De Zeemeermin maart 2014 - Website van Sophie, Bram en Eric

25ste jaargang nummer 99
Maart 2014
Inhoudsopgave
Contactpersonen
3
Van de redactie
5
Van de voorzitter
7
Uitnodiging ledenvergadering 28 maart
8
45-jarig jubileum
9 + 21
Reanimeren doe je zo
10
Weekendrooster havenmeester
12
Ik geef de pen aan ….
13
Schoonmaakrooster toilet-douchegebouw
20
Regels te water gaan
22
Indeling te water gaan 12 en 13 april
23
Aquaduct Vechtzicht
27
Voorbeelden van kaarten die door onze De Zeemeerminleden gemaakt worden
1
2
Contactpersonen
Voorzitter
Secretaris
André Balk
Gijsbertje Louffhof 11
1382 MG Weesp
Tel.: 0294 – 411011
Ger Smit
Oudegracht 73
1382 XX Weesp
Tel.: 0294-484925
[email protected]
Penningmeester
Leider Zomerhaven
Micha Pfeiffer
Bastionweg 22
1383 JE Weesp
Tel.: 0294-418543
Ab Beentje
Churchillstraat 20
1411 XG Naarden
Tel.: 035- 6941506
Leider Winterstalling
Clubhuisbeheerders
Iet Tresoor
Sleedoornlaan 23
1185 DZ Amstelveen
Tel.: 020-6470494
Hannie Munnikes
Ria van den Emster
Tel.clubhuis: 0294-480664
Jachthaven
Winterberging
Ossenmarkt 46
1381 LX Weesp
Tel.: 0294-431588
Nijverheidslaan 1a
1382 LE Weesp
Tel.: 0294-480664
Havenmeester
Redactie en kopij
Jan Tuin
Deurnestraat 34
1324 XA Almere
Tel.: 036-5345308
Eric van ‘t Hoff
Dorpsstraat 126
1393 NK Nigtevecht
Tel.: 0294-410940
[email protected]
website: www.zeemeerminweesp.nl
3
4
Van de redactie
Zaterdag 15 maart jongstleden werd ik op de
winterhaven blij verrast door alle dames die
weer druk bezig waren om kaarten te maken. Dit
is zonder twijfel een activiteit die laat zien dat
het bij onze “watersport” vereniging niet alleen
gaat over het varen, opknappen en onderhouden
van motorboten, zeiljachten en sloepen maar
ook over creativiteit en het vormgeven van
mooie kunstwerkjes (zie foto pag. 1). En wat
zeker zo leuk was tijdens mijn bezoekje is dat ik
verwelkomd werd door Quincy, een brave
Shitzhu die mij aankeek alsof ik een waterrat was die nog nooit een
hond had gezien! Wat een snoepje!
Deze editie van het blad telt maar liefst 28 bladzijden, wat wellicht een
wereldrecord zou kunnen zijn sinds het ontstaan van De Zeemeermin 45
jaar geleden. Zoveel kopij hadden Sophie en ik althans nog nooit
ontvangen sinds dat wij begonnen zijn met de redactie begin 2006 en
dit hebben wij zonder meer te danken aan Cees Pfeiffer die met 7
bladzijdes een schitterend verhaal heeft geschreven over het
mysterieuze verleden van zijn W6. Ook dank aan André voor de leuke
foto’s van jouw EHBO cursus.
Verder zult u naast allerlei informatie over de
aanstaande ledenvergadering, de zomerhaven
en het te water gaan in april, zien dat wij met
“BootPlus.nl!” een nieuwe adverteerder
hebben. Volgens hun zeggen de grootste online watersport webwinkel van Europa met
meer dan 40.000 producten tegen scherpe
prijzen. Neem een kijkje op http://www.bootplus.nl/
Veel leesplezier en tot ziens op de winterhaven,
Sophie en Eric van ’t Hoff
5
6
Van de voorzitter
De boten gaan bijna weer het
water in en dat merk je ook aan
de drukte op de winterstalling.
