karate - dosan - Shotokan 4e Platform

Contact : C. Voermans
S T I CH T I N G
Brandseweg 48, 4871CH, Etten-Leur
Tel. : 06 – 24222772
K A R A T E - D O
S A N
IBAN: NL90RABO0140730109
BIC: RABONL2U
KvK Breda : 41106678
12e Open West-Brabantse
karate toernooi
Kata / Kumite
Zaterdag 21 Juni 2014
Locatie
Sporthal “het Turfschip”, Schipperstraat 2, Etten-Leur, tel: 076-5013145
Organisator
Stichting Karate-do SAN.
Kata
Vrije keuze kata. Minimaal 2 verschillende kata’s (m.u.v. witte en gele banders).
Kumite
Verplicht: bitje, tok, vuistjes, scheenbeschermers en voetbeschermers.
Borstbeschermers bij de dames / meisjes wordt aanbevolen.
Categoriën
Jeugd =
7 t/m 17 jaar.
Witte t/m zwarte band.
Volwassen =
18 jaar of ouder. Witte t/m zwarte band
Zie verder pagina 3.
Aanvang
Toernooi start om 9:00 uur. Voor aanvangstijden der diverse categoriën:
zie onze website www.karatedosan.nl vanaf ongeveer 15 juni.
Sluitingsdatum
Uiterlijk
Wedstrijden
8 juni. Hieraan zal strikt de hand worden gehouden.
Wedstrijdsysteem: Alleen herkansing voor verliezers van de finalisten.
Kata :
Indeling op leeftijd, kleur band en geslacht, zie pagina 3.
Jeugd 7-15 jr.:
2 tegen elkaar in poule systeem met vlaggen.
Ouder dan 15 jr.: WKF systeem.
Kumite :
Indeling op leeftijd, kleur band, geslacht, gewicht en lengte, zie pag. 3.
Wedstrijden volgens WKF systeem,
Wel m.b.t. aantal punten aangepast:  7 tm 12 jaar max. 4 punten, vanaf 13 jaar max. 6 punten, finales vanaf 18 jaar verschil van 8 punten
Heren Alle categorieën (open klassen) Shobu Ippon: Max. 1 ippon of 2 waza-ari’s. Bij Open Shobu Ippon geen herkansingen.
Alleen voor winnaar Shobu Ippon is er een geldprijs van 250 euro !!! (bij minimaale deelname van 12 deelnemers!)
Wedstrijdduur:
Kumite Jeugd 1,5 minuut,
Kumite Volwassenen 2 minuten.
Bij te weinig deelnemers zullen categorieën worden samengevoegd.
Opmerkingen
Rode en blauwe banden en protectie-materialen zelf meenemen.
Deelname op eigen risico.
Blad 1 van 3
Aangesloten bij de K.B.N. (Karate Bond Nederland, nr. 03-215), E.K.F. (European Karate Federation) en W.K.F. (World Karate Federation).
Contact : C. Voermans
S T I CH T I N G
Brandseweg 48, 4871CH, Etten-Leur
Tel. : 06 – 24222772
K A R A T E - D O
S A N
IBAN: NL90RABO0140730109
BIC: RABONL2U
KvK Breda : 41106678
Contact / Info
Tel.: 06 – 24222772
Inschrijfgeld
1 onderdeel = € 12.00 2 onderdelen = € 20.00 3 onderdelen = € 25.00
Inschrijvingen via bijgevoegd inschrijfform . Per email (zie hierboven) of per post.
Per post t.a.v. C. Voermans, Brandseweg 48, 4871CH, Etten-Leur.
Entree
0 t/m 7: Gratis, 8 t/m 14 jaar : € 4.00, 15 jaar of ouder : € 6.00
Betalingen op bankrekening:
Email: [email protected]
IBAN: NL90 RABO 0140 7301 09)
e
Onder vermelding van: 12 Open WB 2014 (+ NAAM SCHOOL!)
Neem het bankafschrift van de betaling mee, ter controle
(Reeds betaalde inschrijfgelden kunnen niet gerestitueerd worden!!) .
Betalingen aan de zaal worden opgehoogd met 5 euro per deelnemer.
Het inschrijfformulier is te downloaden als een aparte bijlage in Excel.
(2 werksheets: inschrijfformulier en voorbeelden)
Deelname op eigen risico.
