Uitgebreide gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding BRISwarenhuis
Software versie: 5.1
Inhoudsopgave
WAT BIEDT DEZE HANDLEIDING ....................................................................................................................... 3
KENNIS NA HET LEZEN VAN DE HANDLEIDING ................................................................................................................. 3
INDELING ............................................................................................................................................................... 3
INTRODUCTIE BRISWARENHUIS ....................................................................................................................... 4
MODULES .............................................................................................................................................................. 4
VOORDELEN ........................................................................................................................................................... 4
INHOUD EN MODULES BRISWARENHUIS.......................................................................................................... 5
MODULES .............................................................................................................................................................. 5
VERSIES EN ONDERHOUD ........................................................................................................................................... 5
INLOGGEN OP BRISWARENHUIS ....................................................................................................................... 6
GEBRUIKERSPROFIEL ................................................................................................................................................. 6
LOCATIE ................................................................................................................................................................. 6
WELKOM BIJ BRISWARENHUIS ......................................................................................................................... 7
NAVIGEREN ...................................................................................................................................................... 8
ONDERDELEN VAN HET PROGRAMMA .......................................................................................................................... 8
1 Programmabalk ........................................................................................................................................... 8
2 Zoekvak........................................................................................................................................................ 8
3 Documenttitel .............................................................................................................................................. 8
4 Functieknoppen ........................................................................................................................................... 8
5 Navigatiepaneel .......................................................................................................................................... 8
6 Documentviewer.......................................................................................................................................... 9
FILTER BOUWBESLUIT ............................................................................................................................................. 10
RAADPLEGEN ................................................................................................................................................. 12
INFORMATIEBLAD EN VERWIJZINGEN .......................................................................................................................... 12
KNOP INFORMATIEBLAD .......................................................................................................................................... 13
AANSTURINGSTABELLEN .......................................................................................................................................... 13
SLIMME VERWIJZINGEN ........................................................................................................................................... 14
EUROCODES ......................................................................................................................................................... 15
TERUGKEREN NAAR STARTPAGINA / UITGANGSSITUATIE ................................................................................................. 15
RECENT BEKEKEN DOCUMENTEN ............................................................................................................................... 16
BRISDOCUMENTEN................................................................................................................................................ 16
ZOEKEN .......................................................................................................................................................... 18
ZOEKEN BINNEN DOCUMENTTITELS ............................................................................................................................ 18
UITGEBREID ZOEKEN ............................................................................................................................................... 18
REFERENTIEDETAILS................................................................................................................................................ 19
ZOEKEN BINNEN HET HUIDIGE DOCUMENT .................................................................................................................. 20
ZOEKEN IN BRISDOCUMENTEN................................................................................................................................. 21
DELEN............................................................................................................................................................. 22
EENVOUDIG AFDRUKKEN ......................................................................................................................................... 22
DELEN/AFDRUKKEN ............................................................................................................................................... 22
EEN HEEL DOCUMENT AFDRUKKEN ............................................................................................................................ 23
Wat biedt deze handleiding
Deze handleiding is gericht op zowel nieuwe als bestaande gebruikers van BRISwarenhuis. Na
het lezen van de handleiding vertrouwen wij erop dat u goed met BRISwarenhuis kunt werken
en op de hoogte bent van alle belangrijke functionaliteit.
Kennis na het lezen van de handleiding
Na het volgen van de handleiding is de lezer in staat om zelfstandig de volgende taken uit te
voeren:








het opstarten en afsluiten van BRISwarenhuis;
het beschrijven van de structuur van BRISwarenhuis;
het opzoeken van informatie in BRISwarenhuis;
het raadplegen van informatie in het Bouwbesluit en de daaraan gekoppelde NEN
normen;
het gebruik van andere documenten, zoals NEN normen;
het instellen van bouwbesluitfilters;
het zoeken naar documenten;
het delen van informatie uit BRISwarenhuis met anderen.