Iedereen is druk aan het werk
aan zijn boot en het weer laat het
ook wel toe. Maar er moet ook gewerkt worden in de haven, en helaas
wat ik vorige keer ook al meldde, er wordt erg veel afgezegd. Het lijkt
de gewoonste zaak van de wereld om maar even af te zeggen, de
klussen stapelen zich op. Ik hoop dat alles gereed is op 12 en 13 april
als wij het water in gaan. Wij starten dit keer al op zaterdag in de
namiddag en dan gaan de eerste boten het water in. Op zondag starten
wij ook extra vroeg, zodat wij weer op tijd klaar zijn. Deze maatregelen
zijn nodig om zo min mogelijk last te veroorzaken voor de bezoekers
van Karwei.
De EHBO les werd 12 personen bijgewoond en ook dat maakt de
vereniging weer veiliger. Onder de leiding van Wim en André werd er
geoefend in reanimatie technieken en het gebruik van de AED.
Ook werd er uitgelegd wat je het beste aan boord kan hebben voor
ongevallen. Na drie uur flink zweten ging men voldaan naar huis.
De aanmeldingen voor het 45 lustrum stromen binnen, vergeet niet in te
schrijven.
En dan staat op vrijdag 28 maart de jaarvergadering weer op het
programma, ik hoop dat er veel leden aanwezig zullen zijn. Er zijn altijd
wel wat zaken die aandacht nodig hebben. Ook is het bestuur druk
bezig met zoeken naar een oplossing voor het uit het water halen zodat
wij niet meer langs Karwei hoeven te rijden. Hoop dat wij een mooi
vaarseizoen krijgen en hoop u allen te zien op het lustrum.
Groet
André Balk
7
Uitnodiging algemene ledenvergadering 28 maart 2014
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2013
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Jaarverslag jachthaven
7. Jaarverslag winterberging
8. Verslag kascommissie
9. Begroting
10. Aanpassen huishoudelijke reglement
11. Aanpassen haven reglement
12. Aanpassen winterstalling reglement
13. Bestuursverkiezing
14. Rondvraag
15. Sluiting
Let op. Zie het (online) clubblad van September 2013 voor:
- Notulen Algemene ledenvergadering 22 maart 2013
- Jaarverslag secretaris
- Jaarverslag winterstalling beheerder
- Jaarverslag zomerhaven
8
Het Bestuur van WWV De Zeemeermin
wil graag met u en uw partner het
45 Jarige
Lustrum
vieren op zondag 1 juni
van 15:00 tot 19:00 uur met een warm en koud buffet
Op het terrein van de winterstalling
Nijverheidslaan 1A
Geef voor 6 april door of u daarbij aanwezig zult zijn doormiddel van
de ingevulde strook, en deze te deponeren in de bus in het clubgebouw
of te mailen aan [email protected]
9
Reanimeren doe je zo
Twaalf enthousiaste leden
hebben zaterdag 22 februari
een oefening gedaan in
reanimeren en het gebruik
van de AED. Wij als
vereniging beschikken over
een AED die in de zomer in
de haven en in de winter op
de winterstalling hangt.
Deze opgeleide leden weten nu wat zij moeten doen bij een
hartstilstand:
 Bel direct 112 en zeg dat het om een reanimatie gaat
 Start direct met de reanimatie
 Laat een AED halen en sluit deze direct aan
Hopelijk hebben wij het nooit nodig in de vereniging, maar gelukkig
kunnen wij met een gerust hart naar de haven en winterstalling gaan.
10
André Balk
11
Weekendrooster havenmeester seizoen 2014
De weekenddienst duurt van vrijdagavond van 17:00 t/m 21:00 uur en
zaterdag en zondag van 9:00 t/m 21:30 uur. Wanneer u niet kunt dient
u zelf zorg te dragen voor een plaatsvervanger.
Jan Tuin.
Zomerhaven tel.: 0294-431588
12
Ik geef de pen aan …
… Het mysterieuze verleden van de W6
Wie een boot heeft, wil graag de geschiedenis weten. Dat is natuurlijk
geen probleem als je hem nagelnieuw bij de fabrikant hebt gekocht.
