Week 39

StickPraet
Deze week:
Wedstrijdverslagen
Held van de
Week
Team van de
Week
Commissie
Eten
Week 39
Inhoud
Agenda
28 september
Agenda
Super Sunday
@ Olympos
Lieve leden,
Van een koude nazomer, waarover
Piet Paulusma sprak, was in de Jij
en Wij in ieder geval geen sprake.
De veertig graden heeft mijn
vakantiegevoel volledig laten
terugkomen.
Komend weekend staat er weer
een Super Sunday op de agenda.
Zorg dus dat je je zondag vrijplant
en kom een biertje doen onder het
prieeltje.
Deze week weer een volle
StickPraet. Lees snel verder voor
het team van de week of de nieuwe
held.
Veel leesplezier & tot zondag!
Pagina 3
Wedstrijdverslagen
Commissie Eten
@ Jij&Wij
Pagina 14
Held van de Week
Pagina 20
Met sportieve groet,
Susanne Overbeek
Commissaris PR der U.S.H.C.
[email protected]/
[email protected]
06 43 79 39 52
29 september
Team van de Week
Pagina 26
29 september
Aanvoerdersavond
@ pnynx
Prikbord
n
unne ack
n
e
slag
r red
r
a
e
a
v
n
d
j
ag
tri
urd
Weds opgestu it op dinsd
d
en
word hc.nl. Doe
s
[email protected] .00 uur.
14
voor
ankt,
d
e
b
t
Alvas
e
dacti
e
R
e
D
Bestuur der U.S.H.C. 2014-2015
Wist je dat je vana
f vandaag
wist-je-datjes ook
kunt
whatsappen naar
de Wist-jedatjes telfoon?
VoorzitterRenske Spruyt0643793945
[email protected]
SecretarisImke Kalisvaart0643793946
[email protected]
PenningmeesterJuwe Berendsen0643793948
[email protected]
WedstrijdsecretarisJasper Jacobs0643793949
[email protected]
Technisch Commissaris
Tom van der Biezen
0643793950 [email protected]
Commissaris Sponsoring
Doreen Fassaert
0643793951 [email protected]
Commissaris PR
Susanne Overbeek
0643793952 [email protected]
Commissies der U.S.H.C. 2014-2015
CommissieVoorzitterE-mail:
He
str b je n
a
Oly tie g og n
ok mpo ereg iet je
tob s?
e
S
er! Do ld bij SV-r
ed
de egiVo
i
t
o
da bali
bo r ma
nv ev
óó an
reg veno ar 30
r1
p
on istra de euro
pri
be tie
(c
pe
j
k
u
rkt
n j s van atego
spo e h
r
d
rte et h e SSV ie A)
n o ele
p O jaa lym r
po
s!
Arbitrage
Wouter van den Reek
College van Advies
Caroline Janssen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Introductie [email protected]
JaarboekEmmelie [email protected]
[email protected]
Oud-leden Koen Frankhuizen
[email protected]
RedactieJulie [email protected]
[email protected]
Sponsoring [email protected]
TCFulco [email protected]
[email protected]
Toco 2014 Lieke [email protected]
Topsport Arjen Alting
Imke Kalisvaart
De Voorzitter zet voor
Secretaris der U.S.H.C.
Renske Spruyt Voorzitter der U.S.H.C.
Beste leden,
Lieve leden,
Het tij keren
‘Het doen keren van een bepaalde ontwikkeling of gebeurtenis, zowel bewust als onbewust, positief als
negatief, gewild of ongewenst.’
Een hockeywedstrijd zit vol met ontwikkelingen en gebeurtenissen. Binnen die zeventig minuten die
voorbijvliegen zitten veel momenten waarop een wedstrijd volledig om kan slaan. Momenten waarin
het tij kan keren. Mijn team en ik hier kregen hier afgelopen zondag ook mee te maken.
We startten als team zwak en kregen geen grip op de wedstrijd. De gehele eerste helft was een strijd
die resulteerde in een 1-3 achterstand. Hierop volgde een rustperiode waarin iedereen gefrustreerd
en terneer geslagen was. Er werd van alles besproken. De conclusie was dat er iets moest veranderen;
het tij moest keren. De tweede helft ging van start en wat bleek? De afspraken die we hadden gemaakt
werkten nu wel, de kaarten waren opnieuw geschud en de wedstrijd kreeg een andere vorm. De 1 op
het scorebord veranderde in een 3. Na het eindsignaal beseften we dat we alsnog een punt hadden
weten te winnen. Hadden we nou zojuist eigenhandig het tij gekeerd?
Dezelfde zondag heb ik mijn debuut mogen maken als coach bij U.S.H.C. Ik werd gevraagd om Heren
3 bij te staan. De start van de wedstrijd was scherp en we kwamen vlot 3-1 voor te staan. Een fijne start
waarna we met twee doelpunten verschil de rust ingingen. Maar ook hier besloot het tij zich in de
tweede helft te keren. Hoe hard onze heren ook werkten, de wedstrijd lag niet meer in de handen van
U.S.H.C. De angst die opkwam werd werkelijkheid. De 3-1 voorsprong veranderde snel in een 3-3 en
uiteindelijk zelfs in een 3-4 verlies. Deze keer keerde het tij zich in het nadeel van U.S.H.C.
De vraag of ‘het tij’ daadwerkelijk door onszelf beïnvloedbaar is kwam naar boven. Hoe krijg je hier
grip op? Is het iets wat makkelijker is om te bereiken of om te voorkomen? Als studenten hebben we
allemaal genoeg momenten – ook buiten hockey – waarop we zouden willen dat het tij zou keren.
Bijvoorbeeld bij onze opleiding, in de liefde, een potje mexx of in de portemonnee. Gelukkig zijn we
allemaal nog hartstikke jong, wat in mijn ogen betekent dat we nog meer dan genoeg momenten
hebben om zelf voor verandering te zorgen. En wat is nou een mooiere plek om hier mee te oefenen
dan het hockeyveld?
Met sportieve groet,
Renske Spruyt
Voorzitter der U.S.H.C.