Indeling
De handleiding is ingedeeld in de volgende hoofdgroepen:
 Inhoud en modules
 Inloggen
 Navigeren
 Raadplegen
 Zoeken
 Delen
3
Introductie BRISwarenhuis
BRISwarenhuis is een modulair opgebouwd kennissysteem dat een overzicht biedt over de
gehele bouwregelgeving. Alle relevante documenten zoals wetten, besluiten en regelingen,
normbladen, jurisprudentie, brochures, e.d. zijn gedigitaliseerd en met elkaar gelinkt. Als
bijvoorbeeld het Bouwbesluit verwijst naar een norm komt u met een simpele muisklik direct
in die norm, op de juiste plek.
Het kennissysteem zorgt er voor dat u op de juiste manier door de regelgeving geleid wordt.
Voorbeelden hiervan zijn de ingebouwde informatiebladen en het gebruik van filters in het
Bouwbesluit.
Modules
De opgenomen informatie is in modules gerangschikt. Binnen deze rangschikking is een
gelaagdheid van meerdere niveaus aanwezig. U kunt elke willekeurige samenstelling van
modules maken, zoals u denkt dat die het beste bij uw bedrijfsvoering past.
Van de documenten zijn altijd de officiële versies integraal opgenomen.
Voordelen
Werken met BRISwarenhuis betekent veel tijd besparen. Door middel van geavanceerde
kennissystemen wordt u direct naar de juiste plaats in de regelgeving en normbladen geleid;
hyperlinks maken de relaties binnen en tussen de verschillende documenten inzichtelijk.
BRISwarenhuis wordt geactualiseerd zodra er wijzigingen in de regelgeving zijn. Ook
tussentijds kunnen kleinere wijzigingen plaatsvinden, bijvoorbeeld aan de software. Dat is
mogelijk doordat BRISwarenhuis een webapplicatie is die geen lokale installatie of onderhoud
vereist. Een computer of tablet met Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome of Safari en een breedband Internetverbinding zijn voldoende.
U beschikt altijd over de meest actuele informatie en loopt geen risico meer om met een
verouderd of onvolledig document te werken.
4
Inhoud en modules BRISwarenhuis
U heeft eerder al geleerd dat BRISwarenhuis een modulair opgebouwd kennissysteem is. Eén
van de voordelen hiervan is dat uw organisatie alleen die modules hoeft aan te schaffen die
werkelijk nodig zijn.
Modules
Op het moment van schrijven kent het BRISwarenhuis de volgende modules:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Wetten, Besluiten en Regelingen
Gemeentelijke bouwverordeningen
1e lijns normbladen Constructieve veiligheid
1e lijns normbladen Brandveiligheid
1e lijns normbladen Bouwfysica en overige
1e lijns Nutsgebonden normbladen
1e lijns normbladen Gebruik
1e lijns normbladen Buizen
2e lijns normbladen Constructieve veiligheid
2e lijns normbladen Brandveiligheid
2e lijns normbladen Bouwfysica en overige
2e lijns Nutsgebonden normbladen
Normbladen bij de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (MOR)
Normbladen bij de bouwverordeningen
Overige normbladen voor de ontwerper
Overige normbladen voor de uitvoerende bouw
Overige normbladen voor de brandweer
Jurisprudentie
CUR publicaties: Constructie en uitvoering
CUR publicaties: Geotechniek, duurzaamheid en milieu
CUR publicaties: Materialen
CUR Rapporten
ISSO publicaties: koppelingen naar ISSO-digitaal
SBR publicaties: Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen (BOT)
SBR publicaties: Referentiedetails – Woningbouw
SBR publicaties: Referentiedetails - Utiliteitsbouw
SBR publicaties: SBR infobladen
Richtlijnen Bouwproducten en CE markeringen
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
NIFV/Nibra/Brandweer NL
Overige publicaties
Bouwen met Staal
Contractvoorwaarden en regelingen
Rijksoverheid publicaties
Versies en onderhoud
Van BRISwarenhuis verschijnen nieuwe softwareversies wanneer er belangrijke nieuwe
technologie aan het systeem wordt toegevoegd. U ziet de huidige versie onderaan de
startpagina (klik op het blauwe boekje en scroll helemaal naar beneden).