Moeilijker wordt het als je de zoveelste eigenaar bent. Zo ben ik
naarstig op zoek naar het verleden van mijn aluminium sloep de W6.
Jaren geleden, toen ik in mijn vrije tijd de PR-man was van de Muider
Hardzeildagen, genoot ik altijd van de verhalen van de schippers van de
bruine vloot die niet uitgepraat raakten over hun schip. Het ene mooie
verhaal na het andere werd aan de toog bij Ome Ko uitgewisseld. Het
ging natuurlijk om boten die soms al meer dan een eeuw oud waren en
er al een heel werkzaam leven op hadden zitten voordat ze werden
verbouwd voor het vervoer van toeristen. Ooit waren ze opgelegd en
verwaarloosd aangetroffen waarna er een nieuw leven begon. De oude
eigenaren wisten dan te vertellen dat de boot nog op de Oostzee had
gevaren of over de Zuiderzee vrachtjes vanuit Friesland had vervoerd
naar Amsterdam. Zulke verhalen maakten zo’n, boot als je hem de
volgende keer in de haven zag liggen, veel interessanter. Die heeft nog
echt iets meegemaakt, dacht je dan.
Werkboot
Zelf ben ik nu sinds vijf jaar de eigenaar van een aluminiumsloep, de
13
W6 die op de kop van de eerste steiger ligt. Een echte “werkboot” die in
mijn ogen niet te mooi mag worden. Het is altijd een werkpaard zonder
luxe geweest en dat moet ook zo blijven. In de sloep zit een luidruchtige
Sabb-diesel uit de jaren zestig die bij het starten altijd de aandacht trekt.
Dan komen er opeens wildvreemde mensen kijken. Want het starten is
nogal een ritueel: motorkist open, beetje olie bovenin de motor, met de
startmotor de boel aan het draaien krijgen om vervolgens puur op
compressie te starten. De ene keer duurt het langer dan de andere keer
voordat de Sabb loopt. En als dat het geval is, dan hoor je hem in de
hele haven. Zoals gezegd, trekt dit de aandacht. Als je dan zo met de
motor bezig bent, krijg je vaak als commentaar: “Mooie diesel heb je
daar. Een echte Sabb, nou die overleeft jou wel. En die dingen starten
altijd”. Dat is waar; hij heeft me
nog nooit in de steek gelaten.
En vaar je dan met die
langzaam ploffende motor de
haven uit, dan zijn er altijd
passanten die de boot met de
ogen volgen en iets roepen in de
trant van “wat een leuk
ouderwets geluid”. Dat klopt,
maar als je er een uur naast
gezeten hebt, dan heb je het ook wel gehad…! Natuurlijk krijg je met
zo’n boot vragen over hoe oud hij is, waar hij vandaan komt en
dergelijke.
Loosdrecht
Zoals gezegd, heb ik de boot nu vijf
jaar in bezit. Ik kwam hem twintig
jaar geleden voor het eerst tegen op
Loosdrecht waar hij bij De Otter lag
en eigendom was van Vivian Boelen,
destijds nieuwslezeres bij RTL 4. Ik
werkte samen met haar toenmalige
14
echtgenoot, de fotograaf Henny Miltenburg, en soms maakten we met
de W6 een tochtje op de plas. Gingen we bijvoorbeeld even een biertje
pakken bij De Driesprong. Eigenlijk was ik
meteen al gek van die boot, die er toen wel
iets anders uit zag met een te grote
helmstok en een lelijke motorkist. Ik schrok
dan ook, toen ik jaren later weer eens bij
De Otter kwam en zag hoe verwaarloosd ze
er bij lag. Wat bleek? Vivian had een
andere sloep gekocht en liet de W6 een
beetje versloffen. Voor mij het moment om
eens tussen neus en lippen door te informeren of ik haar kon
overnemen. Maar voor het zover was, waren we jaren verder. Na de
aankoop, bleef de W6 bij De Otter liggen waar hij door een
scheepsreparatiebedrijfje moest worden opgeknapt om weer
“vaarwaardig” te worden. Zoals altijd,
viel dat financieel vies tegen. Toen de
motor was gereviseerd, er een nieuwe
motorkist was geplaatst en de helmstok
door een nieuw exemplaar was
vervangen, gingen mijn vrouw Ellen en
ik aan de slag om de banken te schuren
en te lakken, de verweerde en groen
uitgeslagen scheepshuid schoon te maken en antifauling aan te brengen.
