Het T-Handboek (pdf)

het
gebruik
van de
& de eigen stijl van tilburg
LOGO, VERHOUDING, GEBRUIK
Het gebruik ik het T-beeldmerk (hierna te noemen: logo) is heel eenvoudig en heeft geen last
van allerlei beperkingen en regels. Om de (herkenbare) uitstraling te waarborgen is er echter een
beperkt aantal richtlijnen die, wanneer gerespecteerd, zorgen voor de onmiskenbare afzender
Tilburg. Met of zonder subscript. Zorg op elke uiting altijd voor een duidelijk ‘Tilburg’ — dit
communiceert natuurlijk het beste dat het ‘over de stad gaat’. T=Tilburg. Wanneer er op een
uiting al ‘(Gemeente) Tilburg’ staat, kun je bijvoorbeeld volstaan met alleen de T.
Er zijn twee vaste waarden: de verhouding van het logo ligt vast, en gebruik een witte T.
Varieer vrij met de kleur van het vlak. Wanneer je gebruik maakt van het subscript Tilburg, werk
voor het contrast het best in zwart. Of wit, wanneer gebruikt op donkere ondergrond.
6
Vaste verhouding van
het beeldmerk – 6:7
7
Zorg voor voldoende contrast: de witte T dient zichtbaar te blijven
Vervormingen van het beeldmerk zijn niet toegestaan - evenals het gebruik van enkel de letter T (in een
afwijkende kleur of transparant). Het vlak onder de witte letter T is vast onderdeel van het logo. Het vlak
kan transparant gebruikt worden, met behoud van een witte letter T.
TOPSTAD
WIELERRONDE
Bij een nieuw te maken subscript
zoals ‘TILBURG’: alleen hoofdletters gebruiken, in de letter Trade
Gothic Bold Condensed.
Is die niet beschikbaar, dan
kun je beter alleen het T-label
zonder onderschrift gebruiken,
zoals hieronder.
Plaats centraal onder het vlak.
Zorg dat het onderschrift ‘past’
onder het label.
SAMEN.
ELKAAR VINDEN, OVER GRENZEN HEEN,
NIEUWE OPLOSSINGEN BEDENKEN,
EN HET DAN DÓEN.
TILBURG.
Dit is niet hetzelfde als de
combinatie van langere teksten
met het beeldmerk, zoals in
dit voorbeeld. Dat is natuurlijk
altijd mogelijk, en zorgt ook
voor een ‘verbinding’ met de T.
Juichen we toe. Zorg ervoor dat
de ruimte tussen het logo en de
onderliggende tekst afdoende is.
EEN STADSLOGO VAN NU.
Het logo staat stevig, en wordt gewaardeerd sinds 2003, maar er is nu ook ruimte voor
modernisering. Geen verandering van het logo, alleen meer mogelijkheden. Dat wordt
bereikt door het logovlak ook transparant te gebruiken waardoor – gebruikt op fotografie
of tekening – er een gelaagder beeld ontstaat.
De basisgedachte is dat de T, lees Tilburg, steeds een schakel is tussen informatie en foto,
tussen het ene verhaal en het andere. Die ‘in elkaar schuivende verhalen’ komen samen
in Tilburg. Dat geeft een visueel handvat, een gewenst kenmerk van een verder niet tot in
details vastgelegde stijl. Het voornaamste blijft dat de T breed gedragen wordt in de stad.
Het gebruik van op elkaar afgestemde kleuren (uit dezelfde kleurengroep) werkt stijlvolle
vormgeving in de hand. Het werken met rechthoekige vlakken in alle mogelijke verhoudingen is het tweede stijl-element.
Als die vlakken maar overlappen in de vaste verhouding van het T-logo. Of je kunt kiezen
voor het plaatsen van het T-logo op een andere plek in het ontwerp.
We geven hierna wat voorbeelden ter inspiratie.
DE STAD IN.
BEELD...
Als je aan Tilburg denkt, heb je dan een bepaald beeld? Als je die vraag stelt aan mensen
die niet in Tilburg wonen, krijg je een niet erg hoopvol antwoord. Er is vaak sprake van ‘onaantrekkelijk’, ‘ik weet het niet zo’ - dat soort werk. De beste manier om dat te veranderen,
is het in beeld brengen van de stad op een manier die ‘des Tilburgs’ is. Want het beeld zoals
net geschetst is natuurlijk ongenuanceerd en niet correct.
Goede fotografen worden geselecteerd en krijgen de opdracht om de stad te ‘laten zien’.
Dat zorgt voor een arsenaal aan beelden die de stad toont zoals die is. Deze beeldbank
moet voor langere tijd voorzien in de behoefte de stad naar buiten toe overtuigend in beeld
te brengen. En op een eigen, onmiskenbaar Tilburgse manier, bovendien.