Doordat u een abonnement neemt op BRISwarenhuis weet u altijd zeker dat u met de meest
recente, dan wel wettelijk aangestuurde informatie werkt.
5
Inloggen op BRISwarenhuis
Het inlogsysteem van oudere versies van BRISwarenhuis is sinds 2012 vervangen door het
nieuwe systeem KennisID.
U kunt op verschillende manieren inloggen:
1. Ga naar www.bris.nl en gebruik de knop Inloggen op deze website.
2. Ga naar www.kennisid.nl en gebruik de knop Inloggen in de navigatiebalk.
3. Ga naar www.briswarenhuis.nl en gebruik de knop Inloggen in de navigatiebalk.
In alle gevallen ziet u een pagina als hieronder. Log in met uw e-mailadres en het wachtwoord
dat bij uw gebruikersprofiel hoort. Kies daarna indien nodig uit de navigatiebalk boven in beeld
'Programma's' en vervolgens 'BRISwarenhuis' om direct naar dit programma te gaan.
Zie voor meer informatie de KennisID Handleiding voor gebruikers.
Gebruikersprofiel
Wanneer uw organisatie tenminste één beheerder heeft die kan inloggen op KennisID, kan
deze voor alle andere gebruikers binnen de organisatie een zogenaamd profiel aanmaken. Dit
profiel moet door de gebruiker éénmalig gevalideerd worden. Daarbij kiest de gebruiker zelf
een wachtwoord en voert persoonlijke gegevens in. Zie voor meer informatie de KennisID
Handleiding voor beheerders.
Locatie
Het is mogelijk dat het IP adres van uw computer of internetverbinding gecontroleerd wordt.
BRIS doet dit op verzoek van haar klanten om misbruik van uw abonnement te voorkomen. De
controle kan voorkomen dat een gebruiker vanuit een andere locatie of vanuit huis met
BRISwarenhuis kan werken. Wilt u dit juist wel toestaan, neem dan contact op met BRIS.
6
Welkom bij BRISwarenhuis
Als u bent ingelogd in BRISwarenhuis ziet u als eerste het vernieuwde startscherm.
Hier worden op grafische wijze documenten getoond die recent aan het programma zijn
toegevoegd of gewijzigd.
In de kaders waarin deze documenten staan wordt aangegeven wat er is gewijzigd. Door met
de muis over één van de documentkaders te bewegen verandert het van kleur. Als u dan klikt
opent u het betreffende document.
Het linker schermdeel bevat de bibliotheek, of de inhoudsopgave van het geopende
document. De bibliotheek is een gerubriceerd overzicht van alle documenten die in
BRISwarenhuis zijn opgenomen. Mogelijk kunt u niet alle aanwezige documenten raadplegen.
Dat hangt af van de modules die uw organisatie heeft aangeschaft (zie Modules, pagina 5).
Deze knop boven de inhoudsopgave dient voor het inklappen van deze weergave.
Door de inhoudsopgave tijdelijk te verbergen krijgt u meer ruimte op het scherm
voor het lezen van teksten.
Om terug te keren naar het startscherm van BRISwarenhuis kunt u altijd klikken op
het BRISwarenhuis logo of de knop Startpagina (een huisje).
7
Navigeren
Onderdelen van het programma
1
2
3
5
4
6
1 Programmabalk
In deze balk vindt u het BRISwarenhuis logo, een zoekvak en een aantal knoppen voor veel
voorkomende functies. Het BRISwarenhuis logo is aanklikbaar en brengt u altijd terug naar het
startscherm van het programma. De knop Startpagina (een huisje) doet hetzelfde.
2 Zoekvak
Het zoekvak vervangt eerdere zoekmogelijkheden door een enkel zoekvak zoals u dat kent van
zoekmachines op internet. Het gebruik is identiek: typ één of meerdere zoekwoorden en druk
op Enter of klik op het vergrootglas om het zoeken te starten. Meer uitleg vindt u in het
hoofdstuk Zoeken.
3 Documenttitel
In BRISwarenhuis kan slechts één document tegelijk geopend zijn. Maar aangezien u
regelmatig van het ene document naar het andere zult navigeren is het van groot belang te
weten in welk document u zich bevindt. De documenttitel wordt altijd in het gebied tussen de
programmabalk en de documentviewer getoond.
