decemb. 2013 Noorderbrug

STICHTING LEEFBAARHEID BOSCHPOORT BOSSCHPOORT
VERLEGGING VAN DE AANLANDING NOORDERBRUG
Beste mensen,
Zoals jullie weten zullen er de komende jaren werkzaamheden aan de Noorderbrug en het
verdere verloop van de infrastructuur Bosscherveld worden uitgevoerd door de gemeente
Maastricht.
Dit heeft directe gevolgen voor Boschpoort. Het aantal voertuigen zal door de verbreding en
het aanpassen van de verkeersas drastisch toenemen van 43.000 nu naar 85.000 in 2028.
Verder zal de verlegging van de aanlanding ter ontsluiting binnenstad korter op de woonbuurt
komen te liggen.
Dit alles heeft tot gevolg dat de milieubelasting in onze buurt en met name aan de Gebr. van
Limburgstraat danig zal toenemen. Vooral de fijnstof belasting voor de omwonende baart ons
zorgen. De St. Leefbaarheid is met de gemeente Maastricht in overleg hierover.
Helaas moeten we constateren dat de gemeente Maastricht niet voorop loopt wat betreft het
nemen van maatregelen om de situatie te verbeteren. Men verschuilt zich achter de geldende
wetgeving voorbijgaand aan het feit dat deze in 2016 beduidend zal aangescherpt worden.
De SLBB zal er bij de gemeente Maastricht op blijven aandringen om de nieuwe Europese
wetgeving nu al uit te voeren en een voortrekkersrol in te nemen.
Wat betreft de geluidsbelasting zal er een afscherming komen om deze te reduceren.
Als er bij u als direct omwonende van de Gebr. van Limburgstraat of als bezorgde inwoner
van Boschpoort behoefte is om hier verdere uitleg over te krijgen laat ons dit dan weten.
Wij zullen dan voor u een bijeenkomst organiseren. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij de
situatie toelichten en zullen wij deskundigen vragen om uitleg te geven over de gezondheidsrisico`s.
U kunt zich hiervoor opgeven via ons e-mailadres [email protected] of een briefje in de
brievenbus doen aan de Past. Moormanstraat 80 (St. Alphonsusschool – oude basisschool),
het secretariaatsadres van de SLBB.
Met vriendelijke groet namens het bestuur van de SLBB,
Dré van den Broek
voorzitter