info nr. 6 JUNI 2014 - kbo

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN IN DELFT
BESTUUR
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
e
2 secretaris:
Bestuurslid:
dhr. P.C.M. Duijndam
dhr. L.A.M. Persoon
dhr. C.J. van Wijk
mevr. W.H.H. Dagli-v.d. Broek
mevr. J. van der Graaf
Nummer 6 juni 2014
Voor nummer 7: kopij inleveren voor 27 juni 2014
Voor betalingen:
IBAN nummer: NL82 INGB 0001997617
t.n.v. KBO - Afdeling Delft
Website: KBO-Delft.nl
REDACTIE INFO:
Mv. W. Suijkerland, mv. J. van der Graaf, dhr. L. Vijverberg en dhr. L. Persoon,
Email: [email protected]; of [email protected]
ADRES KBO - AFDELING DELFT
KBO - afdeling Delft
Leo Persoon, van Heemstrastraat 11, 2613 CD Delft
tel.: 015-212 42 89 e-mail: [email protected]
advertentie
VAN DE REDACTIE
In dit nummer is het volledige programma van de 'Zomerschool voor
Senioren' opgenomen. Wederom is de SSBO er in geslaagd een
aantrekkelijk programma samen te stellen.
Ook de reiscommissie biedt weer een dagreis aan. Deze keer naar
Schoonhoven, Oudewater en Harmelen.
Tijdens de Algemene ledenvergadering hebben we afscheid genomen van
ons bestuurslid, mevr. J. Richaers en is een nieuw bestuurslid, mevr. W.
Dagli, benoemd. In deze INFO stelt zij zich voor.
Een reisverslag op rijm en fotocollage is opgenomen van de dagreis naar
Oldenbroek, Spakenburg en de Harskamp.
Op 3 september willen we starten met een ledenwerfcampagne.
En op 25 september zal Betsy de Keizer en lezing geven, met als titel
'De charme van het ouder worden', met als doel senioren duidelijk maken
hoe ze langer zelf de regie over hun leven kunnen houden.
Meer informatie vindt u in het komende nummer.
Ook de welbekende rubrieken, zoals verjaardagen e.d., agenda en de
rubriek 'Uit het archief' ontbreken niet in deze INFO.
Namens de redactie, veel leesplezier.
Leo Persoon
Advertentie
- Barbecues
- Palmen
- Statafels
- Terrasmeubilair
- Popcornmachines
- Koelkasten
- Biertaps - etc.
Einsteinweg 14-16 Delft.
Tel. 015-2124313
Fax. 015-2120003
Email: [email protected]
Website: www.rozemaverhuur.nl
3
TERUGBLIK OP DE AGEMENE LEDENVERGADERING VAN 20 MEI 2014
Het is toch wel jammer dat er zo weinig leden aanwezig waren. Wel waren
er meer leden dan vorig jaar, dus we kunnen spreken van een stijgende
lijn in de opkomst. Hopelijk kunnen we deze lijn het komende jaar
doorzetten.
Na alle stukken behandeld te hebben was er een
afscheid van onze 2e secretaris, mevr. Jopie
Richaers. Ze werd hartelijk bedankt en als blijk van
waardering kreeg ze een bronzen KBO speld met
een daarbij behorende oorkonde. Dit alles begeleid
met een mooie bos bloemen en een bedrag aan
bonnen.
Het nieuw benoemde bestuurslid, mevr. Wil Dragli,
zal haar functie binnen het bestuur overnemen.
Na de pauze was er een enthousiaste lezing van
Steef van der Kruit van de fa Zorgdrager.
Hij vertelde hoe wij moeten zitten in een gemakkelijke stoel. Hiervoor was
veel belangstelling.
Helaas was de mevrouw van Pieter van Foreest afwezig wegens ziekte.
Haar lezing houden we nog even tegoed.
4
EVEN VOORSTELLEN
Sinds augustus 2012 ben ik, Wil Dagli van
den Broek, met pensioen. Na ruim 21 jaar
met plezier bij de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in Den Haag gewerkt te
hebben als beslisser c.q. kwaliteitcoach
werd ik eervol i.v.m. het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd ontslagen.
“Wat nu”, verzuchtte ik, thuis achter de
geraniums is niets voor mij, één dag in de week op onze kleinzoon
passen, daar vul ik mijn week niet mee. Okay, ik mag dan een keer meer
zijn gaan sporten, lees wat meer boeken en de oppasdag werd
opgewaardeerd naar twee, het gaf me allemaal geen voldoening.
Vrijwilligerswerk in de sfeer van mijn oude werkzaamheden wilde ik wel
zijdelings maar niet meer rechtstreeks doen. Ik had wel genoeg ellende
gehoord over schulden, werkloosheid, dakloos zijn etc.
