MB 49 en 50

Mededelingen
Week 49 en 50
304
Week 50: maandag 8-12 t/m vrijdag 12-12-2014
Tel.: 0543 - 565438 - www.mollenveldhaart.nl‘T ZUNNEKUUKSKEN
Nieuws van
’t Zunnekuuksken
Oversteekouder
Week 49
Tamara Grotenhuis
Er is goed nieuws.
Christel heeft uitslag gekregen van haar onderzoeken.
Wat er gevonden is, is goedaardig.
Dit is voor iedereen een opluchting, maar vooral
voor Christel en haar gezin.
Christel blijft nog even thuis om “bij” te komen!
Judith van der Leij
Op de peuterspeelzaal zijn we druk voor
Sinterklaas.
Er is een boot, er zijn (nep) pakjes, verkleed
kleren van Sint en Piet, een zak, en een staf.
Ook is er het Grote Rode boek, hier wordt door
de kinderen van alles in opgeschreven.
We knutselen een mooie boot van een eierdoos
en een closetrolletje.
En we maken nog een Sinterklaas schilderij.
Dus ..we zijn best druk.
5 december komen Sint en Piet bij ons in de
klas.
We verheugen ons er op het wordt vast gezellig.
Week 50
Belangrijk:
5 december hoeft er geen eten en drinken meegenomen worden.
Iedereen die geen kind op de psz heeft is van
harte welkom vanaf 11.30
voor een meet end greet met Sint en Piet.
18 november was Tess jarig en
23 november vierden we het feestje van Jesse,
allebei werden ze 3 jaar.
Wij wensen iedereen een fijn Sinterklaas feest
toe.
Henny te Bokkel
Ellen Kobus
Marjan Harmsen
Tamara Grotenhuis
Judith van der Leij
Henny te Bokkel
Lidy ten Pas
Marian Langeler
Week 49: maandag 1-12 t/m vrijdag 5-12-2014
Hiep
18 november
23 november
2 december 9 december 13 december
hiep
-
-
-
-
-
hoera!
Tess van Alstede
Jesse Elburg
Jorike Kobus
Jordy Obbink
Timo Obbink
Algemeen Nieuws:
Belangrijke data
5 dec. Sinterklaas
12 dec. Techniek gr. 6,7, en 8
12 dec. Mededelingenblad mee
18 dec. Generale repetitie Kerstviering
18 dec. Kerstviering Euregiokerk
20 dec. Begin kerstvakantie.
6 jan. weer naar school
Sinterklaas
Op vrijdag 5 december verwachten we van Sinterklaas dat hij ook dit jaar weer een bezoek zal brengen aan onze school. We hopen dat hij rond 8.45
uur zal arriveren en daarna bij alle groepen en de
peuterspeelzaal een bezoek zal afleggen.
Ouders en kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, kunnen van 11.30 uur tot 11.50 uur Sinterklaas en Pieten in de speelzaal een hand komen
Begrijpend lezen = afleiden
geven. Wilt u dit ook doorgeven aan ouders van nog
De strategie afleiden krijgt de komende drie weken niet schoolgaande kinderen?
veel aandacht. Afleiden is tussen de regels doorleDe school gaat gewoon om 14.00 uur uit.
zen, interpreteren wat niet letterlijk in de tekst
staat. De lezer gebruikt aanwijzingen en eigen ken- Kerstviering
nis en ervaring om af te leiden wat niet letterlijk in Op donderdagavond 18 december houden we onze
kerstviering in de Euregiokerk in Aalten. De aande tekst staat. Hij interpreteert gedrag en emoties van hoofdpersonen en interpreteert situaties.
vang is 19.30 uur. Het thema van deze viering is:
Woorden en zinnen die horen bij afleiden:
Janno en het kerstgeheim”. Ouders, broers, zussen
-de hoofdpersoon voelt…… -de schrijver vertelt
en grootouders zijn van harte welkom. Voor de
niet … maar ik weet dat ….. – er staat niet …..
kinderen die nog niet naar de basisschool gaan is er
maar volgens mij …… -als ik dit lees, zou het wel
kinderopvang.
eens kunnen zijn dat ……
Het is dus net alsof je met een zaklantaarn naar
sporen zoekt.