[email protected] / [email protected]
06 43 79 39 45
Wat een opkomst zondagavond in de Jij & Wij! Gehuld in wit en hutje mutje hebben we er een mooi
feestje van weten te maken. Zij die altijd al op die ene leukerd hadden willen afstappen, maar nooit
eerder het lef hadden, kregen nu de kans om in het geheim briefjes naar elkaar te sturen. Soms moet
het lot een handje geholpen worden natuurlijk.
Evenenementencommisse, bedankt voor de organisatie van dit mooie, eerste feest van het seizoen!!
Maar hebben jullie wel al aan het volgende gedacht?
*
Heb je als nieuw lid al het inschrijfformulier en printscreen van je osirisstartpagina naar mij
gestuurd? En heb je het inschrijfgeld à €45,= overgemaakt op rekeningnummer NL23 RABO 0394 6822
62 ten name van Utrechtse Studenten HC?
*
Ben je al in het bezit van inloggegevens voor onze website?
Deze inloggegevens kan je bij mij opvragen waarna ik ze je zal toesturen.
*
Ben je onlangs verhuisd? Geef dan je nieuwe adresgegevens aan mij door.
Ik hoop jullie a.s. zondag weer te mogen begroeten op de velden der U.S.H.C dan wel in de Jij & Wij.
Met sportieve groet,
Imke Kalisvaart
Secretaris der U.S.H.C.
[email protected] / [email protected]
06 43 79 39 46
Juwe Berendsen
Jasper Jacobs
Penningmeester der U.S.H.C.
Wedstrijdsecretaris der U.S.H.C.
Beste leden,
Beste leden,
Hebben jullie je nog niet geregistreerd bij Olympos? Doe dit dan zo snel mogelijk! Ook dit jaar is het
voor alle U.S.H.C. leden weer verplicht om in het bezit te zijn van een geldige Olympospas om te mogen
hockeyen op de velden van Olympos. Vraag hiervoor om een SSV registratie bij de balie in Olympos.
Let hierbij op het verschil met de Olympas. Met de Olympas mag je gebruikmaken van alle faciliteiten
van Olympos maar dit is niet nodig om te hockeyen bij USHC. Hiervoor heb je alleen de SSV registratie
nodig. Ben je niet in het bezit van een geldige registratie voor de deadline van 1 oktober, dan gelden de
volgende boetes:
Na 1 oktober: €15,
Na 15 oktober: €30,
Na 1 november: €45, en een schorsing tot de pas gehaald is.
Digitale wedstrijdformulier
Vorige week hebben we wat klachten gehad over het digitale wedstrijdformulier (DWF)! Vooral de
nieuwe leden hebben moeite gehad met het DWF, wij zijn nu dit probleem aan het oplossen. Heb je
hier moeite mee, laat het mij dan weten via een mail: [email protected]
In principe zou je een mail moeten krijgen met daarin een link. Wanneer je hier op klikt wordt je
automatisch doorverwezen naar het DWF. Je vult dan je lidnummer in (of scheidsrechtersnummer) en
de verificatiecode van de wedstrijd. Deze code bestaat uit 4 cijfers en 2 letters en je kunt deze vinden in
de mail of onder het prieeltje.
Zorg dat je als aanvoerder of scheidsrechter dit op tijd invult, het liefst op zondag nog.
Ook dit jaar willen wij weer leden financieel tegemoet komen wanneer zij niet in staat zijn het gehele
seizoen mee te hockeyen door bijvoorbeeld een stage in het buitenland of een langdurige blessure. Dit
doen wij door middel van de restitutie regeling. Als je een restitutie aanvraag wilt indienen moet je aan
het begin van het jaar gewoon contributie betalen. Als je de restitutieaanvraag voor de deadline van
1 mei (2015) hebt ingeleverd met de nodige documenten (zoals een doktersverklaring, een document
van een buitenlands stagebedrijf of een buitenlandse universiteit of iets dergelijks) zal het bestuur je
aanvraag doornemen en beslissen of je een deel van je contributie krijgt teruggestort.
Op de ALV is de contributie vastgesteld op €215,5 voor spelende leden en voor trainingsleden
€112,5. Een deel van de stijging wordt verklaard vanuit het feit dat de kosten voor een jaarboek in de
contributie zijn opgenomen. Dit betekent dat iedereen aan het einde van het seizoen een jaarboek
zal krijgen zonder dat hier extra kosten aan zijn verbonden. De contributie zal in oktober automatisch
worden afgeschreven nadat de studiefinanciering is overgemaakt. Zorg ervoor dat je genoeg op je
rekening hebt staan. Anders kan het niet worden afgeschreven en ben je zelf verantwoordelijk voor het
tijdig overmaken van de contributie!
Succes deze week met colleges/werk/training en tot zondag!
Met sportieve groet,
Juwe Berendsen
Penningmeester der U.S.H.C.
[email protected] / [email protected]
06 43 79 39 48
Fluit-Je-Rijk
Het concept voor dit jaar is aangepast. Het bedrag is nu € 20,- geworden, waarvan € 2,50 als
bemiddelingskosten wordt gevraagd. De invallende fluiter krijgt dus € 17,50. Hier volgt het
stappenplan, deze krijg je ook in de mail van de Arbitragecommissie wanneer je je opgeeft als je de
wedstrijd niet wilt/kunt fluiten:
-
Je mailt de Arbitragecommissie welke wedstrijd je niet kunt fluiten.
-
Je wordt in contact gebracht met een fluiter die je fluitbeurt overneemt.
-
Je maakt € 17,50 over naar diegene die je fluitbeurt overneemt.
-
Je maakt € 2,50 over naar de club (NL23RABO0394682262).
-
Je maakt een screenshot van het overgemaakte bedrag naar de club en stuurt dit naar de
Arbitragecommissie.
Je kunt er echter niet altijd vanuit gaan dat je fluitbeurt zal worden overgenomen, er zijn soms meer
aanvragen dan er invallers zijn. Wanneer je geen invaller kunt regelen, zul je alsnog moeten fluiten.
Kom je niet opdagen? Dan volgt er een boete van € 30,-.
Ben je geïnteresseerd om een zakcentje te verdienen op je zondag door een wedstrijd te fluiten? Mail
dan naar [email protected] met als onderwerp ‘Fluit-Je-Rijk’.