Nou daar wist Piet Duijndam, onze voorzitter, wel wat op en hij
informeerde of ik geen belangstelling had om wat voor de KBO te gaan
doen, zij zochten nog iemand die in het bestuur wilde komen, wat
administratie taken wilde overnemen van de (zwaar belaste) andere
bestuursleden.
Ja, daar vraag je wat, KBO, wat wist ik ervan. De website even bezien, er
wordt toch heel veel gedaan zag ik daar op en niet alleen kaarten en
bingo spelen, ze hebben ook heel wat vrijwilligers, die datgene wat ze
doen zo te zien met veel plezier doen. Ook de KBO info liet veel
activiteiten zien, de Nestor het landelijk blad van de KBO geeft veel
informatie over allerlei onderwerpen, b.v. over de wijzigingen die er in de
zorg zitten aan te komen en hoe de KBO zich hier voor inspant, bij de
politiek, overheid en zorgverzekeringen. Ja bij deze bond wil ik me wel
aansluiten en voor inzetten. Dit doe ik nu een paar maanden,
vergaderingen bezoeken, wat administratie en merk dat er nog veel te
doen en zeker te leren is. Ach, een mens is tenslotte nooit te oud om iets
te leren. Daar ga ik voor en zal dit met de grootst mogelijke inspanning
doen.
5
AGENDA
12 juni
Klaverjasmiddag, aanvang 13.30 uur,
Pastorie Nassaulaan 2.
13 juni
Bestuursvergadering, aanvang 10.00 uur
Pastorie Nassaulaan 2.
14-21 juni
7 daagse vakantie naar Vledder.
23 juni
Betaaldatum AOW.
25 juni
Start verkoop voor deelname aan de Zomerschool.
in het 'buitenhuis' aan de buitenhofdreef.
27 juni
Uiterste datum inleveren copy voor INFO nr. 7.
30 juni
Redactievergadering.
8 juli
Verschijningsdatum Nestor nr. 7, juli 2014.
16 juli
Dagreis naar Schoonhoven, Oudewater en Harmelen.
23 juli
Betaaldatum AOW.
18 sept.
Bingomiddag, aanvang 14.00 uur
Advertentie
Wijnhaven 20-21
Tel. 015 - 2124516
[email protected]
www.steendam.net
Onze merken:
State of Art, McGregor, PME Legend, British Indigo, Gardeur, Pierre
Cardin, Ledûb en Roy Robson.
Dit is slechts een kleine greep uit de vele merken die bij Steendam
Herenmode te koop zijn.
6
AANVULLING VERJAARDAGEN IN MEI
85 JAAR
Dhr. C. de Jong
C.Fockstraat 4
VERJAARDAGEN IN JUNI
95 jaar
Mevr. D.P.M. Spee-v. Leeuwen
C. v.d.Lindenstraat 345
90 jaar
Mevr. C.M. Verleg-Wesseling
Adr. Pauwstraat 50
4 juni
80 jaar
Mevr. A.Th. v. Bergen-Scheer
J. v. Schoonh.str. 7
1 juni
75 jaar
Dhr. P.J. van Puffelen
Mevr. J.P. den Hengst-den Dekker
Huyterstraat 9
A. v.d. leeuwl.880
70 jaar
Mevr. M.M. Brokking
Wouwstraat 11
5 mei
17 juni
9 juni
27 juni
17 juni
Allen van harte gefeliciteerd
OVERLEDEN
(voor zover ons bekend)
Dhr. M.P. Breedveld
Mevr.M.J.A.H. de Bruijn-de Kort
Dhr. J. de Groot
A. v.d. Leeuwlaan 902
A. v.d. Leeuwlaan 870
Seringenstraat
19, Schipluiden
Wij bidden tot God, dat Hij onze overleden leden mag opnemen
in de vrede van onze verrezen Heer.
NIEUWE LEDEN
Dhr J.A. van der List en
mevr. P.T.W. van der List-Ruigt,
W. van Aelststraat 9 III
Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom
als lid van de KBO
7
BESTE LEDEN.
Bingo en klaverjassen
De laatste klaverjasmiddag van dit seizoen is op
donderdag 12 juni, dit ivm. de vakantiereis van de
KBO. We hebben daarna de zomerstop en beginnen
weer in op donderdag 18 september. Let op dan is
de start voortaan om 14.00 uur in de pastorie aan
de Nassaulaan 2.
Zomerschool
We gaan op 25 juni inschrijven, vanaf 09.00uur worden de nummertjes
voor het inschrijven in de ochtend uitgedeeld, vanaf 13.30uur voor het
inschrijven in de middag.
