transcr. lidmaten 1641-1684

Oldenzaal, transcriptie ref. vrouwlijke lidmaten 1641-1684
- gemaakt door Henri Grootelaar -
Oorspronkelijke bron
Archiefinstelling:
Archief:
Inventarisnummer
Omschrijving:
Opmerking:
Historisch Centrum Overijssel, Zwolle
DTB Oldenzaal
304 (orgineel 425)
Nederduits-Gerformeerde lidmaten 1641-1684
Het register bevat inschrijvingen van de gemeente Oldenzaal en van de
buurschappen Lonneker (gem. Enschede), Berghuizen, Beuningen, De Lutte
(allen gem. Losser), Deurningen, Klein-Driene, Dulder, Gammelke, Hasselo,
Lemselo, Nijstad, Rossum, Saasveld en Volthe (allen gem. Weerselo).
Transcriptie
Gemaakt door:
Soort:
Datum versie 1
Deze versie:
Opmerking:
Henri Grootelaar
Transcriptie
22 maart 2014 aangeleverd aan het project
1
Veel vraagtekens door kriebelig schrift en door inkt die vervaagd is.
Eventuele correcties en aanvullingen door derden op de, binnen dit project
gepubliceerde, transcriptie worden door de maker(s) verwerkt in een nieuwe
versie die weer aan het project kan worden aangeboden.
Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is toegestaan voor persoonlijk
gebruik en voor verspreiding op niet-commerciële basis. Commerciële
verspreiding is uitdrukkelijk niet toegestaan.
Bij gebruikmaking van gegevens uit deze bewerking ten behoeve van
publicaties, in welke vorm ook, moet een adequate bronvermelding naar deze
bewerking worden aangegeven.
Beschikbaar gesteld voor het projekt
"VAN PAPIER NAAR DIGITAAL"
http://geneaknowhow.net/vpnd/
Oldenzaal, ref. vrouwlijke lidmaten 1641-1684- pag. 1
Naemen der vrouws-personen, welcke tott Oldenzeel bij mij volgno Martinio haer begeven
hebben
tot het H. nachtmael, van het Pingst-feest 1641 ende volgendts:
1 Maria van der Marck, huisvrouw van Capitein Vonck}dochtans van Jan Edzardt van de
Marck tot Evenloo, Richter van Oetmarssen
2 Clara van der Marck, obijt A[nn]o 1651}
3 Anna van Munster, huijsvrouw van Mons. Beringer, Cornet onder der he[er] van Rüman
(:Discessit a[nn]o 1646:)
4 Margaretha Rouse, huijsvr[ouw]e van B. Roeck (:obijt a[nn]o 1644 20 julij:)
5 Christina de Reijger, huijsvr[ouw]e van B. Kettwick, obijt 22 7bris 1664
6 Agatha Glassforts, huisvrouw van B. Neel, obijt 23 7bris 1676
7 Alheijt Meisterman, weduwe van den sal[ige] Predikant J. ab Alckemade, obijt 15 junij
1669
8 Catharina Schröders, huisvrouw van den Ietzigen, Predicant volg. Martinio, obijt 19 januarij
a[nn]o 1657
9 Gesina Ross, huijsvrouw van J. van Barck, obijt 22 10bris 1673
10 Catharina va[n] Hulss, huijsvrouw van Albert Bloeme, quatierm[eiste]r onder den he[er]
van Rüman
11 Magdalene Gertruijt Pruiss, huijsvr[ouw]e van J. Kipp?, nune uxor Egberti Kipp,
obijt 25 7bris 1669
12 Elisabeth Bloeme, huijsvr[ouw]e van And. Kropp, obijt
13 Christine Hiltink, weduwe van sal[ige] J. Tappe, obijt 1652
14 Aeltien Stavermans, huijsvr[ouw]e van Arnold Waterham, obijt 15 junij 1653
15 Agatha Potts, jonge dochter van old. Poste uxor Peter Tapp[en], obijt 6 Augusti 1673
