Mei - Markant

Markant
EDITIE
MARGRATEN / CADIER EN KEER
SINT GEERTRUID / NOORBEEK / BANHOLT / MHEER
ECKELRADE / BEMELEN / SCHEULDER / HERKENRADE
TERLINDEN / BERGENHUIZEN-SCHEY / GASTHUIS
HONTHEM / MOERSLAG-LIBEEK / ST. ANTONIUSBANK
HOOGCRUTS / TERMAAR / BRUISTERBOSCH / ‘T ROOTH
MAANDELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS • OPLAGE 7.000
V ERLEDEN
EN HEDEN
-
MENSEN EN ZAKEN
-
CULTUUR EN NATUUR
6E
JAARGANG
MEI 2014
GRATIS DICHTBIJ - MAGAZINE
• Sint-Sebasitianus is
één grote familie
• Heuvelland4daagse
HET MOOISTE
Memorial
Day
•
DORPSBLAD VAN
IS
NEDERLAND GRAT
HUIS-AAN-HUIS
• Rieste:
Dance4Mergraote
• Voorjaarsoncert
Fanfare St. Blasius
• Concertwedstrijd
Harmonie Diligentia
• Mergelland Mannenkoor
in Koepelkerk
• Passie Frans
Heijerman
• Frituur Witlox!
• Fiets4daagse
De nieuwe naam van Vivre en
GroenekruisDomicura.
NR.
50
Markant Margraten is het plaatselijke magazine voor Margraten, Cadier en Keer, Sint
Geertruid, Noorbeek, Banholt, Mheer, Eckelrade, Bemelen, Scheulder, Herkenrade, Terlinden, Bergenhuizen-schey, Gasthuis, Honthem,
Moerslag-libeek, St. Antoniusbank, Hoogcruts,
Termaar, Bruisterbosch en ‘t Rooth. ‘Verleden
en Heden, Mensen en Zaken, Cultuur en
Natuur’ komen van heel dichtbij aan bod.
Markant verschijnt ook in Valkenburg e.o.* en
in Maastricht-Oost** met twee aparte edities.
Redactie
De redactie van Markant bestaat uit Franck
den Dulk (eindredactie), Jos Schols, Jenneke
van Genechten, Denise Linden en verschillende columnisten en gastredacteuren. Meer
informatie over publiceren in Markant via
www.markantmargraten.nl. De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten,
te redigeren of niet te plaatsen. Copyrights
gelden voor alle tekst en afbeeldingen.
Verschijning
• Markant Margraten verschijnt maandelijks
(muv augustus) gratis huis-aan-huis in de gehele voormalige gemeente Margraten. Inclusief de verspreiding via diverse uitgiftepunten
en de postverzending bedraagt de oplage circa
7.000 exemplaren. Het juninummer verschijnt
op 31 mei 2014. Kopij uiterlijk 23 mei naar:
[email protected]
• Opmerkingen of (bezorg)klachten kunt u mailen naar [email protected]
Digitaal
Markant is ook digitaal te bekijken via
www.markantmargraten.nl
*MARKANT VALKENBURG
Markant verschijnt ook maandelijks (muv augustus) gratis huis-aan-huis met een APARTE
editie onder de titel Markant Valkenburg in
Berg en Terblijt, Broekhem, Emmaberg, Geulhem, Heek, Houthem-St.Gerlach, Oud-valkenburg, Schin op Geul, Schoonbron, Sibbe,
Strucht, Valkenburg, Vilt, IJzeren en Walem.
Oplage ca. 10.000 ex.
Even voorstellen
Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is
Franck den Dulk (58) en ik woon sinds augustus 2007 in Berg en Terblijt. Ik maak (o.a.)
bladen voor bedrijven, heb mijn hart verloren
aan Zuid-Limburg en ben verknocht geraakt
aan ‘mijn’ dorpje, de mensen en de omgeving.
Al die zaken hebben geleid tot de opzet van
‘Markant’. Eerst alleen in Berg en Terblijt,
later in Valkenburg en Maastricht-Oost en nu
dus ook - op veler verzoek en aanraden - in de
(voormalige) gemeente Margraten.
Ik ben opgegroeid in Den Haag en later verhuisd naar Schiedam, alwaar mijn
ouders een reisbureau hadden. Ik heb, evenals mijn huidige vrouw Madou
Cools, vier kinderen is. Met Madou ben ik alweer 14 jaar samen. In Schiedam
zaten we indertijd op de wip van ‘verbouwen of verhuizen?’, tot we ons gouden plekje in Berg tegenkwamen. Toen was het pleit gauw beslecht!
De vader van Madou, Jean Cools, is geboren en getogen in Berg en was vliegtuigbouwkundig ingenieur bij Fokker en het laatst woonachtig in Amstelveen,
alwaar de moeder van Madou nog woont. Opa Hubert Cools was procuratiehouder bij de Philips sigarenfabriek in Maastricht (en had derhalve altijd een
sigaar in zijn hoofd), maar is o.a. ook bekend van de oprichting van het Groene
Kruis in Berg en Terblijt. Madou is acupuncturiste en heeft een succesvolle
praktijk.
We hebben het erg naar ons zin in Zuid-Limburg. Het is hier zo mooi, zo vriendelijk en zo interessant... Je zou er een blad over kunnen volschrijven. En dat
doe ik dus ook!
Hiernaast in het colofon treft u onder andere de contactgegevens aan van
Markant, maar surft u vooral ook eens naar www.markantmargraten.nl waar
niet alleen alle info en mogelijkheden voor redactie of advertenties
te vinden zijn, maar ook het archief met alle
uitgaven van Markant in digitale vorm.
Opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom.
Ik wens u veel leesplezier met Markant!
[email protected]
**MARKANT MAASTRICHT-OOST
Markant verschijnt ook maandelijks (muv augustus) gratis huis-aan-huis met een APARTE
editie onder de titel Markant Maastricht-Oost
in Heer, Scharn, de Heeg, Heugem, Eyldergaard, Vroendaal, Wittevrouwenveld en Amby.
Oplage ca. 17.500 ex.
De totale oplage van de drie Markant(e)
edities tezamen beloopt ca. 34.500 ex.
Adverteren
Via www.markantzuidlimburg.nl, [email protected]
markantmargraten.nl of via 06 54 73 29 40
bekomt u de advertentie-informatie voor bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren binnen en buiten het verspreidingsgebied. Advertenties kunnen zonder opgave van
redenen geweigerd worden.
Uitgever
Franck den Dulk Communicatie
Berg en Terblijt
Druk
www.smikhousemaastricht.nl
Franck
Een
t
Markan
11-tal!
• Markant wordt mede mogelijk gemaakt door een elftal aan leuke mensen. Op de
website www.markantmargraten.nl stellen de verschillende redacteuren zich voor.
Markant verschijnt sinds 2009 in
Berg en Terblijt en omgeving, sinds
mei 2012 in Valkenburg en omgeving, vanaf februari 2013 in Maastricht-Oost en nu, in mei 2014, ook
in Margraten/Cadier en Keer en
alle kernen van de voormalige
gemeente Margraten.
De enige overeenkomst met de andere uitgaven is de naam en... de
nummering. Want hoewel Markant nu
voor het eerst bij u gratis huis-aanhuis in de bus valt, is het toch nummertje 50. Markant weet dus met ingang van nu waar ‘Abraham de
mosterd haalt’. Wilt u dat ook
weten: blader het blad eens
gezellig door, maar surf ook eens
naar
www.markantmargraten.nl
indien u als vereniging, winkel of bedrijf wilt publiceren in Markant.
50
Dit alles met een geheel aparte
editie en eigen inhoud, specifiek
gericht op het eigen gebied! Markant
is dus een echt ‘dichtbij-magazine’.
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
Colofon
3
Geef swing aan je uitje!
Pitch&Putt Golf:
vanaf € 12,50 pp
UÊÊ6iÀÀ>ÃÃi˜`ÊLiÌ>>L>>ÀÊEÊ}iÃV…ˆŽÌÊۜœÀʈi`iÀii˜t
UÊʜ“Ê}i˜ˆiÌi˜ÊÛ>˜Êii˜Ê…iiÀˆŽiʏ՘V…]Ê
ՈÌ}iLÀiˆ`iÊ+ʜvÊ}iâiˆ}iÊLœÀÀi°Ê
UÊÊ6Ê­V«Êx{®ÊEÊii˜Êiˆ}i˜Ê}œvՈÌÀÕÃ̈˜}Ê∍˜Ê
˜ˆiÌʘœ`ˆ}°Ê
UÊʘ`ˆÛˆ`Õii]ʓiÌÊVœi}>½Ã]ÊÛÀˆi˜`i˜ÊœvÊ
“iÌÊii˜Ê}Àœi«°Ê
,iÃiÀÛiÀi˜¶ÊiÊä{ÎÊqÊÎxÈʙ™Ê™™
iÊLi˜ÌÊÛ>˜Ê…>ÀÌiÊÜiŽœ“t
…iÌÀˆŽÛ>˜“>À}À>Ìi˜J«ˆÌV…‡«ÕÌÌ°˜
www.pitch-putt.nl/hetrijkvanmargraten
R
HET HELE JAAR DOO
Bij de PEARL iZUMi Factory Store in Valkenburg vindt u
een groot assortiment fiets- en hardloopkleding van PEARL iZUMi
met kortingen tot 70%. Daarnaast bent u bij ons aan het juiste adres
voor fiets- en hardloopschoenen en aanverwante accessoires.
Uw multi functionele OPEL dealer in de regio.
Maar ook voor andere merken auto’s bent u
S
bij ons aan het goede adres!.
EN ON ION
TAT
S
K
N
TA
• APK
U TOT
WAAR uur
• ONDERHOUD
0
21:0
T.!!
• VERKOOP/INKOOP
T KUN
RECH
E
T
• ONDERDELEN
• SCHADE
Rijksweg 61, 6325 AB BERG EN TERBLIJT
043-6088080
www.bergsteyn.nl
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
4
PLENKERTSTRAAT 44 6301 GM VALKENBURG +31 (0)43 6014141
WWW.PEARLIZUMI-EU.NL WWW.FACEBOOK.COM/PEARLIZUMIVALKENBURG
9 e Heuvelland Fiets 4 Daagse
Valkenburg a/d Geul
Vertrek vanaf Café-feestzaal Cascade Vilt
www.heuvellandfiets4daagse.nl
Dinsdag 3 t/m vrijdag 6 juni 2014
Vrijwillige inzet in vijf Heuvellandgemeenten
Herstelbeheer zomerbiotoop bedreigde Geelbuikvuurpad
In de Heuvellandgemeenten Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Vaals, Simpelveld en Valkenburg worden de komende
weken meer dan zestig waterbiotopen ‘zomerklaar gemaakt’
voor het ernstig bedreigde geelbuikvuurpadje.
Leden van het ‘platform Geelbuikvuurpad’ gaan daarbij over tot
het graven van sleuven in de nabijheid van waterpoelen. Ook
worden er ‘karrensporen’ gemaakt waar de eitjes van het exotisch uitziend padje snel en voorspoedig tot ontwikkeling kunnen komen. In zes weken tijd evolueren de eitjes tot kruipende
landdiertjes. Het vijf centimeter grote padje dankt zijn naam
aan de unieke kleurvlekken aan de onderzijde. Het voorkomen
van de geelbuikvuurpad is beperkt tot nog enkele leefgebieden
en komt uitsluitend voor in uiterste zuiden van ons land.
De warmteminnende pad heeft een
bijzondere levenswijze. Nadat de
pad in het voorjaar zijn vorstvrije, ondergrondse overwinteringsplekken
in de bossen en groeves heeft verlaten, zwer ft het dier een aantal
weken door het kleinschalig landschap. Ze gaan daarna op zoek naar
water en soortgenoten waarmee ze
zich voortplanten. Voor de ontwikkeling van de eitjes hebben ze water
nodig. Het is een echte liefhebber
van warm water en ze leggen dan
ook een voorkeur aan de dag voor
locaties met een lage waterstand.
Poelen die het hele jaar water bevatten worden gemeden.
In het verleden toen het dier nog overal in het kleinschalig landschap van het Heuvelland voorkwam, konden overal in karrensporen en plassen langs de onverharde wegen en op moerassige perceeltjes eitjes worden aangetroffen. Na enkele forse
regenbuien was het al snel een ideaal landschap voor de pad.
Onverharde paadjes en veldwegen zijn er echter niet zo veel
meer. Ook de intensivering van het landgebruik, de ontwatering
en het dempen van poelen en verharden van veldwegen en bospaden funest geweest voor de voortplantingsgebieden van het
padje.
Het gevolg hiervan was dat in het begin van deze eeuw de pad
bijna uitgestorven was. Toen kwam het dier nog maar in vijf biotopen voor. Op de ‘beste plek’ werden toen nog slechts veertig dieren geteld. Rond de eeuwwisseling werd op initiatief van
RAVON, bureau Natuurbalans en de stichting Instandhouding
Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) een platform van
vrijwilligers opgericht dat zich is gaan inzetten voor de leefgebieden van de bedreigde geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad.
De kennis en de ervaring van onderzoekers, terreinbeheerders
en vrijwilligers wordt daarbij intensief gedeeld. Bovendien steken buurtbewoners, grondeigenaren en specialisten elk jaar
weer de handen uit de mouwen voor het beheer en onderhoud
van de leefgebieden.
En hoe gaat het met de aantallen? Er is, mede door de herintroductie van het dier in een aantal open kalksteengroeven
sprake van een voorzichtig herstel. In 2012 kwam het aantal
volwassen dieren geschat op vierhonderd.
Het werk aan de kraamkamers voor de geelbuikvuurpadden
vindt deze weken plaats.
Meer informatie op de site van het IKL: www.ikl-limburg.nl.
Manjefiek bestaat 15 jaar en viert dit met een
4gangen Jubileummenu 39.50
Ons terras is weer geopend. U kunt hier genieten van ons
3 gangen Bib Gourmand* en ons 4 gangen Jubileum menu.
Of maak een keuze uit onze kleine Manjefieke kaart of bestel
gewoon een lekker kopje koffie met de lekkerste vlaai van Limburg.
Manjefiek beschikt ook over een feestzaal
voor 100 tot 350 personen voor het vieren
van uw bruiloft, receptie of bedrijfsfeest.
Rijksweg 80 - Maastricht - Tel. 043-3610145
Manjefiek
*Zie:
www.Manjefiek.nl
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
OOK VOOR MANJEFIEKE FEESTEN EN PARTIJEN
5
NIEUW
ELITESHOP
VOOR MAASTRICHT E.O
altijd in beweging!
Cycling Evers is vanaf heden dé ‘Specialized Eliteshop’dealer voor Maastricht en omgeving.
Specialized is het merk fiets waarop Niki Terpstra zijn
jongensdroom verwezenlijkte. Bekijk de Specialized
Roubaix modellen nu bij ons in de winkel en laat ook
jouw fietsdroom in vervulling gaan.
Niki Terpstra,
winnaar van de
klassieker ParijsRoubaix 2014
CYCLING EVERS
AND SPECIALIZED:
A WINNING TEAM
cyclingevers.nl
Burg. Cortenstraat 17, Heer-Maastricht
FOTO JOHANNES TIMMERMANS
FOTO JOHANNES TIMMERMANS
Advertorial
Hotel Bergrust
lapen, eten, drinken en… rust. Inmiddels is Hotel Bergrust
al in handen van drie generaties ‘Geurtens’ geweest, sinds
opa Jules Geurten het pand in de jaren ’20 startte als
zaal/café. Tegenwoordig wordt u warm verwelkomd door Louk
en Yvonne Geurten in het hotel, dat uniek gevestigd is midden
in het heuvelachtige mergellandschap van Zuid-Limburg. Kom
een lekker kopje koffie drinken tijdens uw wandeling of fietstocht of geniet van een huisgemaakte lunch in de brasserie.
Geniet ondertussen van het prachtige uitzicht vanaf het panoramaterras, waar u uitkijkt over Maastricht en het Maasdal. U
bent toch niet vies van een kleine klim? Tot straks!
