Brochure_manuele_neurotherapie (1.8 Mb)

Zeer uiteenlopende klachten zijn
met deze methode te behandelen.
Aandoeningen van het bewegingsapparaat...
zoals nek-, rug- en overige gewrichtsklachten. Bijvoorbeeld wervelblokkades, bekkenscheefstand, tenniselleboog, muisarm, knieklachten, lichamelijke ontwikkelingsproblemen bij kinderen, spier-, pees- en slijmbeursontstekingen, restklachten na een ongeval of
operatie.
Aandoeningen van het zenuwstelsel...
bijvoorbeeld klachten na een hersenbloeding, krachtverlies en spieruitval, zenuwpijnen, tintelingen en
gevoelsuitval, whiplashklachten (nekklachten na een
aanrijding).
Orgaan-aandoeningen...
bijvoorbeeld hartklachten, o.a. hartinfarct en hartpijn,
maag- en darmproblemen, blaasklachten, oogklachten
zoals slecht zien, traanogen, scheelkijken, verhoogde
oogdruk, oorklachten in de vorm van oorontstekingen,
oorsuizen, tandproblemen, zoals o.a. tandpijn, gynaecologische klachten, zoals menstruatieklachten, eileider-ontsteking, cystes, etc.
Dystrofiën en oedeem...
zoals het vasthouden van vocht in het lichaam, doorbloedingsstoornissen in de vorm van winterhanden en
-voeten, pijnlijke spataderen alsook aorta-vernauwingen, slecht genezende wonden en botbreuken.
Pre- en postnatale klachten...
rugklachten tijdens de zwangerschap, bekkenproblemen, bekkeninstabiliteit, te vroege weeën, het
vlotter en gemakkelijker verlopen van de bevalling,
inleiden van de bevalling, postnatale depressies.
Spanningsklachten...
zoals slapeloosheid, hoofdpijnen, nervositeit, hyperventilatie.
Neem voor nadere informatie of vragen
contact op met
Toos; Nijenhuis
Manuele Neurotherapie
Voetreflex therapie
Toos; Nijenhuis
Bach Bloesem therapie
Fysiotherapie
op basis van de Germaanse Geneeskunde
of kijk op
WS: www.manuele-neurotherapie.nl
Manuele
Neurotherapie
Email: [email protected]
Vraag uw ziektekostenverzekeraar of zij
behandelingen van leden van de NØAG
vergoeden.
Ik werk als natuurgeneeskundige en niet als
fysiotherapeute voor de ziektekostenverzekeraars.
Hierdoor word ik niet beperkt in mijn mogelijkheden
van behandelen en ik ben niet verplicht nascholingen te
doen die geen meerwaarde aan mijn behandelingen
geven.
Praktijkadres:
Prinses Ireneweg 4
6271 JB GULPEN
Telefoon +31 (0)43-450 40 35
Mobiel 06-202 88 304 / 06-126 412 04
Manuele neurotherapie
Wat is manuele neurotherapie?
Manueel betekent met de handen, neuron is
zenuw. Met deze therapievorm kan je het hele
zenuwstelsel met de handen behandelen, dus
zonder apparatuur of medicijnen.
Vanuit de hersenen wordt via de zenuwen het
hele lichaam bestuurd. De spieren en gewrichten, als ook de organen en bloedvaten
krijgen hun informatie via de zenuwen.
Uitgangspunt bij deze methode is:
Wil het lichaam optimaal functioneren, dan
dienen irritaties en blokkades op het zenuwstelsel opgeheven te zijn.
Hierbij is het centrale zenuwstelsel, dat wil
zeggen hersenen en ruggenmerg het eerste
aangrijpingspunt; Daarom wordt er bij de behandeling altijd eerst voor gezorgd dat eventuele blokkades aan de wervelkolom zoveel
mogelijk worden opgeheven. Dit wordt gedaan met behulp van een speciale massage en
zenuwreflextherapie aan de voet (het hele
menselijk lichaam zit exact 1 op 4 in de voet
geprojecteerd, zie ook afbeeldingen).
Zij-aanzicht van de projectie van
het menselijk lichaam in de voet
(vlg. dhr. Walter Froneberg, Dld)
Deze behandelingstechnieken zorgen ervoor
dat de zenuwen minder pijnlijk reageren en de
spieren minder gespannen zijn. Tevens worden de spanningen in de banden en kapsels
van en de circulatie in en rondom de gewrichten geoptimaliseerd. De daarop volgende
gewrichtsmobilisaties zijn dan op een lichtere
manier uit te voeren. Zeer moeilijk toegankelijke klachten kunnen op deze manier toch
vaak nog succesvol worden behandeld. Vooral
bij klachten zoals artrose geeft deze methode
zeer goede resultaten.
Na de gewrichtsmobilisatie vindt er altijd een
nabehandeling via de zenuwreflexzones
plaats. Op deze manier worden eventuele nareacties zoveel mogelijk gereduceerd.
Nadat de blokkades aan de wervelkolom zijn
opgeheven, kan een betroffen lichaamsdeel of
orgaan nog heel selectief worden behandeld.
Dit gaat ook weer met behulp van massage,
zenuw- en orgaanreflextherapie via de voeten
en eventuele gewrichtsmobilisaties.
Onder andere hoofdpijnklachten zijn met deze
methode over het algemeen zeer goed te
behandelen. De behandeling is dan als volgt:
nadat de wervelkolom met behulp van massage, zenuwreflextherapie aan de voeten en
mobilisaties vrij is gemaakt, is het mogelijk
om via de voeten zelfs de pijnlijke zones in
het hoofd te behandelen. Vaak geeft dit een
flinke verlichting van de klachten.
Ook whiplashklachten reageren zeer goed op
deze therapie. Daarbij kunnen ook hier de
kneuzingen van de wervelkolom en het
zenuwstelsel heel goed via de massages en
zenuwreflexzones worden afgebouwd. De
gewrichtsblokkades kunnen dan met behulp
van lichte manipulaties worden opgeheven.
Boven-aanzicht van de projectie van
het menselijk lichaam in de voet
(vlg. dhr. Walter Froneberg, Dld.)
Over Toos; Nijenhuis
• In 1981 afgestudeerd als fysiotherapeute
(BIG 39034578104)
• Heeft daarna in binnen- en buitenland
diverse vervolgopleidingen gedaan, onder
andere Manuele Neurotherapie (afgestudeerd 1987)
• heeft jarenlang bij Dr. Hamer, de ontdekker
van de Biologische Natuurwetten, gestudeerd en werkt nog steeds met hem samen.
Naast de Manuele Neurotherapie is haar
specialisatie traumaverwerking met behulp
van de kennis van de Germaanse
Geneeskunde (www.gnm-nl.be).
De Germaanse toont de verbinding tussen
lichaam en psyche wetenschappelijk aan.
Daarmee kunnen lichamelijke klachten met
een psychische oorzaak effectief worden
behandeld.