Een verandering bij het inschrijven is dat u uit 3 daguitjes er 1 mag kiezen,
nummer 2 en 3 kunt u aangeven op het inschrijfformulier. Als de
inschrijving achter de rug is gaan we bekijken wat er over is en gaan we
verder verdelen. U hoort dan van ons waar u nog meer aan mee kan
doen. We doen dit om iedereen een kans te geven op een dagje uit.
Verder hebben we nu ingesteld dat iedereen buiten de 3 dagjes uit nog op
een andere activiteit moet inschrijven zodat er meer spreiding komt in de
aanvragen. We hebben voldoende activiteiten voor iedere smaak.
Na 1 juli kan u via de mail: [email protected]
inschrijven. Mails die na 1 juli worden verzonden worden behandeld, het
heeft dus geen zin om al in juni te mailen. Ook kan het telefonisch na 1 juli
015-2621116 tussen 17.00-18.00 uur
Het programma is vanaf 15 juni ook op de sites www.ssbodelft.nl en
www.kbo-delft.nl te zien.
Jetty van der Graaf
8
PROGRAMMA ZOMERSCHOOL
Maandag 11 augustus
Ochtend: Gezondheid, een lezing over longproblemen, wanneer naar de
dokter, wat kun je er zelf aandoen. De lezing wordt gegeven door
longverpleegkundige Yvonne Legerstee van het RdGG.
Kosten: € 4,50
Middag: Crea, we maken een raamwerk met daarin flesjes waarin kleine
bloemetjes gedaan kunnen worden. Ook kan er een vogeltje bij worden
geleverd.
Kosten: € 12,50 met vogeltje € 15,00
Dinsdag 12 augustus
***Dagprogramma
We gaan naar het Tuschinski theater in Amsterdam, dit valt tegenwoordig
onder de Pathe groep. We krijgen daar koffie/thee en gaan dan onder
leiding van een gids een rondleiding door deze bijzondere bioscoop
maken. Tussen de middag lunchen we in de VIP ruimte van Tuschinsky
en om 13.00 uur gaan we een film bekijken. Na de film afsluiten met
koffie en thee.
Kosten: € 32,50
Vrijdag 15 augustus
Ochtend: onder leiding van Dita van Bergen gaan we een waskaars
beschilderen. Eerst tekenen we een motief op de kaars ( u mag zelf ook
een motief meenemen) daarna schilderen we het motief en tenslotte wordt
de kaars in de was gedompeld en is de tekening geseald
Kosten: € 12,50
Middag: Zumba ( dansen) voor senioren gegeven door Beate v/d Lubbe.
Zij doet dit bij verzorgingshuizen, wijkcentra en heeft dit ook bij Wesseling
voor de senioren gedaan, ook iemand met een rollator kan mee doen.
Kosten: € 4,50
9
Maandag 18 augustus
Dagprogramma / lezing
In de ochtend vertelt Ria v/d Meer ons in Het Buitenhuis over de
geschiedenis van het Bagijnehof, ’s middags gaan we naar het Bagijnehof
toe voor een rondleiding. Na afloop koffie/thee bij De Oude Jan. Naar
Bagijnehof met eigen vervoer.
Kosten: hele dag € 8,50, lezing € 4,50
Woensdag 20 augustus
***Dagprogramma
We gaan naar Amsterdam, drinken daar eerst koffie en bezoeken dan het
Paleis op de Dam. U krijgt daar vanaf 11.00 uur een rondleiding en kunt
daarna nog even zelf rondlopen. Er is deze zomer een extra etage open
en die zit niet in de rondleiding dus daar kunt u dan nog even kijken.
Om 13.30 uur gaan we in de omgeving lunchen en om 14.30 vertrekken
we met de rondvaartboot voor een rondvaart van ca. 1,5 uur.
Na de rondvaart drinken we nog een kopje koffie/thee en om 17.00 uur
vertrekken we weer richting Delft
Kosten: € 42,50 aub. museumjaarkaart meenemen, als u die heeft.
Vrijdag 22 augustus
Dagprogramma
We verwachten u om 09.30 uur bij ’t Goude Hooft in Den Haag voor de
koffie/ thee. Daarna gaan we met een gids(en) de Jugendstil rondleiding
lopen. Deze rondleiding is niet zo geschikt voor deelnemers die slecht ter
been zijn of met een rollator lopen ( langs grachtjes / keitjes.)
Om 12.00 uur gaan we lunchen bij ’t Goude Hooft. Na de lunch wordt u
om 13.00 uur bij het bezoekers-centrum van Prodemos, gelegen nabij
café Dudok (lijn 1, halte Kneuterdijk), verwacht. We gaan een bezoek
brengen aan het Binnenhof, 1e kamer en zien de nieuwe film over de
democratie. Niet geschikt voor deelnemers die slecht ter been zijn /
rollator Na afloop koffie/thee.
