(U11) miniemen (U13) en kadetten (U15)

DRAAIBOEK
KLVV BEKERTORNOOIEN
voor pré miniemen (U11) miniemen (U13) en kadetten (U15)
voor het seizoen 2014-2015
1. Doelstellingen van de bekertornooien De Limburgse pré miniemen (U11) miniemen (U13) en kadetten (U15) jeugd ploegen meer
speelgelegenheid op niveau aan te bieden. Deze tornooien zien we ook als
opleidingstornooien in het kader van Volleybal Is Spelen.
Daarbij ook de ploegen die in aanmerking komen om de provincie te vertegenwoordigen,
op de VVB Jeugdkampioenschappen en VVB Jeugdbeker, extra mogelijkheden te bieden.
Dit om binnen de eigen provincie meer spelervaring op te doen en zodanig beter
voorbereid naar de Vlaamse Eindrondes te gaan
1.1 Meer spelgelegenheid op niveau creëren voor de pré miniemen en miniemen jeugd
gedurende het ganse seizoen, zowel voor de "beteren" als voor laatstarters en
laatbloeiers. Zich regelmatig, op een sportieve manier, meten met leeftijdsgenoten kan
voor kinderen een grote stimulans vormen om nog beter te trainen.
1.2 Het aantal resultaatgerichte momenten beperken voor pré miniemen en miniemen
gedurende een seizoen. Tijdens de competitiewedstrijden (gewestelijk en provinciaal)
zou de opleiding van de jongeren moeten primeren boven het ploegresultaat.
Uiteraard start een jeugdploeg elke wedstrijd met de bedoeling zo goed mogelijk te
presteren, maar de eindscore (winnen) zou niet het belangrijkste doel mogen zijn.
Een resultaatgerichte doelstelling voor pré miniemen en miniemen jeugd ploegen,
gedurende een volledige competitie, gaat meestal ten koste van een optimale opleiding
van de “beteren” en de speelkansen van de (tijdelijk) "zwakkeren". Jonge kinderen
moeten gestimuleerd worden om elke wedstrijd risico’s te nemen in het spel:
bovenhandse opslagen, veel aanvalspogingen, meer beweging in functie van de
opbouw bij de tegenpartij, ... Deze aanpak levert op lange termijn zeker betere
volleybalspelers en -speelsters op.
Overzicht leeftijdsjaren
Categorie
U15
kadetten
U-13
miniemen
U-11
Préminiemen
1
nethoogte
nethoogte
Meisjes
Geboortejaren
Wedstrijdvorm
Veldafmeting
Jongens
balkeuze
2000-2001
6 tegen 6
9 x 18
2.24
2.10
Nr 5
2002-2003
4 tegen 4
7 x 14
2.18
2.10
Nr 5
2004-2005
3 tegen 3
6 x 12
2.10
2.10
Nr 4
2. Planning en verloop van de bekertornooien
2.1 De planning van de tornooien is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
Als er minder dan 12 ploegen inschrijven, zijn er geen voorrondes.
Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er gespeeld in 3 groepen op verschillende
tijdstippen.
Groep 1: vanaf 9u30 tot 12u
Groep 2: vanaf 13u00 tot 15u30
Groep 3: vanaf 16u00 tot 18u30
We spelen in alle categorieën 2 voorrondes en 3 eindrondes.
Ploegen die na de 2de voorronde uitgeschakeld worden kunnen op eigen initiatief
tornooien organiseren.
Eerste eindronde tornooi met 12 ploegen.
Tweede eindronde tornooi met 10 ploegen
Derde eindronde tornooi met 8 ploegen.
Opmerking:
Bij de miniemen meisjes(U13) en kadetten meisjes (U15) speelt iedereen 2 voorronde
tornooien.
Na het 2de voorronde tornooi gaan er 16 ploegen naar de 1ste eindronde.
In de 2de eindronde spelen nog 10 ploegen en in de 3de eindronde nog 8 ploegen.
Overzicht aantal ploegen in voorronde en eindronde tornooien.
Ingeschreven
ploegen
8 of minder
Tussen 8 en 12
Tussen 13 en 24
Tussen 24 en 36
Voorronde 1 Voorronde 2
Eindronde 1
Eindronde 2
Eindronde 3
GEEN
GEEN
Alle ploegen
Alle ploegen
Alle ploegen
Alle ploegen
12 ploegen
12 ploegen
Alle ploegen
10 ploegen
10 ploegen
10 ploegen
Alle ploegen
8 ploegen
8 ploegen
8 ploegen
GEEN
GEEN
Alle ploegen
Alle ploegen
2.2 Spelwijze en afspraken voorronde tornooien pré miniemen U11 en miniemen U13
Voorronde 1
sets
2 setten van 7 minuten of na afspraak 2
setten tot … punten
T.O.
