden om hen al vanaf het begin
mee te nemen in de planvorming en uitvoering.
VRIEZENVEEN - Inmiddels zijn
er al flinke stappen gezet en
krijgt het nieuwe Oosteinde
vorm. Tijd voor een actuele
stand van zaken.
Het gedeelte tussen de Geesterenseweg en de Walstraat
(eerste fase) was rond Pasen gereed. De tweede fase,
tot aan de aansluiting met
de Veenschapsweg, wordt
OMWONENDEN
WORDEN
MEEGENOMEN IN
PLANVORMING
naar verwachting in januari
van dit jaar afgerond. Met
de derde fase, deel Veenschapsweg tot aan de Hoffmansweg, wordt eind maart
2015 gestart. De planning is
dat de werkzaamheden van
deze fase komend najaar gereed zijn. Als alles volgens
planning blijft verlopen, is
eind 2015 de herinrichting
van het Oosteinde tot aan
de Hoffmansweg afgerond.
Daarna is het laatste deel
tussen Hoffmansweg en het
viaduct aan de beurt.
Tijdens het herinrichtingsproces heeft de raad het
college de opdracht meegegeven om met een integrale
visie te komen voor het gedeelte vanaf de Hoffmansweg tot aan het viaduct,
inclusief het deel vanaf het
viaduct tot aan de rotonde ’t
Midden.
Over de inrichting daarvan
staan nog alle opties open.
Om ook voor dit weggedeelte met een gedragen oplossing te komen, hanteert de
gemeente een zelfde communicatietraject met alle
betrokkenen.
Lees verderop pagina 11.
Hoogste punt oefenruimte
DEN HAM - Muziekvereni-
ging Juliana uit Den Ham is
vanaf februari trotse bezitter
van een eigen clubgebouw.
De voormalige bibliotheek
werd al vlot intern verbouwd, zodat in augustus
de eerste muzieklessen in
het eigen onderkomen gegeven konden worden. Nadat
alle vergunningen binnen
waren, kon er gestart worden met de bouw van de
oefenruimte. Veel vrijwilligers staken de handen uit de
mouwen. Vorige week werd
het hoogste punt bereikt. De
planning is om dit jaar het
hele gebouw in gebruik te
gaan nemen.
Winnaars kleurwedstrijd
DAARLE - De winnaars van de kleurwedstrijd zijn bekend.
Deze werd gehouden tijdens de kerstwandeling in de velden
van Daarle. De winnaars: Floor Hellwich (Daarle); Dion
Brummelhuis (Hoge Hexel; Stella Brummelhuis (Hoge Hexel).
Ruim vijftienhonderd enthousiaste wandelaars hebben
Tweede Kerstdag niet alleen genoten van het mooie weer,
maar zeker ook van de kerstwandeling in de velden van
Daarle. De unieke wandeltocht waarin verschillende taferelen
zich afspeelden werd erg gewaardeerd.
Dit evenement is mogelijk gemaakt door de hulp van
vrijwilligers, spelers, families die hun erf of land hebben
opengesteld en vereniging Historisch Schouwspel Den Ham.
Taalvrijwilligers gezocht
TWENTERAND - In Nederland
wonen 1,3 miljoen volwassenen, die moeite hebben
met lezen en schrijven. In
Twenterand gaat het om
ruim 3.000 volwassenen.
De maatschappij vraagt
steeds meer van iedereen:
digitale vaardigheden, formulieren invullen, kinderen
op school helpen, cursussen
voor het werk volgen.
Stichting Lezen en Schrijven, de gemeente Twenterand, Bibliotheek Twenterand en het ROC van
Twente willen samen meer
mensen helpen om beter te
leren lezen en schrijven.
Voor het Taalpunt Twen-
terand is men op zoek naar
mensen die zelf de taal goed
beheersen en als taalvrijwilliger aan de slag willen.