S
Buurten in Bemelen
Door Jenneke van Genechten
Bemelen (of Bieëmele) is altijd een klein bergdorp geweest
(gemeente Eijsden-Margraten), maar was van oudsher al de
uitvalsbasis voor stadsgangers. Slechts enkele minuten ten
oosten van het drukke Maastrichtse stadsleven bevindt men
zich ineens in een oase van rust en natuur. Dat maakt Bemelen
ideaal voor fietsers, hardlopers en wandelaars.
Het dorp aan de rand van de Maasvallei heeft een eigen karakter, waarbij vooral de mergelgrotten en mergelafgravingen ‘Bemelen’ schreeuwen. Zo is de Van Tienhovenmolen in het
buurtschap Wolfshuis de enige molen in Nederland die in z’n
geheel van mergel is opgetrokken. Zeker een bezoekje waard!
Daarnaast mag ook zeker de centrale Sint-Laurentiuskerk uit
1845 niet bij uw Bemels bezoek ontbreken. Tussen Bemelen en Sibbe
ligt ‘Groeve ’t Rooth’, een prachtige
mergelafgraving die nog altijd in exploitatie is. Ook natuurreservaat ‘De
Bemelerberg’ ligt vlakbij en is zeer
de moeite waard voor een mooie
wandeling.
Pierre Thomassen Gewasbescherming
ij Pierre Thomassen Gewasbescherming kunt u terecht voor
alles wat te maken heeft met de bescherming van uw tuin,
gazon, weide, bomen en planten. Denk aan bemesting, graszaad, afrasteringen, palen, gaas, gronddoek, vijver folie en
natuurlijk de traditionele en biologische middelen. Pierre
Thomassen nam in 1978 het bedrijf over van zijn vader Cornelis
en runt het samen met zijn vrouw Celine. In 2015 zullen zoon
Dennis Thomassen en Guy Corten het bedrijf voortzetten.
Uiteraard met dezelfde service, voorlichting, vriendelijkheid en
professionele materialen. Problemen met uw tuin? Ga naar
Thomassen!
B
Verenigingsleven
Het rustieke Bemelen heeft een relatief rijk verenigingsleven.
Dat is vrij frappant voor een dorp met nog geen 400 inwoners.
Zo is er Voetbalvereniging F.C. Bemelen en C.V. De Berggeite,
Harmonie St. Laurentius, Zaate Hermenie De Zoepnaze, Vogelwerkgroep en Jonkheid Bemelen, het St. Antoniuskoor en het
kerkelijke zangkoor St. Cecilia, het St. Nicolaascomité, Schietvereniging Bergzicht en Rijvereniging Vrij & Blij én de damesvereniging en de bejaardenvereniging Bemelen. Voor ieder wat wils!
ONZE AANBIEDINGEN VAN DEZE MAAND:
Limburgse
Asperges
Lekkere
aardappelen
Vers van
de veiling!
St. Pieter
Met gratis
gehakte
peterselie
erbij!
10 kg
3,99
€
Nieuwe oogst
vers geschrapte
Galantine
krieltjes
Zonder conserveermiddel
OLIJVEN
IN DRESSING
Per ons
0,79
€
En... iedere week andere verse aanbiedingen!
Oude Akerstraat 4a Bemelen tel. 043-407 81 81
www.versvoordeelvaessen.nl
ma 13-18, di-do 10.30-18, vrij 9-18, za 8-17
Alle vers gesneden groenten zonder conserveermiddelen.
Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, het assortiment van een speciaalzaak.
Mergellandroute
Bemelen ligt aan de rand van het Plateau van Margraten. De bemelerberg is ondanks het relatief lage hellingspercentage van
6% toch zeer geliefd onder de wielrenners. De helling richting
Gasthuis telt enkele haarspeldbochten en is opgenomen is de
fietsvariant van de Mergellandroute. Ook het WK Wielrennen
passeerde hier en de Amstel Gold Race komt jaarlijks voorbij.
Al met al is Bemelen bij uitstek een
plek om (her)ontdekt te worden.
Kijk vanaf de Bemelerberg uit over
een prachtig Maasdal en eet een
hapje in de brasserie van Hotel
Bergrust. Eenmaal beneden aangekomen is Café de Baskuul, een reuzegezellig bruin café, dé plek voor
FOTO JOHANNES TIMMERMANS
een pintje of een kopje koffie. Even
verderop kunnen planten- en bomenliefhebbers een kijkje nemen
bij Pierre Thomassen Gewasbescherming, kunnen groente- en
fruitliefhebbers verser dan vers krijgen (en proeven!) bij Vers
Voordeel Vaessen en kunnen liefhbbers van natuurlijke jams,
sappen en wijnen aankloppen bij Bemelerhof. Tot ziens!
Bemelerhof
e familie Leesens
gebruikt milieuvriendelijk geteeld fruit van
Limburgse bodem en
bereidt en bottelt er tal
van natuurlijke producten
van. Zo worden de
unieke fruitsappen en
wijnen op ras gemaakt
om
hun
specifieke
smaak, kleur en aroma
te behouden en zijn de
diverse soorten jams uit
grootmoeders keuken
om je vingers bij af te likken. ‘Ambachtelijk handwerk’, dat staat in alles
voorop bij dit fruitbedrijf. Zelfs de etiketten zijn namelijk met de
hand geschilderd en cadeauverpakkingen zijn er in alle soorten.
U bent van maandag t/m zaterdag van harte welkom voor een
bezoek aan Bemelerhof. Smakelijk!
D
Bemelen: Vriendelijk & sfeervol en...
P Gratis parkeren!
Café de Baskuul
afé de Baskuul is
een dorpscafé, een
wandelcafé en een eetcafé, en vooral een typisch bruin café waar de
gezelligheid vanaf straalt.
Twaalf jaar geleden
star tte gastheer Paul
Brouwers deze onderneming en nog altijd bedient hij met veel liefde
en passie zijn gasten.
Het café heeft een prachtig terras met drie ‘natuurlijke parasols’ die in
de zomermaanden uw
pilsje uit de zon houden.
Van donderdag t/m zondag kunt u een lekker hapje eten van de kaart en op donderdag
en vrijdag is er daarnaast het ‘Sjuif Mèr Aan’ menu, waarbij u
voor slechts €8,- kunt eten wat de pot schaft. Vanaf pasen is
De Baskuul van woensdag t/m zondag geopend.
C
Vers Voordeel Vaessen
ers Voordeel Vaessen is van origine een XXL groentewinkel
maar die tegenwoordig is uitgebreid met veel extra producten zoals zelfgemaakte jam, olijven, brood- en bakproducten,
Limburgse streekproducten plus verse en gedroogde kruiden.
De versgesneden groenten en salades zijn zonder conserveermiddelen en de verse sappen worden geperst met een slowjuice pers. Daarnaast zijn de versgeschrapte Galantina krieltjes
bijvoorbeeld heerlijk in combinatie met de verse asperges van
Vaessen. Bovendien valt er hier altijd iets te proeven! Door deze
hoogwaardige en verse producten onderscheidt de winkel zich
van een reguliere supermarkt en daar zijn vader en dochter
Vaessen terecht heel trots op!
V
• Betafence afrasteringen:
- Poorten - Hekwerken
- Zenturo scheidingswand
• Kastanje
hekwerken
Pierre Thomassen Gewasbescherming Oude Akerstraat 33 Bemelen Tel. (043) 407 12 64
Maandag t/m vrijdag 8.00 – 18.00 u Zaterdag 9.00 – 16.00 u www.pierre-thomassen.com
BOEK VAN DE MAAND
MAANDELIJKS WORDT DOOR EEN BIBLIOTHEEKMEDEWERKER EEN BOEK BESPROKEN
H ote l
Bergrust
g
Brasserie
Korenblauw
Leila Meacham
Brasserie met Panoramaterras
Avondkaart vrij/za/zo van 18.00-19.30h
gelieve te reserveren
KŽŬǀŽŽƌƵǁďƌƵŶĐŚďƵīĞ
īĞƚ͕ďĂƌďĞĐƵĞŽĨŽŶƚǀĂŶŐƐƚ͘
'ĞŽƉĞŶĚǀĂŶĂĨϭϭ͘ϬϬŚ͘ŝŶƐĚĂŐnjŝũŶǁŝũŐĞƐůŽƚĞŶ͘
Lunchkaart alle dagen 12.00h tot 17.00h
Open: Maandag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Dinsdag 13.00 - 18.00 uur - Zaterdag 9.00 - 17.00 uur
Gezellig wandel­, dorps­ én eenut,c1apriféjs:
skuul Bemelen 1 me
Sjuif mèr aan in Café de Baen vrijdag van 18.00 tot 20.30 u
€ 8,00 Iedere donderdag
ag en zondag
Tevens à la carte, ook op
zaterd
’s deze maand:
Onze Sjuif­mèr­aan menu
g in wi!e wijnsaus
• 1/5 varkenshaas ­ 2/5 ton
9/5 coq au vin
• 8/5 houthakkerssteak ­ nitzel
sch
5
16/
­
ees
• 15/5 zuurvl
ki • 29/5 bourgondisch
• 22/5 saté ­ 23/5 souvla
stoofpotje ­ 30/5 konijn
ende
Alle gerechten met bijpass
eren!
erv
res
u
13
r
Voo
.
garnituren
Oude Akerstraat 53/A Bemelen
Tel. 043­40717 88 (bgg 043­4072272)
www.baskuul.eu
Vers geperst in een
slow-juice
pers!
Rode
bietensap
Wondermiddel
uit de natuur
2,
500 cc
Het prijsvoordeel van
€ 99
de boerderijwinkel, het
assortiment van een speciaalzaak!
Oude Akerstraat 4a Bemelen tel. 043-407 81 81
www.versvoordeelvaessen.nl
ma 13-18, di-do 10.30-18, vrij 9-18, za 8-17
Cathy Bensom was elf toen ze
haar ouders verloor en bij haar
oma in huis kwam. De grootmoeder woont in een klein
dorpje op het platteland van
Texas. Door de shock van het
overlijden van haar ouders lijdt
Cathy aan een zeldzame angststoornis, waardoor zij nauwelijks spreekt. Omdat haar grootmoeder niet wil dat ze hiermee geplaagd zal worden op haar
nieuwe basisschool, schakelt ze de populairste jongens van
het dorp in. Trey Don Hall en John Caldwell ontfermen zich
over Cathy. Ook de jongens hebben geen ouders meer en al
snel groeit er vriendschap tussen deze drie. De jongens dromen van een carrière als professioneel football-speler, Cathy
wil arts worden. De vriendschap die samen met hen volwassen wordt, mondt uit in een driehoeksverhouding die de rest
van hun leven zal bepalen.
Na dertig jaar komt TD Hall, sportlegende en miljonair, terug
naar het dorp. Hij doet een poging om dingen uit het verleden recht te zetten, maar daarvoor is het te laat, het verleden laat zich niet veranderen. Vergiffenis is het enige waarop
hij kan hopen.
Nieuwsgierig geworden door de vorige roman van Leila Meacham ‘Rozen’, die een echte pageturner is, besloot ik ‘Korenblauw’ ook te lezen. In ‘Korenblauw’ toont Leila Meacham
de gelukkige jeugd van Cathy, TJ en John door enige gebeurtenissen te beschrijven die hun band bijzonder innig hebben
gemaakt. Maar tijdens de zomer van hun achttiende jaar verandert hun leven onherroepelijk. Misverstanden, een uit de
hand gelopen grap en bedrog zorgen er voor dat de drie uit
elkaar gedreven worden. Pas dertig jaar later hebben de betrokkenen voldoende afstand tot de gebeurtenissen om deze
te kunnen verwerken.
De kracht van Leila Meacham zit ‘m in de verrassing. Er zitten een aantal wendingen in het verhaal die je als lezer niet
ziet aankomen. In het begin is het verhaal iets langdradig,
maar eenmaal op dreef wil je toch graag weten hoe het afloopt. Eén punt van kritiek heb ik op het personage Cathy. Ze
is té lief, té mooi en té puur om echt op me over te komen.
‘Korenblauw’ is een goed in elkaar gevlochten verhaal. Iedere actie heeft een
consequentie die positief of negatief nagalmt in de toekomst. Dit is het perfecte
boek om je op een regenachtige dag helemaal in te begraven.
Bea Goessen
Medewerker informatiebemiddeling
Heuvellandbibliotheek Margraten
’MAMA’
Nú nog mogelijkheden voor
zomer 2014 en winter 2014-2015
Appartement
e!
Seefeld
Goed ide
Tel. (043) 604 17 48 www.appartementseefeld.com
THE EA
EASIEST
SIEST W
WA
WAY
AY
T
TO
O IMPRO
IMPROVE
VE™
Mama laat ons altijd bij je zijn,
laat je ’omringen’ door onze liefde.
Een zilveren ring waarin haar
kinderen haar ’omringen’.
De middensteen, een briljant geslepen
diamant staat symbool voor de stralende
moeder. Daaromheen symboliseren de
blauwe en de roze edelstenen
de kinderen die haar ’omringen’
met hun liefde.
Ontwerp: Jos van Velthuysen
Prijzen: Mama met één kind € 159,00
Met twee kinderen € 184,00
NIEUW • NIEUW
Leverbaar vanaf mei
• Zie realtime hardloopinformatie
• Ingebouwde hartslagmeter • Train in je optimale hartslagzone
RUNNER CARDIO
GPS-SPORTHORLOGE
www.loperscompany.nl
Lopers Company Maastricht
@LCMaastricht
Scharnerweg 67A
T +31 (0)43 852 75 26
Ook iedere maandagmiddag open 13 - 18 uur
Zien en er goed uitzien
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
10
Kruispunt Heer Akersteenweg 47
Maastricht 043-3619900 www.valkbril.nl
Akersteenweg 118 Heer - Maastricht
Tel. (043) 361 50 93
[email protected]
www.juweliervanvelthuysen.nl
Brillen • Contactlenzen • Optometrie
Ondernemer aan het woord...
Vaak kennen we de winkels en bedrijven uit de buurt maar al te goed, maar wie runt zo’n
zaak nu eigenlijk? In deze rubriek zetten we een ondernemer uit uw buurt op de praatstoel.
Ondernemen in afslanken
Anja Stassen en Lilian Waber houden van een uitdaging
Door Jenneke van Genechten
Na een carrière in het bankwezen zochten vriendinnen Anja
Stassen en Lilian Waber een nieuwe uitdaging. Een kennis
van hen had een afslankpraktijk in Hasselt en nodigde de
dames uit om eens te komen kijken. Na een rondje België bij
verschillende vestigingen van het afslankconcept InfraLigne,
begon het vuurtje te branden. Dít is het!
“En zo werden wij in 2007 de pioniers die InfraLigne naar Nederland haalden,” vertelt Anja Stassen (46). “In Margraten
startten we de eerste vestiging van het franchisebedrijf en in
2009 openden we de deuren van een tweede vestiging in het
Maastrichtse Heer.” Inmiddels kent Nederland nog drie andere
InfraLigne-vestigingen en hoopt men dat er dit tegen het einde
van 2014 maar liefst negen zijn.
“We hebben allebei zo onze kwaliteiten”
Lilian: “Wat ik heel fijn vind, is de grote vrijheid die we krijgen,
ondanks dat we een franchiseonderneming runnen. We doen
zelf ontzettend veel aan reclame en we maken bijvoorbeeld
onze eigen nieuwsbrief.” Als onderdeel van de opstart volgden
Anja en Lilian - én al hun personeel - cursussen over voeding,
beweging en het Powerslim dieet dat ze optioneel aanbieden.
“Dit was allemaal geregeld vanuit InfraLigne, zodat het voltallige
personeel goed is opgeleid en van wanten weet,” legt Anja uit.
“Lilian en ik hebben allebei zo onze kwaliteiten. Ik hou me meer
bezig met de creatieve dingen zoals marketing en communicatie en Lilian met de zakelijke en administratieve kanten.”
Vol trots laat ze de paastak zien die floreert bij de voordeur van
het pand in Margraten. Dát soort dingen zijn natuurlijk ook belangrijk als je een persoonlijke huiskamersfeer nastreeft!
“Mensen leven anders dan vroeger”
In een tijd waarin overgewicht meer en meer aan de orde is,
• Anja Stassen en Veronique Lacroix bij de vestiging in Margraten.