16 Elisabeth Frantzen, huisvrouw van den Rectore Ad. Vossdingio, abijt Bentheimeren
17 Anna Margaretha Taubin, huijsvrouw van den Duitsche m[eiste]r Otto Henrich Busch,
Abijt in patatinatum
18 Aeltien Potts, huijsvrouw van H. Froen (:Abijt en[de] marito 1642:)
19 Cathrina Vissincks, huijsvr[ouw]e van Cosm. Froen (:dicess. en[de] marito 1645:)
20 Mechelt Bloeme, des olden Koijtenbrouwers vro[uw] (:obijt 16 martij Anno 1659:)
21 Catharina ter Stennenborg, huijssvrouw van Mart. van Unga[ren]
22 Aeltien Holthof, des jungen Bundfods vrouw, obijt 26 julij 1673
23 Mechteldt Danielis, Jann Titthofss vrouw, obijt
24 Mechelt Krull, eenes ruijters vrouw, mariti nomen e Antonius Rosenboom, discessit en[de]
marito a[nn]o 1645
25 Catharina Krögers, eenes ruijters vrouw, mariti nomen Gerriet van Soest, discessit
26 Greta Robers, eenes ruijters vrouw mariti nomen Henrick Vinger, discessit en[de] marito
1645
27 Greta Hemkers Hinderick Tichelars vrouw, obijt A[nn]o 1664 27 9bris elie
28 Swenne N. va[n] Northorn, des Apotheckers maegdt (:Abijt 1642:)
29 Trijne van Lemsel uijt het kerspel van Oldenzeel
Accesserunt in aut[m]no 1641
30 Bela Stüvens, huijsvrouw van Joest Wijnties tot Oldenzeel, obijt 1656 claime? 10bris
31 Gerdruijt Velthuijs, huisvr[ouw]e van J. Klippinck (:Abijt kuer? en[de] marito a liberis
in Oetmerssen:)
32 Nella Wemers, weduwe Breedschede van Steinvorden
33 Agnes Flöers, eenes ruijters vrouw nomen mariti Jan Bellemer
34 Gessken Dercks, eenes ruijters vrouw, discess. a[nn]o 1646
Oldenzaal, ref. vrouwlijke lidmaten 1641-1684- pag. 2
35 des ouden Bundfods vrouw{:Abijt en[de] marito 1642:)
36 Fenna Wijmerslag, Jan Potts maget (:Abijt 1642:)
Access. in festo Nat. Xti 1641
37 Anna Amalia Pagensteckers, huijsvrouw van Hübert Völler, Leutenant van Sijnland,
obijt 13 febr. 1679
38 Gretie Pieters, huijsvr[ouw]e van Isaac van Arcklens, corporael onder den he[er] van
Rüman (:Discessit en[de] marito a[nn]o 1645:)
39 Aelheijt Tappen, huijsvr[ouw]e van Adrian Grone, Glasemaeker tot Oldenzeel
40 Adrian Wolters, jonge dochter van Gronau, Eurtienuns? maegdt, postea uxor de Jois ab
Alckem. exti?
41 Magdalena Schodircks van Steinvorden, des Apotheckers Magdt, discessit a[nn]o 1642
vel 1643
42 Lücke Sebelinck van Benthe[m], J. Kropps maegdt nune uxor Hermanni ten Busche
43 Anna Hermessen van Lengerick, wonende in het kerspel van Oldenzeel
Access. in festo Pasch. 1642
44 Johanna Clants, weduwe van sal[ige] Jan Berendt Ramelman op Arninckhoff(:Discessit
a[nn]o 1645:)
45 Evertien Blomert, weduwe Pruijss van Hasselt, obijt 19 januarij 1646
46 Anna Martha Pruijss van Hasselt, toekomenden huijsvrouw van Bernh. Wijddenbrügge,
Landtschrijver tot Benthe[m]
47 Aeltien Höppers, weduwe van sal[ige] Casparo Waterham, onderrichter tot Oldenzeel,
obijt
48 Antoni Verwoldt, weduwe van sal[ige] Jann Mertens tot Schutterup, obijt 1643 10 Augusti
49 Fenneken Gerrissen van Drijne, jonge dochter van Oldenzeel, postea uxor Jois Arssenij
Ludi-magistri in Werse[loe] (:Abijt in Werseloe a[nn]o 1644:)