U moet op eigen kosten met de tram naar Den Haag
Kosten: € 22,50 voor de hele dag
10
Als er plaatsen over zijn van het dagprogramma kunnen we bekijken of
deelnemers alleen voor de middag kunnen deelnemen.
De kosten zijn dan € 9,00 voor de middag, zelf met de tram naar Den
Haag
Maandag 25 augustus
Ochtend : een gezellige ochtend met een reis langs plaatsen in
Nederland. Mw. Vermeer is de lady-speaker
Kosten: € 4,50
Middag: we gaan boccia ( lijkt op Jeu de Boule) spelen bij de Italiaanse
vereniging aan de Bieslandsekade. Wij zorgen voor iets lekkers.
U gaat met eigen vervoer / bus 60 stopt op de hoek voor het Instructiebad
/ bus 81 bij de van Lodensteijnstraat
Kosten: € 4,50
Dinsdag 26 augustus
Dagprogramma / lezing
In de ochtend komt mevr. S. Winklaar, museumdocent en kunstenaar, in
Het Buitenhuis een lezing houden over het nieuw over het nieuw
geopende Mauritshuis.
'S middags gaan we naar het Mauritshuis toe en hebben we een
rondleiding olv.mw. Winklaar
We drinken tussendoor koffie/thee
Iedereen gaat op eigen gelegenheid met de tram
Kosten: € 17,50 hele dag, lezing € 4,50
Graag museumjaarkaart meenemen, als u die heeft.
Woensdag 27 augustus
***Dagprogramma
We worden om 10.00uur verwacht bij het Louwman automuseum in
Wassenaar. We krijgen eerst koffie/thee en gaan dan met een gids het 1e
gedeelte van de rondleiding doen. Tegen 12.00 uur gaan we lunchen en
daarna volgt het 2e deel van de rondleiding.
11
Om 13.45 vertrekken we naar Meijendel en gaan daar met gidsen een
wandeling maken. Na afloop drinken we koffie/thee bij het
Pannenkoekenhuis.
Als u wel mee wilt naar het museum maar niet de wandeling wilt doen dan
kunt u op eigen gelegenheid bij het Pannenkoekenhuis gaan zitten of in
het bezoekers-centrum van Dunea rondkijken.
We vertrekken om 16.30 uur naar Delft
Kosten € 35,00
.
Vrijdag 29 augustus
Ochtend: Lezing door Dhr. Daan de Hoop over satellieten, wat doen ze,
waar worden ze ingezet en wat is het effect op ons leven.
Kosten: € 4,50
Middag: feestelijke afsluiting van de Zomerschool met een hapje en ’n
drankje met medewerking van het Seniorenorkest.
advertentie
Welkom bij Hubo Delft
Wateringsevest 9 2611 AV Delft
T: 015 - 2142648
email: [email protected] Website: www.hubodelft.nl
Bent u op zoek naar service, kwaliteit en advies voor binnen en
buitenshuis? Wij staan graag klaar met onze vakbekwame mensen om u verder
te helpen. Wij zijn erkend specialisten in:
Vloerbedekking
Inbouwkasten
12
Zonwering
DAGREIS, WOENSDAG 16 JULI 2014
SCHOONHOVEN, OUDEWATER EN,
HARMELEN.
Vertrek: 09.00 uur vanaf Stefanna
Vanaf Delft vertrekken we richting het Nederlands
Zilvermuseum in Schoonhoven daar wordt u
ondergedompeld in een wereld van zilver. De collectie
bestaat uit gebruikszilver van 1600 tot heden. Oude technieken van het
ambacht herleven in de zilversmederij, waar u jonge goud- en
zilversmeden aan het werk ziet. In het museum wordt u ontvangen met
een kopje koffie met gebak, waarna een rondleiding
volgt. Aansluitend heeft u een vrije pauze in dit
schilderachtige stadje. Hierna rijden wij naar
Oudewater, waar wij een bezoek brengen aan de
Heksenwaag. Eeuwen geleden was Oudewater al
internationaal bekend: het was de enige stad in Europa waar mensen die
van hekserij werden beschuldigd, konden rekenen op een eerlijke
behandeling. In de praktijk kwam het er op neer dat er in Oudewater nog
nooit één persoon als heks is veroordeeld. U kunt zich nog steeds laten
wegen en een officiële verklaring
bemachtigen dat u geen heks bent.
Na een kopje koffie rijden wij naar
Harmelen voor het diner.
De thuiskomst is rond 19.45 uur.
We hebben ruimte voor maximaal
60 personen.
KBO leden € 53,00 p/p. Introducés € 57,00 p/p. Inclusief: Vervoer per luxe
touringcar 1 x koffie & gebak, entrees, rondleidingen, koffie, diner en
attentie chauffeur.
U kunt zich aanmelden vanaf 2 juni na 09.00 uur bij Leo en Lea
Vroonland.