Scheidsrechters
Heb je je scheidsrechterskaart nog niet? Dan ben je als spelend lid niet speelgerechtigd. Je mag dus niet
mee doen met de wedstrijden. Het is dus zaak om je kaart te halen. Heb je nog geen kaart, stuur mij dan
een mail via [email protected]
Opfriscursus/beter leren fluiten
Heb je even opfriscursus nodig? Ken je de nieuwe regels niet zo goed? Of vindt je fluiten leuk, maar
zou je graag wat meer kennis willen om zo hogere teams te kunnen fluiten? Stuur dan een mail naar
[email protected]
Met sportieve groet,
Jasper Jacobs
Wedstrijdsecretaris der U.S.H.C.
[email protected] / [email protected]
06 43 79 39 49
Tom van der Biezen
Technisch Commissaris der U.S.H.C.
Beste Leden,
De derde speelronde zit er alweer op. Het spreekwoord “de tijd vliegt” lijkt inderdaad waar te zijn.
70 minuten wedstrijd zijn voorbij zonder dat je er erg in hebt en je blijft achter met het gevoel dat
je eigenlijk nog wel een doelpunt had kunnen maken als de wedstrijd nog vijf minuten langer had
geduurd. Of, misschien, zoals in onze wedstrijd het geval was, hadden we dan wel gewonnen van
de hekkensluiter in onze poule. Zonde, zonde en nog eens zonde! We moeten ook realistisch blijven.
Gepromoveerd, nieuw team en een hoger tempo moeten we nog even aan wennen. Hopelijk zal voor
ons het tij keren en gaan wij met vernieuwde energie de komende weken!
Over vernieuwing gesproken. Maandag is in ons hok op Olympos gestart met de bouw van kluisjes
voor onze keepers. Deze zijn inmiddels zo goed als klaar, alleen de deurtjes moeten er nog op. De
tassen liggen al in de prachtige hokjes. Zodra de deurtjes geplaatst zijn zullen wij deze voorzien van
sloten. In overleg met de keepers zullen zij, of de aanvoerder, een sleutel of code krijgen. Elk team
heeft nu zijn eigen plekje. Voor sommige teams betekent dit dat zij een andere plek hebben gekregen
dan ze oorspronkelijk hadden. Kijk dus goed naar de balk onder het hokje, daar staat het team op
van wie dit hokje is! Mocht het zo zijn dat jouw spullen verwisseld zijn met die van een ander (lijkt me
onwaarschijnlijk), neem dan contact op met de technische commissie, zij zullen er dan naar kijken. Ga
in ieder geval niet zelf omruilen! Op een of andere manier gebeurt het bijna elke week weer dat iemand
iets uit zijn of haar tas mist en dat mag de TC vervolgens weer regelen. Dit wil ik graag voorkomen en ik
hoop dan ook dat met de komst van de hokken dit probleem is opgelost!
Zondag zijn alle kluizen weer gecontroleerd en aangevuld. In elke kluis zit een ballentas met 35 ballen en
een aantal pionnen. Tel voor en na de training de ballen goed en zorg dat er weer net zoveel teruggaan
in de kluis! Andere trainers/teams gebruiken deze kluizen ook, het is dus wel zo netjes om te zorgen dat
die andere trainers ook fatsoenlijk training kunnen geven! De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de
trainer. Die zal ik of de TC er ook op aanspreken als er ballen verdwijnen.
Maandag 29 september zal de eerste aanvoerdersavond gehouden worden op de Pnyx. Deze avond is
voor elk team verplicht! De aanvoerder of een andere speler uit jouw team wordt verwacht tijdens deze
avond. Hier zal onder andere getekend moeten worden voor het gebruik van het materiaal. Als tegen die
tijd de deurtjes op de hokken zitten, wordt op die avond ook de sleutel of code verstrekt! Opgeven voor
de aanvoerdersavond kan via [email protected] Lekker trainen deze week en veel succes zondag!
Met vriendelijke groet,
Tom van der Biezen
Technisch Commissaris der U.S.H.C.
[email protected] / [email protected]
06 43 79 39 50
‘Voor wat benader je wie uit het bestuur?’
Doreen Fassaert
Commissaris Sponsoring der U.S.H.C.
Beste U.S.H.C.’ers,
Ondertussen is het jaar opgestart en ben ik druk bezig met de club-, en sponsorkleding. Afgelopen
twee weken hebben we tenues verkocht op de club en vanaf nu zal dat gaan via de webshop van
ClubColors (sokken zijn wel op U.S.H.C. te verkrijgen!):
http://webshop.clubcolors.nl/club/ushc/
Mocht je als team bezig zijn met een sponsor voor je teamvesten etc. stel mij dan altijd even op
de hoogte van zowel de sponsor als de uiting en afspraken die hieraan vastzitten. Een mailtje naar
[email protected] is al voldoende!
Ik hoor het graag en zie jullie op de velden!
Tot snel!
Met vriendelijke groet,
Doreen Fassaert
Commissaris Sponsoring der U.S.H.C.
[email protected] / [email protected]
06 43 79 39 50
Soms ontstaat onduidelijkheid over welke bestuurder waarvoor verantwoordelijk is. Hoewel we
zorgen dat jouw vraag bij de juiste bestuurder terecht komt, willen we je hieronder in het kort
beschrijven voor welke specifieke vragen en/of opmerkingen je bij wie van ons terecht kan.
Renske Spruyt- Voorzitter
- Voor vragen en opmerkingen m.b.t. het beleid der U.S.H.C.
Imke Kalisvaart – Secretaris
- Voor in- en uitschrijvingen.
- Voor wijzigen van persoonsgegevens.
- Voor aanvragen van inloggegevens voor de website.
Juwe Berendsen – Penningmeester
- Voor vragen m.b.t. contributie en andere afschrijvingen.
- Voor restitutie van contributie i.v.m. studie/stage in het buitenland of een blessure.
Jasper Jacobs – Wedstrijdsecretaris
- Voor hulp/begeleiding bij het fluiten op zondag.
- Voor problemen met het invullen van het digitaal wedstrijdformulier.
- Voor problemen met wedstrijden op de zondag.
- Om je aan te melden voor een scheidsrechterscursus.
- Voor het aflasten van wedstrijden.
Tom van der Biezen- Technisch Commissaris
- Voor vragen omtrent trainings-en keepersmaterialen.