50 Swenne Smitts van Bentheimh, Leut[enant] Völlers maegdt (:discessit a[nn]o 1644:)
51 Elssken Könerinck van Steinforden, J. Kropps maegdt(:abijt a[nn]o 1642:)
52 Magdalena van Soest, Jann Smitts maegdt(:Abijt 1643:)
Access in festo Pentec. 1642
53 Mechelt van der Marck, weduwe van sal[ige] Derck Frederick van Voorst, Cornet onder
Graff Hend[rik] van den Borge
54 Grete Pawenstede, des organisten vrouw, obijt 2 Maij 1677
55 Talle Bostuninck van Benthem, huisvrouw van Gissbert Bressers, dienaer bij den he[er]
va[n] Brandtlecht
Accesserunt in Autumno 1642
56 Christina van der Marck, huisvrouw van J. Reindt van den Clooster tot Niensteen
57 Mechelt van der Marck}dochters va[n] sal[ige] J. Marck tott Ottenstein
58 Maria Gertrudt van der Marck}
59 Dorothea Christians, huijsvrouw van Albert de Vreede, Borger tot Dordrecht
60 Anna Willemssen, huisvrouw van Derck van Brunssveldt, Borger binnen Deventer
61 Greta Arendtzen van Have, huisvrouw van Jann Hermessen, Börger tott Oldenzeel
Accesserunt in festo Nativ. Xti 1642
62 Gerdruijt van der Marck, dochter van Jan Edzart van der Marck tot Everloe
63 Elisabeth van der Marck, dochter van sal[ige] J. Marck tott Ottenstein
Oldenzaal, ref. vrouwlijke lidmaten 1641-1684- pag. 3
64 Claessien Brunssveldt van Deventer, huijsvrouw van Henrick Niehoff, Barbier onder den
he[er] van Rüman
65 Elsske Snöekels des Pellenmakers vrouw
66 Enneken Spettelinckhoff, des organisten dochter
67 Aeltien Alckemade, huijs-vrouw van Jan Otten tott Gildehuijs, obijt 4 Maij 1674
68 Enneken Berghuijs van Bentheim des quartiersmeijsters maegdt(:Abijt a[nn]o 164?
69 Gessken Bastuninck van Bentheim,des Majors maegdt (:Abijt a[nn]o 1644:)
Access. in festo Paschatis 1643
70 Antonia Frantzen van Benthem, huijs-vrouw van Adolff Kramer, Barbier onder Carll
Völler
71 Aele ten Schlichtenhorst van Gildehuijs, koijtenbrouweres maegdt(:Abijt a[nn]o '44 :)
Access. in festo Pe[n]tecostes 1643
72 Catharina Potts, jonge dochter van Borgem[eijste]r Jan Pott tot Oldenzeel postea uxor dei
Gerlaci(obijt a[nn]o 1647)
Accesserunt in Autumno 1643
73 Trijntien Pieters van Lochem, Capitein Voncken maegdt
74 Maria Gerritzen van Oene, Borgerm[eiste]r Jann Potts maegdt
75 Maria Evertzen, huijsvrouw van Jan ten Groetenhuijs in Gamelicke, obijt 4 Maij 1674
Access. in Festo Nat. 1643
76 Trijntien Henrixen, huijsvrouw van Jan Rinck, ruijter onder den he[er] va[n] Rüman
77 Enneken Schraephoff, stief dochter van Lambert Telch-huijs van Steinforden(Abijt a[nn]o
1644:)
78 Trijntien Breedschede, junge dochter van den weduwe Breedschede, obijt a[nn]o 1678
79 Trijntien Alberts uijt de Lütte, huijsvrouw van Gerdt Telligkamp (discessit en[de] marito
a[nn]o 1645)
Access.in festo Pasch. 1644
80 Maria Groetwijck, huijsvrouw van Jan Hollinck, Börger in Oldenzeel
81 Künneken van Halteren, huijsvrouw van Simon Welder, Trompetter onder
C. Völler(:Discessit ende marito 1645:)
82 Trijne Gerberdinck, huijsvrouw van Berendt Gerberdincks in Hasseler(obijt a[nn]o 1644)
83 Aele Lentferinck, huijsvrouw van Jan ter Welle van Benthem
vrouwe Koops maegdt
Access. in Festo Pentecostes 1644
84 Elsken Westendorp van Stenfort, huijsvrouw van Hans Caspar Kegel, Kock (:discessit
eodem anno:)
85 Enneken Tichelers, dochter van Henrick Ticheler
86 Metta Varwicks van Schuttorp, D. Periz. maegdt(:Discessit en[de] D. Per. J. eod[em]
a[nn]o:)
Access. in Autumno 1644
87 Hilleken van Barck, J.dochter van Jan van Barck, discessit
Access. in Festo Nat. Xti 1644
88 Maria Balck-huijs, Jonge dochter van Arend? tot Nienhuijs, obijt 1670
Oldenzaal, ref. vrouwlijke lidmaten 1641-1684- pag. 4
89 Ida Krops, Jonge dochter tot Oldenzeel
90 Stijne Heddendorp van Bentheim, dienstmaeght van vrouw Krops Hoffm.
91 Trijntien Henrixen van Hasselt, dienende insgelijx dienende bij vrouw Krops
Access. in festo Pasch. 1645
92 Ermeke Niehoff van Gildehuijs, maeght van de[n] quartierm[eiste]r onder den he[er] van
R., Descessit a[nn]o 1661?
Access. in Festo Pentec. 1645
93 Aelcken ter Pünte, dienstmaeght van H. Bertlinck
Access. in Septembri 1645
94 Christina Lemkers, huijsvrouw van Lab. Pott
95 Elssken ten Velthuijs van Steinvorden des jungen Bundtfoders maeght, discessit
a[nn]o1646
Access. in festo Nat. Xti a[nn]o 1645
96 Aeltien Missdorp, huijsvr[ouw] van Jan Bassier
97 Trijntien Bertels, jonger dochter van Oldenzeel en huijsvrouw van Berendt Döscker
discessit
98 Jenneken Holthuijs, dienstmaeghd bij J. Marck
99 Anna Henrixen, dienstmaeghdt bij J. va[n] Barck
Accessit in festo Paschatis 1646
100 Trijntien Henrixen, dochter van Henderick Molkenbuer in Oldenzeel (Abijt Amsterd.
Eode[m] a[nn]o en[de] ie? Stimono?
