RTBF lanceert BelgischeYouTube

REGIE MEDIA BELGE
RMB
25413
De Tijd
23.01.2014
Circulation: 29510
7ab653
Page: 12
171
RTBF lanceert Belgische YouTube
en gaat investeren in start ups
De Franstalige openbare om
roep RTBF en de uitgever Dupuis
hebben twee vennootschappen
opgericht die zich gaan toeleg
gen op online video en investe
ringen in start ups
JEAN FRANQOIS SACRÉ
De Regie Media Beige RMB de re
clameregie van de RTBF richtte sa
men met de uitgeverij Dupuis on
der meer bekend van de Robbedoes
strips
onlangs twee nieuwe
vennootschappen op met een start
kapitaal van 200 000 euro De lei
ding komt in handen van RMB met
telkens slechts één aandeel voor
Dupuis De twee start ups delen ook
Company zal volgens onze infor
matie een platform uitbaten voor
online video zeg maar een Belgische
YouTube of DailyMotion De markt
voor online videoreclame groeit ex
plosief maar het huidige aanbod
volstaat niet om aan de vraag van
adverteerders te voldoen zegt een
betrokkene De markt is in ons land
30 a 35 miljoen euro waard waarvan
het grootste deel vandaag in de zak
ken van YouTube verdwijnt
Het videoplatform wordt nog dit
jaar op vaste en mobiele toestellen
gelanceerd Er zal zowel amateur
video als semi professionelecon
Maar verluidt Willen de
dezelfde raad van bestuur die tel
tent te zien zijn onder meer van
Dupuis en de RTBF zelf
Naar verluidt willen de oprich
ters ook het Amerikaanse Netflix de
pas afsnijden in ons land door vi
deo op aanvraag aan te bieden in
een abonnementsformule Als mo
gelijke partner wordt UniversCiné
genoemd het VOD platform van
een groep onafhankelijke Belgische
filmproducenten en distributeurs
De andere start up Belgian Me
dia Venture moet de RTBF toelaten
om via ruilovereenkomsten minder
heidsparticipaties te nemen in be
loftevolle groeibedrijven In ruil
zouden die bedrijven dan onver
kochte reclameruimte op de RTBF
zenders mogen aankopen tegen
voordelige tarieven Er wordt vooral
kens wordt voorgezeten door alge
opncnters OOK nei
meen directeurJean Paul Philippot
Amerikaanse NetfÜX de
die het bereik van een massamedi
van de RTBF De gedelegeerd be
pas afsnijden dOOT
urn nodig hebben om klanten te
stuurders van beide bedrijven zijn
Yves Gérard en Pierre Vanderbeck
videO OP aanvraaci
aan j o hif rif n in pon
werven Het model is geïnspireerd
P at van c e Duitse commerciële
respectievelijk CEO en strategisch
directeur van RMB
aan te Dleaen m een
abonnementSTOrmule
tv groepProSiebenSat l die zo albe
langen in tientallen bedrijven heeft
verworven
©Auxipress
Het eerste bedrijf The Content
gedacht aan e commercebedrijven
Auxipress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B­1160 Bruxelles/Brussel
T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 [email protected] www.auxipress.be
Page 1 / 1