• Nicole Leirer en Lilian Waber bij de vestiging in Heer Maastricht.
schieten afslankstudio’s uit de grond als
paddenstoelen. Toch
maken de onderneemsters zich daar geen
zorgen om. “We zijn
nuchtere types en we
houden wel van een
uitdaging. We staan
volledig achter ons product en nu de diëtist uit het vergoedingenpakket van de zorgverzekeraars is gehaald, kunnen we aan
iedereen bewijzen hoe goed dit concept is,” vertelt Lilian trots,
“want nu moet iedereen het zelf betalen en wordt er niet meer
gekozen voor de gratis optie die misschien niet de beste is.”
En werk zal er voor Anja en Lilian altijd zijn: “Mensen leiden een
ander leven dan vroeger. Alles is socialer geworden, men gaat
vaker uit eten. Reken maar dat de kok overal room in stopt om
het lekkerder te maken!”
“Waar klagen de mensen het meest over hun figuur?”
InfraLigne werkt samen met tal van kappers, kledingzaken en
schoonheidsspecialisten. “Want wat zijn de momenten dat
mensen klagen over hun figuur? Precies!” zegt Anja. “We hebben pasgeleden een nieuwe overeenkomst getekend voor de
volgende vijf jaar. We hebben veel vertrouwen in InfraLigne. En
het is niet geheel ondenkbaar dat we ooit een derde vestiging
zullen starten…”
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
“Het personeel gaat ook in de cabines!”
InfraLigne is volgens de bevriende onderneemsters een uniek
concept in Nederland, omdat de afslankstudio gebruikmaakt
van infrarood warmtecabines, vandaar ook de naam. “Er bestaan wel meer bedrijven die warmtecabines om in te sporten
aanbieden, maar juist de unieke infraroodstraling zorgt ervoor
dat men plaatselijk kan afslanken en geen ozonbehandeling
nodig heeft om het vochtgehalte op peil te houden. Dat bespaart bovendien tijd, iets waar de meeste mensen tegenwoordig niet veel van hebben,” aldus Lilian Waber (48).
Anja en Lilian wisselen als managers continu van vestiging,
zodat ze bij beide praktijken betrokken blijven. Zelf komen de
dames respectievelijk uit Reymerstok en Gulpen.
Daarnaast hebben ze acht man personeel, waaronder bedrijfsleidster Veronique. Anja: “Wij zijn super blij met Veronique, die
een stuk jonger is dan wij. Hierdoor kunnen we ons goed inleven in doelgroepen van alle leeftijden en is er iemand in ons
team die thuis is in de wereld van social media. Daar weet ik
zelf bijvoorbeeld niets van.” Het personeel maakt overigens ook
tweewekelijks gebruik
van de warmtecabines. Lilian: “Het is
toch belangrijk voor
de beleving dat het
personeel weet hoe
zwaar een bepaalde
oefening is en hoe
iets aanvoelt!”
11
Met uw buitenschilderwerk
bent u straks
voor jáááááááááren klaar!
Een uniek geschenk,
een schitterend bezit.
Het boek ‘In en om
de Geulhemmergroeve’ is het
resultaat van
jarenlange
inventarisatie
en uitgebreid
archievenonderzoek.
Onze schrijver John
Knubben heeft met
ondersteuning van
velen een prachtig
boekwerk gemaakt:
een verrijking voor
de Limburgensia!
Er is een verf die alle anderen overtreft:
Sigma S2U Allure Gloss. Als u deze verf
kiest voor uw buitenschilderwerk, ben u
voor jááááááren klaar. En als u Sigma S2U
Allure Gloss volgens het Sigma verfsysteem aanbrengt én onderhoudt, is de
buitenboel zelfs voor 10 jaar schildervrij.
Hoe fantastisch is dit? Wij van Jo Heuts
verf vertellen u er alles over.
Uw resultaat telt. Sigma.
576 pagina’s in gebonden uitvoering, bijzonder fraai vormgegeven en rijk geïllustreerd. De prijs bedraagt € 80,00
Surf naar www.rotswoning.nl voor meer info of bel met
secretaris Jean Conraads (046) 458 02 03 (na 18.00 uur)
hetdat
mooiste
schildert
designbehang
pas fijn
De Verfspecialist van Maastricht en omstreken
Stichting de Rotswoning
Frankenstraat 143-145, 6224 GM Maastricht, tel.: 043 - 3620850
Markant
Markant
EYLDERGAARD/VROENDAAL
WITTEVROUWENVELD/AMBY
GEULHEM/HOUTHEM
VILT/SIBBE/IJZEREN
EDITIE
EN HEDEN
-
MENSEN EN ZAKEN
-
CULTUUR EN NATUUR
• Solisten St. Petersburg
• Judokan voor jong en...
• CARNAVALLEN
• Seniorensoos Scharn
• Goed voornemen: lopen!
• Vrowluij beurs: Top!
• Fototentoonstelling WVV
• Vlootdrager 2014?
• Chelsea naar Z-Afrika
• Kribkes-rondwandeling
• FABRIZIO:
DHZ!
5E
JAARGANG
DECEMBER 2013
GRATIS DICHTBIJ - MAGAZINE
NR.
V ERLEDEN
-
EN HEDEN
MENSEN EN ZAKEN
-
5E
CULTUUR EN NATUUR
JAARGANG
APRIL 2013
GRATIS DICHTBIJ - MAGAZINE
V ERLEDEN
NR.
BERG EN TERBLIJT
-
EN HEDEN
MENSEN EN ZAKEN
-
CULTUUR EN NATUUR
5E
JAARGANG SEPTEMBER
2013
GRATIS DICHTBIJ - MAGAZINE
NR.
GEULHEM/HOUTHEM
VILT/SIBBE/IJZEREN
42
V ERLEDEN
• Zomer: goede ijs omzet!
• Heuvelland4daagse top!
• De sjwerbelkes van Sjin
• De kleine Napoleon
• Andere kant van
STE
HET LEUK
AD VAN
DORPSBL NDELIJKS
D MAA
S
NEDERLAN
-AAN-HUI
HUIS
GRATIS
• Judotoernooi Houthem
• Blauwe huis Vilt oudste
• De BloemsemParade
• Nieuwe locatie-manager
HET LEUKSTE
VAN
DICHTBIJ-MAGAZINE
JKS
NEDERLAND MAANDELI
Berkelplein
GRATIS HUIS-AAN-HUIS
Zorgzaam,
Zorg
gzaam,, behulpzaam en dic
htbij
dichtbij
het
Profiteer nu van
Markant
Markant
MAANDELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN VALKENBURG,
BROEKHEM, EMMABERG, HEEK, OUD-VALKENBURG,
STRUCHT, SCHOONBRON, WALEM EN SCHIN OP GEUL
MAANDELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN VALKENBURG,
BROEKHEM, EMMABERG, HEEK, OUD-VALKENBURG,
STRUCHT, SCHOONBRON, WALEM EN SCHIN OP GEUL
EDITIE
CULTUUR EN NATUUR
5E
JAARGANG NOVEMBER
2013
GRATIS DICHTBIJ - MAGAZINE
NR.
44
HET LEUKSTE E VAN
GAZIN
DICHTBIJ-MA
S
MAANDELIJK
NEDERLAND
V ERLEDEN
De nieuwe naam van
GroenekruisDomicura en Vivre.
EN HEDEN
-
MENSEN EN ZAKEN
-
CULTUUR EN NATUUR
6E
JAARGANG
FEBRUARI 2014
GRATIS DICHTBIJ - MAGAZINE
NR.
47
SINT GEERTRUID / NOORBEEK / BANHOLT / MHEER
ECKELRADE / BEMELEN / SCHEULDER / HERKENRADE
TERLINDEN / BERGENHUIZEN-SCHEY / GASTHUIS
HONTHEM / MOERSLAG-LIBEEK / ST. ANTONIUSBANK
HOOGCRUTS / TERMAAR / BRUISTERBOSCH / ‘T ROOTH
MAANDELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS • OPLAGE 7.000
EYLDERGAARD/VROENDAAL
WITTEVROUWENVELD/AMBY
MAANDELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS • OPLAGE 15.000
V ERLEDEN
EN HEDEN
-
MENSEN EN ZAKEN
-
CULTUUR EN NATUUR
5E
• Andere kant van
JAARGANG
SEPTEMBER 2013
GRATIS DICHTBIJ - MAGAZINE
NR.
42
V ERLEDEN
geloof & religie
PLAATSEN IN
• HEER TOTAAL FEEST!
• Heuvelland4daagse top!
• Kindcentrum De Vlinder-
Broekhem
• Vic Hermans
Zorgzaam,
Zorg
gzaam,, behulpzaam en dic
dichtbij
htbij
trainde
Walram D2
NIGHTLINE
SLAAPCOMFORT
Zelfstandig
Zelfstandig blijven
blijven wonen,
wonen,
thuis in uw
uw vertrouwde
vertrouwde omgeving.
omgeving.
Dat kan met de thuiszorg
thuiszorg van
van
GroenekruisDomicura.
GroenekruisDomicura.
“Voor
advies in slapen”
Voor een perfect
slaapsysteem
en deskundig advies!
DAG OPEN!
IEDEREvanZON
13.00 - 17.00 uur
Voor
V
oor alle
ll z
zorg
org bij u thuis
week
7 dagen per week
(043) 3 690 690
www
.groenekruisdomicura.nl
www.groenekruisdomicura.nl
Broekhem 46 Valkenburg (043) 601 69 75 www.nightline.nl
boom
Eindelijk Markant
op Facebook!
www.facebook.com/
markant.tijdschrift
EN HEDEN
-
MENSEN EN ZAKEN
-
CULTUUR EN NATUUR
6E
JAARGANG
MEI 2014
GRATIS DICHTBIJ - MAGAZINE
• Sint-Sebasitianus is
Beppie Kraft
• Beauty Denise Janssen
• Los Bollos laat deinen
• Charles Vos Hier?
• Geuldalwandelmarathon
• Nieuwe trainer RKSV Heer
ENTIE
• Molukse wijk ADVERTMARKA
NT?
btw
v.a. € 15.- incl.
• Belgische
verzetsstrijders
• 40 jaar tafeltennis
• 3xBedankt Concert
• Gruètjs op Valkeberg
HET LEUKSTE
• Duurzaam dak DICHTB
IJ-BLAD VAN
LAND GRATIS
• Buurtplatform NEDER
HUIS-AAN-HUIS
www.envida.nl 0900 - 22 33 440
MARGRATEN / CADIER EN KEER
HEER/SCHARN/DEHEEG
• Taaksjtraof Polfermolen
• Passie Marjon Lambriks
• Column Haagse chique
• Stella Maris Cabaret
• Prinsen ministers
en Prinsessen
• Gilde Valkenburg over
48
MOOI, BETER,BEBEMO
BEBEMO
NR.
50
één grote familie
• Heuvelland4daagse
HET MOOISTE
• Memorial Day NEDER
DORPSBLAD VAN
LAND GRATIS
HUIS-AAN-HUIS
• Rieste:
Dance4Mergraote
• Voorjaarsoncert
Fanfare St. Blasius
• Concertwedstrijd
Harmonie Diligentia
• Mergelland Mannenkoor
in Koepelkerk
• Passie Frans
Heijerman
• Frituur Witlox!
• Fiets4daagse
het
Profiteer nu van
TARIEF
www.bebemo.nl LAGE BTW
Markant
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
12
-
Valkenburg a/d Geul GRATIS HUIS-AAN-HUIS
• Paardenzegening
• Passie Louis Martens
• Column Mobiel (bellen)
• Festival Mondial
• Leuk Ditjes&Datjes!
• Dieren zijn als mensen...
• Paul Tieman exposeert
• Wiel Bemelmans wilde
als Eddy Meenk zijn
• Carnagala
• Op de maandagmarkt
NR.
EDITIE
EDITIE
VALKENBURG
GRATIS DICHTBIJ - MAGAZINE
Markant
Markant
EDITIE
VALKENBURG
MAART 2014
week
7 dagen per week
(043) 3 690 690
www.groenekruisdomicura.nl
www.groenekruisdomicura.nl
Markant
JAARGANG
Voor
V
oor alle
ll z
zorg
org bij u thuis
Showroom (op afspraak):
Mesbergweg 1 Berg en Terblijt
tel (043) 604 38 13 of 06 518 504 56
MENSEN EN ZAKEN
6E
Zelfstandig
Zelfstandig blijven
blijven wonen,
wonen,
uw vertrouwde
vertrouwde omgeving.
omgeving.
thuis in uw
Dat kan met de thuiszorg
thuiszorg van
van
GroenekruisDomicura.
GroenekruisDomicura.
NIEUW: Parochieberichten in Markant!
-
CULTUUR EN NATUUR
WIJland
Eindelijk Markant
www.bebemo.nl LAGE BTW TARIEF
EN HEDEN
-
Vilt Be Quik
• VOC:
Ondernemersbelang
= bewonersbelang
• Dansmarietjes jaren 50
startte jeugdcarnaval
op Facebook!
• Peuterwerk in
MENSEN EN ZAKEN
• Champagne
www.facebook.com/
markant.tijdschrift
V ERLEDEN
-
HET LEUKSTE
DORPSBLAD VAN
NEDERLAND GRATIS
HUIS-AAN-HUIS
Beppie Kraft
• Gilde programma
• Spastisch Nederland
• WO II Valkenburg
EN HEDEN
• ‘t is Niks blaast aftocht
• OBS Berg bij RD4
• Judo’en als
een leeuw
• Schuttersjubilarissen
• Orphée zingt 150 jaar
• ZVV De Kilo goed bezig
• Dromen over
• Geuldalwandelmarathon
• ‘Winkelcentrum’
voor Fonterhof
• Blauwe huis Vilt oudste
• Kampioenen 1933/34
• Opening Jongerenontmoetingsplek
HET LEUKSTE
DICHTBIJ-BLAD VANS
NEDERLAND GRATI
HUIS-AAN-HUIS
EDITIE
VALKENBURG
MAANDELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN VALKENBURG,
BROEKHEM, EMMABERG, HEEK, OUD-VALKENBURG,
STRUCHT, SCHOONBRON, WALEM EN SCHIN OP GEUL
• Teddy Bear Hospital
• Hub en Mientje
uit Sibbe
Markant
EDITIE
BERG EN TERBLIJT
MAANDELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS • OPLAGE 15.000
V ERLEDEN
Markant
EDITIE
HEER/SCHARN/DEHEEG
KADO
TIP!
Showroom (op afspraak):
Mesbergweg 1 Berg en Terblijt
tel (043) 604 38 13 of 06 518 504 56
Kunststof kozijnen Rolluiken en verandabouw
De nieuwe naam van Vivre en
GroenekruisDomicura.
Markant. Daar gaan de mensen even voor zitten. Leuk hè?!
Mind the GAP, Frans!
Door Jenneke van Genechten
.
.
.
n
a
v
e
i
s
De pas
RUBRIEK WAARIN IEMANDS WERK, PASSIE OF HOBBY BELICHT WORDT.
MAIL VOOR INFORMATIE OF TIPS NAAR [email protected]
“Als kind kreeg ik van een onderwijzer een
oude mandoline, hij vond dat ik talent had.
Dit was mijn eerste muziekinstrument, en ik
leerde mezelf om erop te spelen. Mijn oudste broer was ook muzikant, die gaf me een
lesboekje met notenschrift. Hij vertelde me
niet hoe het moest, dat mocht ik zelf uitzoeken. En dat deed ik,” vertelt Frans. “Later
leerde ik te spelen op banjo en piano, puur
op gehoor.”
Frans kwam in 1968 als leraar terecht op een
basisschool voor speciaal onderwijs. Van de
muzieklessen genoot hij het meest, hij gaf
onder andere zangles. “Collega’s vonden dat
ik het zó leuk deed, dat ik hun muzieklessen
ook ging geven. Eén van hen leende me een
accordeon en dat was het begin van mijn
accordeoncarrière.” Echter, na vier jaar werd
Frans directeur van de school en stopten zijn muzieklessen.
Toch bleef Frans zichzelf ontwikkelen op de accordeon, en sloot
hij zich jaren geleden aan bij Mind the GAP.
Zonder poeha
Het repertoire van Mind the GAP bestaat uit Engelstalige americana en folk, oftewel country. De bandleden spelen graag
semi-akoestisch en ‘zonder poeha’, muziek van onder andere
Tom Waitts, Tracy Chapman en Bob Dylan. Ook brengen ze zo
nu en dan een eigen nummer ten gehore. “Op de avond dat
Pim Fortuyn werd neergeschoten, maakten we het nummer Fortunes. Dat weet ik nog heel goed.”