Generale repetitie
Afgelopen week zijn we voor het eerst begonnen
Pleinwacht
met het oefenen voor onze kerstviering. De geDoordat steeds meer kinderen enthousiast gaan
nerale repetitie houden we op donderdagmorgen
deelnemen aan het spel “politie en boef”, heb18 december in de Euregiokerk. We zoeken nog
ben we de pleinwacht uitgebreid. In plaats van een
ouders die willen rijden en ouders die mee willen
leerkracht zullen er in de pauzes minimaal twee
fietsen. We zijn van ongeveer 9.00 uur tot 11. 30
leerkrachten toezicht houden. Overigens is het
uur in de kerk. Groep 1 en 2 blijven die dag gewoon
prachtig om te zien hoe actief onze agenten achter op school. Daarna gaan we weer gewoon naar school
de boeven aangaan en hoe keurig deze “criminelen”
en de school is zoals altijd om 14.00 uur uit.
opgebracht worden. Helaas is de gevangenis een
soort open huis, want de boeven ontsnappen aan de
lopende band. En, bijna alle kinderen van groep 3
t/m 8 doen mee. Laatst waren er nog vijf kinderen
aan het voetballen……..
Nieuws van Groep1/2:
We werken in de klas helemaal over Sinterklaas. We
hebben diverse mooie dingen gemaakt. Ook buiten
wordt door de kinderen het pieten en sinterklaasspel gespeeld. De loopklossen gaan op de rug en dat
zijn pepernoten.
Komende week maken we nog een een technopiet. De
kinderen mogen op 5 december iets meenemen wat
ze van Sinterklaas hebben gekregen. Ze mogen hier
dan ’s middags mee spelen. De kinderen zijn al druk
aan het oefenen voor de komst van Sinterklaas. Op
het plein werden al diverse sinterklaasliedjes gezongen. ( Deze kinderen willen graag een liedje voor de
Sinterklaas zingen.)
Ook zijn er kinderen die een toneelstukje samen
willen doen. Misschien vragen ze nog wel of ze dat
thuis mogen oefenen???
De woorden op de deur worden ook regelmatig geoefend. Is leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen
hiermee zijn.
In week 49 leren we het cijfer -9-. In week 50 leren
we weer een letter. Deze keer de letter –a- van appel en bal.
In week 50 beginnen we ook met het thema kerst.
We maken de klas gezellig met een kerstboom en
met lampjes.
Nieuws van Groep 3/4:
Wat een spannende tijd, de weken voor Sinterklaas. Komt hij wel aan in Nederland, gaat de boot
niet zinken, komen de pieten wel mee en welke
kleur hebben ze. Volgende week gaan we de verjaardag van de Sint weer in de klas vieren en we
hopen dat hij voor ons nog weer een kadootje mee
heeft genomen.
De kinderen van groep 3 zijn al met kern 4 bezig
en we hebben al huis – weg – bos en tak geleerd.
Ook leren we elke dag woorden om onze woordenschat uit te breiden. Juf en meester doen
elke dag weer heel erg hun best om daar een leuk
verhaal bij te verzinnen. Soms is het echt gebeurd, maar het is ook vaak een beetje uit de duim
gezogen.
Groep 4 heeft de tafel van 3 geleerd en we hebben hem overhoord. In december gaan we verder met de tafel van 4. In de laatste week voor
de kerstvakantie gaan we kijken of jullie hem al
helemaal kennen. Ook leert groep 4 regelmatig
een nieuwe hoofdletter, we kennen er al heel veel.
Soms zijn ze gemakkelijk, omdat ze er net zo uit
zien als de kleine letter, maar ze zijn soms ook
heel anders en moeten we goed oefenen.
Nieuws van Groep 5/6:
Nu de lootjes zijn getrokken, is een ieder druk met
dichten, om zo straks de surprise met wat touw of
ander gerei te kunnen dichten. Alle rollen voor de
Kerst zijn verdeeld; geen kind die zich de komende
weken echt verveelt. We zingen, oefenen en spelen,
zodat op 5 december Sint en Piet zich in de klas
niet hoeven te vervelen.