Telefoonnummer: 013-2118146. Of (BGG. 06 184 222 92).
13
Bedrag na inschrijving de reissom overmaken naar
IBANnr: NL75 INGB 0004925203 t.n.v. Reiscommissie RK Bond van
Ouderen, Koetlaan 6, 2625 KS Delft. (met vermelding R49)
U dient bij u te hebben op alle reizen:
1. Uw legitimatiebewijs. Voldoende medicijnen
2. Bewijs ziektekostenverzekering + Telefoonnummer hulp/alarmdienst
van uw ziektekostenverzekering.
3. Alarmnummer van uw reisleiding tijdens de reisdag 0031.618422292.
4. Telefoonnummer van familielid dat gebeld kan worden in noodgevallen.
Indien bovengenoemd niet aanwezig, geeft dit problemen bij u en uw
reisleiding
Reisorganisatie: Leo & Lea Vroonland
FIETSEN EN SENIOREN
Het aantal 65 plussers, dat na een fietsongeluk in het ziekenhuis belandt,
is de afgelopen jaren explosief gestegen. Ook het aantal oudere
voetgangers dat struikelt en met verwondingen wordt afgevoerd naar de
eerste hulp, neemt hand over hand toe. Dat blijkt uit een onderzoek van
VeiligheidNL
Een paaltje dat onverwacht op het fietspad opdoemt, een kuil in de weg,
een stoep die schots en scheef ligt of een gevaarlijk kruispunt. Voor
senioren kan een tochtje met de fiets of de benenwagen een ware
overlevingstocht zijn. Even niet opletten, pure pech of onvoorzichtigheid:
een smak is dan al gauw gemaakt, Met alle gevolgen van dien.
Bij de fietsers is de stijging in de periode 2008 t/m 2012 het grootst: 54
procent. Deze flinke toename is deels te wijten aan de vergrijzing en het
groeiend aantal fietskilometers die senioren afleggen. Een veel
belangrijkere oorzaak is dat het een stuk drukker is geworden op de
fietspaden en dat er met verschillende snelheden wordt gereden.
Een andere verklaring is dat senioren langer doorfietsen dankzij de
elektrische fiets. Hoe hoger de leeftijd, hoe groter de kans op ernstig letsel
bij een val. Daarmee groeit het aantal kwetsbare verkeersdeelnemers.
Daar moeten we wegen en fietspaden meer op inrichten.
14
Voor 'veilig fietsen' zijn hierbij een aantal tips aangegeven. Deze tips
geven geen garantie, maar helpen wel ongevallen zo mogelijk te
voorkomen.
Tip1: Zorg voor rust in je hoofd. Laat je niet opjutten door anderen.
Houd rechts, maar ga ook niet aan het uiterste randje rijden.
Tip 2: Zorg dat je banden goed zijn opgepompt.
Met zachte banden ga je zwabberen over de weg.
Tip 3: Zorg voor een goede zadelhoogte. Belangrijk is dat je goed met je
voeten bij de grond kunt, maar zet het zadel ook weer niet te
laag.
Tip 4: Als je een elektrische fiets aanschaft, bedenk dan eerst wat je
daarmee wilt. Er zijn veel types, die qua prijs en zwaarte sterk
variëren. Wil je bijvoorbeeld kleine afstanden rijden, neem er
dan een met een lichte batterij.
Tip 5: Zorg dat je bij het starten van de e-bike de motor in de laagste
versnelling staat, houd de remmen ingeknepen. Laat de remmen
dan rustig los, zodat je langzaam kunt wegrijden. Schakel bij het
stoppen eerst terug en rem dan. Stap pas af als de fiets stilstaat.
Anders gaat hij met je aan de haal.
Bron: AD
Advertentie
15
Rijmverslag uitgaansdag 23 april 2014
Doordat de reisclub groeit, sloot Leo met Deltax-Peter een akkoord
Zodat de reisbus voor een dagreis voortaan groter wordt
Want de animo voor deze reisjes blijft alsmaar groeien
’n Teken dat al het gebodene, de KBO-leden steeds boeien.
Woensdag 23 April was weer verrassend ingevuld
Met doelen voor de meeste leden nog in sluiers gehuld.
De eerste stop was in Oldebroek “ De Roode Hoeve” genaamd
’n Kroonluchtermuseum, de kroonluchters over de 1000 geraamd.
Een uitleg over de leeftijd, de herkomst, zelfs uit kastelen
Deed de eigenaar de KBO-toehoorders niet vervelen.
In de tuin was ’t goed toeven, ook de maag werd niet vergeten
De koffie met gebak, er werd met smaak gedronken en gegeten.
Na Oldebroek reed de bus richting Spakenburg op
Het vissersdorp van de klederdracht was onze volgende stop.