- Voor vragen m.b.t. teamindelingen.
- Voor vragen m.b.t. zaalhockey.
- Voor vragen m.b.t. het traininsschema.
- Voor vragen m.b.t. trainers.
- Voor vragen als trainer over spelers in het team die er bijvoorbeeld nooit zijn.
Doreen Fassaert – Commissaris Sponsoring
- Voor vragen en informatie over sponsoring.
- Voor bedrukking van een sponsor op teamkleding.
Susanne Overbeek – Commissaris PR
- Voor vragen en opmerkingen m.b.t. de website en Facebook.
- Voor vragen en opmerkingen m.b.t. de Nieuwsflitzzz en StickPraet.
Alkmaar H1 – U.S.H.C. H1 Castricum D1 – U.S.H.C. D1
“Je moet schieten anders kun je niet scoren” – Johan Cruijf
Met de koppen tegen de muur
Het was me het weekje weer wel, even in het kort het belangrijkste nieuws van vorige week.
Woensdag speelde Ajax gelijk tegen Paris Saint-Germain (1-1) na een fenomenale vrijetrap van
Lasse Schone. Het was niet de wedstrijd voor Zlatan maar van onze Frank de Boer die zijn eerste
Champions League punt heeft gepakt. Patrick zag ook dat fitheid een van de kernwaardes is in
de topsportwereld vandaag de dag en liet ons daarom buffelen met 12 shuttles.
Zondag 21 september 2014 was niet alleen de dag dat onze tweede competitiewedstrijd op
het programma stond. Het was de Dag van de Vrede. Het was ook de dag dat in Rotterdam de
Klassieker werd gespeeld. Maar het was vooral de dag dat onze geliefde Suus 21 jaar oud werd.
Oftewel: een hartstikke mooie dag voor haar om met haar vriendinnetjes en begeleiding een
feestelijk tripje naar Castricum te maken.
Op vrijdag is Alibaba naar de beurs gegaan. Een bedrijf wat in 1999 in China is opgericht met
80.000 euro is anno 2014 180 miljard waard. De waarde van het bedrijf is in 15 jaar tijd 2249999%
gestegen, wat wil zeggen dat 1 euro in 1999 nu 2,24 miljoen waard is. Mochten iemand nog
ideeën hebben voor een internetbedrijf, ik denk graag mee!
Het feit dat Castricum Dames 1 voor iedereen uit de selectie een onbekend team was zorgde
voor gezonde spanning onderweg. We hadden geen idee wat ons in Noord-Holland te wachten
stond. Na meer dan een uur in de auto doorgebracht te hebben ontstond langzamerhand de
verbazing over hoe ver Castricum wel niet van Utrecht lag. Onderhand begon het landschap om
ons heen te veranderen, scheen de zon steeds sterker en verloren we ons richtingsgevoel. Eenmaal op het hockeyveld bleken we ons nog verder te wanen dan we in eerste instantie hadden
gedacht. We waren tot onze verbijstering in Azië beland.
Verder naar zondag 21 september, een wedstrijd tegen Alkmaar heren 1 stond op het programma. Alkmaar, dat vorig jaar gedegradeerd is uit de overgangsklasse, is dit seizoen gebrand om
eerste te worden in de Eerste Klasse.
De tactiek die vooraf besproken was viel in duigen na twee snelle doelpunten van Alkmaar. Er
moest wat gebeuren, door een corner van Kuik gingen we met 2-1 de rust in. Na rust was de
strijd om de 2-2 of de 3-1 maar wij vergaten te schieten op doel en viel het doelpunt in ons eigen
doel. Na de 3-1 werd het alles-of-niets-hockey en kwamen er aan beide kanten kansen. Dit offensief mocht niet baten, eindstand van 3-1.
Twee wedstrijden onderweg in de eerste klasse en heren 1 staat met 1 punt. Komend weekend
gaan we voor de 3 punten tegen Haarlem: komt dat allen zien.
Groeten,
Heeren 1 der U.S.H.C
Want deze zondag leek De Chinese Muur zich voor eventjes in Castricum te bevinden. Deze
wereldbekende muur is een uit aarde en stenen opgetrokken verdedigingslinie in het Noorden
van China. De ruim 6000 kilometer lange muur moest het Chinees Keizerrijk beschermen tegen
vijandelijke nomadische ruitervolkeren. De gehele verdedigingslinie, inclusief verdedigingsgroeven van 359 kilometer en 2232 kilometer aan natuurlijke grenzen (rivieren, heuvels en bergen),
heeft een lengte van 8850 kilometer. Probeer daar maar eens binnen zeventig minuten doorheen te komen.
De eerste vijfendertig minuten hebben we collectief gezocht naar manieren om door of om de
muur heen te komen. Ondanks het feit dat we goed samenwerkten en op zoek waren naar creatieve oplossingen lukte het ons niet de kansen die we creëerden te verzilveren. Met een 0-0
stand gingen we de rust in.
De tweede helft was een iets ander verhaal. Het Castricumse leger besloot terug te vechten in
plaats van zich alleen maar achter de stenen te verstoppen. Dit resulteerde in een 1-0 voorsprong
voor de thuisspelende ploeg. De meer aanvallende tactiek van Castricum en ons eigen opgevoerde baltempo zorgden voor steeds meer gaten in de muur. Sabina Andreoli tekende na een
prachtige actie dan ook snel voor de 1-1. We kwamen weer op gelijke hoogte en Andreoli had zin
in meer. Een aantal minuten later gaf ze een slimme en gerichte assist op de haar seizoensdebuut
makende Ailbhe Cunningham, die de bal onder de sluitpost van Castricum door wist te pushen.
1-2! Helaas wist ook Castricum kort hierna weer een gelijkmaker tot stand te brengen. Af en toe
leek het alsof we met z’n allen iets te hard tegen de muur aan waren gelopen en alles niet meer
op een rijtje hadden. Vijf minuten voor het eindsignaal wist de bijzonder goed spelende Andreoli
weer een assist te geven op Cunningham. Een van veraf geslagen bal kwam terecht in de cirkel
waar Cunningham haar tweede goal erin wist te tippen. Met slechts een aantal minuten te spelen stonden we op voorsprong. Helaas kregen we in de laatste minuut nog een dubieuze goal om
de oren. De scheidsrechter floot de wedstrijd af en de punten waren verdeeld.
