Prospekt DruckTest GT NL

Drukmeettechniek
Drukbeproevingskoffer DruckTest GT
Gespecialiseerde meetkoffer voor beproevingen van lage druk hoofdleidingen
gas volgens VIAG 2013
• Sterkte- en dichtheidsbeproeving volgens VWI G-22, G-23
• Automatische berekening van de meettijd
• Instelbare stabilisatietijd
Technische gegevens
Software
Display
Stroomvoorziening
Bedrijfstemperatuur
Bedrijfstijd ( zonder verlichting)
Meetbereik druk
Meetnauwkeurigheid
Dataoverdracht
Externe temperatuursensor
Beschermingsgraad
Afmetingen
Gewicht
Met automatische meettijd berekening
LCD display met 128x64 pixels
NiMH accupakket
-10°C tot + 40°C
> 72 h
0 tot 2000mbar, 0,05%FS, absoluut
≤ 1mbar
Infrarood en via USB memory stick
Meetbereik 0...30°C
IP 67 bij een gesloten koffer
350 mm x 300 mm x 150mm
ca. 3 kg, zonder toebehoren
www.esders.nl
Drukbeproevingskoffer DruckTest GT NL
Naast de bekende Esders DruckTest memo is er nu de Drucktest GT. Deze digitale druklogger is in een
robuuste koffer ingebouwd en maakt gebruik van een interne druksensor voor betrouwbare metingen aan
lage druk gasleidingen. De digitale druksensor heeft een meetbereik van 0-2 bar en meet de absolute
druk. Een goede grondtemperatuurmeting is bij het beproeven van ingegraven gasleidingen noodzakelijk.
Hiervoor is een mogelijkheid om een externe temperatuursensor aan te sluiten. Bij eventuele schommelingen corrigeert de Drucktest GT hierop automatisch.
De opgeslagen meetgegevens worden met de (optionele) externe printer geprint of met een USB stick
overgedragen. De Esders PC-1 software zorgt voor de documentatie van de meetgegevens. Deze bevat
alle locatie- en testgegevens met de bijbehorende grafieken en opleverrapporten. De opleverrapporten
worden in pdf aangemaakt.
Voldoet aan VIAG 2013
De DT GT heeft een keuze menu om de sterkte- en dichtheidsbeproeving uit te voeren volgens de VWI
G22 en G23 uit de VIAG 2013. Hierbij dient u het volume in te voeren en de gewenste stabilisatietijd
alvorens de meting te starten. Na de meting vindt de beoordeling automatisch plaats en wordt deze
getoond op de afdruk of via de PC-1 software in het pdf opleverrapport.
Artikelnr. 222029
Minimess slang lengte 4m,
type 1620-1620
Artikelnr. 212010
Thermoprinter
Artikelnr. 222019
Externe temperatuursensor
Artikelnr. 402149
Adapter voor Wavin 1,5“
Artikelnr. 402002
Losse meetkop
Verder toebehoren op aanvraag!
Technische aanpassingen voorbehouden!
Postbus 10131•5000 JC Tilburg•Tel.: 013 4680 856•Fax: 013 4686 075•[email protected]•www.esders.nl