Installatie ITware: In verband met de windows beveiliging adviseer

Installatie ITware:
In verband met de windows beveiliging adviseer ik u bij Windows 7 of 8 ITware in
c:\itware te installeren, zodat benodigde bestanden juist worden geregistreerd.
Na de installatie kan ITware worden gestart in de directory c:\itware door het
bestand itware.exe met de rechtermuisknop > Als administrator te laten uitvoeren.
Update ITware:
Een update van ITware kan over de bestaande installatie worden gezet. Uw
gegevens blijven behouden. Geadviseerd wordt eerst een back-up te maken van uw
ITware installatie.
Windows instellingen:
Het bijwerken van producten kan enige tijd in beslag nemen. Zorg ervoor dat de
computer niet in een slaapstand gaat, dit kunt u uitschakelen bij de
energieinstellingen van Windows.
Mocht u een firewall en/of antiviruspakket hebben geinstalleerd, dan moet hier
ITware (het bestand itware.exe of de installatiemap van ITware) als veilig worden
ingesteld zodat uw webwinkel zonder hinder kan worden bijgewerkt.
Instellen VirtueMart voor koppeling ITware:
Voor het koppelen met VirtueMart moet poort 3306 geopend zijn op uw databaseserver waar VirtueMart is geinstalleerd. Wanneer u de MySQL ODBC client installeert
(deze staat in de programmamap van ITware) dan kunt u in met de
ODBC verbindingsbeheer van Windows de verbinding testen, zie Configuratiescherm
-> Systeembeheer -> Gegevensbronnen (ODBC).
Instellen Magento voor koppeling ITware:
Indien er een vangpagina is ingesteld kan deze beter worden uitgezet. Een
vangpagina kan de verbinding hinderen.
Ga in de backend van Magento naar Systeem -> Webservices -> SOAP/XML-RPCGebruikers. Maak hier een nieuwe gebruiker aan met voldoende rechten.
Controleer of er een SOAP verbinding met Magento kan worden gemaakt:
http://(URL)/index.php/api/v2_soap
Het resultaat in de browser moet zijn:
<SOAP-ENV:Envelope><SOAP-ENV:Body><SOAPENV:Fault><faultcode>Sender</faultcode><faultstring>Invalid
XML</faultstring></SOAP-ENV:Fault></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
Indien het resultaat 0 SOAP extension is not loaded is dan moet eerst de SOAP
extensie op de webserver worden geinstalleerd. Neem hiervoor contact op met uw
provider.
Instellen ITware voor koppeling Magento:
Wanneer bovenstaande werkt kan in ITware bij Bestand -> Instellingen -> Tabblad
Magento -> de koppeling worden ingesteld.
De URL die hier kan worden ingevoerd moet gelijk zijn zoals de site in de browser
wordt bezocht:
Bij http://www.magentowebwinkel.nl moet bij URL www.magentowebwinkel.nl
worden ingevoerd. Bij http://magentowebwinkel.nl moet bij URL
magentowebwinkel.nl worden ingevoerd.
Belangrijk:
Geadviseerd wordt met een lege webwinkel te beginnen. ITware verwacht dat u zelf
geen producten, categorieën en afbeeldingen aanmaakt in uw webwinkel. De
webwinkel kan worden leeggemaakt via de programma instellingen -> Tabblad van
VirtueMart of Magento.
Service:
Voor hulp en ondersteuning kunt u met ons mailen of bellen. Wij helpen u graag!
ITware – [email protected] – www.itware.nl - t. 0547- 850 531 – m. 0657 776 064