Huis aan Huis Enschede - 9 april 2014 pagina 3

‹
www.huisaanhuisenschede.nl
Huis aan Huis Enschede · woensdag 9 april 2014 · 3
Lonneker
aar school
Wallinga dubbel
onderscheiden
Enschede - Ed Wallinga is
donderdag bij zijn afscheid
als wethouder koninklijk
onderscheiden. De burgemeester liet hem tijdens
een afscheidsreceptie bij ‘t
Bölke weten dat het de Koning behaagd had Wallinga
tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau te benoemen.
Daarnaast kreeg Wallinga
vanwege zijn verdiensten
voor stad de Enschede-penning uitgereikt.
Actie tegen
bomenkap
- Natuurmonumenten is een bliksemactie
begonnen tegen de mogelijke bomenkap op de aanvliegroutes van de nieuwe
luchthaven. Een woordvoerder van de natuurinstantie:
“Prachtige natuur met bijzondere soorten dreigt hierdoor te verdwijnen. Op onze
website kunnen tegenstanders van de bomenkap hun
stem laten horen. Dat kan tot
en met 15 april.” Natuurmonumenten ageert hiermee tegen het voorgenomen Luchthavenbesluit dat momenteel
ter inzage ligt.
CyCloMedia gaat foto’s
Maken in uw geMeente!
CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in
Zaltbommel, is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de
omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen
maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s
vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden –
onder stringente voorwaarden – ter beschikking
gesteld aan publieke en private organisaties ten
behoeve van o.a. inspectie en beheer van de
openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de
implementatie en uitvoering van wetgeving en
ontwikkeling van ruimtelijke plannen. De opnamen
worden uitsluitend gebruikt binnen het kader van
publieke taken en/of bedrijfsactiviteiten. De
opnamen worden niet op Internet gepubliceerd of
anderszins openbaar gemaakt, tenzij privacygevoelige informatie zoals herkenbare personen
en/of kentekens van voertuigen onherkenbaar
worden gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens onder nummer 1004101.
Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u
contact opnemen met CylcoMedia Technolog y B.V.,
Postbus 2201, 5300 CE ZALTBOMMEL.
Meer informatie: www.cyclomedia.com
dag in het Lonneker straatbeeld te vinden zijn. “Vaak zijn het de
Foto: Franklin Veldhuis
de opening (die was gistermiddag, red.) gaan kinderen
in het dorp flyeren en na een
aantal weken zullen ze gele
kaarten uitdelen aan mensen
die zich niet aan de regels
houden. Kinderen zijn hier
de beste ambassadeurs. Beter
nog dan de meeste ouders.
Vaak zijn het zelfs de ouders
die bij school te hard rijden.”
De jeugd werd ook betrokken bij het ontwerp van de
routetegels.
Gemeentelijk
verkeerskundige Kees Lems
lacht: “Ik had iets ludieks op
de tegels willen hebben. Met
kattenvoetjes en tijgerogen.
Dacht dat de kinderen dat
leuk zouden vinden, maar
ze wilden liever tegels met
duidelijke voetstappen. Dat
is het ook geworden. En
uiteindelijk was het ook belangrijk dat het mooie beeld
van het plein geen geweld
zou worden aangedaan met
allemaal borden.”
dese Biljart Bond (EBB)
bestaat dit jaar 65 jaar. De
bond werd in 1949 opgericht door biljarters die
in competitieverband alleen in Enschede wilden
biljarten.
Deze traditie is tot op heden in stand gebleven. De
bond heeft een zeer trou-
we achterban; veel leden
zijn langer dan 25 jaar. De
heren W. Wevers. J. Spin,
H. Voigt en R. Kuiper zijn
zelfs al vijftig jaar of langer lid.
Zaterdag wordt het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van
de EBB gevierd bij Party
Center Vrieler.
