DailyDosis EUR/USD - ABN AMRO Markets

30 september 2014
DailyDosis €/$
10:00 uur GoodMorning
Plafond 28-29
Als een massieve regenbui hangt de 1,28 -1,29 zone boven de koersen van
EUR/USD. Zolang de koersen daar niet boven komen is de dalende beweging
zo krachtig als hij was. Nu zijn we nog niet eens boven de 1,27 dus dat is nog
steeds een ver van m’n bed show. Het dralen vergroot risico’s
De dalende trend in de intrdaggrafiek spreekt boekdelen. Na eind vorige week volgens plan OS
te geraken is het begin deze week even afkoeling zoeken. Het feit dat daar geen enkele
koerswinst van enige betekenis aan gekoppeld is zegt ook iets over het animo om te kopen. De
pijlen zijn gericht op lagere koersen en het enige dat in zicht is is de verkoopknop lijkt wel. Met
een standaard deviatie 3 grens in de boeken op de weekgrafiek is er geen opleving te
bekennen. Het moge duidelijk zijn 1,28 is de grens te overwinnen grens wil er meer optimisme
ontstaan.
€/$ Intra-daggrafiek
Het behoud van de bear market range bevestigt deze gelaten houding ten opzichte van koop
ideeën. Nu is 1,28 wel de eerste barrière maar er is meer nodig op hogere time frames.
Copyright - LeoMont B.V. - 2014
Op de daggrafiek wordt duidelijk dat boven de 1,28 de onderzijde van de originele dalende
trend op 1,29 de te overwinnen barrière is. Ook hier is geen enkele indicatie van enige vorm van
stabilisatie te zien. Voorlopig heeft de aanval op de 1,26 ten einde te reiken naar nog lagere
koersen duidelijk de voorkeur en de aandacht van beleggers
€/$ Daggrafiek
Zo OS zijn we tijden niet geweest. Behoudens 2010 hebben we nog niet zo een sterke afwijking
van het gemiddelde gezien. De standaard deviatie 3 meting is een feit maar triggert geen
enkele aanzet tot corrigeren. St Dev 4?
€/$ Weekgrafiek
Nieuwe lezers die alle details van het langere termijn scenario willen nalezen verwijzen wij
graag naar onze columns die de afgelopen tijd zijn gepubliceerd. Deze zijn terug te lezen op
www.eremplusnikken.nl als ook bij www.abnamromarkets.nl
Copyright - LeoMont B.V. - 2014
De hieronder getoonde Techi-Grid omvat een omschrijving van de conditie van de aan de Euro
gerelateerde valutaparen in tabelvorm. De beleggingshorizon die daarbij gehanteerd wordt is
gebaseerd op de weekgrafieken en beslaat daardoor een middellange tot lange periode in
tegenstelling tot de korte termijn analyse van het eerste deel van deze publicatie. De daarbij
behorende richtingsparameters zullen soms een vergelijkbaar verloop met die van €/$ vertonen
wanneer de aanleiding tot het bewegen hun oorsprong hebben vanuit Euro-optiek.
Beweegredenen gestoeld op andere valuta’s kunnen leiden tot discrepantie tussen de
verschillende valutaparen.
Techni-Grid
Alert
Item
WeekTrend
DagTrend
Steun
Weerstand
Conditie
€/$
1,2800
1,3200 Neutralisatie uptrend
€/¥
136,00
140,00 Momentumloze fase
€/£
0,7900
correctie in
0,8150 Zijwaartse
downtrend
Toelichting Techni-Grid:
Alert:
* betekent wijziging in WeekTrend t.o.v. voorgaande publicatie.
** betekent wijziging in DagTrend t.o.v. voorgaande publicatie.
oItem:
Geanalyseerde waarde.
WeekTrend:
Pijl indiceert richting van primaire trend: Stijgend, Zijwaarts, Dalend.
DagTrend:
Pijl indiceert richting van secundaire trend: Stijgend, Zijwaarts, Dalend.
Steun:
Eerste steun in WeekTrend.
Weerstand:
Eerste weerstand in WeekTrend.
Technisch Detail:
Opmerkingen over technische conditie van item.
Disclaimer
Erem+Nikken is een merknaam van LeoMont B.V.. Daily Dosis publicaties zijn bedoeld als achtergrondinformatie over de financiële markten. Deze publicaties zijn niet bedoeld als beleggingsadvies of als
aanbeveling tot het doen van transacties. De waarden waarop de analyses gebaseerd zijn kunnen onderdeel
uitmaken van de E+N Portefeuille die opgebouwd is uit ABNAMRO Turbo’s. ABNAMRO is geenszins
verantwoordelijk voor de inhoud van deze publicaties en fungeert slechts als distributeur hiervan. Raadpleeg
meerdere bronnen en neem zelf beslissingen. Voor vragen neem contact op.
Stuur een e-mailbericht naar [email protected] of bel naar +3120 8200 128
Copyright - LeoMont B.V. - 2014