4 Functieknoppen
In de programmabalk en in het gebied van de documenttitel treft u een aantal functieknoppen
aan. Deze voeren veel voorkomende handelingen binnen het programma uit. Meer uitleg vindt
u in het hoofdstuk Delen.
5 Navigatiepaneel
Het navigatiepaneel aan de linkerkant van het scherm kent twee weergaven. Hierin is ofwel de
bibliotheek, ofwel de inhoudsopgave van het huidige document te zien.
Wanneer u een verticale balk met daarin het woord Bibliotheek ziet, toont navigatiepaneel de
inhoudsopgave van het huidige document. Door op een item te klikken gaat u naar het
gewenste hoofdstuk of bijvoorbeeld direct naar een paragraaf.
8
Om naar de bibliotheek met alle documenten in BRISwarenhuis te gaan klikt u op de verticale
balk met het woord Bibliotheek. De weergave wisselt naar de bibliotheek en u kunt elk
gewenst document aanklikken om het te openen. In deze weergave is een verticale balk met
daarin de naam van het huidige document zichtbaar. Klik op deze balk om terug te gaan naar
de inhoudsopgave van het huidige document.
De verdeling in schermruimte tussen het navigatiepaneel en de documentviewer is niet
wijzigbaar. Wel kunt u het navigatiepaneel inklappen met de hieronder omcirkelde knop.
Hierdoor is het document over de volle breedte van het documentvenster leesbaar. Om het
navigatiepaneel weer te tonen gebruikt u dezelfde knop.
6 Documentviewer
In de documentviewer wordt de inhoud van het door u geselecteerde document weergegeven.
De meeste documenten gebruiken een hoofdstuktitel en koppen die groter en vaak in een
andere kleur worden getoond.
Onderstreepte tekst, die bijvoorbeeld naar een NEN normblad wijst, is een hyperlink. U kunt
door middel van de hyperlink direct naar de juiste plaats in het gekoppelde document
springen.
In een aantal gevallen komt u één of meer van de onderstaande iconen in een document
tegen. Zij verzorgen een hyperlink naar gerelateerde documentsoorten of tonen andere
informatie in een informatieblad. De betekenis van de iconen is als volgt:
Springt naar het Stuurartikel
Springt naar Nota van Toelichting
Springt naar Verwijzingen
Springt naar Illustraties
Sprint naar Toelichting
Springt naar Jurisprudentie
9
Springt naar Transponering
Meer uitleg vindt u in het hoofdstuk Raadplegen.
Filter Bouwbesluit
Bij het raadplegen van het Bouwbesluit is het handig om enkel de relevante functies van een
gebouw te bekijken. Als u in BRISwarenhuis in het Bouwbesluit aan het werken bent kunt u het
Filter Bouwbesluit gebruiken. Klik op de knop met dezelfde naam, naast de documenttitel. Een
paneel met selectievakjes wordt geopend.
Als u bijvoorbeeld voor een woonfunctie bezig bent om de geluidsbepalingen van
luchtvaartgeluid te beoordelen wilt u alleen het selectievakje Woonfunctie gebruiken. Zet het
algemene vakje bij de Gebruiksfuncties uit en schakel dan de Woonfunctie in. Denk eraan dat
het mogelijk is op meer dan één functie te filteren.
Op dezelfde manier kunt u filteren op nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw of tijdelijke
bouw. Zet bijvoorbeeld het algemene vakje bij Gebouwtypen uit en schakel Nieuwbouw in.
Afhankelijk van uw selectie zullen niet ter zake doende leden als grijze tekst worden
weergegeven.
10
Het Filter Bouwbesluit blijft in principe van kracht totdat u het filter wijzigt of de sessie afsluit.
Dus ook als u het paneel sluit met het kruisje rechtsboven. Zet daarom de algemene
selectievakjes Gebouwtypen en Gebruiksfuncties aan voordat u het paneel sluit, om te
voorkomen dat het filter onbedoeld in gebruik blijft.