De Boomhoek
Dat gebeurde allemaal “in zicht” op het terrein van De Otter. En daar
kwamen dan meteen ook de Loosdrechters op af. Met de handen in de
zakken kwamen ze eerst zeggen dat ze de boot kenden, vroegen dan of
ik de nieuwe eigenaar was, complimenteerden me met de opknapbeurt
(“Nou, daar was ze wel aan toe”) en vroegen of hij “op Loosdrecht
bleef”. Want daar hoorde de boot volgens hen als oudgediende van de
marinehaven De Boomhoek thuis. Ze vonden het dan ook altijd jammer
als ik ze vertelde dat de boot Loosdrecht ging verlaten en Weesp en
omgeving als nieuw vaarwater kreeg. Voor mij waren die gesprekken
het moment om meer van de geschiedenis van de W6 te weten te
15
komen. Maar dat viel tegen. Ja, hij was ooit eigendom geweest van
Tom Manders jr, de zoon van “Dorus”, maar daar bleef het dan ook wel
bij. En volgens sommigen was de boot in de jaren dertig gebouwd.
Marinemuseum
Omdat ik niet veel verder kwam, heb ik een jaar geleden het
Marinemuseum in Den Helder benaderd om te kijken of die soms meer
wisten. In de boot was een nummer geslagen en ook staat ergens in het
gangboord hoeveel personen er maximaal mee vervoerd mogen worden.
Die gegevens plus een paar foto’s mailde ik naar het museum. Dat had
resultaat. Begin februari plofte er een dikke enveloppe op de deurmat
met daarin een exemplaar van de nieuwsbrief van de vrienden van het
museum. Met daarin een oproep aan de lezers voor meer informatie.
Verder bevatte de enveloppe een overzichtje van de marine met daarop
de geschiedenis van een boot waarvan zij denken dat het de W6 is. Die
aanname is gebaseerd op het feit dat het over een aluminium sloep gaat
die dienst heeft gedaan bij De Boomhoek. Er wordt een bouwnummer
in genoemd dat echter niet overeenkomt met het in de sloep ingeslagen
nummer. Maar dat zegt natuurlijk niet alles.
Nieuw Guinea
Maar mocht de in de
marinelijst genoemde sloep
de W6 zijn, dan heeft hij
zonder meer een boeiende
geschiedenis. Om te
beginnen: hij is niet van
voor de oorlog, maar in
1954 als roeisloep
gebouwd bij Scheepswerf
Verhoef in
Aalsmeerderbrug in
opdracht van de N.N.G.P.M. in Nieuw-Guinea en geplaatst aan boord
van het vaartuig “Kais”, eveneens van de NNGPM. Dat vraagt enige
uitleg. NNGPM staat voor de Shell-dochter Nederlandsch NieuwGuinea Petroleum Maatschappij. Die had in dat gebied een aantal
16
“landingsvaartuigen” - een soort coasters met aan de voorzijde een
laadklep - varen om goederen te transporteren. Volgens een marine
inspectierapport uit 1965 komt de “Kais” juni 1960 in dienst van de
Nederlandse marine als de Hr.Mrs. “L 9609”, waarbij ik er van uitga dat
de L voor landingsvaartuig staat. In 1962 vertrekt het vaartuig uit
Nieuw-Guinea en zet de marine het in te Curacao. September 1969
wordt de “L 6909” afgevoerd van de sterkte en aan een particulier
bedrijf verkocht waarna hij nog jaren als een soort pont tussen de
eilanden van de Nederlandse Antillen heeft gevaren. 1970 is het jaar dat
de sloep, die volgens de marinelijst “zelden” gebruikt wordt, naar
Nederland komt. Volgens de lijst: “06-04-1970 aankomst in Nederland
van de Nederlandse Antillen”. Kennelijk is de sloep dus niet mee
verkocht met de “L 9609”. Waarschijnlijk vond de nieuwe eigenaar
hem verouderd of had hij zelf nog een reddingsloep over. Hoe dan ook,
de marine blijft met een sloep zitten en besluit die weer terug te halen
naar Nederland.
