18 DE BALANS - Lenting en Partners

DE BALANS
In De Balans volgt Misset Horeca startende ondernemers op de voet. Samen met horeca-adviseur Ton Lenting
beoordelen we ruim een jaar de prestaties van de ondernemers.
18
Misset Horeca 3 / 8 februari 2014
Tekst: Bianca Roemaat / Foto’s: Koos Groenewold
DE BALANS: CAFÉ DE KLEP, VENLO, AFLEVERING 7
De ambitie voor 2014:
meer delegeren
Het eerste volle kalenderjaar 2013 hebben Louis en Eef Klaassens van
De Klep in Venlo met een rendement van maar liefst 21 procent afgesloten. De omzet kwam €133.275 hoger uit dan de geprognotiseerde
€350.000. In 2014 is meer delegeren aan het personeel de ambitie.
H
et nieuwe jaar 2014 is goed begonnen
met veel klandizie. Onder andere
door nieuwjaarsborrels. Inmiddels
weten Venlonaren De Klep te vinden.
Het speciaalbiercafé is nu ruim anderhalf
jaar open. 2013 was het eerste volle
kalenderjaar. Tijd om letterlijk de balans op
te maken. Samen met horeca-adviseur Ton
Lenting blikken uitbaters Louis en Eef
Klaassens, met op Eefs schoot de jongste
telg Julie, terug.
Allereerst wil Lenting weten hoe het met
de baby is. ‘Ze doet het goed. Slaapt en
drinkt goed’, laat moeder Eef weten, die
haar handen vol heeft aan de in oktober
geborene. Daarnaast heeft het paar nog
twee dochters die naar de crèche zijn op het
moment van het interview. ‘In februari gaat
Julie ook naar de opvang en dan krijg ik
meer tijd om de administratie bij te
werken’, vertelt Eef.
Hoge gunfactor
De voorlopige cijfers met de verlies- en
winstrekening zijn er al wel. De Klep heeft
in het eerste volledige boekjaar 2013 een
omzet gehaald van €483.275. Dat is
€133.275 meer dan de prognose van 3,5 ton.
Alle reden voor lof van de horeca-adviseur.
‘Een rendement van 21 procent. Dat is
fantastisch. Dat gebeurt zelden of nooit in
het eerste jaar. Het is boven het landelijk
gemiddelde van 10 procent rendement. Dat
is uitermate goed.’ Lenting prijst zijn
pupillen uitbundig. ‘Ze zijn niet over één
nacht ijs gegaan, hebben goed onderhandeld met de verhuurder van het pand, doen
rustig aan en we hebben te maken met een
hoge gunfactor. De uitbaters zijn normale
mensen die midden in het leven staan en
dat waarderen gasten.’
Blije gezichten dus. Ook bij de ondernemers. Louis: ‘Toen ik de omzetcijfers
hoorde, moest het eerst even landen. Het is
meer dan we hadden gedacht.’
Verbeterpunten
Lenting wil meteen weten hoe de Venlose
uitbaters 2014 inschatten. Eef antwoordt
dat ze inzetten op een omzetstijging naar
€550.000. ‘Dat is het maximale wat er nu
inzit. Tenzij we meer open gaan en eten
erbij gaan serveren.’ De horeca-adviseur ziet
nog wel andere verbeterpunten. Zo was het
terrasseizoen van 2013 niet best. Het
voorjaar kwam laat op gang en met de vorig
jaar aangeschafte parasols met warmtekachels is er meer terrasomzet te scoren.
Daarnaast viel de carnavalsopbrengst in
2013 wat tegen. De organisatie van het
personeel was niet optimaal. Achteraf bleek
er te veel personeel ingeroosterd. Dit jaar
verwacht Louis dat het beter zal gaan. ‘We
hebben meer naamsbekendheid en er zijn
een aantal cafés in Venlo dichtgegaan.’
Lenting adviseert om nu alvast een personeelsplanning te maken voor het aanstaande carnaval, dat in Venlo voor vijf dagen
feest staat.
LOUIS EN EEF KLAASSENS
Louis Klaassens (9 januari 1976)
studeerde Facilitair Management
aan de Hogeschool Zuyd in
Heerlen. Tijdens zijn studie
werkte hij in de Venlose horeca.
‘Mijn passie begon al toen ik
kind was. Als ik met mijn ouders
ging brunchen, kon ik genieten
van de sfeer van het bruine
café.’ In oktober 2004 begon hij
Limburgs biercafé De Roeëje
Lieuw. Eef Klaassens (26 december 1978) studeerde aan de
Hogeschool De Kempel in
Helmond voor leraar basisonderwijs (pabo). ‘Maar voor de klas
staan, wilde ik niet. Zo ben ik
de horeca ingerold.’ Vanaf
2009 werkte ze fulltime in De
Roeëje Lieuw. ‘Er ligt een grote
kracht in onze samenwerking.
We weten van elkaar waar onze
kwaliteiten liggen en waarin we
elkaar aanvullen.’ In augustus
2012 startten ze De Klep in
Venlo. Dit is de zevende
aflevering van De Balans waarin
de Venlonaren worden gevolgd.