11
Raadplegen
Informatieblad en verwijzingen
In BRISwarenhuis is altijd gebruik gemaakt van vele verrijkingsmethoden. Eén daarvan zijn de
verwijzingen. Deze werden voorheen als informatieblad enkel bij het Bouwbesluit 2003 en
2012 getoond. Dankzij een intelligent, nieuw ontwikkeld systeem achter het product heeft
BRIS de verwijzingen kunnen uitbreiden naar alle documenten in BRISwarenhuis. Tevens zijn
verwijzingen mogelijk tot op het diepste niveau van een document (artikel, lid, paragraaf, etc.)
en worden ook terugverwijzingen gebruikt. Dit laatste houdt in dat u niet alleen de verwijzing
van A naar B vindt, maar ook de verwijzing van B naar A.
U toont de verwijzingen door de knop Verwijzingen achter de bestandsnaam te gebruiken.
Een informatieblad wordt zichtbaar. In dit zwevende scherm worden alle relevante
verwijzingen getoond die BRISwarenhuis heeft kunnen vinden. U gaat naar het document door
op de onderstreepte hyperlink te klikken. Of het document geopend kan worden is mogelijk
afhankelijk van uw licentie.
Sluit het informatieblad met het kruisje rechtsboven. Wanneer u een blauw onderstreepte
hyperlink naar een ander document gebruikt, wordt dit document geopend en verdwijnt het
informatieblad vanzelf.
In het Bouwbesluit wordt bij elk artikel onder meer een knop Verwijzingen getoond. Ook deze
toont het informatieblad, met naast verwijzingen soms ook illustraties, toelichtende tekst of
eventueel andere vormen van informatie.
12
Knop Informatieblad
U heeft hierboven gezien dat u met de knoppen voor Verwijzingen een informatieblad
zichtbaar maakt met alle relevante verwijzingen naar andere documenten. Wanneer u één van
de verwijzingen gebruikt hebt, kunt u de laatste versie van het informatieblad alsnog
opvragen. Daarvoor gebruikt u de knop Informatieblad bij de overige functieknoppen.
Met deze knop maakt u het laatst opgeroepen informatieblad weer zichtbaar. Zo kunt u snel
naar een ander document springen als de eerste hyperlink niet de juiste was.
Aansturingstabellen
In het Bouwbesluit zorgen aansturingstabellen ervoor dat de gebruiker weet welke artikelen
van toepassing zijn voor een bepaalde gebruiksfunctie (zoals woonfunctie, kantoorfunctie).
Naast de gehele aansturingstabel die bij een afdeling te raadplegen is, is deze als het ware
'opgeknipt' en bij elk artikel inzichtelijk gemaakt. U toont de informatie via de link Toon leden
van toepassing en grenswaarden voor artikel ….
13
De aansturingstabel wordt nu alleen getoond voor het betreffende artikel. U ziet in een
oogopslag welke leden van het artikel van toepassing zijn voor welke gebruiksfunctie. De link is
veranderd in Verberg leden van toepassing en grenswaarden voor artikel …. Zo klapt u de
tabel weer in.
Slimme verwijzingen
Wanneer in een document verwijzingen staan naar andere in BRISwarenhuis opgenomen
documenten, zoals NEN normen, dan ziet u dat aan een blauwe onderstreepte hyperlink. Door
op de link te klikken springt u direct naar het juiste document. In het geval van het
Bouwbesluit is dat de aangestuurde norm.
Wat nu als er voor bijvoorbeeld nieuwbouw en verbouw verschillende normen worden
aangestuurd? In veel gevallen kent het Bouwbesluit een paragraaf voor nieuwbouw en een
paragraaf voor bestaande bouw. Als dat zo is, is het duidelijk naar welke norm de hyperlink
moet springen. Er zijn echter ook voorbeelden, waarbij het Bouwbesluit zelf geen onderscheid
maakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw, maar er wel met verschillende normen gewerkt
dient te worden. Bijvoorbeeld bij artikel 6.12 is dat het geval. Door op de link naar de norm te
klikken opent BRISwarenhuis in zo'n geval een keuzevenstertje.
14
Hierin kunt u een keuze maken voor de norm voor nieuwbouw of de norm voor bestaande
bouw.