Access. in Septembri 1646
101 Trijntien Gabes, huijsvrouw van Johannes Broijls, is gekomen met attestatie van Bochum
Access. in festo Mat. Xti a[nn]o 1646
102 Helena Henderix, huijsvrouw van Henderick Sluijter, gereformeert quartierem[eiste]r
onder Carll Völler, heeftt bij tijden D. Alckemade hier gecomuniceert
103 Elssken Henrixen, huijsvrouw van Henderick van Teckelenborgh, Ruijter onder Carll
Völler, gekomen met Attestatie van Wesel
104 Aelken Hermanssen, J. dochter van Bentheim, dienstmaeght bij Thomas van der Graeff,
is a[nn]o 1647 nae Ravenstein vertrocken
105 Elssken Gerritsen, Jonge dochter van Cappelen, dienstmaeght van Are[n]t Waterham
Access. in festo paschatis 1647
106 Odilia Victellie, huijsvrouw van Jan Leuwen, onder-richter, is gekomen met attestatie van
Oetmerssen, obijt 1656 6 April
107 Enneken Stuel, weduwe van sal[ige] Cord., Cösters van Metelen
Access. in festo Pentecostes 1647
108 Weduwe Leuwe, van Nienhuijs
109 Walburgs Dörstegers, weduwe van sal[ige] Hans Tiel uijt de Palts ascessit
110 Enneken Janssen des Leut. Maeght, is geexamineert
Oldenzaal, ref. vrouwlijke lidmaten 1641-1684- pag. 5
Accessit in festo Nativitatis Xti 1647
111 Heiltjen Otten, van Benthem, dess G. Quartiermeisters Vollers dienstmaeght
In eodem egu stoij a?
Accessit in festo Michaelis 1648
112 Lisabeth Peterssen, huisvrouw van Jorrien Willemssen uijt Hasselt
Accesseru[n]t in festo Nativitatis Chri[sti] jusden? anni?
113 Heijltjen Bijvangk, huijsvrouw van Antoni Bijvangk, met attestatie van Oetmarssum
In eodem Festo
114 Margareta Hick, huijsvrouw van B[orgemeiste]r Echardt Roladder, soldaet onder
Capitein Mulert
Access. in festo paschatis A[n]]o 1649
115 Anna Janssen, huijsvrouw van Berent van Benthem, soldaet onder Capitein Mulert
116 Jenneken van Linge, huijsvrouw van Joan van Linge, soldaet lt
117 Anna Balthasars, huijsvrouw van Christoffer van Baltesars soldaet sr
118 Geseken Muckes, huijsvrouw van Peter Muck, Corporael, nae Wije met attestatie
(:discessit a[nn]o podagen?
119 Gertruijdt Joostens, huijsvrouw van Derck Jostens van Warendorp, soldaet sr
120 Magdalena Martens, Jonghe dochter van Schuttorp, met attestatie van Amsterdam
121 Willemtjen Nijs
122 Agnes Berents
123 Greetjen Claessen, huijsvrouw van Klaes Henricksen van Niewenhuijs, soldaet Sullen?
Wesfort? allegert Kerlicks attestatie van de respective plaetsen Amsterda[m], Rijswyck,
Enschede
1649-1750
Accessit in eodem Festo 1649
124 Merriken Dercksen, met Attestatie van Delden
In Festo S. Michaëlis
125 Juffer Anna van Voorst, huijsvrouw van dijsen Captein Mulert
126 Juffer Mulert, Suster van de Gen. Captein
In Festo Nativitatis Chri[sti]
127 Aelheit Reizers, huijsvrouw van Michael Dalhuijs
Anna Gertruidt van den Clooster, huijsvrouw van de heer Richter Rensen
128 Gebbe Raedinck, famula Rectoris
In Festo pentecostes accessit
129 Sibilla van Neel , J. dochter van Henrick van Neel, Borgem[eiste]r deser stadt
Accessere in Festo S. Michaelis
130 Anna Bremers van Benthem, des Leutenants maeght
131 Item Trijntjen Reiners, huijsvrouw van Derck Reiners, gewesene namen Smitt onder
Ritm[eiste]r Carl Voller
Oldenzaal, ref. vrouwlijke lidmaten 1641-1684- pag. 6
Accessit in Festo paschatis 1651
132 Adelgonda van Clooster
133 Gretjen Tichelers, jonge dochter, is vertrocken
In festo pentecostes
134 Die oude vrouw van Voorst van Haghenvoorde
135 vrouw Broockhuijsen ten Doorne
Accessere in Festo paschatis 1652
136 Elseken Willemsen van Nijenhuijs
137 Henrickjen Hermsen van Hasselt, bode? en dienstmaeghden van Richter Rensen
Accessit in festo Nativit. Xti 1654
138 Maria Kettwich, dochter van Borgem[eiste]r Kettwich
Accessit in Festo paschatis A[nn]o 1655
139 Catharina de Creij, huijsvrouw van Jan Crabbe van Oldenzeel, obijt 8 9bris 1669
Accessit in Festo Nativitatis 1655
140 Anna Christina Becker, dochter van Commissaris Bernardt Becker, Borger alhier
Accessit in festo pentacostes a[nn]o 1656
141 Jenneken Oostendorp, huijsvrou[w] van Hermannus Gelinck, conrector alhier
142 Gertruidt Janssen van Deventer, Dienstmaeght van Hermanus Gelinck, conrector alhier
abijt
Accessit in Festo S. Michaëlis
A Joanna van der Laeck, huijsvrouw van sal. Antonij Spaen
Accessit in Festo Nativitatis chri[sti]
B Ecbertjen, huisvrouw van den ouden Holman, gewesene Ruijter
C Item Trijnken ten Grootenhuijs, huisvrouw van Derck Breedtschede, obijt den 26 Maij
1673
Accessit in Festo paschatis A[nn]o 1657
D Anna Sophio Buschmans, dochter van de Rector Johannes Bartholaus Buschma[n]s
Accessit in Festo Nativitatis Xti
E Eva Ketwick, dochter van Borgem[eiste]r Kettwich
F Catharina de Wrede, dochter van? huisvrouw van Gerrit Tanckink
G Gertruidt Bruins, ??
