handleiding Lagooni life special_Opmaak 1

RUGLEUNING INSTELLEN
H A N D L E I D I N G
1
ZITHOOGTE INSTELLEN
Draai de knoppen links en rechts van de
rugleuning los, zodat de kartelschijven vrij
kunnen roteren.
1
VOETENSTEUN WEGDRAAIEN
Verwijder de quick-release pennen
bij het achterste deel van de zitting.
1
2
Stel de rugleuning in op de gewenste stand.
2
Verwijder de quick-release pennen bij het
voorste deel van de zitting.
2
3
Draai de knoppen links en rechts weer vast.
Let op dat de tanden van de schijven goed
in elkaar vallen.
3
Trek de zitting tot de gewenste hoogte
omhoog. Voor een extra wig-verstelling kan
de voorkant maximaal 1 gat hoger dan de
achterkant. Plaats de pennen terug.
ONDERHOUD
a Verwijder regelmatig zeep- en
vuilresten met een zachte zeep
zoals groene zeep. Het frame kan
gereinigd worden met Antikal.
Trek de been-voetensteun recht omhoog,
zodat deze bijna los van de buis komt.
2
ARMLEUNINGEN
1
Draai de been-voetensteun zijwaards.
a De zitting kan uit de Lagooni
gehaald worden, zodat deze en
het hoog-laag systeem, goed
schoongemaakt kunnen worden.
Gebruik geen bijtende middelen
zoals chloor op de zitting!
a Spuit 1 x per 3 maanden met
siliconenspray de quick-release
assen van de wielen.
a Spuit 1 x per 3 maanden met
siliconenspray de kogellagers
van de voorwielen.
Trek de armleuning iets omhoog om de
armleuning weg te draaien.
De armleuning kan verwijderd worden door
deze verder omhoog te trekken.
De armleuning komt los en kan weggedraaid worden. Zorg ervoor bij het terugdraaien dat de armleuning weer goed zakt,
zodat deze weer vast staat.
Lagooni BV - Stationsweg 1 - 2681 CA Monster - The Netherlands - Tel. (+31) (0)174-281551
a Spuit 1 x per 3 maanden met
siliconenspray de quick-release
pennen van de zitting en
rugleuning.
2
3
VERVOER LAGOONI
1
Verwijder de armleuningen door deze omhoog te trekken.
4
Draai de knoppen van de rugleuning links
en rechts los en klap de rugleuning plat.
Draai dan de knoppen weer vast.
7
Trek de rugleuning er uit, draai de rugleuning om en plaats deze terug. De buiging
zit nu naar beneden.
Plaats de quick-release pennen terug.
10
De zitting moet naar de laagste stand gezet
worden.
5
6
LET OP DE RUGLEUNING MOET OMGEDRAAID WORDEN OM DE ZITTING EN RUGLEUNING TE BESCHERMEN!
8
Trek de quick-release pennen uit de rugleuning.
9
De been-voetensteun kan nu naar boven
geschoven worden en uit het frame
getrokken worden.
Druk de quick-release as van het wiel in en
trek het wiel eruit.
BELANGRIJK
a
a
a
a
a
a
Verwijder de quick-release assen uit de wielen, voordat de Lagooni vervoerd wordt,
zodat deze niet kunnen verbuigen!
De Lagooni is nu klaar voor vervoer.
Verwijder hiervoor de 4 quick-release pennen van de zitting. Duw de zitting naar
beneden en plaats de quick-release pennen
weer terug.
Houd bij het uithalen en terugzetten
van de wielen, de quick-release assen
goed ingedrukt, anders kan het
gebeuren dat de kogellager in het wiel
iets naar buiten gedrukt wordt en het
wiel niet goed vastgezet kan worden.
a Mocht het gebeuren dat het wiel a
a niet goed meer blijft zitten, dan is zeer
a waarschijnlijk de kogellager toch iets
naar buiten gedrukt (de afwijking is vaak
gering, maar kan wel een groot effect
hebben). Tik voorzichtig met een hamer
(of ander zwaar voorwerp) op de kogellager in het wiel. Deze zal weer op zijn
plaats komen, zodat het wiel weer goed
vastgezet kan worden.