Het repeteren gebeurt in de Terra Nigra school in Maastricht,
waar oud-directeur Frans nog altijd welkom is. “Zo’n vier of vijf
keer per jaar treden we op in cafés, op campings en dat soort
gelegenheden. Erg leuk was het grote podium bij Kerosinepop
in Geverik.”
De bandleden gaan volWie doet wat bij Mind the GAP?
gens Frans zeer harmoniJos van Cann – Basgitaar (zang)
eus met elkaar om. “Ruzie
René Vissers – Cajon en gitaar (zang)
hebben we nooit. Als iets
Willy Schenk – Leadzang (gitaar)
niet klinkt, kunnen we dat
Paul Hertoghs – Slidegitaar
gewoon tegen elkaar zegFrans Heijerman – Accordeon
gen.”
Hoe heet onze CD eigenlijk?
Bij de vraag hoe de CD van de band heet, kijkt Frans vragend
naar zijn vrouw. “Heeft ie een naam? Haha, ik ben niet zo goed
met namen. Ik heb ook geen idee welke nummers bij welke
artiesten horen bijvoorbeeld, ik heb vooral een goed muzikaal
geheugen. Als René een nummer aankondigt, denk ik: ‘het zal
wel’. Ik speel gewoon wat ik hoor.” Frans kan dan ook enorm
genieten van een optreden. “Ik vind het prachtig als mensen
geraakt worden door onze muziek.”
De passie voor het spelen in de band komt bij de accordeonist
vooral vanuit het samenspel en de zoektocht naar evenwicht,
variaties en verrassende elementen. “Ik werk graag met mensen en ik hoef er ook geen geld voor. Dienstbaarheid is mijn levensmotto.”
Frans Heijerman
• In zijn band speelt Frans Heijerman accordeon, maar feitelijk
is hij van alle markten thuis.
•Live op Kerosinepop, maar de repetities zijn het gezelligst! (onder).
En dan nog dit
Zijn passie voor muziek gaat verder dan het bespelen van de
accordeon in Mind the GAP. Frans werd eerder dit jaar gevraagd
om zich aan te sluiten bij Ravotta, een Maastrichts sextet
gespecialiseerd in filmmuziek. Daarnaast zingt de accordeonist
in het Maastrichtse koor Stem des Volks, waar hij sinds zijn
pensionering in 2005 de baspartij meezingt.
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
In 1995 besloot een muzikaal gezelschap om zich samen te
pakken onder de bandnaam It’s a FISH. Eén van die bandleden
was Frans Heijerman uit Cadier en Keer. Een aantal bandlidwisselingen en ontwikkelingen later, werd
de naam omgedoopt tot Mind the GAP. Nu,
bijna twintig jaar later, is Frans nog altijd
gepassioneerd over het maken van muziek.
Benieuwd naar de klanken van Mind the GAP? Surf dan NU naar
de Facebookpagina Markant Tijdschrift en beluister een nummer van deze gezellige band.
13
Men kan beter enkele vragen stellen dan alle antwoorden weten.
James Thurber
Open dag
Uitvaartzorg en Crematorium Walpot in Eijsden
Bent u benieuwd wat er achter de schermen van een uitvaartcentrum en
crematorium gebeurt?
Of zou u graag willen weten wat er zoal mogelijk is rondom cremeren, begraven
of uitvaarten in het algemeen? Dan nodigen wij u graag uit op onze open dag
op zondag 25 mei om kennis te maken met de totale dienstverlening van Walpot
Uitvaartzorg en Crematorium.
Van 11.00 tot 16.00 uur staan onze medewerkers u graag te woord om antwoord
te geven op al uw vragen. Wist u bijvoorbeeld dat u met iedere uitvaartverzekering
ook bij Walpot terecht kunt?
Tijdens deze open dag kunt u tevens de herdenkingstuin en alle ruimten van het
crematorium bezoeken; van de aula tot de ovenruimte, van de verzorgingsruimte
tot de rouwkamers.
In de aula van ons crematorium zullen twee lezingen gegeven worden. De heer
Lou Debeij zal spreken over “Bijzondere uitvaarten” en de heer Joris de Lange
zal de rol van “Funerair spreker” belichten. Deze lezingen zullen gedurende de
dag herhaald worden.
Wij hopen u op 25 mei te mogen ontmoeten in crematorium Walpot, Pisartlaan 8
in Eijsden.
p i s a r t l a a n 8 6 24 5 s k e i j s d e n
0 4 3 4 0 9124 4
w w w.w a lp o t . n et
Advertorial
C O L U M N
Osteopaat ’specialist
van het geheel’
Voor patiënten die van hun arts, fysiotherapeut of chiropractor te horen hebben gekregen dat ze niets meer voor hen
kunnen betekenen, kan osteopathie wellicht een oplossing
bieden. Doordat de osteopaat in de praktijk functioneert als
een ‘specialist van het geheel’, kunnen relaties tussen de
verschillende systemen in het lichaam gelegd worden, die
door andere zorgverleners vaak over het hoofd worden gezien.
HOE GAAT EEN OSTEOPAAT TE WERK?
Na een vraaggesprek volgt een uitvoerig lichamelijk onderzoek.
De onderzoeksbevindingen worden met de patiënt besproken
en aan de hand daarvan wordt eventueel een behandeling voorgesteld. U krijgt indien nodig adviezen en oefeningen om thuis
zelf aan het herstel te werken. Een osteopatisch consult duurt
gemiddeld 45 minuten en er zijn doorgaans drie tot zes
behandelingen nodig om de beweeglijkheid van de structuren
en de balans in het lichaam te herstellen.
Passies
Voor de uitgave Maastricht-Oost - en sinds kort ook
de uitgave Margraten - doe ik geregeld interviews
voor de rubriek ‘De Passie van…’. Jullie kennen ‘m
wel; die leuke pagina met een artikel over iemands
passie. Ik heb me inmiddels al in vele passies verdiept, de één nog interessanter dan de andere.
Deze maand bezocht ik buikdanseres Kyara in
Wittevrouwenveld, accordeonist Frans in Cadier en
Keer en imkers Mark en Harry in Berg en Terblijt.
Het verbaast me telkens hoeveel uiteenlopende
hobby’s onze buurtgenoten uitoefenen. Het leukste
is nog wel dat ik er ontzettend veel van leer, want ik
ga zelden weg zonder een workshop of een aandenken (inmiddels ben ik de trotse eigenaresse van de
live cd van band Mind The Gap). Zo mocht ik met
imkers Mark Pluijmen en Harry Crombag mee naar
de bijenkast, waar ik in een heus imkerpak werd
gehesen en tussen de bijtjes in mocht fotograferen.
Best wel spannend! En dát maakt mijn baan als
redacteur nou zo leuk. Ik kom overal, ik praat met
iedereen en ik leer van alles erbij. Wist jij bijvoorbeeld dat de bijenkoningin groter is omdat zij als
enige in de zwerm wordt gevoed met koninginnegelei? En wist je dat buikdansen eigenlijk totaal
niet seksueel bedoeld is?
Het zou leuk zijn als ik deze ervaring kon delen met
de hobbyisten (soms professionals!) in Markant
zelf, door hen elkaars passies te laten ervaren.
Dan leren we buikdanseres Kyara spelen op de
accordeon, zetten we accordeonist Frans in een
bijenkast, en laten we imkers Mark en Harry proeven aan de kunsten van het buikdansen. Het zal in
ieder geval een leuke fotoreportage opleveren…
Ziektekostenverzekeraars vergoeden osteopathie (gedeeltelijk)
in hun aanvullende verzekeringspakket. In overleg met de
osteopaat kan ook gekozen worden voor een korte behandeling
van 25 minuten, om zo onnodige kosten te voorkomen.
Verwijzing van een arts of specialist is niet nodig.
De redactie van Markant heeft overigens - naast
schrijven en bladen maken - ook wel wat aardige
passies die ik graag uit de doeken doe. Zo heeft
mijn knappe collega Denise Linden een passie voor
‘genieten’, loopt Jos Schols warm voor fotografie en
heeft hoofdredacteur Franck den Dulk een liefde
voor wandelen in de natuur.
En ik? Ik dans. Ik dans tot ik mijn tenen niet meer
voel. Want er is niets fijners dan een passie te
hebben waaraan je je helemaal kunt geven. Wat
is de jouwe?
Jenneke van Genechten
Tekstschrijfster/columniste/
[email protected]
VOOR WELKE KLACHTEN KUNT U
TERECHT BIJ EEN OSTEOPAAT?
Als u twijfelt of osteopathie iets voor u kan betekenen, kunt u
voor meer informatie terecht op www.osteopathievalkenburg.nl
of bellen naar (043) 601 09 43.
Osteopathie Valkenburg
Medisch Centrum Valkenburg
Oosterweg 15
Valkenburg a/d Geul
osteopathievalkenburg.nl
Tel (043) 601 09 43
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
Enkele indicaties voor osteopathie zijn (chronische) rug- en nekklachten, uitstralende pijnen in armen of benen, posttraumatische klachten zoals whiplash, ontstekingen, RSI, pijn en/of
bewegingsbeperking in gewrichten, sportblessures, hoofdpijn,
maag- of darmproblemen.
15
Heuvelland4daagse over ca. 100 dagen
Door Frits Mullenders
Over zo’n 100 dagen begint de Heuvelland4daagse. Van donderdag 7 tot
en met zondag 10 augustus zijn de
mooie wandel- en natuurgebieden in
Zuid-Limburg alweer voor de 27e keer
het decor van deze enige Limburgse
wandelvierdaagse.
Elk jaar komen weer duizenden wandelaars naar Vilt/Berg en Terblijt om deel
te nemen aan dit mooie wandelevenement, verleden jaar dagelijks zelfs meer
dan 6.600 deelnemers. De laatste
jaren zijn de wandelroutes van 14 en
21 kilometer het meest populair; in 2013 samen meer dan 60%
van alle deelnemers. Naast een toename van het aantal wandelaars aan de 7 kilometer, neemt de uitdaging om elke dag
42 kilometer te gaan wandelen lichtjes af (zie diagram).
Wandelafstanden Ook bij de komende Heuvelland4daagse kunnen de wandelaars weer kiezen uit vijf wandel-afstanden: 7, 14,
21, 28 en 42 kilometer. De vrije keuze van het aantal kilometers
dat men per dag wil wandelen, maakt dat deze wandel4daagse
toegankelijk is voor een breed publiek. Elke wandelaar kan die
afstand kiezen waar hij of zij zich het prettigste bij voelt.
De omgeving Gelijk aan voorgaande jaren houdt de organisatie
ook nu weer vast aan haar uitgangspunten: wandelen over bospaden en veldwegen in een afwisselend en glooiend landschap
én genieten van de mooie vergezichten en de onderlinge sfeer.
Bovendien kan er weer volop genoten worden: elke dag weer
• Percentage deelnemers naar wandelafstand.  2011  2012  2013
andere wandelroutes en soms met nieuwe wandelpaden. De
routes zijn aangegeven met pijlen en elke 7 à 8 kilometer is er
een rustplaats.
Startlocatie Start- en finishlocatie zijn gelegen bij het feestpaviljoen nabij café-zaal ’t Vöske in Berg en Terblijt. Er kan elke
dag vanaf 7.00 uur gestart worden (7 kilometer vanaf 9.00 uur).
De startlocatie is centraal gelegen en er is voldoende parkeergelegenheid, voor zowel auto’s als fietsers. Na afloop van de
wandeling is er elke dag gezellige muziek in het feestpaviljoen.
Voorinschrijven Wandelaars die zich vóór 15 juni a.s. opgeven
krijgen een ‘voorinschrijvingskorting’ van € 5,- op hun vierdagen
wandelkaart. Jonge wandelaars tot 15 jaar betalen voor vier
dagen wandelen slechts € 5,-. Opgeven kan via www.heuvelland4daagse.nl waar ook andere informatie over de 27e Heuvelland4daagse is te lezen. Bent u er dit jaar ook weer bij?
30e Jokers Buitentoernooi
De eerste paar dagen met temperaturen die deden denken
aan het begin van de zomer, liggen al achter ons. Die beginnende zomer betekent een ding voor ons; het Jokers Buitentoernooi in Heer-Maastricht komt eraan!
Voor de 30e keer zullen de sportvelden aan de Demertdwarsstraat worden overspoeld door volleyballend en volleybalminnend publiek. Op 14 en 15 juni hopen de Jokers het 30-jarig jubileum van hun buitentoernooi op grootse en vooral ook
sportieve wijze te vieren.
Zaterdag 14 juni kunnen beachvolleyballers, nostalgie- maar
ook ouder-kindteams zich inschrijven. Ervaring met volleybal en
de volleybalregels is niet perse nodig, plezier staat voorop.
’s Avonds kunt u onder het genot van een drankje, de dag met
een dansje afsluiten.
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
Op zondag 15 juni beginnen we, voor de liefhebbers, met een stevig
ontbijt. Zo kunnen we er deze tweede volleybaldag vol voor gaan. Vandaag kunnen gelegenheidsteams in alle soorten en maten zich inschrijven, denk hierbij onder andere
aan familie-, bedrijven- of buurtteams.
Op beide dagen zal er op de velden tegen aantrekkelijke prijzen gezorgd worden voor
een hapje en een drankje. Inschrijven kan tot en met 7 juni. Het inschrijfformulier,
maar ook verdere informatie is terug te vinden op de website: www.jokersvcheer.nl
Jullie kunnen ons ook vinden op facebook.
Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u terecht bij:
• Henk Aarts (043) 3614945 of Peggy Luyten 06- 17923552
16 • www.jokersvcheer.nl of [email protected]
Memorial Day 25 mei
Zondag 25 mei 2014 is de viering van
Memorial Day op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. De plechtigheden beginnen die dag met een Eucharistieviering om 10.00 uur. Dit jaar
opgeluisterd door de tenorsolist Hubert
Delamboije en de zanggroep Die Moselsänger. Traditie is dat ook het aangrijpende lied "Do you Remember"
wordt gezongen.
Om 15.00 volgt de herdenkingsbijeenkomst met toespraken en kranslegging.
Ruim een uur later komen straaljagers
overvliegen in de missing man-formatie.
Zeer indrukwekkend.
De eerste Memorial Day werd al gevierd
een paar weken na het einde van de
Tweede Wereld oorlog. In de vroege ochtend van 30 mei 1945 kwamen toen
grote groepen belangstellenden richting
begraafplaats. Ondanks het gebrekkig
vervoer in die tijd zouden uiteindelijk
meer dan dertigduizend mensen de
plechtigheden bijwonen. De hele begraafplaats was veranderd in een grote
bloemenzee.
Zoveel bezoekers als in 1945 zijn er dit
jaar niet, maar toch zullen weer duizenden mensen van heinde en verre de
plechtigheden bijwonen.
Ook aan bloemen zal het niet ontbreken,
want het adoptieprogramma dat dit jaar
bijna zeventig jaar bestaat is nog springlevend. Alle 8301 graven zijn geadopteerd en ruim 1300 van de 1722 namen
op de Muur van Vermisten, dus daar is
nog ruimte voor mensen die zo nu en
dan een bloemetje willen brengen.
([email protected])
Tegenwoordig adopteren niet alleen par-
ticulieren een graf of
naam, maar ook nemen
instellingen en verenigingen deel aan het adoptieprogramma. Zo gaat
op vrijdagmiddag 23 mei
groep 6 van de basisschool Maurice Rose van
Margraten bloemen leggen bij het graf van de generaal naar wie hun
school is genoemd. Op
die manier ervaren de
kinderen dat onze vrijheid
niet vanzelfsprekend is.
De begraafplaats die
bijna 27 ha groot is, is in
eeuwigdurend bruikleen
gegeven aan de Amerikaanse regering. Er staan
8122 marmeren Latijnse
kruizen en 179 marmeren Davidsterren. De
namen op the Walls of
the Missing zijn gebeiteld
in Portlandsteen. Namen
van vermisten die later
zijn teruggevonden en geïdentificeerd zijn, zijn
voorzien van een rozet.
Er liggen vier vrouwen en
dertig paar broers begraven.