Duikobject
Daar wordt de boot,
waarschijnlijk onder
de naamsein W6, een
week later in gebruik
genomen bij het
Marine
Opleidingskamp
Hilversum ten behoeve van de cursus Militair Leiderschap en komt hij
in de haven van De Boomhoek te liggen. Dat is waarschijnlijk ook het
moment dat hij wordt omgebouwd tot motorsloep want de Sabb-diesel
dateert uit 1969. In 1975 wordt de sloep overgebracht naar de Dienst
Kleine Vaartuigen (DKV) in Den Helder, waar hij een jaar later
toegewezen wordt aan de uit 1925 stammende Hr.Mrs. “Soemba”, een
Nederlandse kanonneerboot die voor een groot deel van haar leven in
Nederlands-Indië gestationeerd was en in de Tweede Wereldoorlog
deelnam aan de landing op Sicilië (1943) en in 1944 werd ingezet
tijdens Operatie Overlord in Normandië. Samen met haar zusterschip de
Hr.Mrs. “Flores” gaat ze bij de beschietingen van de kust zo tekeer dat
17
de schepen van de Britse pers de bijnaam “Terrible Twins” krijgen. Het
schip ging in 1956 uit actieve dienst en was daarna in Den Helder in
gebruik als logementschip voor het duikbedrijf van de marine. Daar is
de sloep onder andere in gebruik als “duikobject”, totdat hij in 1992
afgevoerd wordt van de sterkte, hoewel dat volgens de papieren
eigenlijk al in 1980 was gebeurd. Hij komt in ieder in 1992 geval niet
meer voor op de lijsten van de marine.
Tom Manders jr
Dat geeft dus aan dat vooral de
laatste jaren van de W6
onduidelijk zijn. Heeft hij Den
Helder kort na 1980 al verlaten
of is dat pas in de jaren negentig
gebeurd? En hoe kwam de sloep
- in particuliere handen - terug
op Loosdrecht? Eén ding is
zeker, de W6 is eind jaren tachtig al in bezit van Vivian Boelen. Die
had haar gekocht van Tom Manders jr die er mee op de plas voer. Als
de W6 inderdaad de sloep is waarover ik van de marine de gegevens
heb gekregen, dan is hij in de jaren tachtig alweer terug op Loosdrecht.
Dat komt dan weer overeen met het gegeven dat hij in 1980 “afgevoerd
is van de sterkte”. Is ze echter pas in 1990 afgevoerd, dan is het of deze
sloep niet of de laatste gegevens van de marine kloppen niet. Daar moet
ik nog achteraan. Ook ga ik proberen om bij Scheepswerf Verhoef
bouwtekeningen te krijgen. Daar heb ik overigens een hard hoofd in.
Want van zo’n eenvoudige sloep uit 1954, waarvan ze er ongetwijfeld
vele hebben gebouwd, zullen de tekeningen wel niet bewaard zijn
gebleven. Verder heb ik mijn hoop gevestigd op een rëunie halverwege
maart in de Marinekazerne op Kattenburg in Amsterdam van de lichting
1961-1962 van mariniers die gevaren hebben op de landingsvaartuigen
“L 9607”, “L 9608” en “L 9609”. Dat is de lichting uit het jaar dat de
“Kais” door de marine in dienst werd genomen. Aan de organisator heb
ik inmiddels foto van de W6 gestuurd met de vraag of de mannen de
sloep herkennen.