Daar werd door 2 Spakenburgse vrouwen aan ons getoond
Hoe in alle onderdelen van die dracht werd gewerkt en gewoond.
Ons werd geleerd wat een kraplap en een klepscheiter is
Hoeveel zware baaienrokken werden gedragen en dat was niet mis
Dat iedereen kon zien of je getrouwd was of nog vrijgezel
Ook hoelang je in de rouw was, de druk op ’n jak verraadde ’t snel.
We hingen aan haar lippen ‘t werd uitgelegd in geuren en kleuren
Onder het genot van een broodje kroket, kon dit alles gebeuren.
Na de uitleg van deze gezellige vrouw konden we vrij paraderen
En zo het vissersdorp ontdekken door ‘t met n bezoekje te vereren.
Tenslotte wachtte ons nog een heerlijk diner in “De Molen”
’n Partycentrum in de Harskamp, ‘t lag ietwat verscholen.
Dit was ons laatste rustpunt van dit zonnig dagje uit
Rest ons nog Leo, Lea en Anton te bedanken tot besluit.
Lida Holierhoek
16
17
18
CONTRIBUTIE 2014
Conform het Huishoudelijk Reglement dient de contributie in een keer te
worden voldaan aan het begin van een kalenderjaar.
Vele leden hebben hun contributie voor 2014 reeds betaald , maar nog
steeds heeft een flink deel van onze leden dat nog niet gedaan. Aan die
leden de dringende oproep om aan uw financiële verplichtingen aan de
KBO - afd. Delft te voldoen.
Vriendelijk verzoeken wij de leden die nog niet hebben betaald dit zo
spoedig mogelijk te doen. Dit voorkomt dat wij u straks een herinnering
moeten sturen. Dit brengt onnodige kosten voor ons mee.
Het betalen kan geschieden via internetbankieren of via een in uw bezit
zijnde overschrijvingskaart.
Er worden geen acceptgiro's toegezonden.
Vermeldt u echter wel duidelijk uw naam, adres en/of uw
lidmaatschapsnummer. Dit geldt zeker voor degenen die voor iemand
anders betalen.
De contributie voor dit jaar bedraagt wederom ten minste € 22,50 per
lid. Let wel, indien uw huisgenote of samenwonende ook lid is van de
KBO, dat u dit bedrag dan tweemaal moet overmaken.
U dient dan ten minste € 45,00 te betalen.
Meer overmaken mag altijd (gift), is niet verboden en altijd welkom.
De contributie dient te worden overgeschreven naar:
IBAN nummer: NL82 INGB 0001997617 ten name van KBO AFDELNG DELFT
Leo Persoon – ledenadministratie.
19
20
UIT HET ARCHIEF (24)
Voor deze bijdrage heb ik voor mij een document uit de jaren negentig
van de vorige eeuw. Alhoewel er geen datum op staat moet het ongeveer
uit 1992 zijn want er is sprake van een Beleidsplan 1992-1996. Ook het
aantal leden waarvan sprake is wijst op deze jaren. Er wordt namelijk
gesteld dat de afdeling Delft van de Katholieke Bond van Ouderen in ZuidHolland ongeveer 1250 leden telt en dat hoge aantal, waarvan wij nog
steeds dromen, had de afdeling in die jaren. En daarmee waren wij wel al
over het hoogtepunt van 1500 leden van begin zeventiger jaren heen.
Het zgn. Instellingsplan – want dat is de naam van het onderhavige
document – spreekt ook over ledenwerving in die zin dat dat nodig is om
het verlies door overlijden te compenseren. Een stelling die anno 2014
nog voluit van kracht is. Ook maakt het document melding van de
samenstelling van het ledenbestand dat voornamelijk uit alleenstaande
vrouwen bestaat en ook dat is ruim twintig jaar later nog steeds het geval.
In het stuk wordt op verschillende momenten benadrukt dat de KBO een
katholieke instelling is die weliswaar op diverse gebieden samenwerkt met
andersdenkenden (wel voor zover de katholieke beginselen dit toestaan)
maar graag zelfstandig blijft. De katholieke ouderen willen dus kennelijk
niet opgaan in bijvoorbeeld een Christelijke Bond van Ouderen (CBO)
zoals in de politiek al sinds eind jaren zeventig sprake is van één CDA.
Ook op het werknemersvlak gaan katholieken en socialisten al sinds 1976
samen in de Federatie Nederlandse Vakverenigingen (FNV).
Maar laten wij nog even bij onszelf blijven dat wil zeggen bij het
Instellingsplan van 1992. Daarin wordt ruim aandacht geschonken aan de
vele vrijwilligers die nodig zijn om de zaak goed te laten draaien. Allereerst
worden genoemd de wijkagenten die de Nestor en de KBO-Info bezorgen.