Dames 2
Afgelopen zondag mochten we vroeg het veld op om tegen de meiden van HBS te strijden. En
gestreden hebben we! Na een flitsende start van onze kant haalden we rendement door binnen
vijf minuten 1-0 te maken, Marlou was de keepster weer eens te slim af. Helaas bleef de voorsprong niet lang staan, want HBS scoorde met geluk de 1-1 binnen en al gauw daarna ook de
1-2 en ook de 1-3 liet niet lang op zich wachten. Sombere stand maar we lieten ons niet kennen,
zeker na vorige week hebben we geleerd om van achterstanden terug te knokken. In de tweede
helft gingen we dan ook weer met goede moed het veld op en ook al was ons spel niet zoals het
had moeten zijn, er kwamen steeds meer kansen om de stand recht te trekken. En in de laatste
tien minuten kwam dan ook de omschakeling dat HBS er niet meer uitkwam en wij steeds meer
richting die goal kwamen. Kwam het door de tijdsdruk of dat coach Arjan er ineens vandoor
ging om met zijn eigen team te strijden? We weten het allemaal nog steeds niet, maar door twee
prachtig benutte strafcorners van Spruyt kwamen we dan toch tot die heerlijke 3-3 eindstand.
En wat voelde het als een overwinning! Helemaal terecht teruggekomen en ook een terechte
woman of the match: Keepster Noor die mocht shinen met een glitterbal op het openingsfeest in
de Jij&Wij. Wat een bevalling was het en volgende week weer strijden, hopelijk iets minder heftig
dan deze week.
Dames 3
Na het verlies van vorige week, waren wij nu klaar om de eerste punten te pakken. De allereerste
teamfie werd gemaakt met een echte selfiestok, wat ervoor zorgde dat het echte teamgevoel
heerste. Ook best fijn dat iedereen de goede hockeyclub kon vinden en dat er ondanks wat
springers toch nog een trein op Utrecht centraal wist te eindigen, zodat we daadwerkelijk met 15
man konden beginnen. 15 tijgers zoals onze waterfeut vaak genoeg benadrukt. Nou deze tijgers
zouden het wel even doen.
Maar nee, zo makkelijk gaat het niet. Ondanks de heerlijke temperatuur, wel twee coaches en 4
wissels op de bank, kwamen we toch op een 1-0 achterstand. Beetje ongelukkig doelpunt, maar
die tellen ook. Koppies erbij en vechten. En ja hoor de gelijkmaker lag erin! Zo ongeveer niemand zag het doelpunt, maar het was toch echt waar. De bal lag in het goal. 1-1! Erop en erover,
want ook de 2–1 lag er kort daarna in. Met een super aanval en mooi positiespel, kwam de bal
aan bij de tweede paal en ook die was bezet, zoals het hoort! Maar het mocht niet baten, met 2-2
de rust in.
Eens te meer werd duidelijk dat je met alleen goed hockey en 80% balbezit geen wedstrijden
wint. Gouda was iets effectiever, paar kansjes paar goals. De 2-3 werd dan ook gemaakt halverwege de tweede helft. Voor ons het seintje om het beste in ons naar boven te halen. Maar dan
ook echt! We hebben als team gestreden en ook echt heel goed hockey laten zien. Het was ons
weer niet gegund, meerdere grote kansen op de 3–3 maar ook nu was het net niet.
Gouda werd aan het einde wat agressief, ging een beetje lopen mokken en schelden (ondanks
de voorsprong) en wilde even laten zien dat wat Seve van Ass is overkomen overal en altijd kan
gebeuren. Gelukkig was Annick net ietsje kleiner, of zat ze net wat lager, in ieder geval heeft zij al
haar tanden nog en “alleen maar” een dikke blauwe neus.
Heel erg jammer dat we met zulk hockey nog geen resultaat hebben gehaald, maar die resultaten gaan vanzelf komen daar ben ik van overtuigd! Volgende week mogen we weer lekker
vroeg afreizen naar Beverwijk. Overbos maak je borst maar nat want deze tijgers komen eraan!
Kampong D12 - USHC D6
Heren 3
Over de eerste helft hoeft alleen geschreven te worden dat we Eva ontzettend willen bedanken
voor het verdedigen van ons goal, wat we niet makkelijk voor je hebben gemaakt. Hopelijk hebben we je niet afgeschrikt en kunnen we je dit seizoen nog vaker in ons goal bewonderen!
Heren 3 gaat dit jaar voor de middenmoot. Met een patentje op 4-3 verliezen zijn ze hard op
weg. “Waarom later verliezen als het ook nu allemaal kan?”, dan is dat in ieder geval achter de
rug, lijkt het wel. Zelfs een 3-0 voorsprong mocht niet baten. Aan het eind van de pot stond er
3-4 op het scorebord, iets dat gezien de tweede helft niet eens zo heel raar was.
Maar dan: De Tweede Helft. Na een belangrijke tactische wijziging begonnen we vol goede
moed aan De Tweede Helft. Het spel was grotendeels voor ons, hoewel we niet veel echt grote
kansen kregen. Kampong kreeg deze echter, in tegenstelling tot in de eerste helft, ook nauwelijks. We bleven knokken voor ons goal-voor-de-eer, en uiteindelijk kregen we deze dan ook.
Bernadette had een heerlijke actie, liep wat mensen voorbij, kwam in de cirkel terecht en haalde
verwoestend uit. De rest van De Tweede Helft werd er niet meer gescoord en met een 4-1 verlies
gingen we het veld af. Toch ben ik trots, omdat we in de rust onszelf hebben herpakt, niet ons
hoofd hebben laten hangen en we De Tweede Helft gewoon met 1-0 gewonnen hebben! Elke
week gaat het beter en met zijn allen gaan we ervoor om komende week tegen Shinty (11.00
Veld 2!) deze stijgende lijn door te zetten en niet alleen de tweede helft te winnen, maar de hele
wedstrijd. Daar kunnen we wel wat aanmoediging bij gebruiken, dus kom kijken en steun ons!
De Man of the Match was deze week erg lastig te kiezen: de tweede helft hebben we als één geheel een super prestatie neergezet. Soms is het geheel meer dan de som der delen, en afgelopen
zondag was dat het geval. Tot Man of the Match hebben we dan ook benoemd: De Tweede Helft!