Eurocodes
In BRISwarenhuis zijn ook Eurocodes opgenomen. Dit zijn Europese normen en richtlijnen voor
de constructieve veiligheid van gebouwen, bruggen en overige bouwwerken. Elk Eurocodedeel
heeft een nationale bijlage. Hierin kan zijn bepaald dat waarden in de berekeningen voor dit
land anders zijn. Om u de moeite van het bladeren in twee documenten te besparen zijn in
BRISwarenhuis de nationale bijlagen geïntegreerd in de Eurocodes. Tekst, figuren of tabellen
uit de nationale bijlage worden in het oranje getoond en vervangen tekst wordt doorgehaald.
Om de tekst van de Eurocode zelf te zien, dus zonder de nationale bijlage, gebruikt u de knop
Verberg NB.
De knoptekst wijzigt dan naar Toon NB, zodat u met dezelfde knop weer kunt terugschakelen
naar de uitgangspositie en alle informatie uit de nationale bijlage weer getoond wordt.
Terugkeren naar startpagina / uitgangssituatie
Het is mogelijk om terug te keren naar de uitgangssituatie van BRISwarenhuis, waarbij ook de
navigatiestructuur geheel wordt ingeklapt. Klik hiertoe op het BRISwarenhuis logo in de
linkerbovenhoek of op de knop Startpagina in de rechterbovenhoek.
15
Recent bekeken documenten
Vanuit de startpagina van BRISwarenhuis kunt u een overzicht verkrijgen van de documenten
die onlangs bekeken zijn. Klik in de vervolgkeuzelijst bij Recent verschenen / Gewijzigd en kies
Recent bekeken documenten. De documenten verschijnen in kaders. Met één muisklik bent u
weer terug in een eerder gebruikt document.
BRISdocumenten
De functie Mijn Documenten die sinds Release 32 in BRISwarenhuis was opgenomen heet nu
BRISdocumenten. Het is een documentenopslagsysteem waar u eigen bestanden in
bijvoorbeeld Word, Excel, PDF of JPG formaat kunt uploaden en downloaden. De inhoud van
deze bestanden wordt door BRISwarenhuis geïndexeerd. Simpel gezegd betekent dit dat de
tekst van deze documenten wordt meegenomen in zoekopdrachten.
Ga naar het documentenopslagsysteem via de knop BRISdocumenten (een mapje) in de
programmabalk.
BRISdocumenten opent in een nieuw tabblad van de browser, zodat u BRISwarenhuis niet
'kwijt' bent. Wanneer er al bestanden aanwezig zijn kan het scherm er uitzien als hieronder.
16
Wanneer nog geen eigen documenten aanwezig zijn ziet u alleen de knoppen bovenin en de
kolomindeling met Naam, Soort en Gewijzigd op.
Gebruik de knop Uploaden om een document van een lokaal opslagsysteem te
kopiëren naar BRISdocumenten. U kunt één of meerdere documenten tegelijk
uploaden. Een optie is aanwezig om bestaande documenten te overschrijven.
Gebruik de knop Nieuwe folder om een nieuwe map in BRISwarenhuis te maken. In
deze map kunt u documenten uploaden en zo een overzichtelijke structuur creëren.
Toegevoegde bestanden worden weergegeven in het rechter schermdeel in de kolommen
Naam, Soort en Gewijzigd op. U selecteert een bestand door erop te klikken. De selectie wordt
aangegeven met een gekleurde balk. Nu heeft u de volgende opties:






Bekijken
Downloaden
Verwijderen
Hernoemen
Verplaatsen
Delen
Onder de opties kan de inhoud van het bestand getoond worden (wanneer herkend) en wie
het document heeft geüpload en gewijzigd.
Wanneer u een eerder gemaakte folder selecteert zijn de volgende opties beschikbaar:



Verwijderen
Hernoemen
Verplaatsen
Met behulp van het zoekvak kunt u zoeken in de documenten die u heeft toegevoegd. Gebruik
het kruisje bij de zoekresultaten om het zoeken ongedaan te maken en alle bestanden weer te
zien.