18
Beetje saai…
Deze zomer hoop ik dus meer te weten over de geschiedenis van de
W6. Dan pas zal duidelijk zijn of deze prachtige sloep in zijn box bij
“De Zeemeermin” zomers ligt te mijmeren over avonturen in mooie
warme oorden als Nieuw Guinea en de Nederlandse Antillen, over
welke latere “hoge pieten” met haar vanuit De Boomhoek hebben
gevaren tijdens hun opleiding Militair Leiderschap en hoe ze
uiteindelijk haar dienstbare leven eindigde als duikobject. En dan zal ze
er ook wel eens aan denken dat ze met slechts tien “tropenjaren” ook in
de ogen van de marine na dertig jaar wel heel erg vroeg met pensioen is
gestuurd. En dat haar oude dag op de Vecht weliswaar rustig verloopt,
maar in haar ogen eigenlijk een beetje saai is…
Cees Pfeiffer
Dankwoord
Hartelijk bedankt voor de belangstelling die ik mocht ontvangen na een
ongeval waardoor ik in het Tergooiziekenhuis en het Naarderheem ben
terecht gekomen. Ook dank voor de bloemen, bloemstukje en kaarten
van de knutselclub
Ria Vuyst
19
Schoonmaak rooster toilet- douche gebouw op de haven!!
Hierbij het schema voor het schoonmaken van het Toilet- en
Douchegebouw. Zoals bekend 4 x schoonmaken is gelijk aan een
werkbeurt. U kunt zich bij de secretaris inschrijven.
Wij hopen dat u net zo enthousiast zal reageren zoals de voorgaande
jaren. Dan kunnen de gasten weer genieten van een schone toiletdouche accommodatie.
Ger Secretaris
Juni 2014
maandag
woensdag
vrijdag
maandag
woensdag
vrijdag
maandag
woensdag
vrijdag
maandag
9 juni
11 juni
13 juni
16 juni
18 juni
20 juni
23 juni
25 juni
27 juni
30 juni
augustus 2014
vrijdag
maandag
woensdag
vrijdag
maandag
woensdag
vrijdag
maandag
1 augustus
4 augustus
6 augustus
8 augustus
11 augustus
13 augustus
15 augustus
18 augustus
juli 2014
woensdag
vrijdag
maandag
woensdag
vrijdag
maandag
woensdag
vrijdag
maandag
woensdag
vrijdag
maandag
woensdag
2 juli
4 juli
7 juli
9 juli
11 juli
14 juli
16 juli
18 juli
21 juli
23 juli
25 juli
28 juli
30 juli
woensdag
vrijdag
maandag
woensdag
vrijdag
20 augustus
22 augustus
25 augustus
27 augustus
29 augustus
20
Attentie … Attentie … !!!
Bestuur heeft vernomen dat er verschillende leden het zeer jammer
vinden dat ze het antwoordstrookje af moeten knippen van de mooie
uitnodiging voor het
45 jarig jubileum
1 juni 2014
op Zondag van 15.00 tot 19.00
Er is natuurlijk een mogelijkheid om de uitnodiging niet kapot te
knippen maar voor een alternatief te kiezen dan kunt u zich aanmelden
via de mail of telefoon. Wij hopen natuurlijk dat u allen aanwezig kunt
zijn en zien de reacties gaarne tegemoet.
mailadres: [email protected] – telefoonnr: 0294-484925
Groet Ger
21
Winterstallingregels te water gaan
Komt U alstublieft op tijd en vooral met een goed
humeur.








Wie zonder kennisgeving afwezig is en geen
vervanger heeft gestuurd, heeft een serieus
probleem met het bestuur.
Iedereen dient om 06:45 uur aanwezig te zijn
op de winterstalling en zich te melden bij zijn ploegleider voor
verdere instructies.
Iedereen blijft tot einde werkzaamheden , en niemand gaat zonder
toestemming eerder weg.
Geen verwisseling van ploeg zonder toestemming van ploegleider
en coördinator.
Werk veilig, denk ook om de veiligheid van andere leden.
De eigenaar (of zijn vervanger) van de boot is aanwezig bij het
transport, en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar schip.
Tijdens het transport mogen er geen personen aan boord zijn.
Moet U aanpassingen uitvoeren aan Uw bok , meet één en ander nu
op en/of maak een mal. Dit maakt het eventuele aanpassen van Uw
bok deze zomer een stuk eenvoudiger, en daarbij het water uitgaan
in oktober een stuk sneller.