Die bezorgers hebben wij nog steeds maar in 1992 wordt daarvan
verwacht dat zij “met argusogen” vestigingen van nieuwe bewoners in hun
wijk volgen om te zien of daar nog nieuwe leden onder te winnen zijn.
Argus was in de Griekse mythologie een reus met honderd ogen en
daarmee zou je toch wel een nieuw lid moeten kunnen opmerken. Het
hebben van argusogen zou momenteel ook nog niet zo gek zijn want
21
hoewel er niet zo veel verhuisd wordt nieuwe leden kunnen wij nog wel
gebruiken.
Behalve wijkagenten zijn er in 1992 meer vrijwilligers nodig om de vele
commissies en werkgroepen van destijds te bemensen. Genoemd worden
de liturgische commissie, de redactiecommissie KBO-Info, de
reiscommissie en de werkgroep recreatie. Volgens de laatste Info van mei
2014 bestaan enige van die commissies nog steeds maar in 1992 worden
ook genoemd de bezoekcommissie voor zieken en jubilea, de werkgroep
wonen, de werkgroep verkeer en de werkgroep Zorg en Dienstverlening.
Op de één of andere zullen al die taken nog wel worden uitgevoerd maar
dan zonder dat daar veel ophef over gemaakt wordt.
De KBO afd. Delft werkte en werkt uiteraard met een groot aantal
organisaties samen. Het instellingsplan van 1992 somt er zestien op. Bij
de landelijke Unie KBO is er op haar website in 2012 sprake van “slechts
een greep” uit samenwerkingspartners waarin er zelfs tweeënveertig
genoemd worden. Het instellingsplan stelt dan ook vast dat de afdeling
Delft, waar mogelijk, met iedereen wil samenwerken om haar
doelstellingen zo effectief mogelijk te bereiken.
Alhoewel bovenstaand stuk uit het archief afkomstig is, is het eigenlijk op
alle punten nog zeer actueel. Er wordt weliswaar ook nog gesproken over
de slechte toegankelijkheid, wat ongetwijfeld slaat op het aloude KBO-huis
aan de Nieuwe Plantage maar laten wij maar niet al te lang mijmeren over
die ongekende weelde van destijds.
Koos de Ridder
22
DE KBO IN ACTIE - OOK IN UW BELANG
Een tweewekelijkse update vanuit onze belangenbehartiging
- Slechthorendheid bij ouderen neemt hand over hand toe. Tegelijkertijd
is er weinig tot geen kennis over de mogelijkheden, aanschaf en
vergoeding van een hoortoestel. En maar eenderde van de ouderen die
baat hebben bij een hoortoestel gebruiken er op dit moment ook een.
Omdat goed horen van groot belang is om deel te kunnen nemen aan het
maatschappelijke leven is de Unie KBO op 24 april de
voorlichtingscampagne “Wat zegt U?” gestart. Tijdens deze campagne
gaat de Unie KBO in samenwerking met de Vereniging Van
Slechthorenden landelijke voorlichting geven over de signalering en
behandeling van gehoorproblemen.
- Tijdens de behandeling van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in de
Tweede Kamer vorige week is besloten om de bezuiniging op de
begeleiding (dagbesteding, dagopvang en respijtzorg) terug te dringen
van 25% naar 6% in 2015. Een mooi succes, mede omdat volgens de
Unie KBO de dagbesteding juist het verschil maakt tussen een geïsoleerd
en een menswaardig bestaan.
- De Unie KBO vindt dat de positie van mantelzorgers binnen de
hervormingen in de ouderenzorg nog vaak onderbelicht blijft en maakt
zich hier grote zorgen over. In het artikel “Mantelzorg wordt een 24uurstaak” dat op 26 april in dagblad Trouw verscheen waarschuwt Unie
KBO directeur Manon Vanderkaa dan ook voor een mogelijke
overbelasting van mantelzorgers. Het tegelijk doorvoeren van grote
veranderingen (korten op uitkeringen, bezuinigingen in de dagopvang,
vervallen van plekken in verzorgingshuizen) en het maken van een
efficiencyslag door de overheid is volgens de Unie KBO een riskante zaak
en vraagt om een zorgvuldige en verantwoorde uitvoering. Een
participatiemaatschappij is volgens de Unie KBO niet geholpen bij
mantelzorgers die onder hun taak bezwijken.
- Tijdens het debat over de WMO vorige week werd de motie van
Martine Baay-Timmerman (Partij 50Plus), waarin gepleit werd om
23
veiligheidsadviseurs in te zetten om (langer) thuiswonende ouderen meer
weerbaar te maken, is verworpen. Vanwege de belangrijke rol die onze
veiligheidsadviseurs hebben zal de Unie KBO er bij Martine op aandringen
de motie nogmaals in te dienen, maar dan bij het Ministerie van Veiligheid.