Accessit in Festo paschatis1658
1 Greetjen Tichlers en}dochters van s.l. Hendrick Tichler
2 Trijntjen Tichlers}
3 Beatrix Le Maire, des? huisvrouw? Offenbergh obijt 21 junij 1670
Accessit in Festo pentecostes
4 Jenneken Waterhams, dochter van Borgem[eiste]r Arent Waterham
Oldenzaal, ref. vrouwlijke lidmaten 1641-1684- pag. 7
Accessit in Festo S. Michaelis
5 Mechtelt Brunlewen, j.d. met attestatie van Lingen
6 Suenne Bitter van Oetmarssum
7 Juffer Ramelman tot Aerninckhoff in Hasseloe
Accessit in Festo Michaelis
8 Margereta Telgehuijs, jonge dochter alhier
Accessit in Festo paschatis 1659
9 Aelheidt Pötken, d. van Borgem[eist]r Gerrit Pötken
10 Gesa Buschmans uijt Hestrupe in't Berickte van Schuttrup teghenwoordigh woonende te
Volte
Accessit in Festo Michaelis 1659
11 Ernestina Elisabeth Buschmans d. van de Rector Buschmans
12 Hendrickjen Waterhams, dochter van Borgemeister Ar[end] Waterham
13 Gertruidt N., huijsvrouw van Jan de Wrede, Sergeant onder de Compagnie van
Capitein Mulert
Accessit in Festo Nativitatis Christi 1659
14 Elsken Bödelinck, huijsvrouw van Lambert Telghuijs
15 Amelija Colthoff van Benthem, des Leutenant Vollers maeght
16 Elsken Kappelhoff, dochter van Borgem[eiste]r Cappelhoff
Accesserunt in Festo paschatis 1660
17 N. Gabriels Wennemar, Borger d. van Benthem, woonende bij vrouw Offenborgh
Accesserunt in Festo pentecostes
18 Margareta Werners, huijsvrouw van Jan Sloet
19 Catharina van der Warf, j.d. van Zwolle
20 Geesken Reers, huijsvrouw van Luijaert Leuwen
21 Wibbeken Badewijcks, huijsvrouw van Everwijn Potken
Accessit in Festo Michaëlis
22 Elisabeth van de Velde, huijsvrouw van Lamb. Pott
Accessit in Festo Nativitatis Chri[sti]