FOTO WILLY OPREIJ
De naam die altijd bij de begraafplaats
verbonden blijft, is Joseph Shomon, de
grondlegger van de begraafplaats. In oktober 1944 meldde hij zich op het gemeentehuis in Margraten met de mededeling dat hij een plek zocht voor a Field
of Honor.
In weekend van 12-14 september wanneer zeventig jaar bevrijding uitgebreid
gevierd gaat worden, zullen de twee
dochters van Joseph Shomon op uitnodiging van de gemeente Eijsden-Margraten en de Stichting Adoptie graven Amerikaanse begraafplaats, voor het eerst
de begraafplaats komen bezoeken.
Jo Purnot
Stichting Adoptie Graven Amerikaanse
Begraafplaat Margraten
www.hummeke.nl
Pants We Love
• Donderdag koopavond
• Maandag gesloten
‘t Hûmmeke
H e m de n & B r o e k e ns h o p
Beekstraat 40 Meerssen
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
De grootste collectie overhemden van Limburg!!!
17
Nieuw... Dance4Mergraote
Breder aanbod bij CV De Rieste: Street-, Show-, Garde -en Solodance
In Margraten, bij CV De Rieste, wordt al jarenlang danssport
aangeboden. Tot op heden was dit voornamelijk gardedans.
Deze Gardedans, of dansmarietjes, wordt bijna altijd gerelateerd aan carnaval. Carnavalsvereniging de Rieste heeft dit
nu echter geheel in een nieuw jasje gestoken en biedt sinds
april Streetdance, Showdance, Garde dans en Solodans aan.
Deze danssport wil de Rieste nu ook het gehele jaar aanbieden en het dansen bovendien laagdrempelig houden. Het carnavalsseizoen biedt de dansers de mogelijkheid om geregeld
op te treden, maar ook buiten het carnavalsseizoen zijn er immers activiteiten waarbij gedanst kan worden.
Kinderen en jeugdigen kunnen vanaf 3 jaar starten met dansen, zowel jongens als meisjes. Naar gelang leeftijd worden de
kinderen ingedeeld in groepen: 3 t/m 7 jaar, 8 t/m 11 jaar, 12
t/m 15 jaar en een groep van 16 jaar en ouder.
De danslessen worden gegeven door ervaren en geschoolde
trainsters. Van de ouders wordt verwacht dat zij hun kinderen
begeleiden tijdens de activiteiten, en de ‘ouderparticipatie’ rond
het hele dansgebeuren is zeer belangrijk.
• Gardedans met de dansmarietjes (zoals hier tijdens de opening van het MFA in Margraten) blijven natuurlijk een ‘kerntaak‘
bij CV De Rieste. Maar sinds kort worden nu jaarrond ook andere dansstijlen aangeboden.
Vindt jouw kind dansen ook zo leuk, informeer dan bij de Rieste
en geef je zo snel mogelijk op: mail [email protected]
derieste.nl (CV de Rieste, Postbus 36, 6269 ZG, Margraten).
Uitgangspunt van CV De Rieste is: “De danssport in Margraten
voor elk kind mogelijk maken, zodat kinderen enthousiast zijn
en blijven. Bewegen is immers gezond en belangrijk!”
Ook in Markant?
verspreidingsgebied in aanmerking komen of berichten die zelfs
van buiten het verspreidingsgebied afkomstig zijn. Ingezonden
berichten kunnen door de redactie geredigeerd, ingekort of niet
geplaatst worden (ook zonder opgave van redenen).
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
Markant is er door en voor de bewoners, verenigingen, winkels, bedrijven, parochies enzovoort en brengt positieve berichten over 'Verleden en heden, mensen en zaken, cultuur en
natuur'. Verenigingen en dergelijke kunnen gratis publiceren met zelf aangeleverde artikelen
en foto's. Voor winkels en bedrijven gelden de
advertentietarieven.
Naast het publiceren van aangeleverde kopij
gaat Markant er ook zélf op af met een eigen
team van redacteuren, waarbij op basis van een
interview een artikel gemaakt wordt. Ook kent
Markant een aantal vaste rubrieken en columns
die zeer gewaardeerd worden.
Markant
EDITIE
MARGRATEN / CADIER EN KEER
SINT GEERTRUID / NOORBEEK / BANHOLT / MHEER
ECKELRADE / BEMELEN / SCHEULDER / HERKENRADE
TERLINDEN / BERGENHUIZEN-SCHEY / GASTHUIS
HONTHEM / MOERSLAG-LIBEEK / ST. ANTONIUSBANK
HOOGCRUTS / TERMAAR / BRUISTERBOSCH / ‘T ROOTH
MAANDELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS • OPLAGE 7.000
V ERLEDEN
EN HEDEN
-
MENSEN EN ZAKEN
-
CULTUUR EN NATUUR
6E
JAARGANG
MEI 2014
GRATIS DICHTBIJ - MAGAZINE
• Sint-Sebasitianus is
één grote familie
• Heuvelland4daagse
HET MOOISTE
• Memorial Day NEDER
DORPSBLAD VAN
LAND GRATIS
HUIS-AAN-HUIS
• Rieste:
Dance4Mergraote
• Voorjaarsoncert
Fanfare St. Blasius
• Concertwedstrijd
Harmonie Diligentia
• Mergelland Mannenkoor
in Koepelkerk
• Passie Frans
Heijerman
• Frituur Witlox!
• Fiets4daagse
Redactie aanleveren
In principe wordt er alleen gratis redactie geboden aan mensen, verenigingen e.d. uit het eigen verspreidingsgebied. Uitzonderingen worden gemaakt voor (deels) betaalde berichten,
18 berichten die naar het oordeel van de redactie voor een groter
De nieuwe naam van Vivre en
GroenekruisDomicura.
NR.
50
Berichten mogen maximaal 600 woorden bevatten, liefst gemaild in een Word document. Foto's
zijn 'verplicht' in Markant - puur tekstberichten
worden in principe niet opgenomen. Uw foto's aan
te leveren in hoge resolutie of groot formaat via de
mail, maar liefst via www.wetransfer.nl.
Uw bericht wordt in de redactionele stijl van Markant door ons opgemaakt. U kunt dus geen eigen
opmaak, 'advertentie-achtige' publicaties, flyers
of posters als redactie laten opnemen. Dit soort
zaken worden alleen tegen de geldende advertentietarieven gepubliceerd. Ook worden geen formulieren/uitknipstroken e.d. opgenomen.
Mail uw berichten, vragen, tips of opmerkingen naar:
[email protected]
Op onze website alle info plus alle reeds verschenen edities
van Markant digitaal te bekijken: www.markantmargraten.nl
VOORDEEL
DAGEN
9 & 10 MEI
OVERAL IN
LIMBURG!
BIJ BESTELLING
GV
VAN
AN KOZIJNEN:
30 % K
KORTING
ORTING
OP ALLE INSECTENHORREN,
BINNENVENSTERBANKEN
+ GRA
ATIS
TIS HOUTL
HOUT OOKVERBINDING
+ GRA
ATIS
TIS RVS VOORDEURGREEP
L
N
.
A
R
U
K
.
W
W
W
KUNSTSTOF KOZIJNEN
ULLTIEME HOUTL
H
OOK:
HET NIEUWE CUBE KOZIJN
KOZIJN
WEERTERVELD 1
MEERSSEN
T 043 - 352 02 00
WAARDERWEG 7B
MONTFORT
T 0475 - 542 035
DE HUUFKES 29
NUENEN
T 040 - 284 12 22
KELVINRING 40
ALBLASSERDAM
Bi j
F l i ts M eu bel M aas tri ch t
B erg ers traat 7 0 A
6 2 2 6 B D M AAS T RI C H T
• Bankstellen • fauteuils • tafels • stoelen • kasten • bedden • kleinmeubelen & woonaccessoires
...en nog veel meer. WEG = WEG! Bezorging en montage blijven mogelijk!
SEN SATI ON EEL!
23 en 24 mei beoordelingsconcerten in Harmoniezaal Diligentia Eckelrade
55e Concertwedstrijd
Muziekfederatie Limburg Zuid West
Liefhebbers (of zij dit dat zouden kunnen worden!) van ‘HaFa’-blaasmuziek
komen op vrijdag 23 en zaterdag 24
mei volop aan hun trekken in de Harmoniezaal Diligentia van Eckelrade.
Een achttal Harmonieen en Fanfares
zetten dan hun beste muzikale beentjes
voor tijdens de 55e concertwedstrijd
van de Muziekfederatie Limburg Zuid
West, georganiseerd door de plaatselijke Harmonie Diligentia.
Verheugend is dat in tegenstelling tot
vorig jaar nu weer alle orkesten van de
parij zullen zijn en zullen concerteren.
De beoordeling van de uitvoeringen is
deze keer voor het eerstin handen van
Rob Goorhuis, jurylid concertconcoursen
‘HaFaBra’ (Brabant).
De concertwedstrijd begint op vrijdag 23
mei om 19.30 uur, waarbij de volgende
orkesten om het uur zullen musiceren:
• Harmonie Diligentia (opgericht 1920) uit Eckelrade, hier in actie tijdens de processie/bronk 2013, is organisator van de 55e Concertwedstrijd.
• Harmonie Diligentia Eckelrade, o.l.v.
Léon Simons.
• Fanfare St. Blasius Cadier en Keer,
o.l.v. Ben Essers.
• Harmonie Berggalm Noorbeek én
Oude Harmonie St. Cecilia ’s-Gravenvoeren, o.l.v. Jan van den Bosch.
• Harmonie Concordia Margraten, o.l.v.
Jos Dobbelstein.
• Koninklijke Harmonie St. Cecilia
Mheer, o.l.v. Fried Dobbelstein.
• Fanfare St. Gertrudis St. Geertruid,
o.l.v. Jos Dobbelstein.
• Harmonie Amicitia Banholt, o.l.v.
Loek Paulissen.
• Harmonie St. Laurentius Bemelen,
o.l.v. Ron Daelemans.
De juryuitslag in ‘predikaten’ volgt én op
vrijdag én op zaterdag na het laatste orkest.
Het bestuur van de Muziekfederatie Limburg Zuid West en de organiserende vereniging Harmonie Diligentia Eckelrade
heten muziekliefhebbers, trouwe bezoekers en overige belangstellenden in de
Markant
Het leukste dichtbij-magazine van Nederland
verschijnt maandelijks GRATIS HUIS-AAN-HUIS
IN MARGRATEN / CADIER EN KEER
SINT GEERTRUID / NOORBEEK / BANHOLT
MHEER ECKELRADE / BEMELEN / SCHEULDER
HERKENRADE/ TERLINDEN / BERGENHUIZENSCHEY / GASTHUIS / HONTHEM / MOERSLAGLIBEEK / ST. ANTONIUSBANK / HOOGCRUTS
TERMAAR / BRUISTERBOSCH / ‘T ROOTH
G.E.W. Loontjens
Administrateur
De entree, inclusief programmaboekje,
bedraagt slechts € 2,50 en er is voldoende parkeergelegenheid voor deelnemers en bezoekers in de nabijheid
van Harmoniezaal Diligentia (Dorpsstraat 37, Eckelrade).
www.harmoniediligentia.nl
Beconnr. 559453
K.v.K. 14061305
wil loontjens administraties
Voor MKB, ZZP en Particulier
Volledige verzorging van uw bedrijfs- en/of privé-administratie.
Administratieve diensten - Aangiftes inkomstenbelasting.
Tel. 043 - 367 23 80 of 06 - 428 00 878
Moesdaal 97
6228 HX Maastricht
E-mail: [email protected]
ZZP’er?? Besteed uw kostbare tijd aan uw kernactiviteit en laat
uw administratie in handen van een betrouwbare administrateur.
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
Op zaterdag 24 mei is de aanvang
17.00 uur. Dan concerteren de orkesten
van:
Euregio van harte welkom. Zij hopen
daarnaast veel ereleden, (oud-)bestuursleden, (oud-)muzikanten, (oud-)dirigenten, familieleden en supporters van
de acht deelnemende orkesten te
mogen begroeten op deze 55e concertwedstrijd.
21
Wil jij gezond en slank de zomer in?
Neem dan nú contact met mij op!
SUPER ACTIE!
Gewichtsconsulente Leila Meijer
Voedingsdeskundige | Kinder­eetcoach
Keerberg 28 | Cadier en Keer | tel. 06 ­ 12 55 10 37
www.etennatuurlijk.com | [email protected]
Fishspa
Aangesloten bij de beroepsvereniging BGN
De mooiste van Z-Limburg!
Ook altijd eens willen laten
knabbelen aan de voetjes?
Nu actieprijs: €
Wij werken samen met zorgverzekeraars voor defintief
,
1495
(van 1 mei t/m 30 juni)
Ontharen
p.p.
d.m.v. IPL, bijv. de oksels,
actieprijs
per keer €
,
2950
Angies Beauty Factory
Neerhem 63 Valkenburg
Tel. (043) 601 69 62
Kijk voor alle actuele aanbiedingen op:
www.angiesbeautyfactory.nl
Acupunctuur... iets voor u?
A
cupunctuur blijkt een milde, betrouwbare en
veilige geneeswijze. Het gaat om een totaalbenadering waarbij u als mens centraal
staat. Acupunctuur is vaak ook ideaal ter
ondersteuning van reguliere behandeling.
Ik behandel mensen bijvoorbeeld bij:
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
22
• Madou
Cools
• Hoofdpijnen, migraine e.d. • Mentale
en stemmingsklachten • Vermoeidheid, burn
out, stress e.d. • Stoppen met roken • Gewichtsproblemen • Zwangerschapsklachten en bevalling (stuitligging,
PND e.d.) • Huidproblemen (ook bij baby’s) • Kinderziekten
• Slaapproblemen • Astma, hooikoorts e.d. • Buikklachten
• Menstruatie- en overgangsklachten • Klachten van het bewegingsapparaat • Nek- of lage rug-problemen.
De meeste verzekeraars vergoeden uw behandeling geheel
of gedeeltelijk. Kijk op www.madoucools.nl en uw polis.
.
MADOU COOLS
ACUPUNCTURISTE
Behandeling volg
ens afspraak
Op de Bies 18, 63
25EH Berg en Te
rblijt
Tel. (043) 604 44
22
www.madoucools.
nl [email protected]
.nl
IFU Maastricht re
g. 03491 / Lid NV
A
Advertorial
Even voorstellen:
Hartmans
advocaten
Margraten
Wij zijn een advocatenkantoor, waarbij wij
ons met name richten op een beperkt
aantal rechtsgebieden teneinde ook
goede kwaliteit te kunnen bieden.
Zo is Petra Hartmans al meer dan 15 jaar
met name gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht. Met name met betrekking tot medische aansprakelijkheidszaken
(fouten van de arts of het ziekenhuis), verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en
beroepsziekten. Dus alles wat met letselschade van doen heeft. Maar aansprakelijkheidsrecht is breder. Ook fouten van
andere beroepsbeoefenaren, naast gemeenten of overheid behoren tot het
rechtsgebied
aansprakelijkheidsrecht.
Naast Petra Hartmans zijn ook de andere
advocaten en juristen actief op dit gebied.
Petra Hartmans heeft voordat zij toetrad
tot de advocatuur jarenlang gewerkt als register arbeidsdeskundige, zodat zij over
diepgaande kennis van sociale zekerheid
beschikt.
Arbeidsrecht is ook een speerpunt van ons
kantoor, waarbij met name Linda Meys en
Jackie Kroos hierbij het voortouw nemen.
Sociale zekerheid (denkt u aan WW, WIA,
WAO) ligt heel dicht tegen arbeidsrecht
aan, zodat Linda en Jackie zich ook hierop
hebben toegelegd. Zij kunnen u bijstaan bij
het aanvechten van besluiten van UWV.
Sarina Hensen neemt naast het aansprakelijkheidsrecht, het huurrecht en het bestuursrecht (onder meer besluiten gemeenten inzake WWB en WMO, besluiten
CIZ inzake PGB) voor haar rekening, samen met Chantal Gubbels.
aard eigen vervoer en de goede parkeergelegenheid (gratis).
Erfrecht is een opkomend rechtsgebied.
Samen met Petra Hartmans kan Chantal
u bij discussies hieromtrent bijstaan.