17
Zoeken
Het zoeken binnen alle documenten in de bibliotheek is in het 'nieuwe' BRISwarenhuis
aanzienlijk vereenvoudigd. In de interface vindt u alleen nog een zoekvak en een knop met een
loepje. Desondanks loont het de moeite de zoekmogelijkheden te bestuderen. Want hoe beter
u het zoeken beheerst, des te nuttiger het programma voor u zal zijn.
Zoeken binnen documenttitels
In veel gevallen zult u willen zoeken naar een document waarvan de naam bekend is, of in elk
geval een deel van de naam. Neem bijvoorbeeld de NEN norm 1010.
Typ in het zoekvak eenvoudigweg het nummer van de norm: in dit geval '1010'. Zonder dat u
op Enter drukt verschijnen alle documenten met dit nummer in de titel in een venstertje onder
het zoekvak. Klik op de gewenste titel om het document te openen.
Dezelfde werkwijze gebruikt u bij het zoeken naar andere documenten. Typ bijvoorbeeld
'beton' om zowel NEN normen over beton als CUR rapporten en aanbevelingen met 'beton' in
de titel te vinden. De te zoeken tekens kunnen onderdeel van een langer woord zijn. Zo vindt u
met de zoektekst 'milieu' ook documenten met 'milieubeheer' in de titel.
Uitgebreid zoeken
Om binnen documenten te zoeken typt u de zoektekst in het zoekvak en drukt u vervolgens op
Enter of klikt u de knop met het vergrootglas aan. Nu verschijnt een zwevend venster Zoeken.
Hierin staan alle gevonden documenten waarin uw zoektekst voorkomt. Ook is het mogelijk
het zoeken te beperken tot bepaalde typen documenten of uitgevers.
18
De zoektekst kan bestaan uit één of meerdere woorden of een gedeelte van een woord.
Gebruikt u meerdere woorden, dan dient u deze door spaties te scheiden (zonder
toevoegingen als AND of OR).
De lijst met zoekresultaten verschijnt rechts in het venster Zoeken. Schuif door de lijst totdat u
het juiste document gevonden hebt en klik op de titel om het te openen.
Als uw zoekopdracht algemene woorden bevat kan het zijn dat uw zoekresultaat uit
honderden documenten bestaat. Het is dus zaak zo slim mogelijk te zoeken.
U kunt de zoekopdracht beperken tot één of meer typen documenten of uitgevers. Standaard
zoekt het systeem in alle documenten. Stel dat u zoekt op 'glas' en teveel zoekresultaten krijgt.
U kunt dan in het tabblad BRISwarenhuis van het venster Zoeken de opties aanvinken
waarbinnen u wilt zoeken. Bijvoorbeeld Normatieve documenten. Uitgevers die binnen dit
documenttype vallen worden getoond. U kunt verder filteren door één of meer van deze
uitgevers te selecteren. Het aantal documenten dat met dit filter zult vinden staat achter de
optie.
Referentiedetails
Het tabblad Referentiedetails stelt u in staat te zoeken binnen de SBR Referentiedetails.
Activeer dit tabblad en typ de zoektekst, klik dan op het vergrootglas of druk op Enter. Een
aantal resultaten verschijnt. Door een vinkje te plaatsen bij een filterelement filtert u op
bijvoorbeeld module, niveau, positie, draagstructuur, langsgeveltype of leverancier. Het aantal
zoekresultaten wordt hierdoor lager.
Met de knop PDF kunt u een bestand in PDF formaat downloaden van het geselecteerde
document. Met de knop Vergelijk kunt u aangevinkte referentiedetails naast elkaar
vergelijken. De knop BINK download een XML bestand dat in het programma van BINK
Software te gebruiken is.
19
Zoeken binnen het huidige document
Het kan voorkomen dat u al weet in welk document u iets wilt zoeken. In dat geval opent u
eerst het betreffende document. Vervolgens typt u de zoektekst in het zoekvak en drukt u op
Enter of op het vergrootglas. Om alleen binnen het geopende document te zoeken vinkt u in
het venster Zoeken de optie Alleen zoeken in … aan. Typ indien nodig de zoektekst en klik op
het vergrootglas om de zoekactie te starten.