Geen TO bij het op tijd spelen
1 TO bij het naar setten spelen
wissels 6 per ploeg
opslag 3 opslagen en doordraaien
Voorronde 2
Idem voorronde 1
Idem voorronde 1
Idem voorronde 1
Idem voorronde 1
Opmerking:
Speelwijze voorrondes:
Indien mogelijk worden in de voorrondes setten naar punten (15/21 of 25)gespeeld.
Bij veel inschrijvingen is dit niet mogelijk en wordt er op tijd gespeeld.(16 en meer)
Tijdens deze voorrondes bestaat een wedstrijd ook uit twee setten, opgedeeld in 2
periodes van 7 minuten elk, maw. de score blijft NIET doorlopen gedurende de hele
2
wedstrijd. Een spelfase wordt ook na het eindsignaal uitgespeeld.
Na de eerste periode wordt van terreinhelft gewisseld en heeft de coach één minuut
de tijd om richtlijnen te geven voor het vervolg van de set.
Een gelijkspel in de set is niet mogelijk , er wordt dan nog één spelfase gespeeld.
2.3 Spelwijze en afspraken voorronde tornooien kadetten U15
Voorronde 1
Voorronde 2
deelnemers
Alle ploegen
Alle ploegen
sets
Afhankelijk van het aantal
Afhankelijk van het aantal deelnemers
deelnemers
Mogelijkheden:
Mogelijkheden:
2 x 10’ spelen
2 x 10’ spelen
2 setten tot 15/21/25 punten
2 setten tot 15/21/25 punten
Schema wordt vooraf gestuurd met
Schema wordt vooraf gestuurd
aanduiding van spelwijze
met aanduiding van spelwijze
TO
2 per ploeg bij spelen van setten 2 per ploeg bij spelen van setten
Op tijd spelen: geen TO
Op tijd spelen: geen TO
wissels
6 per ploeg
6 per ploeg
opslag
onbeperkt
onbeperkt
Alle ploegen gaan verder naar
12 ploegen gaan verder naar de 1ste
de 2de voorronde
eindronde tornooi
libero
Niet toegelaten
Niet toegelaten
Indien er op tijd gespeeld wordt dan herbegint de 2de set op 0/0.
Een gelijkspel in een set is niet mogelijk, er wordt dan nog één spelfase
doorgespeeld.
Bij op tijd spelen zijn er geen time outs.
Het voorstel is echter op de voorronde tornooien 2 setten naar 25 punten te laten
spelen.
2.4 spelwijze en afspraken eindronde tornooien pré miniemen U11 en miniemen U13
sets
T.O.
wissels
opslag
Eindronde 1
2 sets tot 15/17
punten
16 of12 ploegen
1 per ploeg
6 per ploeg
Onbeperkt – niet
doordraaien
Eindronde 2
2 sets tot 21 punten
12of10 ploegen
Eindronde 3
2 sets tot 25 punten *
8 ploegen
2 per ploeg
6 per ploeg
Onbeperkt – niet
doordraaien
2 per ploeg
6 per ploeg
Onbeperkt – niet
doordraaien
Bij het 3de eindronde tornooi worden er kruisfinales gespeeld naar 2 winnende
setten.
De beslissende set wordt naar 15 punten gespeeld.
3
2.5 spelwijze en afspraken eindronde tornooien kadetten U15
sets
T.O.
wissels
opslag
Libero
Eindronde 1
Eindronde 2
Eindronde 3
Met 12 (16) ploegen
2 setten tot 15/17/21 punten*
*Wedstrijd start op 10/8/4
Gelijke puntenstand: set tot 7
2 per ploeg
6 per ploeg
Onbeperkt – niet doordraaien
Toegelaten
Met 10 (12) ploegen
2 setten tot 15/17/21 punten *
*Wedstrijd start op 10/8/4
Gelijke puntenstand: set tot 7
2 per ploeg
6 per ploeg
Onbeperkt – niet doordraaien
Toegelaten
Met 8 ploegen
2 setten tot 25 punten
Gelijke puntenstand: set tot 7
* (zie lager)
2 per ploeg
6 per ploeg
Onbeperkt – niet doordraaien
Toegelaten
*Bij het 3de eindronde tornooi worden er kruisfinales gespeeld naar 2 winnende
setten van 25 punten.
De beslissende set wordt naar 15 punten gespeeld.