Uiteraard staan wij u ook bij op basis van
gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien u
hiervoor niet in aanmerking komt dan spreken wij een passend uurtarief met u af,
eventueel met een offerte. Heeft u een
rechtsbijstand verzekering dan willen wij u
wijzen op het arrest van het Europees Hof
van Justitie van 7 november 2013 (HvJ EU
7 november 2013, C-442/12 [X/DAS
Rechtsbijstand]) waarin het Hof uitspreekt
dat de rechtsbijstandsverzekeraar de kosten van de door u zelf gekozen advocaat
dient te vergoeden indien u in een procedure wenst te starten of in een procedure
wordt betrokken.
Uiteraard kunnen wij u ook bijstaan op het
vlak van het algemene verbintenissenrecht. Daarbij moet u denken aan discussies over overeenkomsten, nakoming
daarvan, incasso’s, maar ook discussies
over erfdienstbaarheden, aan- en verkoop
van een woning, gedwongen openbare verkoop woning.
Door de samenstelling van ons kantoor en
de bewuste keuze voor een aantal specifieke rechtsgebieden is de dienstverlening
breed en diepgaand. Uw juridisch probleem wordt grondig geanalyseerd, waarna
een eerlijk juridisch advies aan u wordt gegeven. Daarbij wijzen wij u op de opties en
de consequenties, maar verliezen wij niet
u als persoon achter het probleem uit het
oog. De contacten met onze cliënten zijn
informeel en laagdrempelig. Voor verdere
informatie verwijzen wij u graag naar onze
website www.hartmansadvocaten.nl
Bij de oplossing van uw probleem zijn wij
creatief, fel en gaan tot het uiterste, in
uw belang. Het eerste gesprek is gratis.
Petra Hartmans
Sarina Hensen
Linda Meys
Chantal Gubbels
Jackie Kroos
Hartmans Advocaten
Bij de vestiging van ons kantoor hebben wij
uitdrukkelijk gekozen voor Margraten, gezien de centrale ligging (hoek Rijksweg/
Burg. Ronckersplein), de goede bereikbaarheid via openbaar vervoer en uiter-
Burg. Ronckersplein 2
6269 AL Margraten
043 – 458 28 80
www.hartmansadvocaten.nl
[email protected]
LETSELSCHADE
MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID
AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
ARBEIDSRECHT
Civiel recht algemeen
Erfrecht
Huurrecht
Onroerend zaak
Sociaal zekerheidsrecht
(WAO, WIA, Wajong)
Verzekeringsrecht
Eerste gesprek gratis!
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
Ons team van advocaten en juristen is jong
en energiek. Eenieder heeft in dit team
naast uiteraard de kennis van algemene
civiele rechtspraktijk zijn eigen specialiteit,
waarbij de een de ander aanvult.
23
Advertorial
Het betere werk het betere merk
Al met de komst van de mountainbike kreeg het moderne rijwiel
een belangrijke positie binnen onze samenleving. Er kwamen
steeds meer mogelijkheden voor de fietser, maar ook diende het
gemak steeds vaker de mens. Uitgekiende versnellingsapparaten, fijn instelbare veersystemen, nauwkeurige kilometertellers
en zelfs geavanceerde navigatiesystemen zorgen ervoor dat we
de fiets steeds frequenter dus intensiever gaan gebruiken. De
beleving van de sportbeoefenaar staat centraal. Mensen hebben
nu voldoende vrije tijd en financiële middelen om hun fietsdroom
te verwezenlijken.
Voor degenen die al wat ouder worden, in een mindere conditie verkeren of gewoon moeiteloos willen fietsen is er de e-bike. Deze
biedt de mogelijkheid om met minder inspanning toch de wekelijkse (Zuid-Limburgse) dosis fietsplezier te verkrijgen. Zo’n explosieve ontwikkeling is gebaat bij een professionele begeleiding.
Cycling Evers biedt deze voor haar klanten!
Specialized Eliteshop voor Maastricht e.o.
Cycling Evers is vanaf heden dé ‘Specialized
Eliteshop’-dealer voor Maastricht en omgeving. De aantrekkingskracht tussen de beide
componenten was zo sterk dat Cycling Evers
het A-merk Cannondale inruilde voor het
A-merk Specialized.
Het ondernemende karakter, de passie voor
fietsen, en de nauwe samenwerking met onafhankelijke fietsenwinkels gaven de doorslag in het voordeel van Specialized. Het
motto van Specialized ‘voor en door fietsers’
sluit dan ook naadloos aan bij het merk
Cycling Evers. Net als Specialized luistert
Cycling Evers naar de wensen van de klant
en stuurt de ingeslagen koers zonodig bij.
Het ondernemende karakter dat Specialized
kenmerkt zit al in de pay-off van Cycling Evers
verwerkt ‘Altijd in beweging’. Niet stilzitten en
afwachten, maar handelen naar de behoeften van de markt.
Vanuit Maastricht gaat Specialized en Cycling
Evers de competitie (of samenwerking) aan
met andere fietsmerken en fietszaken.
Wij verkopen geen fietsen!
Het klinkt natuurlijk erg tegenstrijdig maar bij
Cycling Evers koop je geen fiets, maar een totaalpakket aan ‘onbezorgd fietsplezier’. Eenmaal in
de winkel bij Cycling Evers volgt de klant hiervoor
het volgende traject:
1. Een gesprek met een fietsspecialist (intake)
over het persoonlijk doel, de fietsfrequentie,
eventuele (lichamelijke) beperkingen etc.
2. Uitgebreide fietsmeting (aanmeten): bepalen
framemaat, lengte stuurpen, hoogte zadel etc.
3. Samen met de klant dé fiets en eventueel
bijbehorende accessoires uitzoeken (keuzes
maken), rekening houdend met input bikefitting,
intakegesprek en uiteraard budget.
4. Opbouw/afstelling (fine-tuning): de puntjes op de
‘i’ zetten wat betreft de afstelling, rekening houdend met de persoonlijke voorkeur van de klant.
5. Tips en trucs m.b.t. onderhoud fiets/controle
beurt (nazorg). Hoe gaat de klant zo goed mogelijk om met zijn fiets om zodoende de duurzaamheid (van het materiaal) te vergroten?
Service Programma…
In de werkplaats (Care & Repair) doen ervaren monteurs dagelijks hun uiterste best om de fietsen
in topconditie te houden. Als je als klant bij Cycling
Evers een nieuwe fiets koopt, wordt deze
regelmatig onder handen genomen door
middel van een ‘serviceprogramma’. De
eerste servicebeurt is gratis.
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
24
Kleding, gereedschap, verzorging,
accessoires…
Ook voor het aanschaffen van degelijke
accessoires, kleding, schoeisel, fietsgereedschap, fietsdragers, verzorgingsproducten en dergelijke is Cycling Evers een
goede keuze.
Op het lijf geschreven...
Stap voor stap wordt er bij Cycling Evers gezocht naar de meest geschikte kwaliteitsfiets. Voor ieder soort fietser bestaat een
fiets die hem of haar op het lijf geschreven
is. De eerste belangrijke informatie verkrijgt
het verkoopteam tijdens een kennismakingsgesprek. Welke fiets hoort er bij de
beleving die de klant voor ogen heeft.
Het computergestuurde bikefitting meetprogramma vormt de volmaking van fietsplezier. Het bepalen van de framemaat is
hierbij de eerste stap naar een optimale
fietshouding. Iedere persoon heeft specifieke kenmerken in zijn of haar lichaamsverhoudingen. Met het bikefitting meetsysteem worden deze verhoudingen nauwkeurig bepaald. Voor iedere type fiets en
gebruiker bestaat er een verschillende meting.
Cycling Evers
Burgemeester Cortenstraat 17, Heer-Maastricht
www.cyclingevers.nl Tel: (043) 363 71 78
Mergelland Mannenkoor zingt in Koepelkerk
Op zondag 4 mei luistert het Mergelland Mannenkoor uit Margraten de H.
mis op in de koepelkerk in Maastricht.
Hoewel geen kerkelijk zangkoor, bestaat een deel van het repertoire
van het Mergelland Mannenkoor uit
werken die geschikt zijn voor de rite,
waaronder enkele Liturgische en
Russisch Orthodoxe werken waarmee regelmatig de H. Missen opgeluisterd worden, inclusief de complete Limburgse H. Mis.
Het Mergelland Mannenkoor is in
1995 ontstaan uit een reünie van
• Voor een dvd-opname bezocht het Mergelland Mannenkoor ook het Amerikaanse kerkhof.
oud-leden van het bekende knapenkoor de
Lentebloempjes uit
Twee CD’s
Margraten. Het is een
In de loop van 1995 kwam het
vrij jong koor en zingt
Mergelalnd Mannenkoor uit Marnaast bekende klasgraten op het idee om van alle
sieke stukken ook
oude nummers een CD te
maken. Vlak voor kerstmis 1995
Limburgse ‘heimat’
zag toen eerste CD ‘30 jaar Lenliederen.
Van beide CD’s zijn op
www.mergellandmannenkoor.nl
nog fragmenten te beluisteren.
Op de website natuuurlijk ook
alle info over het koor en veel
foto’s
De mis op deze bijzondere zondag 4 mei in de
Koepelkerk begint om 10.30 uur.
Voor meer informatie over het korenprogramma
in de Koepelkerk, bezoekt u de website:
www.koepelkerk.net
• Op zondag 17 november 2013 een
volle Koepelkerk ter gelegenheid van
de verjaardag van pastoor Schafraad,
alsmede wegens de nieuwe gebrandschilderde ramen van de kerk, waarbij
Mgr. Wiertz de H. Mis opdroeg.
Markant NATUURLIJK OOK OP HET WEB!
www.markantmargraten.nl
Het leukste dichtbij-magazine van Nederland kunt u nu ook op uw PC, tablet of smartphone bekijken!
Op www.markantmargraten.nl vindt u niet alleen alle reeds verschenen edities, maar ook informatie over de redactie,
de redactionele mogelijkheden, de verschijningsdata, adressen waar Markant los te verkrijgen is én wat de advertentiemogelijkheden en -prijzen zijn. Bovendien kunt u ons volgen op Facebook: www.facebook.com/markant.tijdschrift
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
Tevens waagt men
zich aan Engelstalige
songs zoals ‘Barbar'
Ann’ van de Beach
boys of ‘The prayer of
the children’. Hier ligt
dan ook de kracht van
het koor. “Met onze
frisse open klank durven wij bijna alles
aan”, aldus een zegsman.
teklanken’ het licht.
Vervolgens is in 2000 een
tweede CD uitgebracht met als
titel ‘Loat Os Gruutsj Zeen’
25
Voorjaarsconcert Fanfare St. Blasius
Fanfare St. Blasius organiseert haar
traditioneel voorjaarsconcert op zondag
18 mei in Gemeenschapshuis ’t Keerhoes, in Cadier en Keer. Als gastvereniging is Fanfarekorps ‘Ons Genoegen’
uit Millingen aan de Rijn uitgenodigd.
In dit fanfareorkest speelt ook het St.
Blasius-lid Eduard Sprock mee.
De concertmiddag begint om 13.30 uur
met een optreden van de gastvereniging
o.l.v. dirigent Jurgen Nab. Hierna is het
de beurt aan Fanfare St. Blasius o.l.v.
dirigent Ben Essers.
Op deze middag zal er speciaal aandacht worden geschonken aan de 50
jarig huwelijken van de inwoners uit Cadier en Keer. De entree is vrij.
U bent allen van harte welkom in ’t Keerhoes (Limburgerstraat 78).
Bestuur fanfare St. Blasius
Cadier en Keer
• Fraaie foto van de bijna voltallige Fanfare St. Blasius, hier met entourage en nieuwe
kostuums bij boerderij Vaassen aan de Kerkstraat in Cadier en Keer, februari 2011.
Witlox!
In hun frituur Witlox wachten de tweelingzussen Fee en Parel al jaren op de
Afrikaan Jossip. Ze hebben na de dood
van hun moeder en hun barbaarse vader
(‘der hond’) alleen nog elkaar. Met fantasieën over zeemeerminnen, het bespieden van dorpsgenoten en het herbeleven van mooie herinneringen, vertellen
zij hun verhaal. Jossip... hij komt hen
vast redden! Meh kumper waal?
‘Witlox’ is een grimmig sprookje met het
eigenzinnig taalgebruik van de Vlaming
Van de Wijdeven. In het Limburgs dialect
van toneelgroep de Bron uit Noorbeek is
het stuk nog even eigenzinnig, herkenbaar, scherp en poëtisch.
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
Noorbeeks toneel doet klooster
herleven!
Het Limburgs Landschap heeft Toneelgroep de Bron uitgenodigd om ‘Witlox’ in
de gedeeltelijk gerestaureerde kloosterruïne van Hoogcruts te komen spelen en
zo de eerste stap te zetten naar het opnieuw beleefbaar maken van Klooster
Hoogcruts. Sinds de hevige brand in
1979 is de plek, die vroeger mede het
hart van de lokale gemeenschap
vormde, afgesloten. Stichting Het Limburgs Landschap heeft de ruïne aangekocht met het doel om verder verval te
stoppen en uiteindelijk de locatie weer
26 beleefbaar te maken.
• Tijdens een recente repetitie op donderdag 24 april.
Speeldata Witlox
Witlox wordt gebracht op do 8, vr 9 (volgeboekt), za 10 (volgeboekt), do 15, vr
16 en za 17 mei 2014, aanvang steeds
20.30 uur.
Locatie (overdekt): Kloosterruïne Hoogcruts, Hoogcruts 47, Noorbeek. Denk bij
koud weer aan warme kleding. Reserveren via www.toneelgroepdebron.nl.
Spel: Susan Rouvroije, Thea Mourmans
Regie: Hanneke Som
Toneelbeeld: Ek van Roosendaal
Avondtechniek: Joep Akman
Vormgeving: bureau paul smeets bno
Met dank aan Stichting Limburgs
Landschap, Edward van Kempen.
In het najaar volgt een reprise van Witlox, alsook van het in april gebrachte
stuk ‘Op de hooge Doorn’.
Via de website kunt u meer info bekomen en/of zich inschriijven op de
nieuwsbrief van toneelgroep de Bron.
DÉ MAKELAARS VAN
HET HEUVELLAND
Pastoor Brouwersstraat 8
Margraten
043 - 4582122
[email protected]
www.boon-vastgoed.nl
TE KOOP
SINT GEERTRUID,
3
Libekerstraat
Vraagprijs € 329.000,- k.k.
verzorgd
Perfect
en eigentijds
vormgegeven huis.
• Woonoppervlakte: 190 m²
• Slaapkamers: 5
• Perceel: 348 m²
• Onderhoudsvriendelijke
tuin TE KOOP
EIJSDEN, Burg.
Wijnandsstraat
43
TE KOOP
TE KOOP
Instapklare rijksmonumentale
vakwerkhoeve met gastenverblijf, bijgebouwen, tuin en
kleine wijngaard.
• Woonoppervlakte:
194 m² MARGRATEN, Gen Hof 1
Vraagprijs
€ 245.000, k.k.
Ruime
bouwkavel met vergund
bouwplan.
• Woonhuis ruim 1.000 m³
• Kavel 1.330 m²
• Bijgebouwen tot
100 m²
NIEUWE
• Huisweide tegen
PRIJS
meerprijs
TE KOOP
Eindstraat
SINT GEERTRUID,
41
Vraagprijs
€ 259.000, k.k.
Half
vrijstaand
woonhuis met
gigantische uitbouw en tuin
met vrij uitzicht.
• Woonoppervlakte: 155 m²
• Slaapkamers: 3
• Perceel:
530 m²
• Dubbele
garage
TE KOOP
• Woonoppervlakte: 165 m²
• Slaapkamers: 4
• Perceel: 461 m²
• Fraaie tuin met veel privacy
Vraagprijs € 239.000,- k.k.
Instapklaar halfvrijstaand woonhuis met
afzonderlijke
ruime
garage
met
zolder
en kelder.
• Woonoppervlakte:
120 m²
• Slaapkamers:
4
• Perceel: 382 m²
NIEUWE
• Besloten tuin
PRIJS
Vraagprijs
€ 795.000,
Modern
met
groot zonwoonhuis,
neterras, verwarmd buitenzwembad en tuin met super uitzicht!