23 Metta Sombrinck van Benthem, huijsvr. van Hendrick Enxinck, portier? obijt 1 junij 1665
Accessit in Festo pentecostes 1661
24 Geesjen Waterhams, dochter van Borgem[eiste]r Arent Waterham
Accessit in Festo paschatis 1662
1 ? Willemina d. van Rector Buschman
Accessit in Festo pentecostes
2 Aele Averskempers uijt het Gerichte van Schutterop, dienstmaegt van B[urgemeiste]r
Arent Waterham
3 Greetjen Hendrixen{ beijde dienstmaeghden van den Amptenaer Pott, zijn geexamineert
4 Fenne Lubbertsen {
Oldenzaal, ref. vrouwlijke lidmaten 1641-1684- pag. 8
Accesserunt in Festo S. Michaëlis
5 Anna Maria d. van Völlers, d. van d'lieutenant Hubert Völler, is geexamineert
6 Aeltjen Janssen, dienstmaeght van Tijman van der Warf, met Attestatie van Almelo
7 Jenneken Hubers, dienstmaeght van vrouw van den Clooster op Everlo, belooft Attestatie te
krijgen van Benthem
Accesserunt in Festo Nativitatis Xti 1662
8 Judith van Beverförde, Huisvrouw van Melchior de Wrede, met attestatie van Delden
9 Agnes Pötken, d. van B. Gerrit Potken, belooft attestatie te brengen van Zwolle
10 Sara Pötken, d. van Gerrit Potken met attestatie van Raelte
11 Casparina Waterham, d. van B. Arent Waterham, is geexamineert
12 Cat Margaretha Krop van Wreden, is geexamineert
Accesserunt in Festo paschatis 1663
13 Juffer Willemina Judith Sibilia Mom van Swartzenstein, dochter van de Heer Ritmeister
Bernardt Mom
14 Loijes, Huijsvrouw van Dr. Arnoldt Rouse
15 Elisabeth Becker, jonge dochter alhier
Accessit in Festo Pentecostes 1663
16 Lucina van Neel, dochter van Hendrick van Neel, Borgem[eiste]r
Accessit in Festo Michaëlis 1663
17 Geerdtken Potgieters van Northorn, dienstmaegt van vrouw Offenbergh
Accesserunt in Festo Nativitatis Chr[sti] 1663
1 Christina Keijsers, Huijsvrouw van Doctor Joannes Joachimus Lewen, met attestatie van
Ulsen
2 Margaretha Alkemade, Doch Huijsvrouw van Joan Rodem[a]ker, borg alhier, is
geexamineert
3 Christina Kettwich, d. van s.l. Borgem[eiste]r Kettwich, is geexamineert
4 Grietjen Jochems, woonende in Kösters Lambertskamer , met attestatie van Amsterdam
5 Greetjen, dienstmaeght van Doctor Rouse
Accessit in Festo pentecostes paschatis
6 Vrouw Agnes Ledebuur, Huijsvrouw van d'Heere Praust Itterssum
7 Elisabeth Hundelo, Dienstmaeght van Vrouwe van Itterssum
8 N. Swaentjen Loges, j.d. van Deventer
Accessit in festo pentecostes 1664
9 Mariken Frerix, Huijsvrouw van M[eiste]r Jörien Breedtschede
Accessit in Festo Michaëlis 1664
10 Anna Enxinck, weduwe van s.l. N. Enxinck, in sijn loven portia
11 Jenneken Dreessen van Sallick, dienstmaeght van vrouw van Itterssum
Accessit in festo paschatis 1665
12 Gerberina Tappen, D. van Peter Tappen, Borgem[eiste]r
Oldenzaal, ref. vrouwlijke lidmaten 1641-1684- pag. 9
Accessit in Festo pentecostes 1665
13 Fenneken van Goor van Lage, woonende bij de Heer Praust Itterssum
14 Aele Voet van Ulsen, dienstmaeght van Dr. Leuwen
Accesserunt in Festo Nativitatis Xti 1666
15 Catharina Mechtelt Gerlaci, D. van Gerl. Gerlaci, predicant alhier
16 Swenne N. van Weerselo, dienstmaeght van Verroten
Accesserunt in Festo paschatis 1667
17 Margaretha Bloemen, Huijsvrouw van Abraham Huijsterborg
18 Stiene Hanninck, weduwe woonende alhier van Losser, weduwe van Gerrit van Goor
Accesserunt in Festo Michaelis
19 Anna Gertruidt de Wrede, dochter van Borgem[eiste]r Melchior de Wrede
20 Leentgert Hendrix, huijsvrouw van Daniel Rusius, ruijter onder de compagnie van de
Ritmeister Clooster, met attestatie van Hasselt
21 Feneke Tegelmeisters, dienstmaeght van de Richter Rensen, met attestatie van Steinfürt
22 Engele Kettewigh?, dienstmaeght van vrouw Offenbergh, met attestatie van Steinfurt
Accessit in Festo Nativitatis Christi
1 Aeltgen Laurents, Dochter van B[orgemeiste]r Hendrick Laurents, is geexamineert
2 Aelheidt Wesselinck, dienstmaeght van d'Heere Richter Rensen, met attestatie van
Stainvorden
3 Hendrikjen Prins, huijsvrouw van Jan Janssen Grevenbroeck, Ruijter onder Ritm[eiste]r
Clooster, met Attestatie van Swoll
Accesserunt in Festo paschatis 1668
4 Elsetien? van Neel, Dochter van Hendrick van Neel, Borgem[eiste]r alhier, is bij mij
geexamineert
5 Greta Jöriens, Minne bij vrouw Rouse, belooft Attestatie in te leveren van Brandtlechte