Om de 22-koppige testosteron-bom een beetje in toom te houden besloot de wedstrijdcommissaris om twee lieftallige dames uit D2 de wedstrijd te laten fluiten. Wat de beste man even
was vergeten, is door te geven dat zij dat in bikini moesten doen. Het trainingspak dat zij dit
keer per abuis aan hadden gaf zo weinig prijs, dat zowel de mannen van USHC als (voornamelijk)
die van FC Kampong meer bezig waren met het arbitrale duo, dan met de wedstrijd zelf. Vooral
Kampong leek last te hebben van de twee Howard Webb’s op het veld. De mannen van interim
coach Renske Spruyt wisten de weg naar het doel wél te vinden. Opmerkelijkste detail: Jasper
Jacobs scoorde. Nu is dat feit op zich niet zo nieuw, want scoren doet Jasper al jaren op en naast
het veld. Wat het zo uniek maakt (voor zowel zijn veld- als kroegspel) is dat hij er niet bij ging
liggen, wat toch het JJ-trademark is. Uiteindelijk mocht het allemaal niet baten. Bij de 3-3 gingen
de koppies al hangen en trapte keeper Tom een doorgebroken speler nog even doormidden. Dat
kon er ook nog wel bij, 3-4 uit een strafbal.
Tegen het eind van de wedstrijd mocht Jopie nog even zijn opwachting maken. Maar voordat hij
het veld betrad wilde hij wel nog even weten hoe lang er nog gespeeld moest worden. “Nog drie
minuten, Joop”, zei de uitstekend coachende Renske (waarvoor dank). “Voor drie minuten doe ik
het niet”, aldus onze superster. Als een ware Balotelli nam Joop weer plaats in de dug-out en stak
een kauwgompie in zijn mond.
Onze andere vedette, Boris, vond aan de hand van zijn eerste helft dat hij het best kon maken
om even naast zijn schoenen te lopen. Om die gedachte kracht bij te zetten heeft hij zijn patta’s
gelijk bij de dug-out laten staan. In tegenstelling tot wat Jasper ooit deed, vond Boris ze niet een
week later terug. ‘s Avonds werd duidelijk dat Tom van der Biezen zich over het paar had ontfermd.
Over Tom gesproken, we hebben er nog een, zijnde onze eigen Tom van Veen. Hij verandert
net zo snel van bijnaam als ISIS, ISI, ISIL IS of is het inmiddels WAS? Om verdere verwarringen te
voorkomen willen wij eenieder van USHC verzoeken om een beetje één lijn aan te houden. Vanaf
nu is ‘Tom’ uit den bozen, die hebben wij ten slotte al. Graag zouden wij zien dat Tom (Van Veen)
per direct Halfie, Alfie, Albert, Herman, Jerry, of Shaqueel wordt genoemd. Ook namens Shaqueel
alvast bedankt.
Door Nort Hesse
Lieve Fleur,
Wat liet je mij schrikken. Het woord ‘nominatie’ zorgde bij mij meteen voor een allergische
reactie. Ik zag me daar al staan, gedwongen in mijn zwembroek een emmer met water
met ijsklontjes gewillig over me heen laten komen om een of ander goed doel te steunen.
Gelukkig bleek het allemaal wel mee te vallen. Ik hoefde zowel geen emmer ijswater over
mijn knar te mikken, als mijn zuurverdiende maximale lening niet over te maken aan de
stichting ‘Iedereen tyfus vrij’.
Het feit dat je mij nomineert gaat mij de pet te boven. Zowel mijn ouders als mijn oma
werden meteen door mij op de hoogte gesteld. De reactie van mijn vader was redelijk
ontnuchterend: “Oh, dan doe je dus blijkbaar tóch iets goed daar.” Ja, blijkbaar wel. Maar
het moeilijkste moest nog komen. Het ‘nomineren’. Uiteindelijk kan ik maar aan één iemand denken.
Jullie zullen hem herkennen aan zijn lange blonde lokken. Wellicht ook een beetje aan zijn
lange gezicht. Oh wat was hij graag voorzitter der U.S.H.C. geweest dit jaar. Het mocht niet
zo zijn. Balen mag wel hoor, maar niet te lang. Je bent namelijk de allernieuwste held uit
Heren 2. Als een echte viking sta je vooraan om je mannetje te staan. Met een echte chopstick in je handen ben je de koning van het veld. Maar je bent mijn échte held, omdat je
het blijkbaar wél voor elkaar krijgt om zonder Pepijn (H3) je weg naar het veld te vinden.
Jammer dat daar een promotie naar H2 voor nodig was, maar soit. Ik ga er vanuit dat je
het voor elkaar krijgt om binnen een week een nieuw stukje te schrijven? Vijf euro afbetalen ging je ook supersnel af, dus ik maak me geen zorgen. Succes......
Martijn Menheere.
