een brief

Infrastructuurgebied Mechelen
Algemeen nummer: 078 35 35 34
c/o Elektriciteitstraat 70, 2800 Mechelen
Aan de bewoners van dit pand
uw bericht van
uw kenmerk
contactpersoon
telefoon
078 35 35 34
datum
2014.09.23
ons kenmerk
SSOL/1409/2313
Dossiernummer: 20218869
mailadres
fax
Uitbreiding middenspanningsnet: Motstraat 29/09/2014 t.e.m. 03/10/2014
Geachte mevrouw
Geachte heer
Van 29/09/14 tot en met 03/10/14 zullen er werken plaatsvinden van Eandis. Deze werken zullen
uitgevoerd worden door onze aannemer EBN-Tech en situeren zich in het voetpad van de
Motstraat en de Mollestraat.
-
Tijdens de werken zal de Motstraat over de ganse lengte eenrichtingsverkeer worden
tussen de Leuvensesteenweg en de Hanswijkvaart.
Het verkeer komende van het station (Colomabrug) zal worden omgeleid via de Hanswijkvaart en de Zeutestraat.
De paaltjes die momenteel op de hoek van de Zeutestraat en de Hanswijkvaart staan,
zullen dan ook tijdelijk worden weggenomen.
De rijrichting van de Mollestraat zal dan ook tijdelijk van richting veranderen.
Wij verontschuldigen ons voor de hinder die deze werken met zich kan meebrengen en zullen
proberen dit tot het minimum te beperken.
Met vriendelijke groeten
Bob De Maeijer
Teamleider uitvoeringscoördinatie
Eandis Mechelen
www.eandis.be
Eandis cvba - Zetel vennootschap: Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
BTW BE 0477.445.084 - RPR Gent