Ondertussen gaat de Unie KBO uiteraard door met het opleiden van
veiligheidsadviseurs.
- De Unie KBO heeft het debat over de WMO op de voet gevolgd en
naast de motie van Baay-Timmerman nog een aantal belangrijke moties
ondersteund. Zo is de steun uitgesproken voor de motie van Mona
Keijzer, Hanke Bruins Slot (CDA) en Linda Voortman (GroenLinks) waarin
gepleit werd om ook het Persoonsgebonden Budget (PGB) in de
zorgverzekeringswet ook voor ouderen toegankelijk te maken. Helaas is
de ingediende motie verworpen.
- Kees van der Staaij (SGP) zag zijn motie wel ingediend worden. In het
kader van de WMO-veranderingen vroeg Van der Staaij om de stapeling
van eigen bijdrage van algemene voorzieningen en
maatwerkvoorzieningen te stoppen. Een opeenstapeling van kosten zou
ertoe kunnen leiden dat mensen om financiële redenen af moeten zien
van (een deel van) maatschappelijke ondersteuning.
- KPN heeft aangegeven te zullen gaan stoppen met de uitgifte van de
papieren telefoongids en de telefonische nummerinformatiedienst 1888.
De Unie KBO vreest dat door deze beslissing ouderen zonder toegang tot
het internet in de problemen komen. In een gesprek met het ministerie van
Economische Zaken heeft de Unie KBO haar ongerustheid aangegeven.
Het ministerie heeft toegezegd te gaan onderzoeken welke gevolgen het
stoppen van deze diensten voor senioren kunnen hebben. Bij de
Servicetelefoon van de Unie KBO komen dagelijks tientallen bezorgde
telefoontjes binnen. De Unie KBO neemt deze opmerkingen mee in de
vervolggesprekken met het ministerie.
Voor al het nieuws vanuit de Unie KBO kijkt u op de website www.kbo.nl
Nieuwsflits Unie KBO - nummer 9 - 2 mei 2014
24
INSCHRIJFFORMULIER KBO-DELFT
Hierbij geef ik mij op als nieuw lid van de KBO- afdeling Delft
Dhr./Mevr.*
Voornaam: .......................................................Voorletters: ..................
Achternaam: .........................................................................................
Geboortedatum: ............................................................19 ...................
Adres:.....................................................................................................
Postcode:..............................................................................................
Woonplaats:..........................................................................................
Telefoonnr.:...........................................................................................
Mobielnr.:..............................................................................................
Bank/Gironummer:................................................................................
E-mail: ..................................................................................................
Werkzaam (geweest) als:...............................................................
Hobby's...........................................................................................
De contributie voor het 2e halfjaar 2014 bedraagt € 12,50 p.p.
Dit formulier volledig ingevuld afgeven aan een van de bestuursleden of
zenden aan:
KBO Ledenadministratie, Van Heemstrastraat 11, 2613 CD Delft.
Tel. 0152124289 - E-mail: [email protected]
25
Recreatiecomissie tel: 256 84 53
Locatie
Kantine Delfia
Humanitas
WZC Monica
WZC Stefanna
Adelberthof
Vrijmoedhof
Sociëteiten
Adres
Mozartlaan 664, Bridge
Dhr. Jörning, tel:3809576
Beethovenlaan 134
Arubastraat 2,
Aart v.d. Leeuwlaan 904
Minervaweg
Herculesweg,
Dag
woensdag
Tijd
13.00 - 17.00
dinsdag
vrijdag
vrijdag
dinsdag
woensdag
woensdag
13.30 - 16.30
13.30 - 16.30
14.00 - 16.50
13.45 - 16.50
13.30 - 16.30
19.30 - 22.30
KBO Reiscommissie:
Reisorganisatie:
e-mail: [email protected]
Lea & Leo Vroonland, tel:
013 – 211 81 46
Anton van der Zalm,
tel:
015 - 256 24 29
Gironummer: 4925203
IBANnummer: NL75 INGB 0004925203
t.n.v. reizen RK Bond van Ouderen - Delft, Koetlaan 6, 2625 KS Delft
Activiteitencommissie:
Mevr. J. van der Graaf, tel 262 11 16, [email protected]
Ledenadministratie:
Dhr. L. Persoon, Van Heemstrastraat 11, 2613 CD Delft
tel: 212 42 89, e-mail: [email protected]
Bezorgklachten
Voor klachten over de bezorging van de 'Nestor' en/of het maandelijkse
informatieblad 'INFO' kunt u contact opnemen met
mevr. Jetty van der Graaf, (tel: 262 11 16, van 17.00 tot 17.30 uur)
26
advertentie
advertentie
28