Colofon
Kantooradres
Getfertsingel 41, Postbus 28, 7500 AA
Enschede
T (088) 013 15 00
W www.huisaanhuisenschede.nl
Uitgever
Susan Duinhoven
Eindredactie
Franklin Veldhuis
E [email protected]
T (053) 484 23 67
Chef regioredactie
Peter Koehorst
Bezorgklachten
www.deweekkrant.nl/verspreidklachten
T (0900) 424 57 26
Commercieel directeur
Bert Bodde
Salesmanager
Hans Bakker
T (088) 0131410
Contactgegevens media-advies en
advertentieverkoop
Voor informatie over de advertentiemo-
verzorgt zondag 13 april de
tweede editie van de Muzikantenmarkt. Je kunt er als
particulier
muziekinstrumenten en studioapparatuur
kopen of verkopen. Op de
markt zijn verder stands van
bedrijven en demonstraties
van versterkerbouwers, dealers van in-ear systemen en
verhuurders van licht en geluid. Deelname aan de markt
is kostenloos en de entree
gratis.
gelijkheden kunt u
ook contact opnemen met uw accountmanager of bel met
(088) 013 99 92.
Mailen kan ook via [email protected]
wegenermedia.nl
Familieberichten
E [email protected]
T (088) 013 72 68
Zelf een familiebericht opgeven kan via
www.familieberichtenonline.nl
Rubrieksadvertenties
E [email protected]
T (0900) 674 38 36
Druk
Wegener Nieuwsdruk
Algemene voorwaarden en overige
informatie
(zoals advertentie-tarieven en oplage)
www.wegenermedia.nl
Huis aan Huis Enschede is een uitgave
van Wegener Media BV
Aangeboden kopij kan zowel worden
geplaatst in de gedrukte
als digitale uitgaven van Wegener
Media BV
© Wegener Media BV
Enschede - Bewust Twente is
een regionaal netwerk voor
ondernemers en professionals die werken met bewustwording, persoonlijke ontwikkeling, duurzaamheid
en spiritualiteit. Het netwerk
is opgericht door de Enschedese Gonny Dubbink. In het
netwerk kunnen deelnemers
elkaar vinden, elkaar inspireren en samenwerken.
Iedereen, leden en niet-leden, zijn maandag 14 april
welkom tijdens het tweede
netwerkcafé Bewust Twente.
Graag vooraf aanmelden via:
www.bewusttwente.nl
Aanbiedingen geldig van woensdag t/m dinsdag
Rijnstraat 32 • Enschede
T: 053-4362550
www.visgildekotter.nl
- Zowel voor dames als voor heren.
- Wij kunnen al binnen uw budget van uw zorgverzekeraar een haarwerk /
pruik leveren.
(Eventueel komen we ook bij u aan huis.)
SemH- gecertificeerd
Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
WWW.PRUIKENOOSTNEDERLAND.NL [email protected]
Goed georganiseerd,
stijlvol en ingetogen.
Samen met u geven wij vorm
aan een uitvaart die bij u en uw
overleden dierbare past.
Enschede - De kerken propa-
Netwerkcafé
voor ‘bewuste’
ondernemers
€ 7,50
Kapsalon Ineke - Wesselernering 39 - 7544 JC Enschede 053-476 32 87
Samen eten
in vastentijd
geren in de vastenperiode sobere maaltijden, die gepaard
gaan met overdenkingen.
Een aantal Enschedese kerken verzorgt op dinsdag 15
april van 18.00 tot 19.00 uur
een maaltijd in het parochiecentrum van de Jacobusparochie aan de Walstraat 38.
Met het geld dat de bezoeker
uitspaart, wordt een project
voor vluchtelingenkampen
in Sierra Leone gesteund.
Neem bord en bestek mee.
Heerlijk voor in de oven
PRUIKEN OOST-NEDERLAND SEMH-erkend bedrijf
Lees verder op pagina 12
Biljartbond viert 65e verjaardag
Enschede - De Ensche-
Enschede - Poppodium Atak
2 zalm wraps
VISGILDE KÖTTER ENSCHEDE
Enschede
Markt voor
muzikanten
Verse middel tong
Iedere 4 de gratis
24 uur per dag bereikbaar op
053 - 432 05 29. Ook als u niet
of elders verzekerd bent.
Kantooradres (bezoek op afspraak):
Uitvaartcentrum Enschede
Weth. Beversstraat 104
7543 BN Enschede
Kijk ook op
www.monutatymonstamborg.nl
In
he
Tw
el
en
t
e
Ma
k
an
ar
he tje u
lpe
n
Maartje,
voor zorg
in uw buurt!
Thuiszorg
Behandeling
Kraamzorg
Revalidatie
053
088
088
053
-
537
000
000
537
55
52
52
55
55
05
15
55
7 dagen per week,
24 uur per dag bereikbaar
www.maartje.nl
[email protected]
Maartje is onderdeel van