Wedstrijduitslagen
Wedstrijdschema
Zondag 21 september 2014
Thuiswedstrijden zondag 28 september 2014
Heren 01
Heren 02
Heren 03
Heren 04
Heren 05
Heren 06
Heren 07
Heren 08
Heren 09
Alkmaar H1
HIC H3
Kampong H6
Shinty H3
HC Amersfoort H3
SV Phoenix H6
Voordaan H13
MHC Woerden H4
MHC Maarn H1
1-3
0-2
3-4
3-3
1-3
3-2
4-4
1-1
5-1
Dames 01
Dames 02
Dames 03
Dames 04
Dames 05
Dames 06
Dames 07
Dames 08
Dames 09
Dames 10
Dames 11
Dames 12
Dames 13
Dames 14
Dames 15
Dames 16
Dames 17
MHC Castricum D1
MHCHBS D2
Gouda D2
Voordaan D4
Kampong D11
Kampong D12
Schaerweijde D5
Fletiomare D3
Schaerweijde D7
SV Phoenix D11
H.C. Eemvallei
Soest D2
Barneveld D3
Schaerweijde D19
Kampong D36
MHV Maarssen D7
MHV Maarssen D6
3-3
3-3
2-3
2-1
0-2
1-4
2-0
4-2
3-2
0-0
5-1
4-3
1-7
4-0
1-7
1-4
3-2
Heren 01
H.C. Haarlem H1
14.45
Olympos veld 1
Heren 02
Kampong H5
16.15
Olympos veld 1
Fluiten: Riccardo Gillieron en Sander Hooghiemstra
Heren 04
HC IJsseloever H3
17.30
Olympos veld 1
Fluiten: Floris Kersloot en Michiel Nijland
Heren 05
Culemborg H2
14.45
Olympos veld 2
Fluiten: Carlijn Damen en Josephine Franken
Heren 09
Kampong H35
12.45
Olympos veld 2
Fluiten: Marc Boasson en Mart Sander
Dames 01
Hilversum D1
12.45
Olympos veld 1
Fluiten: Tom Hermans en Rob Lemmen
Dames 04
Kampong D11
11.00
Olympos veld 1
Fluiten: Claire Oosterwaal en Mayke Ploeger
Dames 05
Kampong D12
09.30
Olympos veld 1
Fluiten: Iris Duininck en Pauline Feitz
Dames 06
Shinty D2
11.00
Olympos veld 2
Fluiten: Rob van den Boer en Jaime Loupatty
Dames 08
Voordaan D5
16.15
Olympos veld 2
Fluiten: Stef Gerritse en Joris Vernooij
Dames 09
SCHC D9
09.30
Olympos veld 2
Fluiten: Evelyn Brakema en Yael Engbers
Dames 14MHCN D409.30Voordaan
Fluiten: Stéphanie Konings en Emma Bulder
Dames 15
Schaerweijde D13
11.00
Voordaan
Fluiten: Carlijn Spijkers en Dagmar Schuppert
Uitwedstrijden zondag 21 september 2014
Heren 03
Barneveld H2
12.00
Heren 06
Kampong H20
09.30
Heren 07
HC Amersfoort H4
14.30
Dames 02SCHC D312.15
Dames 03
Overbos D2
10.30
Dames 07Huizen D312.45
Dames 10
Schaerweijde D11
15.30
Dames 11
Schaerweijde D8
15.30
Dames 12
MHC Woerden D2
14.45
Dames 13
Kampong D25
12.30
Dames 16
Schaerweijde D18
12.30
Dames 17
Schaerweijde D17
14.00
Wat is de samenstelling van jullie team/hoe is het team
ontstaan?
Bij Heeren 9 draait alles om hockey en heel veel gezelligheid. Om dit te kunnen waarborgen heeft het negende
een streng rekruteringsbeleid bestaande uit 3 fasen.
Fase 1, ook wel ‘ de papierwinkel’, laten we over aan het
bestuur. Fase 2, fitheidstest, vind plaats op vrijdagavond
rond de klok van 20:00. Fase 3, de laatste en voor velen
de zwaarste, de sociale vaardigheden test.
Dit jaar hebben we fase 2 en 3 van de rekrutering uitgevoerd in Oldenzaal. Met
trots mogen we zeggen dat onze rekruten met vlag en wimpel zijn toegelaten
tot het negende! We mogen spreken, weliswaar voorzichtig, van de geboorte
van een aantal nieuwe legendes.
Team
van de
Week
Door wie worden jullie getraind en hoe gaan deze trainingen?
Lieke Wijga verzorgt onze trainingen met veel toewijding en enthousiasme. Dit
seizoen kan ze onze nieuwe verdedigers de kneepjes van het vak leren.
Wat is jullie ambitie voor dit seizoen?
Onze ambitie voor dit seizoen is niet degraderen en de eerste editie van de
pitchercompetitie winnen.
Wat is er kenmerkend voor jullie team?
We zijn beroemd en berucht. Geen idee waarom eigenlijk
Wat doen jullie naast het hockeyen met elkaar als team?
Naast hockeyen doen we tal van andere activiteiten: kleine biertjes drinken in
de Jij en Wij, teamweekenden, teamuitjes en teamdates. Voor geïnteresseerde
damesteams: Wij zijn nog op zoek naar een team voor onze volgende teamdate! Aanmelden kan via: Email, Whatsapp, Linkedin, uitnodiging in de Jij en
Wij of een praatje in het prieeltje.
Wat is jullie teamtraditie?
Onze teamtraditie is de beroemde/beruchte: ‘tik van Jezus’. Mocht je willen
weten wat het is?! Ze zijn te bestellen in de Jij en Wij, vraag daarbij ook even
wat de gebruiken bij het nuttigen van de tik zijn.
Waar zijn jullie als team het beste in?
Kleine biertjes drinken in de Jij en Wij.
En wat kunnen jullie minder goed?
Voor de zon opkomt thuiskomen.
Heeren
9
Wie is het slimst uit jullie team en waarom?
Degene die het vaakst in de Jij en Wij is, maar het minst
hoeft bij te dragen aan onze pitchercompetitieprestaties.
Wie is het lekkerst uit jullie team en waarom?
Dat zal dit jaar nog moeten blijken als we de Heeren 9
Mr. Verkiezing gaan organiseren.
Wie is het snelst en waarom?
Hidde is het snelst… zeker als hij haast heeft.. dan ligt zijn gemiddelde snelheid rond de 160 km/uur.
Wie is jullie grootste voorbeeld en waarom?
Anko Gielkens is ons grote voorbeeld! Als alumnus van ons team is hij nog erg
betrokken. Regelmatig belt hij ons in tranen op om te vertellen hoe erg hij ons
mist. Naast alumnus is hij ook een van onze sponsoren: Qlicks Webshops/Internet Marketing http://www.qlicks.nl/ .
Rabobank is
trotse sponsor
van U.S.H.C.
Hockey brengt
mensen bij
elkaar
U.S.H.C. & Rabobank Utrecht
Rabobank Utrecht versterkt Utrecht door culturele, maatschappelijke en
sportieve ambities te ondersteunen. Onze klanten maken dit mede mogelijk.
Ook klant worden en Utrecht versterken? Kijk dan op onze website.
www.rabobank.nl
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.