De taalvrijwilliger helpt een
deelnemer om beter te lezen
en te schrijven. Gedurende
één of meerdere uren per
week spreken deelnemer en
taalvrijwilliger met elkaar
af om samen te oefenen. Samen maken zij afspraken op
welke manier ze aan de slag
gaan en ook de locatie is in
onderling overleg: in de bibliotheek, bij de deelnemer
thuis of in een andere ruimte, bijvoorbeeld bij een instelling die alliantiepartner
is van het Taalpunt. Met een
paar uur per week kan een
taalvrijwilliger iemand echt
vooruit helpen. Voordat de
taalvrijwilliger aan de slag
gaat, wordt er eerst een training van vier bijeenkomsten
gevolgd. Deze vindt plaats
in februari.
Belangstellenden kunnen
zich melden bij de coördinator van Taalpunt Twenterand, Dianne Companje,
[email protected]/ 0621612881
Op 3 februari om 19.00 uur
houden Bibliotheek Twenterand en Stichting Lezen en
Schrijven een bijeenkomst
over de training. Opgave is
noodzakelijk.
Dienst met
mannenkoor
VROOMSHOOP - De Baptisten-
gemeente in Vroomshoop
houdt zondag 25 januari om
19.00 uur een evangelisatiedienst. Het christelijk mannenkoor uit Vroomshoop
verleent hun medewerking
aan deze dienst. De spreker
is ds. J. Van der Zeeuw. Hij
gaat het hebben over het
thema: ‘Zeker weten: Dat je
het eeuwige leven hebt!’ Na
afloop van de dienst kan er
nagepraat worden onder het
genot van een kopje koffie
of thee. Iedereen die deze
avond mee wil maken is van
harte welkom in de baptistengemeente ‘t Lieniezer,
Wingerd 10 in Vroomshoop.
Kaarten voor Gala-avonden
Nieuwe hoofdtrainer Amicitia
VROOMSHOOP - Carnavals-
VRIEZENVEEN - Ruben Bur-
vereniging De Smoezen
Vroomshoop houdt vrijdag
30 januari en zaterdag 31
januari de Gala-avonden.
Decor van deze avonden is
de theaterzaal van het hagelnieuwe activiteitencentrum Het Punt aan de Burgemeester Koetjestraat in
Vroomshoop.
Kaarten zijn alleen verkrijgbaar in de voorverkoop.
Belangstellenden kunnen
zaterdag 24 januari een
kaartje kopen in de nevenresidentie van de carnavalsvereniging, Café Kre-
mer in Vroomshoop. Vanaf
9.30 uur kunnen de leden
van de carnavalsvereniging
hier terecht. Vanaf 11.00 uur
kunnen de niet-leden kaarten afhalen. Leden betalen
8 euro per toegangskaart,
niet-leden 13 euro. Er kunnen maximaal 6 kaarten per
persoon worden gehaald.
Voor senioren is er de mogelijkheid om vanaf maandagochtend 19 januari tot
en met vrijdagochtend 23
januari een toegangskaart
te kopen bij de Stichting
ZorgSaam, gevestigd in activiteitencentrum Het Punt
aan Burgemeester Koetjestraat 2 in Vroomshoop.
De aanvang voor de Galaavonden is om 19.45 uur en
vele ‘Smoessiesmakers’ zullen verrassen met creatieve
optredens en een verrassende kijk op de hedendaagse
samenleving.
Het beloven weer twee onvervalste, gezellige en humorvolle avonden te worden. Prins Freddy I (Freddy
Makkinga) en zijn Adjudant
Mark (Mark Hudepohl) hopen dan ook veel bezoekers
te mogen begroeten tijdens
deze avonden.
chartz
wordt
komend
seizoen de nieuwe hoofdtrainer/ coach bij korfbalvereniging Amicitia in Vriezenveen.
Burchartz komt als trainer over van het Almelose
Achilles, dat momenteel
koploper in de derde klasse
is.
Hij wil graag een volgende
stap maken in zijn trainerscarrière. Als korfballer heeft
hij ruime ervaring en heeft
bij DOS WK (Enschede) op
het hoogste niveau, de Korfbal League, gespeeld.
Ruben Burchartz wordt de nieuwe hoofdtrainer van
korfbalvereniging Amicitia in Vriezenveen.