• Woonoppervlakte: 425 m²
• Slaapkamers: 4
E
• Perceel: 1.745
m² NIEUW
• Perfect geïsoleerd
PRIJS
Vraagprijs € 299.500,- k.k.
Perfect verzorgd woonhuis met
veel lichtinval gelegen in het
centrum.
• Woonoppervlakte: 135 m²
• Slaapkamers: 3
• Perceel: 243 m²
NIEUWE
• Besloten tuin
PRIJS
www.huisinvalkenburg.nl
VALKENBURG, Vroenhof 27
TE KOOP
TE KOOP
Op voortreffelijke locatie, vrij-
staand woonhuis
met uitbouw,
garage en terras.
VALKENBURG, Van Tillstraat 5
Vraagprijs € 324.500,- k.k.
• Woonoppervlakte: 100 m²
• Slaapkamers: 3
• Perceel: 465 m²
NIEUWE
• Inpandige garage
PRIJS
MARGRATEN, Julianalaan 62
VALKENBURG, Sibberweg 11
TE KOOP
TE KOOP
Halfvrijstaand
woonhuis
met
lange
oprit en
tuin.
• Slaapkamers: 4
• Perceel: 2.280 m²
• Veel lichtinval
VALKENBURG, Sibberkerkstraat 74
Koopprijs € 598.000,- k.k.
Vraagprijs € 165.000,- k.k.
INGBER, Ingberdorpsstraat 21
KIJK VOOR ONS VOLLEDIGE AANBOD OP WWW.BOON-VASTGOED.NL
€ 149.000, k.k.
Vraagprijs
Knus, compact en vrolijk woonhuis met voor- en achterterras
op het zuiden.
• Woonoppervlakte: 70 m²
• Slaapkamers: 2
SCHERP
• Perceel: 279 m²
D!
• Nieuwe tuinberging GEPRIJS
Markant
Het leukste dichtbij-magazine van Nederland
verschijnt maandelijks GRATIS HUIS-AAN-HUIS
IN MARGRATEN / CADIER EN KEER
SINT GEERTRUID / NOORBEEK / BANHOLT
MHEER ECKELRADE / BEMELEN / SCHEULDER
HERKENRADE/ TERLINDEN / BERGENHUIZENSCHEY / GASTHUIS / HONTHEM / MOERSLAGLIBEEK / ST. ANTONIUSBANK / HOOGCRUTS
TERMAAR / BRUISTERBOSCH / ‘T ROOTH
Nek-, lage rug- of
gewrichtsproblemen?
Lid:
Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici
Ik maak het u makkelijk en nodig u uit voor een gratis
gesprek over acupunctuur, uw klachten en wat ik voor
u kan betekenen. Daarna besluit u pas
of u in behandeling wilt. Helemaal vrijblijvend, dus wel zo prettig. Welkom!
MADOU COOLS ACUPUNCTURISTE
Op de Bies 18, Berg en Terblijt (043) 604 44 22
www.madoucools.nl Lid NVA en IFU Maastricht
Surf ook eens naar:
www.heertotaal.nl
BEZORGER
Markant
IER EN KEER
MARGRATEN / CAD
BEEK / BANHOLT / MHEER
EDITIE
SINT GEERTRUID / NOORSCHEULDER / HERKENRADE
ECKELRADE / BEMELEN / IZEN- SCHE Y / GAST HUIS
TERLI NDEN / BERG ENHU
/ ST. ANTONIUSBANK
HONTHEM / MOERSLAG-/LIBEEK
TERBOSCH / ‘T ROOTH
HOOGCRUTS / TERMAAR BRUIS
IS • OPLAGE 7.000
AN-HU
MAANDELIJKS GRATIS HUIS-A
NATUU R 6 E
EN ZAKEN - CULTUU R EN
V ERLED EN EN HEDEN - MENSE N
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
28
JAARGA NG
MEI 2014
INE
GRATIS DICHTB IJ - MAGAZ
NR.
is
• Sint-Sebasitianus
ilie
fam
één grote
• Heuvelland4daagseHET MOOISTE
N
• Memorial Day NEDODERPRLSB-AANLAANDD-HGRVAUIATS IS
HUIS
• Rieste:
te
rao
erg
4M
Dance
• Voorjaarsoncertsius
Fanfare St. Bla
• Concertwedstrijdtia
Harmonie Diligen
• Mergelland Mannenkoor
in Koepelkerk
• Passie Frans
Heijerman
• Frituur Witlox!
• Fiets4daagse
50
Word
van Markant in Margraten,
Cadier en Keer, Sint Geertruid,
Noorbeek, Banholt, Mheer, Eckelrade,
Bemelen, Scheulder, Herkenrade,
Terlinden, Bergenhuizen-schey,
Gasthuis, Honthem, Moerslag-libeek,
St. Antoniusbank, Hoogcruts,
Termaar, Bruisterbosch of ‘t Rooth
Er zijn nog diverse wijken beschikbaar in de v.m.
gemeente Margraten. Het verdient 5 à 6 ct per stuk
+ de nieuwjaarswensen-tip. Als je het slim aanpakt
verdien je al gauw
€
7.-/uur
Markant verschijnt maandelijks (muv augustus)
en je bezorgt op vrijdagmiddag en/of zaterdag.
e en
De nieuwe naam van Vivr
GroenekruisDomicura.
Surf naar:
www.markantmargraten.nl
voor nader info of aanmelding.
9e Fiets 4 Daagse Valkenburg a/d Geul
Wilt u genieten van Zuid-Limburg, van het indrukwekkende
heuvelland, de schitterende natuur en vergezichten, de schilderachtige dorpen, de Bourgondische gastvrijheid en de gezellige sfeer dan moet u deelnemen aan de 9e Heuvelland
Fiets 4 Daagse Valkenburg aan de Geul, dinsdag 3 t/m vrijdag
6 juni.
Speciaal voor de recreatieve fietsers, in het bijzonder voor de
50 plussers, word deze door de NTFU met 2** bekroonde Heuvelland Fiets 4 Daagse Valkenburg aan de Geul georganiseerd
in samenwerking met de gemeente Valkenburg a/d Geul , VVV
Zuid-Limburg en de Nederlandse Toer Fiets Unie. Vier dagen
lang mag u dagelijks kiezen uit routes van 25, 40 of 60 km.
Dagelijks kunt u van afstand wisselen, zelfs nog onderweg. Alle
routes worden uitgezet conform de voorwaarden van de NTFU.
Alle routes worden aangeduid d.m.v. goed zichtbare pijlen.
dael, Cottessen, Eijsder Beemden en u maakt kennis met de
Belgische Voerstreek etc. Zuid Limburg is een stukje buitenland
voor Nederland.
U heeft geen gedoe met papieren en hoeft niet te zoeken naar
de juiste weg, u volgt de mooi gekleurde pijlen en geniet ondertussen van de schitterende natuur, de vele vergezichten die
het Limburgs Heuvelland te bieden heeft. In de maand juni is
Zuid Limburg op zijn mooist. Ook krijgt u dagelijks een routebeschrijving met de bezienswaardigheden, die u onderweg ziet
en mag bezoeken.
Wilt u ook puur genieten neem dan deel aan de Heuvelland
Fiets 4 Daagse Valkenburg aan de Geul van dinsdag 3 t/m vrijdag 6 juni 2014. Na afloop zegt u: ‘Dit had ik niet willen missen, ik heb genoten, een van de mooiste fiets-4-daagse in Nederland en in 2015 fiets ik weer in Zuid-Limburg, een stukje
buitenland.’
Er is teveel om te omschrijven; u fietst door mooie natuur landschappen welke in het beheer zijn van de St. Het Limburgs
Landschap dan wel Natuur Monumenten Nederland o.a. Ingen-
Voor meer informatie en aanmelden: Bert Hendrick, telefoon
06 – 25 05 67 31 of [email protected]
www.heuvellandfiets4daagse.nl
&ɰȵɰʍUDɀɏʙLȯɏ
E [email protected]
T 043 450 49 90
www.kraamzorglimburg.nl
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
Een bijzonder
moment verdient de
allerbeste zorg!
29
1199,- 895,895
-25%
De Hazelworm
Door Jean Slijpen
De hazelworm (Anguis fragilis) is een
pootloze hagedis uit de familie hazelwormen; hij is bruin van kleur, wordt ongeveer 45 centimeter lang en heeft een
rolrond lichaam zonder poten. Hij behoort tot een van de meest verbreide en
algemeenste reptielen van Europa en
komt onder andere voor in Nederland en
Belgie. Het is een bodembewoner die
zich meestal verstopt en daardoor weinig
te zien is. Door het pootloze lichaam en
de gewoonte vaak de tong uit te steken
wordt de onschuldige hazelworm vaak
aangezien voor een slang en wordt ‘ie
met zekere regelmaat doodgetrapt door
mensen die vrezen met een gevaarlijk
serpent te maken te hebben. Toch zijn er
enkele kenmerken die ook vanaf een veilige afstand laten zien dat het om een
onschuldige hagedis gaat. Het belangrijkste verschil is de bek die geen opening aan de voorzijde heeft, slangen kunnen hierdoor met een gesloten bek hun
tong uitsteken. De hazelworm echter
moet steeds zijn bek openen wat duidelijk te zien is.
Zijn leefgebied bestaat uit vochtige, begroeide omgevingen met een strooisellaag waarin het dier in kan schuilen en
jagen. De hazelworm is voornamelijk te
vinden in bossen op open plekken, bosranden en houtwallen. Ook in door de
mens aangepaste omgevingen kan de
hazelworm zich handhaven, zoals houtwallen, kalkgraslanden, (spoor)wegbermen, kerkhoven en zelfs in tuinen, parken en volkstuintjes kan de hagedis
worden aangetroffen.
• “Kiek dao!” Een volwassen hazelworm, van zo’n 40 cm, midden op het graspad!
dag wordt aangetroffen, soms wordt een
zonnebad genomen maar nooit in de
felle zon. Tijdens het nemen van een zonnebad schuilt de hazelworm vaak tussen
de bladeren en is zo moeilijk te zien. Alleen na regenval op warme dagen kan de
hazelworm overdag worden gevonden,
omdat zijn favoriete prooien, slakken en
wormen, dan massaal tevoorschijn
komen. De hazelworm trekt zich aan het
eind van de zomer terug in een winterkwartier voor de winterslaap.
Voortplanting en ontwikkeling
De hazelworm is eierlevendbarend. De
eitjes ontwikkelen zich volledig in het lichaam van de moeder en de jongen
komen levend ter wereld, meestal rond
juli en augustus. De dracht van de hazelworm duurt ongeveer drie maanden.
Per worp komen zo'n 3 tot 26 jongen ter
wereld, gemiddeld 8. Ze bevinden zich bij
de geboorte nog wel in een dun vliesje,
maar komen direct uit.
Levenswijze
Voedsel
De hazelworm is een overwegend schemeractieve soort die maar zelden over-
De hazelworm vangt meestal wat langzamere prooien als (naakt)slakken, re-
genwormen, spinnen en insecten en de
larven. Ook huisjesslakken worden gegeten, deze worden dan eerst uit hun
huisje getrokken. Het gebit van de hazelworm is aangepast op zachte prooien;
de tanden zijn scherp en naar achteren
gekromd zodat gladde, slijmerige prooien
stevig worden verankerd.
Vijanden en verdediging
De hazelworm is een nuttige soort vanwege de vele slakken die worden gegeten. Natuurlijke vijanden van de hazelworm zijn voornamelijk roofvogels als de
bosuil, buizerd, havik, ransuil, sperwer
en torenvalk. Ook verschillende zoogdieren eten de hagedis, zoals de vos, marter en de kat. Als belangrijke vijand
wordt ook de mens genoemd; als de hazelworm wordt opgepakt kan het dier de
staart afwerpen. De afgeworpen staart
blijft een tijdje kronkelen en trekt de aandacht van de vijand waardoor de hazelworm kan ontsnappen. De staart laat altijd los bij een speciale zwakkere wervel,
waarna de staartspieren samenknijpen
om het bloedverlies te beperken. De
staart groeit later weer aan maar wordt
nooit zo lang als de oorspronkelijke
staart. De hazelworm kan ook bijten
maar de beet is weinig krachtig.
Geraadpleegde bron: Wikipedia
(Wordt vervolgd...)
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
Een regenachtige vroege zomerzondag,
waarop in de namiddag een waterig zonnetje te voorschijn kwam; reden om
toch maar op pad te gaan voor een
korte wandeling. Fris groen, prachtige
bloeiers, fraaie hoogstamboomgaarden,
goed geluimde vogels en een stekend
zonnetje zijn de ingrediënten voor een
rustgevende wandeling. Na diverse vogelwaarnemingen en een drietal reeën
die langs de bosrand van het malse gras
genoten, hoor ik een verbaasd “kiek
dao!” voor me. Een volwassen hazelworm, zo’n 40 cm, lag midden op het pad
te zonnen in het vochtige gras: een niet
alledaagse waarneming. Dit zijn natuurbelevingen die zo’n wandeling bijzonder
maken; en een reden om deze soort eens
voor het voetlicht te brengen.
31
Voorzitter Hub Loo:
Schutterij Sint-Sebastianus één grote familie
Tekst: Jos Schols
De oudste nog bestaande Margratense vereniging is Schutterij Sint-Sebastianus. Volgens een document uit 1550 is de
schutterij in 1541 opgericht. De club is gedurende enkele periodes verboden dan wel zelf niet actief geweest. Koning Willem III verleende de schutterij in 1884 statuten.
“Het donkerblauwe huzarenuniform dat ik nu draag, is geïnspireerd op het trouwpak van wijlen prins Bernhard. Onze Schutterij Sint-Sebastianus heeft de huzarenuniformen in 1959 in
gebruik genomen. De kostbare pakken van nu komen uit Duitsland en zijn in 2009 machinaal en gedeeltelijk handmatig gemaakt. Men kan de huzarenuniformen ook bewonderen tijdens
Prinsjesdag”, vertelt voorzitter Hub Loo trots, terwijl zijn vrouw
Ivonne nog even zijn kraag corrigeert voor de foto straks bij de
waterput.
Keizer Pierre
Hub Loo is al twintig jaar verenigingslid waarvan veertien jaar
als voorzitter. Hij heeft de rang van kapitein en behoort ook nog
eens tot het A-zestal schutters.
De preses heeft veel mooie
momenten bij de schutterij
meegemaakt
maar
ook
tegenslagen gekend. “De
kameraadschap en verbondenheid zijn sterk aanwezig
bij ‘Sint-Sebastianus’. We zijn
één grote familie in voor- én
tegenspoed”, vertelt hij
tevreden.
De schutterij telt 64 leden,
namelijk 23 leden van de
drumband (onder wie ook drie
tienermeisjes), een vaandeldrager, het keizerspaar, het
koningspaar, zeven marketentsters, 20 geweerdragers,
acht officieren en één bordjesdraagster.
“Pierre Faarts (85) is al 34
jaar onze keizer, maar hij
neemt niet meer actief deel
• Koning Willem III verleende
aan het koningsvogelschiein 1884 ‘rechtspersoonlijkheid’ ten. Misschien gaat tweevouaan 'Sint-Sebastianus'
dig koning Jorn Lemmerlijn
FOTOCOLLECTIE SCHUTTERIJ
hem dit jaar onttronen”, verduidelijkt de voorzitter.
• Echtpaar Loo in vol ornaat voor de put, die een centrale plaats
inneemt tijdens de Margratense bronk.
FOTO JOS SCHOLS
Margaritabitter
Schutterijen koesteren in het algemeen door mannen ingevoerde tradities. Statutenwijziging in 2013 plaveide echter de
weg voor de oprichting van een afdeling marketentsters. Hub’s
vrouw Ivonne Loo-Torringen stond samen met Gwenn Nieste en
Esmee Lemmerlijn aan de basis van deze vorm van emancipatie bij de schutterij.
Het gezelschap telt zeven dames van 23 tot en met 55 jaar,
maar Gwenn is nu de koningin van de schutterij. Ivonne, die van
Duitse afkomst is: “De sociale contacten bevallen mij het
beste. Dankzij de vereniging groeiden we als marketentsters
door van kennissen van elkaar naar goede vriendinnen.”