Een andere manier om te zoeken is door gebruik te maken van de zoekmogelijkheden van de
browser. U doet dit vanuit het hoofdstuk dat u binnen BRISwarenhuis bekijkt, en u zult dan ook
alleen woorden vinden die in het documentpaneel staan. Meestal activeert u de zoekfunctie
van de browser via de toetscombinatie Ctrl+F.
20
Zoeken in BRISdocumenten
Via BRISdocumenten is het mogelijk uw eigen documenten aan BRISwarenhuis toe te voegen.
Deze documenten worden door BRISwarenhuis geïndexeerd en zijn daarmee doorzoekbaar.
Wanneer u gebruikt maakt van Uitgebreid zoeken zullen uw eigen documenten ook in de
zoekresultaten verschijnen. Deze staan altijd in een blauw kader bovenaan de zoekresultaten.
21
Delen
Misschien wilt u iets doen met de informatie in BRISwarenhuis. U kunt documenten of delen
ervan afdrukken, een e-mail sturen met een link naar het document, of links delen via social
media als Twitter en Google+.
Los van de ingebouwde mogelijkheden voor delen en afdrukken kunt u gebruik maken van de
mogelijkheden van de browser voor het kopiëren van tekst. In de meeste gevallen kunt u
gewoon een tekstdeel selecteren en kopiëren naar het klembord (via rechtsklikken, Kopiëren
of de toetscombinatie Ctrl+C). Houd er rekening mee dat vele documenten in BRISwarenhuis
auteursrechtelijk beschermd zijn.
Eenvoudig afdrukken
Om een afdruk op papier te maken kunt u de afdrukfunctionaliteit van uw browser gebruiken.
Meestal is de sneltoets hiervoor Ctrl+P. U kunt ook de menustructuur van uw browser
gebruiken. Waarschijnlijk moet u in een vervolgscherm de printopdracht bevestigen. Daarin is
het meestal mogelijk een andere dan de standaard printer te selecteren.
In dit geval worden tekst en afbeeldingen afgedrukt die zichtbaar zijn in de documentviewer
(het rechter schermdeel). Het is niet mogelijk om het hele document af te drukken.
Delen/Afdrukken
De optie Delen/Afdrukken vindt u onder de knop met het 'share' pictogram
opent een zwevend venster.
. De knop
Gebruik de knop Afdrukken om het deel dat zichtbaar is in de documentviewer (het rechter
schermdeel) af te drukken.
22
Met de knop E-mail wordt via de standaard e-mailclient een bericht gestuurd met daarin een
link (URL) naar het huidige documentonderdeel (zoals een hoofdstuk). De ontvanger kan deze
link alleen volgen indien hij of zij ook een licentie op BRISwarenhuis heeft.
De tekstvakken Volledige URL en Verkorte URL kunt u gebruiken om zelf een bericht te sturen
met daarin een link naar het huidige documentonderdeel. Via de QR-code kan een smartphone
met een app voor het lezen van dergelijke codes direct naar de juiste webpagina gestuurd
worden.
Knoppen voor Twitter en Google+ dienen om de URL naar het documentonderdeel in
BRISwarenhuis op social media te plaatsen. Ook hier geldt dat degene die de link volgt over
een licentie op BRISwarenhuis moet beschikken.
Een heel document afdrukken
In een aantal gevallen is het mogelijk een heel document af te drukken. Dit is met name het
geval bij NEN normen. Links van de documentnaam staat in dat geval een knop met een PDF
pictogram.
Klik op deze knop om een PDF document op te roepen. Dit verschijnt in de documentviewer, in
de plaats van het BRISwarenhuis document, en kan van daaruit worden afgedrukt of
opgeslagen.
Dit soort afdrukken zijn nadrukkelijk bedoeld voor eigen gebruik. Daarnaast is het niet
verstandig een afgedrukt document op kantoor te gebruiken. U weet immers niet of deze
norm nog wel door het Bouwbesluit wordt aangestuurd, of dat er correctiebladen voor zijn
uitgegeven?
23