Wezenskenmerken als ‘daadkracht’, ‘doe maar gewoon’ en de ongepolijste sfeer van de
stad komen dan goed voor het voetlicht – en gaan een belangrijk deel uitmaken van het
‘gezicht’ van de stad.
... EN DUIDELIJKE TAAL:
Naast het logo en gebruik van foto’s is er een –weliswaar lastiger te sturen– onderdeel van
wat een stijl een stijl maakt. Het taalgebruik. Wollige, omslachtig geformuleerde volzinnen
passen niet bij Tilburg. Korte, kernachtige woordcombinaties past goed bij Tilburg en de
naam ‘Tilburg’ laat zich goed combineren met puntige terminolgie.
> CITYMARKETING
Een zo breed mogelijk draagvlak in alle lagen van de stad – bewoners en bezoekers die
belang hebben bij een fijne stad, een hedendaagse stad met goede voorzieningen en sfeer.
Een stad valt nooit te vangen in één uitstraling – toch is er wat te zeggen voor de T
in dat verband: robuust, gekleurd, stevig karakter. Het logo, de gelaagdheid van kleur en
stevige fotografie, en kernachtige tekst — dat staat.
SPEERPUNTEN
CITYMARKETING
VERBINDEN
VERNIEUWEN
DAADKRACHT
ELKAAR VINDEN, OVER GRENZEN HEEN,
NIEUWE OPLOSSINGEN BEDENKEN,
EN HET DAN DÓEN.
SAMEN.
HOI!
DE PONT
TILBURG
KWALITEIT VAN LEVEN.
Tilburg, de stad die zichzelf heeft uitgevonden.
Waar ‘dorpen’ zich gaandeweg hebben verbonden rond het stadshart. Een bruisende stad met
ruimte voor creativiteit en diversiteit. Een ideale
omgeving voor leven op maat. Zie de Piushaven.
Landelijk uitgeroepen tot meest onderscheidende
gebiedsontwikkeling. Hier creëren we innovatieve
woonproducten; wonen/werken aan het water
in een omgeving met groen en bruisende activiteiten. Piushaven, verbinding tussen centrum en
buitengebied. Gezelligheid en geborgenheid zijn
hier vermengd met de levendigheid van de stad.
Het is de daadkracht van en de samenwerking
tussen projectontwikkelaars, woningcorporaties,
ondernemers en gemeente die dit mogelijk maken.
Verbinding om samen fantastische resultaten te
behalen voor de stad, daar ga ik als bestuurder
voor. Piushaven is daarvan een levend voorbeeld.
Investeren in de Piushaven loont; ook bij een
teruglopende woningmarkt.
TAG TILBURG
#BERENDDEVRIES
#PIUSHAVEN
#WONENINTILBURG
CITYMARKETING TILBURG
Het woord is aan de stad
TILBURG
BROEDPLAATS VAN STAAL.
TAG TILBURG
#MARIEKEMOORMAN
#SPOORZONE
#STUDENTENSTAD
#TALENT
Industrieel erfgoed is bijzonder in Tilburg.
De Spoorzone is een van die plekken. Er is
lef nodig om de stalen constructies, waar
vroeger aan treinen werd gesleuteld, als
ontwikkelplek te zien. In Tilburg hebben
we dat lef. In de Spoorzone brengen we
kennis en opleiding samen, met ruimte
voor cultuur als inspiratiebron. Op het
fundament van ons industriële verleden
bouwen we de broedplaats van de toekomst. Een mooiere, meer inspirerende
bestemming kan ik me niet voorstellen.
Iedereen in Tilburg moet de energie van
dit gebied kunnen ervaren, ervan kunnen genieten. Daarom maak ik me sterk
voor een open karakter van het gebied. In
goede verbinding met de stad.
MKB UNITED
Slimmer organiseren voor een
veranderende wereld
united brains, arbeidsmarkt,
ligging tov ruhrgebied,
concurrenten werken samen
creatieve kracht PLUS doe mentaliteit
STUDENTEN KIEZEN STAD
BEDRIJVEN
COOL IMAGO
mogelijke activiteiten:
— guerilla marketing
— absurde humor
Slimmer organiseren voor een
veranderende wereld
en jij kunt daar vorm aan geven.
25%
Leukste Studentenstad
Goedkoopste kamers
Beste studies
25%
zodat ze blijven
of ambasaadeur
worden
BOLLEBOZEN
STUDENTEN BINDEN
STUDENTENATELIERS
mogelijke activiteiten:
— huisvesting
— cultuurparticipatie
— banen
— bedrijf starten
— evenementen
— poppodium 013
— sport
— single Friday