De dames hebben de huzarenuniformen als voorbeeld genomen voor hun eigen uniformen. Maar hún jas heeft geen kraag
en ze dragen witte blouses met rushes. Ivonne Loo doet uit de
doeken wat er in het mandje zit: “We hebben bij ons (symbolisch) eten voor de schutters zoals een cervelaatworst, een stuk
kaas, een snijplankje, een speciaal mes, een stokbrood, een
Bronk
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
De schutterij luistert op zondag 29 juni en maandag 30 juni de
plaatselijke, folkloristische bronk mee op. Op zaterdagavond
28 juni vindt controle van de processieroute plaats. Zondag 30
juni begint met een reveil, om 9.30 uur gevolgd door de processie.
Maandag 1 juli opent met een schuttersmis en dan een dodenherdenking. Daarna wordt er volgens een zeer oude traditie
‘drei kier um d’r put’ gemarcheerd.
Aansluitend wordt konings- en keizersbier gedronken. Om de
kerkelijke en wereldlijke overheden te bedanken voor hun steun
brengt Harmonie Concordia samen met de schutterij voor de
kerk een serenade.
Het afmarcheren gebeurt bij Prevoo ‘oonder de poort’ waar een
lekker schuttersbuffet gereed staat. De schutters sluiten het
jaarlijkse feest af met een ronde door het dorp met onderweg
32 cafébezoeken.
• Drukbezochte bronkprocessie in 2013.
FOTO SJEF GEELEN
glaasje en een vaatje met typisch Margratense margaritabitter.
We treden na de optocht uit en bieden het publiek onze ingrediënten aan.”
NIEUW:
Jubileumboek
Schutterij Sint-Sebastianus viert in 2016 haar 475-jarig bestaansfeest. De club zoekt alvast oude verenigingsfoto’s.
Reacties naar [email protected]
Meer info over Schutterij Sint-Sebastianus op de prachtige
website www.schutterijstsebastianusmargraten.nl.
OPLAGE 7.000
Markant
MARGRATEN
MARGRATEN - CADIER EN KEER
SINT GEERTRUID - NOORBEEK - BANHOLT
MHEER - ECKELRADE - BEMELEN
+
Markant
OPLAGE 10.000
Markant
VALKENBURG
BERG EN TERBLIJT - BROEKHEM - EMMABERG
GEULHEM - HEEK - HOUTHEM - OUD-VALKENBURG
SCHIN OP GEUL - SCHOONBRON - SIBBE
STRUCHT - VALKENBURG - VILT - IJZEREN - WALEM
+
OPLAGE 17.500
Markant
• Daaronder: Opperste concentratie tijdens de schuttersdriedaagse in Houthem (2011).
FOTO JOS SCHOLS
MAASTRICHT-OOST
HEER - SCHARN - DE HEEG
HEUGEM - EYLDERGAARD - AMBY
VROENDAAL- WITTEVROUWENVELD
=
34.500
Markant Margraten + Markant Valkenburg + Markant
Maastricht-Oost maandelijks huis-aan-huis in drie
eigen, aantrekkelijke edities met een totale oplage
van circa 34.500 exemplaren! Sur f voor alle info
snel naar www.MarkantZuidLimburg.nl
• Bronkprocessie 2013 Hoenderstraat.
FOTO STEPHANIE LEMMERLIJN
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
• Boven: geweerdragers tijdens hun traditionele driemalige
rondgang um d'r put.
FOTO SJEF GEELEN
33
Markantjes
• Zwart/wit advertenties van ca.10x5 cm voor € 25,per keer. Eenhalf Markantje kost € 12,50, een anderhalf
Markantje € 37,50 en een dubbel € 50,- (alles incl. btw!).
• Opgave uitsluitend online via www.markantmargraten.nl waar u tekst en afbeelding(en)
kunt invoeren en uw opdracht direct betalen.
• Eenvoudige opmaak, o.a. geen kader of achtergrond. • Geen frequentie- en/of combinatiekortingen. • Advertenties kunnen geweigerd worden.
Voor al uw computer & laptop problemen, reparaties, onderhoud en
onderdelen staan wij voor u klaar!
U kunt zonder afspraak terecht van
maandag t/m vrijdag van 14 tot 18 u.
Watermolen 22 - Randwijck-M’tricht - (043) 785 01 81 - www.euregiopcservice.eu
Handbal S.V.Vilt/Be Quick organiseert in Berg/Vilt en Geulhem:
GARAGE-SALE
Zondag 18 mei van 10.00 tot 17.00 uur.
Deelnemers herkenbaar aan blauw/witte ballonnen. Bij alle deelnemers liggen lijsten met plattegrond en deelnemende adressen.
Word Markant-bezorger en
verdien op je gemak ca. 7 euro per uur!
Eénmaal per maand (m.u.v. augustus) Markant bezorgen
op vrijdagmiddag en/of zaterdag. Plus de nieuwjaarstip in december!
Markant Margraten wordt huis-aan-huis verspreid in Margraten,
Cadier en Keer, Sint Geertruid, Noorbeek, Banholt, Mheer, Eckelrade,
Bemelen, Scheulder, Herkenrade, Terlinden, Bergenhuizen-schey,
Gasthuis, Honthem, Moerslag-libeek, St. Antoniusbank, Hoogcruts,
Termaar, Bruisterbosch en ‘t Rooth.
Ben je 13 jaar of ouder mail voor info [email protected]
Markant: 11 keer per jaar!
Markant verschijnt elf keer per jaar rond de eerste van de
maand (jul/aug is één uitgave). Inleveren kopij/advertenties:
uiterlijk zes werkdagen voor verschijning.
Zie ook alle info op www.markantmargraten.nl
Vanaf €12,50 inclus
kant!
M
D
W
D
V
Z
Z
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
M
D
W
D
V
Z
Z
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
M 24 3 10 17 24 31
24
D 25 4 11 18 25 1
25
W 26 5 12 19 26 2
26
D 27 6 13 20 27 3
27
V 28 7 14 21 28 4
28
1Extra voordelig
Z 1 8 15adverteren
22 29 5
2
Z 2 9 16 23 30 6
9
wk
9
10
11
12
13
14
M
D
W
D
V
Z
Z
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
M
D
W
D
V
Z
Z
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
M
D
W
D
V
Z
Z
26
27
28
29
30
31
1
22
2
3
4
5
6
7
8
23
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
M
D
W
D
V
Z
Z
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
M
D
W
D
V
Z
Z
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
M
D
W
D
V
Z
Z
25
26
27
28
29
30
31
36
8
9
10
11
12
13
14
Acupunctuur blijkt
29 om een
15
22 gaat
Het
16 23 30
Kijk op
staat.
17 24 1
35
1
2
3
4
5
6
7
18
19
20
21
25
26
27
28
39
40
M
D
W
D
V
Z
Z
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
M
D
W
D
V
Z
Z
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
M
D
W
D
V
Z
Z
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
wk
wk
wk
wk
52
13
26
40
1
14
27
41
2
15
28
42
3
16
29
43
OPLAGE 4.500
4
17
30
44
5
18
31
wk
wk
wk
wk
5
18
31
44
6
19
32
45
7
20
33
46
OPLAGE 6.000
8
21
34
47
22
35
48
wk
wk
wk
48
49
OPLAGE 15.000
Markant Markant Markant
BERG ENTERBLIJT VALKENBURG HEER -SCHARN
24
37
25
38
26
in Mark
27
Acupu
2
3 de Bies
Op
4
Mad
5
Pragmatisch
Maandelijks
oplossingsg
het z richt
nnetje voor de
50
51
52
1
in huis!
GINO FEY - ERIC GHELEN - HANNES - ROGER BORGMANS - DUO
X-ELLE 86, Maastricht,
Wilhelminasingel
tel: + 31 (0)
2 0 1 4
356 15 70
Verschijnt in BERG EN TERBLIJT inclusief
GEULHEM, HOUTHEM, VILT, SIBBE EN IJZEREN
Verschijnt in VALKENBURG inclusief BROEKHEM,
EMMABERG, HEEK, WALEM, OUD-VALKENBURG,
SCHIN OP GEUL, STRUCHT EN SCHOONBRON
Verschijnt in HEER - SCHARN - DE HEEG
EYLDERGAARD - VROENDAAL - WITTE
VROUWENVELD EN AMBY
Verschijnt elf keer rond de eerste van de maand (jul/aug is één uitgave).
Inleveren kopij/adver tenties: uiterlijk zes werkdagen voor verschijning.
Benefietavond Stichting Tsjernobyl kind te Gast
Op zaterdagavond 10 mei wordt een Benefietavond georganiseerd door en ten behoeve van ‘Stichting Tsjernobyl kind te
gast’ in de Harmoniezaal te Heer-Maastricht. Op deze avond
zullen diverse lokale artiesten optreden, waaronder Gino Fey,
Eric Ghelen, Hannes, Roger Borgmans en Duo X-Elle.
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
34
De stichting zet zich al ruim 17 jaar in voor kinderen uit WitRusland die door de Tsjernobylramp in 1986 diverse vormen
van kanker en leukemie hebben gekregen. Elk jaar bieden gastouders uit Zuid-Limburg deze kinderen de gehele maand juni
een vakantie in een stralingsvrije omgeving om zo hun gezondheid te verbeteren. Daarbij organiseert de stichting ontspannende activiteiten en uitstapjes naar evenementen (foto’s)
omdat vooral ook ontspanning een gunstige invloed heeft op
het afweersysteem en sowieso de hele gezondheid van de kinderen belangrijk ten goede komt.
Di
Extra voorde
zwart/wit adve
voor kleine ond
deze extra voor
felicitatie, da
Alle verdere b
Aangezien de stichting uitsluitend op vrijwilligers draait, is men
aangewezen op sponsoring en acties om elk jaar weer genoeg
geld te ontvangen om deze groep kinderen te kunnen laten overkomen. Eén van die acties is deze Benefietavond.
Heeft u zaterdagavond 10 mei niets te doen, houdt u van muziek van lokale artiesten, heeft u het hart op de juiste plaats…
help dan deze kinderen en kom naar de Harmoniezaal, Burgemeester Cortenstraat 7 te Heer-Maastricht, aanvang 19.00 uur
(zaal open .... uur).
De entree in de voorverkoop is € 4,50 en aan de kassa € 5,00
Voorverkoop in Heer: Kantoor Veritas, Burg. Cortenstr 33 (dhr.
Hans Boer 043 - 347 16 00).
Behalve financiële sponsoring is ‘Stichting Tsjernobyl kind te
gast’ ook altijd op zoek naar nieuwe gastouders. Voor meer informatie of contact kijkt u op www.tsjernobylkindtegast.nl
Steun voor mensen met dementie
en hun mantelzorgers
U kunt als zorgvrijwilliger degene met dementie en zijn mantelzorger ondersteunen door er gewoon te zijn of samen met
deze persoon activiteiten te doen die aansluiten bij de belevingswereld van hem/haar. Dit kan variëren van biljarten tot
tuinieren en van samen foto's kijken tot muziek luisteren.
in Berg en Terblijt
Op zaterdag 31 mei presenteert stichting Loester ins mit ‘Doghouse Sam &
his Magnatones’ in Berg en Terblijt. De
formatie is door de pers meermaals de
‘nieuwste roots sensatie van de lage
landen’ genoemd.
Gerenommeerde festivals als BRBF Peer
en Moulin Blues Ospel boekten deze
nieuwe band, die door de wereldwijde release van hun indrukwekkende debuutalbum ‘Buddha Blue’ ook internationaal
veel lofuitingen kreeg. Door het Duitse
Bluesnews magazine zijn ze omschreven
als ‘…the Paladins meet Howlin’ Wolf…’
Op alle gebied is het back-to-basics en
worden hun blues puur en rauw geserveerd; precies zoals het hoort.
Enkel met een contrabas, drums en
‘archtop-gitaar’ weet dit trio elk publiek
moeiteloos in te pakken. Kom dat beleven op zaterdag 31 mei in ‘t Vöske te
Berg en Terblijt, aanvang 20.30 uur, entrée slechts € 5,-.
www.loesterinsmit.nl
Markant.
Daar gaan de
mensen even
voor zitten.
Leuk hè?!
Markant
EDITIE
MARGRATEN / CADIER EN KEER
SINT GEERTRUID / NOORBEEK / BANHOLT / MHEER
ECKELRADE / BEMELEN / SCHEULDER / HERKENRADE
TERLINDEN / BERGENHUIZEN-SCHEY / GASTHUIS
HONTHEM / MOERSLAG-LIBEEK / ST. ANTONIUSBANK
HOOGCRUTS / TERMAAR / BRUISTERBOSCH / ‘T ROOTH
MAANDELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS • OPLAGE 7.000
V ERLEDEN
EN HEDEN
-
MENSEN EN ZAKEN
-
CULTUUR EN NATUUR
6E
• Sint-Sebasitianus is
één grote familie
• Heuvelland4daagse
HET MOOISTE
• Memorial Day NEDE
DORPSBLAD VAN
RLAND GRATIS
HUIS-AAN-HUIS
• Rieste:
Dance4Mergraote
• Voorjaarsoncert
Fanfare St. Blasius
JAARGANG
MEI 2014
GRATIS DICHTBIJ - MAGAZINE
NR.
50
Meer informatie: Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL, Sphinxlunet 3, Maastricht,
tel. (043) 321 50 46 of via www.voorzorgvrijwilligers.nl
3e editie Sibberlandmarkt
Op zondag 4 mei organiseert Harmonie Sint Rosa uit Sibbe-IJzeren in samenwerking met Roger Pinckers de 3e
editie van de Sibberlandmarkt.
Onder het thema ‘Proef de lente op het
Plateau’ wordt de landmarkt opgeluisterd met live muziek van o.a. Jòng Belegè uit Sibbe-IJzeren en er is de mogelijkheid tot het nuttigen van een hapje en
een drankje. Met het Rad van Fortuin
zijn leuke prijzen te winnen en men kan
de competitie aangaan met spijkeren en
boomstam zagen. Maar er is ook gedacht aan de kleine gasten. Zij kunnen
deelnemen aan een mergelworkshop en
een kleurwedstrijd.
De Sibberlandmarkt is geopend van
10:00 tot 17:00 uur bij Roger Pinckers
aan de rotonde bovenaan de Daelhemerweg in Sibbe. Hartelijk welkom,
waarbij u op gezellige wijze uw huis of
tuin een zomers aanzien kunt geven
door planten en bloemen te kopen bij de
harmonie onder het motto: ‘Koop een
plant en wij reiken elkaar de hand’. Met
uw aankopen steunt u mede de leerlingenopleiding van Harmonie St. Rosa!
Markant Margraten Mei 2014 - nr. 50
Doghouse Sam
Dankzij uw inzet kan de familie de zorg langer volhouden en kan degene met dementie langer thuis blijven wonen. Ons werkgebied ligt in Maastricht of in de Heuvellandgemeenten Meerssen, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul en
Vaals. Help ons helpen. Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Co Wildeboer-Schut, coördinator intensieve vrijwilligerszorg. Naast het begeleiden van mensen met dementie zoeken we ook vrijwilligers voor de ondersteuning
van mensen met een licht verstandelijke beperking of een chronische ziekte.
35
Bauknecht inruilaktie
32” vvanaf
anaf 249.00
vanaf 379.00
40” vanaf
ne
rg
en
sv
oo
rd
el
ig
er
!
Tv kopen?
Informeer naar onze
SPECTACULAIRE
WK-AKTIE’S.
A+++
599.00
oude wasautomaat -100.00
46” vvanaf
anaf 549.00
50” vvanaf
anaf 649.00
wasautomaat,
7 kg inhoud
1600 toeren
aquastop
nu
Excellence5770
Bosch
Bosch
Z
anussi
Zanussi
A+
A+
208 ltr koelen
62 ltr vriezen
Energieklasse A+
379.00
nu
nu
499.00
B
osch
Bosch
zrb929
159.00
BGL35mov20
GV7550
Stoomsysteem, 5.2 bar
209.00
nu
179.00
MIELE
2200 watt
regelbare zuigkracht
incl. parketborstel
bgl35mov20
309.00
TEFAL
TEFAL
Volledig integreerbare
vaatwasser.
12 couverts
smv90e00
579.00
SMV90e00
499.00
nu
139.00
Miele koopt
Miele
toch zzeker
eker
u toch
bij uw
Miele
specialist..
Miele specialist
Wasautomaten
Wasautomaten
vanaf
WEERTS
899.00