Inspraakreactie commissie Ruimte 20140116 Van Rijnsbergen