Technisch datablad

Technisch datablad Milyt®
No. Milyt. MP.3050.XXXX
Parameters
Standaard
Eenheid
Resultaat
Dichtheid
EN ISO 1183
g/cm³
≥ 1.40
Schroef-uitrekwaarde
EN ISO 13894-1
N
≥ 2000
Buigsterkte
EN ISO 178
MPa
≥ 80
Elasticiteitsmodulus
EN ISO 178
MPa
≥ 9000
Treksterkte
ISO 527-2
MPa
≥ 60
Warmteweerstand
EN 12664
W/(m.K)
0.226
Formaldehyde uitstoot
EN 717-2
mg.m-2.h-1
0.52 (Klasse E1)
Weerstand tegen
EN 438-2:19
Buigsterkte index (Ds)
≥ 0.95
EN 438-2:19
Elasticiteitsmodulus
(Dm)
≥ 0.95
EN 438-2:19
Uiterlijk
≥ Klasse 4
Weerstand tegen vochtige condities
(EDS-Grade)
EN 438-2:15
% (Massa toename)
≤5
Weerstand tegen kokend water
EN 438-2:12
% (Massa toename)
0.7
EN 438-2:12
% (Dikte toename)
3.3
EN 438-2:12
Uiterlijk
≥ Klasse 4
klimatologische schokken
Materiaal eigenschappen
Standaard
Eenheid
Waarde
Lengte
EN 438-2:6
mm
(-1/+6)
Breedte
EN 438-2:6
mm
(-1/+6)
Dikte 0.8mm
EN 438-2:5
mm
± 0.15
Dikte 2mm
EN 438-2:5
mm
± 0.3
Dikte 3-4mm
EN 438-2:5
mm
± 0.4
Dikte 5mm
EN 438-2:5
mm
± 0.5
Dikte 6mm
EN 438-2:5
mm
± 0.5
Dikte 8-10mm
EN 438-2:5
mm
± 0.6
Dikte 12-15mm
EN 438-2:5
mm
± 0.7
Weerstand tegen kunstmatige
a) Milyt HPL
Grijsschaal
ISO 105 A2
≥3
verwering
EN 438-2:29
Uiterlijk
650 MJ/m²
b) Milyt HPL plus
Grijsschaal
Xenon Test 3000 uur
EN 438-2:29
Uiterlijk
Brandveiligheid (standaard) EDS
Reactie bij brand
EN 13501-1
Euroclass
D s2 d0
Brandveiligheid (upgrade)
Reactie bij brand
EN 13501-1
Euroclass
B s2 d0
1/1 NL-07/2014
Toleranties
≥3
ISO 105 A2
≥4
≥4
Milin B.V. | Brabanthaven 1 | 3433 PJ Nieuwegein | Telefoon: +31 (0)30 - 657 90 20
Fax: +31 (0)30 - 657 90 21 | E-mail: [email protected] | Website: www.milin.nl
Dit informatieblad vervangt alle voorgaande uitgaven. MILIN houdt zich het recht voor dit informatieblad te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De lezer dient er zich
van te vergewissen steeds de meest recente versie van deze documentatie te raadplegen. Niets uit deze tekst mag zonder toestemming worden veranderd.