Blad 2 van 3
Aangesloten bij de K.B.N. (Karate Bond Nederland, nr. 03-215), E.K.F. (European Karate Federation) en W.K.F. (World Karate Federation).
Contact : C. Voermans
S T I CH T I N G
Brandseweg 48, 4871CH, Etten-Leur
Tel. : 06 – 24222772
K A R A T E - D O
S A N
IBAN: NL90RABO0140730109
BIC: RABONL2U
KvK Breda : 41106678
Poule indelingen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kata
Kata
Kata
Kata
Kata
Kata
Kata
Kata
Kata
Kata
Kata
Kata
Kata
Kata
Kata
Kata
Kata
Jeugd 7-8-9 jr.
Jeugd 10-11-12 jr.
Jeugd 10-11-12 jr.
Jeugd 10-11-12 jr.
Jeugd 10-11-12 jr.
Jeugd 13-14-15 jr.
Jeugd 13-14-15 jr.
Jeugd 13-14-15 jr.
Jeugd 13-14-15 jr.
Jeugd 16-17 jr.
Jeugd 16-17 jr.
Jeugd 16-17 jr.
Jeugd 16-17 jr.
Senioren 18 jr en ouder
Senioren 18 jr en ouder
Senioren 18 jr en ouder
Senioren 18 jr en ouder
gemengd
meisjes
meisjes
jongens
jongens
meisjes
meisjes
jongens
jongens
meisjes
meisjes
jongens
jongens
dames
dames
heren
heren
ongeacht graduatie
wit-geel-oranje
groen-blauw-bruin
wit-geel-oranje
groen-blauw-bruin
wit t/m groen
blauw bruin-zwart
wit t/m groen
blauw bruin-zwart
wit t/m blauw
bruin-zwart
wit t/m blauw
bruin-zwart
wit t/m blauw
bruin-zwart
wit t/m blauw
bruin-zwart
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Kumite
Kumite
Kumite
Kumite
Kumite
Kumite
Kumite
Kumite
Kumite
Kumite
Kumite
Kumite
Kumite
Kumite
Kumite
Kumite
Kumite
Kumite
Kumite
Kumite
Kumite
Jeugd 7-8-9 jr.
Jeugd 7-8-9 jr.
Jeugd 10-11-12 jr.
Jeugd 10-11-12 jr.
Jeugd 10-11-12 jr.
Jeugd 10-11-12 jr.
Jeugd 13-14-15 jr.
Jeugd 13-14-15 jr.
Jeugd 13-14-15 jr.
Jeugd 13-14-15 jr.
Jeugd 16-17 jr.
Jeugd 16-17 jr.
Jeugd 16-17 jr.
Jeugd 16-17 jr.
Senioren 18 jr en ouder
Senioren 18 jr en ouder
Senioren 18 jr en ouder
Senioren 18 jr en ouder
Senioren 18 jr en ouder
Senioren 18 jr en ouder
Senioren 18 jr en ouder
meisjes alle gew.
jongens alle gew.
meisjes min xx kg.
meisjes plus xx kg
jongens min xx kg
jongens plus xx kg
meisjes min xx kg.
meisjes plus xx kg
jongens min xx kg
jongens plus xx kg
meisjes min xx kg.
meisjes plus xx kg
jongens min xx kg
jongens plus xx kg
dames alle gew.
dames alle gew.
heren min xx kg.
heren plus xx kg.
heren min xx kg.
heren plus xx kg.
heren open ippon
ongeacht graduatie
ongeacht graduatie
ongeacht graduatie
ongeacht graduatie
ongeacht graduatie
ongeacht graduatie
ongeacht graduatie
ongeacht graduatie
ongeacht graduatie
ongeacht graduatie
ongeacht graduatie
ongeacht graduatie
ongeacht graduatie
ongeacht graduatie
wit t/m blauw
bruin-zwart
wit t/m blauw
wit t/m blauw
bruin-zwart
bruin-zwart
ongeacht graduatie
Plus en min categoriën bij kumite worden bepaald door het gemidelde gewicht,
zodat een evenredige verdeling m.b.t. aantal deelnemers plaatsvindt.
Blad 3 van 3.
Deelname op eigen risico.
Aangesloten bij de K.B.N. (Karate Bond Nederland, nr. 03-215), E.K.F. (European Karate Federation) en W.K.F. (World Karate Federation).