Controlfreak
Als het over het personeelsbeleid gaat,
merkt Lenting op dat dat een stuk beter
moet in 2014. Hij wijst Louis er haarfijn op
Misset Horeca 3 / 8 februari 2014
19
DE BALANS
Resultaat 2013
Begroting 2013
Netto omzet
Inkoop
€483.275 100%
€137.439
28%
€425.000 100%
€131.750
31%
Brutowinst
€345.836
72%
€293.250
69%
€118.705
€39.104
€261
€27.113
€27.842
€23.646
€8.705
25%
8%
0%
6%
6%
5%
2%
€99.000
€46.818
€4.000
€30.000
€17.000
€29.573
€5.400
23%
11%
1%
7%
4%
7%
1%
Totaal kosten
€245.376
51%
€231.791
55%
Resultaat voor belasting
€100.460
21%
€61.459
14%
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Vervoerskosten
Algemene kosten
Verkoopkosten
Afschrijvingen
Financiële baten en lasten
dat hij veel te veel wil regelen voor zijn
personeel. ‘Je stuurt Daan op cursus en dan
ga jij je druk zitten maken over hoe hij in
Zaltbommel moet komen. Je bent een
creatieve vogel, maar je bent ook een
controlfreak. Laat die jongen het zelf
regelen. Daar leert hij van.’
Lenting raakt een gevoelige snaar bij het
echtpaar Klaassens. Het is even stil aan de
andere kant van de tafel. ‘Het personeelsbeleid was een zware bevalling afgelopen jaar.
Dat vonden we het allermoeilijkst. We
komen uit een bedrijf zonder personeel’,
blikt Louis terug. ‘Omdat Eef moeite heeft
om dingen te zeggen, heb ik het personeelsbeleid op me genomen.’
Leerproces
In 2013 heeft De Klep wat personeelswisselingen gehad. ‘Onze sterke kant is dat we
kiezen voor iemand en daar ook een band
mee opbouwen.’ Maar dat brengt gelijk een
keerzijde aan het licht: dat het lastig is om
afscheid te nemen van personeel. ‘Een
aantal mensen heeft een kans gekregen,
maar het bleek niet te werken. Na veel
vijven en zessen hebben we toch de knoop
moeten doorhakken. In het vervolg gaan we
dat anders doen.’
Lenting benadrukt dat het een leerproces
is. Er moet duidelijke leiding zijn. ‘Het is
hier geen speelplaats. Je moet paal en perk
stellen.’ Verder stipt hij aan dat technische
vaardigheden van personeel belangrijk zijn.
‘Daar moet je personeel op selecteren.’
Toelichting door Lenting en Partners:
‘In eerste instantie was er voor het eerste volledige jaar van exploitatie een omzet begroot van
€350.000. Dit is later bijgesteld naar €425.000.
Zowel de gerealiseerde omzet alsmede de
kengetallen zijn prima te noemen. De brutomarge is voor een speciaalbiercafé prima. De
personeelskosten zijn met 25 procent netjes. Het
bedrijfsresultaat voor belasting van 21 procent is
uitstekend te noemen, zeker in het eerste jaar van
exploitatie. De solvabiliteit van het bedrijf, het
eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal,
is met 39 procent ook prima te noemen.’
Louis ziet daar wel wat in omdat hij meer
met het concept bezig wil zijn en minder
met de dagelijkse dingen als roosters
maken. ‘Ik heb dan het idee dat ik niet
bezig ben.’ De horeca-adviseur merkt op dat
hij op een andere manier aan het werk is. ‘Je
bent zeker ’s ochtends onder de douche al
aan het denken wat je allemaal nog moet
doen? Je werkt te hard. Wie werkt als een
paard is een ezel.’
Timemanagement
De uitbater krijgt het dringende advies - net
als vorige keer - om een jaarplanning te
maken en aan timemanagement te doen.
To do-lijstjes maken dus. Meteen informeert de Nijmeegse adviseur hoe het met
hardlopen gaat. ‘Ik ben er niet meer aan
toegekomen. Geen tijd.’ Ook dat moet
ingepland worden, vindt Lenting. ‘Als je
beter voor jezelf zorgt en lekkerder in je vel
zit, kun je ook beter voor je orkest zorgen.’
Een andere tip om het orkest nóg beter te
laten spelen, is volgens de adviseur om ze
instrumenten te geven. ‘Investeer in je
personeel.’ Dat doen ze bij De Klep. Zo is
medewerker Daan de cursus bedrijfsleider
aan het volgen. Verder is op 8 maart een
personeelsdag gepland. Het team van De
Klep gaat met de trein naar Nijmegen voor
een cursus bij Lenting, een bierproeverij en
diverse bedrijfsbezoeken. Het nuttige en
het aangename worden gecombineerd.
Lenting: ‘Dé manier om aan teambuilding
te doen.’
Dirigent
Louis reageert: ‘Mijn ambitie voor 2014 is
om meer leiding te gaan geven en minder
uitvoerende taken te doen. Ik wil meer de
dirigent van het orkest zijn.’ Dat is een mooi
streven volgens de horeca-adviseur. Hij stelt
voor om het personeel meer taken te geven.
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking
met LENTING en PARTNERS.
www.lentingenpartners.nl
Misset Horeca 3 / 8 februari 2014
21