Want Meester Hans heeft liggen dromen, dat de
rommelpiet gauw zal komen. Met Maxima aan zijn
zijde, zag meester Sinterklaas al over de Haart
rijden. Ja, het is echt waar. Hij maakt voor de
kinderen immers pakjes klaar?
Bij de eerste les van techniek, was iedereen er;
niemand ziek. Jullie hebben goed geluisterd en je
best gedaan. Jammer, dat je je werkstukje nog
even moet laten staan. Dat neem je mee een volgend keer, want techniek is er wel vaker weer.
Op 5 december is mijn dag, zei Sint, voor jou op
school; neem dan je surprise mee, voorzichtig hoor!
Houd vol!
We zingen en we pakken dan de pakjes uit, voor
ieder is er dan een cadeau tot besluit.
Piet en Sint, die zullen gooien: noten en wat lekkers
strooien. We gaan naar school tot zeker twee uur;
met na het eten: spelletjes doen; een gezellig uur!
In de groep heeft Piet ervaren, is het nu fijn werken.
Meesters zijn, mét Sint tevreden, en laten dat aan
de kinderen merken.
Elke keer een compliment, daar word je groot van;
een echte meid of vent!
Dit gedicht krijgt nu een slot; Sint werpt vast iets
lekker in jouw pot!
Nieuws van Groep 7/8:
Vandaag hebben we voor het eerst weer techniek
gehad. Samen met groep 6/7/8 zijn we om 8.20
uur bij school vertrokken. Onderweg stonden er
ook kinderen klaar om zich aan te sluiten. Wel
even wennen om ‘s morgensvroeg al te gaan. We
waren de afgelopen jaren gewend om 1 x in de
maand op donderdagmiddag te gaan, dat is nu
anders. Dit jaar gaan we op vrijdagmorgen naar
techniek en wel op de volgende dagen: 12 december, 9-16-23-30 januari 2015 en op 6 en 13
februari 2015. Zorg dat je deze dagen op tijd,
met hesje en een goedgekeurde fiets, klaar staat
op de opstapplaats. Vergeet niet, wanneer je lang
haar hebt, je haar in een staart te doen. Dit is
om te voorkomen dat je met je haar vast komt te
zitten in een van de machines waarmee we tijdens
techniek werken.
Groep 8 ging vanmorgen na techniek met meester Erwin mee naar verschillende scholen van het
VO, om daar een kijkje te gaan nemen en zich zo
alvast te oriënteren over de mogelijkheden die er
voor het komend schooljaar zijn.
Vorige week werd Maud geopereerd, dat was een
hele spannende dag. Wat fijn dat de operatie
goed is verlopen en dat Maud zich al weer wat
beter voelt en we hopen dat zij snel weer thuis
komt. Heel veel beterschap, Maud!
Vrijdag 5 december is het dan zover, Sinterklaas
komt op school! Natuurlijk gaan we met z’n allen
eerst buiten de Sint toezingen en verwelkomen.
De kinderen uit groep 7/8 doen dat samen met
hun voorleeskleuter. Daarna vieren we Sints
verjaardag in de klas verder. Dit doen we, net als
ieder jaar, natuurlijk weer met leuke en grappige surprises en gedichten. Ondertussen zijn
we ook begonnen met de voorbereidingen voor de
kerstmusical voor de kerstviering op donderdagavond 18 december. De rollen zijn verdeeld en
de komende weken gaan we in de klas en o.l.v. een
paar ouders in de gymzaal, volop aan het oefenen.
Al met al worden het drukke, maar ook gezellige
weken!
Gezamenlijk Nieuws
groep 1 t/m 8
Week : 49
Thema:Een voorbeeld
Het goede voorbeeld geven, kritisch kijken
naar voorbeeldfiguren en de waarde van
voorbeeldfiguren.
Lezen: Koning David; David en Batseba; David en
Nathan (2 Samuël 1 t/m 19)
Week : 50
Thema:Herbergen
Over het bieden van onderdak, veiligheid en
geborgenheid.
Lezen: De geboorte van Jezus (Lucas 1 en 2)