U auto parkeren bij JAN, het NS station , of naast de tunnel. Dus
NIET op de Nijverheidslaan , NIET bij Karwei , en NIET bij de
GAD of Muhl. Deze plaatsen dienen vrijgehouden te worden voor
het parkeren van de klanten van Karwei. ( a.u.b. stel onze goede
relatie met Karwei niet op de proef). Omdat Karwei zondag open is,
is het transport al zeer problematisch.
Wij hopen op een mooie en veilige dag en een goede samenwerking.
Namens het bestuur
Iet Tresoor
22
Indeling te water gaan zaterdag 12 april 2014
De navolgende schippers melden zich 16:15 uur op de winterstalling.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
L.Temperley
E.Goossens
J.Tuin Sr.
P. La Lau
P.Hoogendoorn
J.Tubergen
J.Hester
A.Balk
J.Klercq
10
11
12
13
14
15
16
17
18
E.Balt
L.Heus
W.Brouwer
J.Hagestein
H.Corver Sr. Stand by
G.Smit Stand by
S.Legget Stand by
J.Munnikes
J.van der Emster
Bokkenploeg aanwezig 12 april 2014 te 16:15 uur
J. Spaans
B. Groenheide
H.Lookman
J.Huisman
P.Vossen
C.Bakker
Waterkant aanwezig 12 april 2014 te 16:15 uur
A.van Meurs
D. Meijerink
D.Mollema
R.Zweverink
S. Leggett
Karrenploeg Nol en Dirk aanwezig 12 april 2014 te 16:15 uur
Cees Ottenhof
Peter ‘t Padje
Cas Attema
Henk Corver Jr.
Ger Ter Meulen
Henno Drexhage
Jack Rouw
Andre Rol
23
Kiepkar aanwezig 12 april 2014 te 16:15 uur
E.Gebski
K.Mostert
Singstra
W.Pareira
B.Matla
Transport aanwezig 12 april 2014 te 15:30 uur
Bertus Verwoert
Ruud Vermeulen
Nico van Schagen
Marco Verwoert
Jochem Klerq
Weegploeg aanwezig aan waterkant 12 april 2014 te 16:15 uur
P.Buninga
L.Temperley
Veeg en blokkenploeg
Henk Corver Sr.
aanwezig 12 april 2014 te 16:30 uur
Jeroen Huisman
Jan van der Heijden
Verkeer
Jim Hagestein
aanwezig 12 april 2014 te 16:30 uur
Rob van der Boogaard
Wessel
van Gestel
Zondag 13 april dient iedereen aanwezig te zijn om 06.45.
24
Indeling leden per kar op 13 april 2014, start: 06.45
25
26
Aquaduct Vechtzicht
Een aquaduct (Latijn:
aquaeductus) is een brug
voor een waterloop
(spreng, rivier, kanaal),
waarbij andere
verkeersstromen onder het
water door worden geleid
en zo een aquaduct vormen.
De breedste van de wereld
wordt op dit moment gebouwd om de verkeersstroom op de A1 bij
Muiden onder de Vecht te laten rijden. Eind augustus 2014 zal
Rijkswaterstaat een aantal informatieavonden organiseren voor
omwonenden en belangstellenden over de uitvoer van het project omdat
na de zomer de eerste voorbereidende werkzaamheden aan de A1/A6
tussen Diemen en Almere Havendiep zullen starten. Bezoek de website
van Rijkswaterstaat voor meer informatie en ziehier alvast een paar
eerste impressies. Meer hierover zal worden gemeld in het aanstaande
september nummer van het clubblad.
De Redactie
27
Dankwoord
Wij, Walter en Geer, willen het bestuur en iedereen bedanken voor de
bloemen , vele kaarten en telefoontjes.
Het gaat langzaam iets beter met ons. Tot ziens in de kantine of op het
water.
Walter en Geer
Kaarten maken
Het kaarten maken vindt plaats op de volgende middag:
-
6 April
We hopen weer op een goede opkomst en nieuwe deelnemers zijn van
harte welkom.
Voor vragen bel dan even met Marjan Buninga Tel: 0294-416399
28