U.S.H.C. PITCHER COMPETITIE
METERSTAND WEEK 37
De Gele Pitcher (seizoen overall)
1 Heren 9
47 pitchers
2 Heren 7, Dames 6 en Bestuur 15 pitchers
3
Heren 3 & Heren 8 14 pitchers
De Bolletjes Pitcher (afgelopen maand)
1 Heren 9
47 pitchers
2 Heren 7, Dames 6 en Bestuur 15 pitchers
3
Heren 3 & Heren 8 14 pitchers
De Groene Pitcher (highscore week)
1 Heren 9
15 pitchers
2
3
Heren 8 & Bestuur 9 pitchers
Heren 7
8 pitchers
De Roze Pitcher (seizoen dames)
1 Dames 6
15 pitchers
2 Dames 4
13 pitchers
3
Dames 18
8 pitchers
Pitchercompetitie USHC in Café Jij en Wij
Het is elke avond mogelijk pitchers bier te bestellen in Café Jij
& Wij en deze achter jouw teamnaam te zetten.
Er zijn hierbij vier prijzen te winnen! Als je met jouw team
bovenaan een bepaalde competitie staat heb je als
enige team het recht om uit de speciale pitcher met die kleur
te mogen drinken! Alle scores voor de pitchers
worden elke week geupdate en vanaf dat moment heeft jouw
team het recht om uit die kleur pitcher te
drinken.
HEREN 1
8
HEREN 2
1
HEREN 3
14
HEREN 4
0
HEREN 5
5
HEREN 6
1
HEREN 7
15
HEREN 8
14
HEREN 9
47
DAMES 1
6
DAMES 2
5
DAMES 3
2
DAMES 4
13
DAMES 5
2
DAMES 6
15
DAMES 7
1
DAMES 8
0
DAMES 9
0
DAMES 10
0
DAMES 11
3
DAMES 12
0
DAMES 13
0
DAMES 14
0
DAMES 15
2
DAMES 16
8
DAMES 17
0
BESTUUR
15
De competities:
- Gele pitcher: meeste pitchers in het seizoen (prijs: 5 pitchers+ een seizoen lang teamfoto in Jij & Wij)
- Roze pitcher: meeste pitchers in het seizoen door een damesteam (prijs: 5 pitchers)
- Bolletjes pitcher: meeste pitchers in één maand (prijs 2 pitchers, elke maand opnieuw)
- Groene pitcher: meeste pitchers in één week (High Score). (prijs: 5 pitchers, uitreiking einde seizoen)
Elke week komen de gedronken pitchers per team inde StickPraet en staan de Top 3 en Top 5 van de
verschillende competities in de StickPraet
Fotopagina
Wist je dat...
….Heren 7 de enige echte eigenaar van Maurice calkhoven productions in het team
heeft?
….Jut (D15) heel ongelukkig was in de Jij&Wij zondag omdat Jul(D15) er niet was?
….Dames 17 altijd als ze conditie-oefeningen doen, ze die week de wedstrijd winnen?
….Dames 17 voor het kampioenschap gaat dit jaar?
….Ginger Michael (H7) iedereen omver loopt tijdens de wedstrijd?
….Kim veel zuipt?
….Albert de nieuwste aanwinst is van heren 3?
….Albert op pillen loopt?
Fotopagina
..... Hij is overgenomen van het Kampong G team?
….Albert was begonnen als mini van de week bij heren 3?
….Die mini wel 3 kampong H6 gasten het bos in heeft gestuurd?
….Die mini ook z’n dance moves heeft geshowed?
….De laatste keer dat Tom en Beer (H5) gingen stoeien ze naakt met elkaar in bed belandden?
….Beer (H5) Tom zijn mascara bijwerkt na het douchen?
….Luis en star (D4) dit jaar geen facebook vrienden gaan worden?
….Robin (H7) het slecht trekt dat Steven meteen scoort met een strafcorner en dat hij
altijd mist?
….Tjeerd gremlin is?
….Je in de Jij&wij meer kan zweten dan op het veld?
….Kevin Regtop de meest luie barman is van Olympos?
Nu standaardcapuchontrui Inclusief USHC LOGO
Leverbaar in diverse kleuren!
dressmeclothing.nl
40,-
Zag-je-dat?
[email protected] - 024-3249932
14,50
Nu REECE CAPUCHONVEST Inclusief USHC LOGO
Leverbaar in diverse kleuren!
Heb jij een super leuke foto gemaakt tijdens de wedstrijd of
stond je met het team flink te shinen op TD? Stuur dan je foto
vanaf je telefoon naar:
[email protected]
Zag-je-dat?
Zag-je-dat?
De KickAss Awesome coaches van Dames 4
alles doen om hun kado’s thuis te krijgen?
Team-geel de H2-Donderdagavond-Super-Cup heeft gewonnen! (Luuk, Stijn, Joran, Brouwer,
Kappie, Flo en EJ)
Annick (D3) op een Steve van Ass manier
een stick in haar gezicht kreeg?
Zag je dat USHC deze speler nu al heeft gecontracteerd?
Wist-je-datjes telefoon
Stuur hier leuke, grappige, sappige
gebeurtenissen of roddels naartoe
die je met iedereen wilt delen!
06 20 48 06 95
Super Sunday @ USHC
14 september 2014
28
USHC Dames 1 - Hilversum D1
12.45 uur
USHC Heren 1 - H.C. Haarlem H1
14.45 uur
Heb je een vraag, opmerking of iets anders, laat het ons weten en je bent van harte
welkom in onze bestuurskamer op maandagavond. Het adres is:
Pnyx - bovenste etage
Achter Sint Pieter 25
(Binnenstad) Utrecht
Als je langs wilt komen, stuur dan even een mailtje naar [email protected], dan
weten we wanneer we je kunnen verwelkomen.
Graag feliciteert het Bestuur deze week:
Postadres:
Postbus 14139
3508 SE Utrecht
39.46.82.262 Rabobank
Bezoekadres:
Sportpark "Olympos"
Uppsalalaan 3
3584 CT Utrecht
Bezoek ook onze website!
www.ushc.nl
Of wordt vrienden met
Utrechtse Studenten op facebook.
25 september
Carlien Bijlsma
Roselijn Corbey
26 september
Riccardo Gillieron
29 september
Juul van den Hoogen
Esther Smit
Merel van de Ven
30 september
Max Beunk
Liset Brits
Emma Douven
Claudia Guelen
1 oktober
Stef Gerritse
Margo Terpstra
Van Harte!