2.6 Rangschikking
De rangschikking van eindrondetornooien wordt opgemaakt met de volgende
puntentelling:
Klassering
1.Wedstrijdwinst met 2/0 of 0/2: 3 punten
2.Wedstrijdwinst op punten met 1/1: 2 punten voor de winnaar en 1 punt voor de
verliezer
3.Wedstrijdwinst na derde extra set: 2 punten voor de winnaar en 1 punt voor de
verliezer
4.Wedstrijdverlies met 2/0 of 0/2: 0 punten voor de verliezer
(*) Indien de wedstrijd eindigt met een gelijke stand (1-1 en gelijke puntenstand), dan
wordt er een extra 3e set gespeeld tot 7 punten (met 2 punten verschil). Er wordt
opnieuw getost voor aanvang van deze 3e set. Er is 1 time out per ploeg in de
beslissende set.
Bij het berekenen van de rangschikking wordt in volgorde rekening gehouden met:
1. de wedstrijdpunten, de gewonnen wedstrijden en het setgemiddelde
( aantal gewonnen setpunten gedeeld door het aantal verloren setpunten)
2. bij algemene gelijkheid wordt de winnaar door loting aangeduid.
Alle andere regels blijven behouden mits ze niet uitdrukkelijk vermeld zijn. (plein,
nethoogte, wissels enz.)
4
3. Specifieke bepalingen bij de bekertornooien
3.1. Een club die in aanmerking wenst te komen om met een pré miniemen (U11)
miniemen (U13) en kadetten (U15) ploeg naar de VVB Eindrondes (Kampioenschap of
Beker) te gaan, moet zich expliciet inschrijven voor de KLVV Eindrondetornooien
én moet deelnemen aan alle geplande tornooirondes.
Dit betekent dat de KLVV Jeugdbeker voor pre miniemen (U11) miniemen (U13) en
kadetten (U15) niet georganiseerd wordt volgens de formule van rechtstreekse
uitschakeling. Zoals vorig seizoen zullen de reekswinnaars van de provinciale pre
miniemen (U11) miniemen (U13) en kadetten (U15) competitie niet naar de VVB
Jeugdkampioenschappen afgevaardigd worden. Zij zullen wel de titel van Limburgs
Kampioen dragen.
3.2. De voor- en eindrondetornooien worden gespeeld volgens de reglementen zoals
vastgelegd door de KLVV Jeugdcommissie. Overjarige spelers en speelsters zijn niet
toegelaten en er mogen geen aangepaste technieken gebruikt worden.
3.3. Het aantal ingeschreven ploegen binnen een categorie bepaalt de planning van het
seizoen (zie 2.1). Indien er minder dan 8 ploegen ingeschreven zijn voor een categorie,
dan kunnen alle ploegen deelnemen aan de drie eindrondetornooien.
3.4. Vanaf eindronde 1 spelen de “betere” ploegen voor de plaatsen 1 t/m 12. Ploegen,
die zich niet geplaatst hebben voor een volgende ronde, kunnen zelf initiatieven
nemen om extra tornooien te organiseren tijdens de bekerweekends. De KLVV
Jeugdcommissie kan de organiserende clubs bijstaan met praktisch advies
(contactgegevens, tornooischema's, tips voor een beter spelniveau, …).
3.5. Enkele afwijkingen van de Internationale Spelregels:
-
Bepalingen om een set of wedstrijd te winnen (zie 2.2)
-
Regeling i.v.m TO’s tijdens een wedstrijd (zie 2.2)
-
In voorronde 1 en voorronde 2 is er na 3 scorende opslagen één rotatie
binnen de eigen ploeg
4. Richtlijnen voor coaches van deelnemende ploegen
4.1 Administratie
o
wedstrijdblad met namenlijst vooraf invullen: naam voornaam –
aansluitingsnummer en categorie: afgeven aan KLVV verantwoordelijke
o
opstellingsbriefjes voorzien
o
jeugdscheidsrechter meebrengen
4.2 Water en ballen
o
meebrengen van oefenballen
o
flessen water: iedere ploeg ruimt na iedere wedstrijd alles op
4.3 Opruimen sporthal en kleedkamers
Iedere ploeg is verantwoordelijk voor de orde in zaal, gangen en
kleedkamers.
Gelieve na iedere wedstrijd alles op te ruimen
5
4.4 Scheidsrechters
Iedere club zorgt voor één jeugdscheidsrechter op ieder tornooi, liefst niet de coach
van de ploeg.