6 Gertruidt Schuilinck, Huisvrouw van Antoni van Amerongen, quartiermeister onder
Capitein
Lieutenant Holman
Accessit in Festo pentecostes
7 Margaretha Bloemen, jonge dochter alhier
8 Aeltgen Lucassen van Rijssen, eenes Ruijters vrouw, met attestatie van Denekamp
Accessit in Festo Michaelis
9 Anna Elsebein Reininck, Huijsvrouw van Dr. Stephanus Ketwich
10 Catharina Klaassen, huijsvrouw van Everwijn Palthe, met attestatie van Swolle
Accesserunt in Festo Nativitatis Christi
11 Anna Lindenhoven, weduwe Langenhuis, met attestatie van B?
12 Anna Catharina, Dochter van B[orgemeiste]r Peter Tappen , is geexamineert
13 Elsken Leuwen, d. van Lujaert Leuwen, Koster alhier
Sondagh den
Accesserunt in Festo paschatis 1669
14 Catharina Lucassen, Huijsvrouw van Otto Gerissen, met Attestatie van Benthem
Oldenzaal, ref. vrouwlijke lidmaten 1641-1684- pag. 10
15 Joanna Agnes Buschmans, dochter van Rector Buschman, is geexamineert
16 Christina Grooterkamp van Gorssele, dienstmaeght van de Heere Praust Itterssum,
is geexamineert
Accessit in festo pentecostes
17 Anna? Catharina Glasfordt, met Attestatie van Benthem
18 Fenne ten Rathuis, met Attestatie van Steinvordt
Accessit in Festo Nativitatis Chri[sti] 1669
1 Saertjen Hendricks, Huijsvrouw van Evert Bockman, met Attestatie van Amstelredam
Accesserunt in Festo paschatis 1670
2 Ecbertien van Dett, Huijsvrouw van Adriaen Gelinck, belooft Attestatie in te leveren van
Deventer
3 Enneken Gijsbers, Huijsvrouw van Hendrick Wessels
4 Fenne Ruijters, dienstmaeght van D. Bruckerus, met Attestatie van Gildehuijs
Accessit in Festo pentecostes
5 Geesken Gerrits, dienstmaeght van vrouw van Itterssum, met Attestatie van Goor
Accessit in Festo Nativitatis Chri[stie]
6 Anna Judith de Wrede, Dochter van Borgem[eiste]r Melchier de Wrede, is geexamineert
alhier
Accessit in Festo paschatis 1671
7 ? d. van Gerardus Veltkamp, predicant alhier
8 ?, met attestatie van Amstelredam
Accesserunt in Festo Nativitatis Chri[sti]
9 Aeltjen Bloemen, jonge dochter alhier
10 Geesken Gierdes, Dienstmaeght van de Conrector Bruns?
Accessit in Festo paschatis 1672
11 Eva Halewich, huisvrouw van Gerardus Janing Brumleuwen? Latijnsche ?,
12 met Attestatie van Deventer
13
Accesserunt in Festo Nativitatis [Christi]
14 N.N., huijsvrouw van Borgem[eiste]r van Warf?
15 Gertruidt, d. van Borgem[eiste]r van der Warf, is door mij geexamineert
16 Geesken? Adriaens, dienstmaeght van ?, met Attestatie van Brandlecht
Accesserunt in Festo paschatis 1673
17 Litmaet van Laer, Huijsvrouw van d'Hofmejer Everhardt Krop
18 ?, j.d. alhier
1 Gertruidt Potken j.d. alhier
2 Elsken Bloemen, j.d. alhier
3 Aeltjen Fredriksen?, j.d. in dese Stadt
Oldenzaal, ref. vrouwlijke lidmaten 1641-1684- pag. 11
Accesseru[n]t in Festo paschatis 1674
4 Gertruidt Tappen, j.d. alhier, is geexamineert
5 Swenna Slichtenhorst, Borgem[eiste]r Holmans dienstmaeght, met Attestatie van Benthem
Accessit in Festo pentecostes
6 Zijtjen Teunissens, Ruitersvrouw, met Attestatie van Swolle
7 Geesken N. Tijessen, dienstmaeght van Borgem[eiste]r van der Warf van Gildehuis
Accesserunt in Festo Michaelis 1674
8 Aleida Denteres?, jonge dochter van Northorn, is geexamineert
9 Fenneken Slichtenhorst, j.d. met Attestatie van Benthem
10 Juffer Elsebe Gertruijdt van Rensen met Attestatie van Deventer
11 Grete? Geerts, huijsvrouw van Jan Berents
12 ??
13 ? Balhuijs? j.d., is geexamineert
Gesina? ? j.d, is geexamineert
Accesserunt in Festo paschatis 1675
14 Geesken
15 Trientien ?
16 ??
1 ??
2 ?, is geexam[ineert]
Accessit in Festo pentecostes 1675
3 Grete Dickers, des H. Richters Maeght, met Attestatie van Gildehuis
Accessit in Festo nativitatis Chri[sti]
4 Juffr. Bernhardina Maria Elisabeth Mum van Schwartzstein, met attestatie van Essen
5 vrouw Alheida van Hövel, Huijsvrouw van d'Heere Rutger van der Marck van Ahuijs
6 Femia Sophia, dochter van d Heere Reindt van den Clooster tot den Nijen steen?, in sijn
leven Richter tot Oetmarssen
7 Gardina Hagreise?, Camenier van vrouw van Ittersum met Attestatie Schuttorp
8 Fenne Bruuns, dienstmaeght van vrouw van Clooster op Everlo, met Attestatie van
Steinvordt
9 Alheida Maria Gerlacia , dochter van Gerl. Gerlaci, predicant alhier.
??
Accesserunt in Festo Michaelis
??
??
??
Accesserunt in Festo Nativitatis Xti 1676
1 Sibillia Alkemade, j.d. is geexamineert
2 Gertruidt Tanckinck, j.d. is geexamineert
3 Willemina Peters, j.d. van Deventer, des Richters dienstmaeght, is geexamineert
4 Swaentjen Crabbe, j.d. is geexamineert
5 Aelken Hanninck, j.d. is geexamineert
6 Jenneken Janssen, vrouw van Moer, met Attestatie van Hengelo
Oldenzaal, ref. vrouwlijke lidmaten 1641-1684- pag. 12
Accesserunt in Festo pentecostes 1677
1 Enneken Hermanssen van One, j.d. met Attestaie van One
2 Stienken Laurents, j.d. alhier, is geexamineert
3 Catharina Schultz, Kamenier van vrouw van Rensen, met Attestatie van Deventer
Accesserunt in Festo Nativitatis Xti
4 Nicolaina, d. van Lieutenant Melchior de Wrede
5 Lucretia, d. van Gerrit Tanckinck Borgem[eiste]r
6 Fenna, dienstmaeght van vrouw van Rensen, is geexamineert
7 Metta Janssen, dienstmaeght van vrouw Borgerink, met attestatie van Northorn
Accessit in Festo pentecostes 1678
8 Aalken, Huijsvrouw van Peter Andries Rintrup, Borger, belooft Attestatie te brengen van
Enschede
Accessit in Festo paschatis 1679
9 Elisabeth, d. van J. ?berg, conrector? alhier
Accessit in Festo Nativitatis Chri[stie]
10 Gebbe Wijckinck, j.d. van Gilhuijs, woonende bij Jan Bloemen
Accesserunt in Festo paschatis 1680
1 Antonetta Smitt, j.d. is geexamineert
2 Joanna Werners, j.d. is geexamineert
In Festo Michael[is] 1681
3 Anna Jansen van Veientenhuisen? bij Northorn
4 Anna Damink van Gildehuis, woonende bij vrouw Hofmeijer, zijn beijde geexamineert
5 Stijne Fermans, j.d. van Gildehuis met Attestatie
6 Anneke Wijtbers, j.d. van Gilhuis met Attestatie
In Festo Nativ[itatis] 1681
7 Amelia N., is geexamineert
In Festo Michaelis 1682
8 Henrikjen Peters, huisvrouw van Derk van Zutphen, met Attest.
9 Geessien Alberts, met Attestatie van van Gilhuis
10 Geessien Portners, Dienstm[aegt] van Borgem[eiste]r Sloot, met Attest. van Northorn?
11 Anneken Wijnker, j.d. met Attest. van Steinfurt, dienstm[aegt] van der H[e]re Borgerink
In Festo Nativitatis [16]82
12 Gesina Homoet, dienstm[aegt] van sl Comijs Sax, met Attest van Benthem
13 Gertruit Braekmans, dienstm[aegt] van mijn Hr. Rensen} zijn geexamineert
14 Catharina van Sloot, j.d. alhier}
15 Joanna Verroten, j.d. alhier}
In Festo Nativ[itatis] 1683
16 Jaquelijn Batoor, huisvrouw van Rubert Conink, met Attestatie van Willemstadt
17 Gertruit ter Spraekstede, j.d. met Attest van Windesem
18 Anna Muist, dienstmaegt van mijn H[ee]r van Royen, met Attest. van Benthem
Oldenzaal, ref. vrouwlijke lidmaten 1641-1684- pag. 13
19 Jenneken ten Ham j.d.} zijn geexamineert
20 Maria? Henriksen, dientsmaegt van Jacob Teijler}
21 Hadewich van Ulsen, vrouw van pracentor ten Dam, met Attest. van Amsterd.}
1 Gertruit Jacomina, Nagge, huisvrouw van Mons. Vetkamp, met attest. van Dr?
In Festo pentecostes 1684
2 Access. Adelheide Margareta Metting, huisv[rouw] van d. Gerlacius, met attest. van
Ibbenbuiren
3 Exam. Metta Jansen, j.d. van Gildehuis
4 Jenne Jongmans, wed. van Jan Spraekstede
In Festo Michaelis 1684
5 Exam. Magdalena Henrikzen, j.d. van Gildehuis, dienstmaegt van vrouw Hofmeier
In Fest[o] Mi Nativ[itatis] Chri[sti] 1684
6 Exam. Catharina de Wrede j.d.
7 Wilhelmina Tenking j.d.
8 Jenneken Bodings van Ootmars[sen], dienstm[aegt] van mr. Koning
9 Fenneken Cloppenburg van Nienhuis, Dienstm[aegt] van Monsr. Gabr. Potken
10 Gertruit Froens, Huisvrouw van mr. Tenkin[g] van Losser, met Attest.
Het project "VAN PAPIER NAAR DIGITAAL”
is een onderdeel van Geneaknowhow.net
Oldenzaal, ref. vrouwlijke lidmaten 1641-1684- pag. 14