Bij het 3de eindronde zijn er officiële scheidsrechters
5 Richtlijnen voor scheidsrechters en jeugdscheidsrechters
5.1 Spelregels
o
o
o
TO’s, en wissels opvolgen
Technische fouten affluiten:gedragen bal – dubbel Inspelen alleen voor eerste wedstrijd
5.2 Formaliteiten bij een wedstrijd
Vereenvoudigd wedstrijdblad invullen en laten ondertekenen door de coaches op het
einde van de wedstrijd
Het ingevulde wedstrijdblad afgeven op tornooisecretariaat
Eventuele problemen melden aan de tornooiverantwoordelijke
6. Afspraken voorronde en eindronde tornooien
Voor de tornooistart worden er enkele praktische afspraken gemaakt
 Uitleg wedstrijdschema en in het kort de voornaamste reglementen
1. in de voorrondes wordt op tijd of naar setten gespeeld
2. geen gedragen ballen
3. stimuleren van aanval
4. geen dubbele contacten
5. geen time outs bij het op tijd spelen
6. zes wissels toegelaten
7. gelijkspel in een set is niet mogelijk: er wordt dan nog 1 spelfase
gespeeld
8. gelijke stand in setten is in de voorronde tornooien mogelijk
9. alle ploegen spelen ook in het 2de voorronde tornooi
 Waardevolle voorwerpen niet in de kleedkamers laten liggen
 Na iedere wedstrijd lege flesjes opruimen en voorziene vuilnisbakken gebruiken
 Na het tornooi kleedkamers ordelijk opruimen
 Niet eten in de sporthal of in de kleedkamers
 Alleen de coach en eventueel een assistent zitten op de bank langs het terrein
 Tijdschema stipt naleven
 Bij problemen kan de coach zich wenden tot de verantwoordelijke KLVV of tot
de verantwoordelijke van de inrichtende club
 Coach en begeleiders hebben een voorbeeldfunctie ten opzichte van hun
spelers, scheidsrechter, tegenpartij en supporters
 Spelers en begeleiders hebben respect voor tegenstanders en scheidsrechters
 Van ouders en supporters wordt er in alle omstandigheden een fair play houding
verwacht
6
Planning bekertornooien seizoen 2014 - 2015
Voorronde 2
Zaterdag
04/10/2014
Zaterdag
04/10/2014
Zondag
05/10/2014
Zondag
05/10/2014
Zondag
05/10/2014
Zondag
05/10/2014
Eindronde 1
Zaterdag
20/12/2014
Zaterdag
7
Davost Sint Truiden
Ganse dag: 4
pleinen
Ganse dag:3 pleinen
Miniemen meisjes
Davost Sint Truiden
Halve dag: 4 pleinen
Pre- miniemen meisjes
Davost Sint Truiden
Halve dag: 4 pleinen
Miniemen jongens
DVH Hasselt
Ganse dag:3 pleinen
Kadetten meisjes
Ganse dag:3 pleinen
Kadetten meisjes
DVH Hasselt
Miniemen meisjes
Sporthal KA2 Hasselt
Sporthal KA2 Hasselt
KVC Racing Wara
Genk
Kinrooi
Ganse dag:3 pleinen
Miniemen meisjes
Lovoc Lommel
Halve dag:3 pleinen:
Pré miniemen jongens
20/12/2014
Zaterdag
20/12/2014
Zondag
21/12/2014
Zondag
21/12/2014
Zondag
21/12/2014
Eindronde 2
Zaterdag
14/02/2015
Zaterdag
14/02/2015
Zaterdag
14/02/2015
Zondag
15/02/2015
Zondag
15/02/2015
Zondag
15/02/2015
Eindronde 3
Zaterdag
14/03/2015
Zaterdag
14/03/2015
Zaterdag
14/03/2015
Zondag
15/03/2015
Zondag
15/03/2015
Zondag
15/03/2015
8
KVC Racing Wara
Genk
Halve dag:3 pleinen
Kadetten jongens
HVC Helchteren
Halve dag:3 pleinen
Pre- miniemen meisjes
Kinrooi
Halve dag:3 pleinen
Miniemen jongens
Roveka Stevoort
Ganse dag:3 pleinen
Kadetten meisjes
HVC Helchteren
Ganse dag:3 pleinen
Miniemen meisjes
Lovoc Lommel
Halve dag:3 pleinen
Pré miniemen jongens
KVC Racing Wara
Genk
Halve dag:3 pleinen
Kadetten jongens
HVC Helchteren
Halve dag:3 pleinen
Pre- miniemen meisjes
Kinrooi
Halve dag:3 pleinen
Miniemen jongens
Roveka Stevoort
Ganse dag:3 pleinen
Kadetten meisjes
Fit Ham
Ganse dag:3 pleinen
Miniemen meisjes
KVC Racing Wara
Genk
Lummen
Halve dag:3 pleinen
Pré miniemen jongens
Halve dag:3 pleinen
Kadetten jongens
Lummen
Halve dag:3 pleinen
Pre- miniemen meisjes
Kinrooi
Halve dag:3 pleinen
Miniemen jongens
Roveka Stevoort
Ganse dag:3 pleinen
Kadetten meisjes