“Verloren Zielen” Skull Shawl (“Lost Souls” Skull Shawl) Ontworpen

“Verloren Zielen” Skull Shawl (“Lost Souls” Skull Shawl)
Ontworpen door Maryetta Roy
Vertaald door Ellen “Eleonore Itchwitch”
Er zijn zoveel patronen van omslagdoeken met schedels die een soort open kantwerk zijn. Dit
deed mij nadenken over één of andere andere manier om dit populaire motief te verwerken.
Ik besloot om een vorm van mozaïekwerk toe te passen en na enkele pogingen kwam deze
omslagdoek met het motief van de „Verloren Zielen“ eruit. Mijn dank aan Linda voor het
showen (ik hoop dat je geniet van je verjaardagscadeau).
Niveau: Gemiddeld
Maat: Er is één maat, die de meesten zal passen, want het is gemakkelijk kleiner of groter te maken
Link: [Ctrl & click met linkermuisknop op de url]
Magische Ring/Cirkel met stokje (Engelstalig):
http://www.youtube.com/watch?v=-TsnXDsq15Q door
ChemKnitsBlog
Materiaal:
Ongeveer 5 bollen van Caron Simply Soft Yarn, kleur Charcoal
Heather, totaal ongeveer 700gr. Voor een ruime omslagdoek zoals op
de foto zijn het 98 toeren, en 13 rijen schedels, oftewel 91 schedels
Haaknaald 5mm (US Size H / 8) & een gewone naald voor de
afwerking
Afmetingen & Maatstaf:
Er is geen maatstaf voor deze omslagdoek, omdat van de punt uit
wordt gewerkt en er gestopt kan worden als hij groot genoeg is. Een
en ander is uiteraard ook afhankelijk van het gebruikte garen en de
gebruikte haaknaald.
Afkortingen: (Nederlandse termen)
Losse ( L)
Vaste (V)
Half stokje (HS)
Stokje (ST)
Ruimte (R): Bijvoorbeeld: L 2 R is de ruimte die door 2 losse gevormd
wordt
Begin Schelp: L 3, ST, L 1, 2 ST
Schelp: 2 ST, L 1, 2 ST [alle in L 1 R van de schelp van de vorige toer]
Dbl Schelp: Schelp, L 2, schelp [alle in L 1 R van de schelp van de vorige toer]
NB: Series steken van het herhalende motief staan tussen haakjes ( ). Dus als er (Kin) staat, dan moet die serie
steken die bij de kin van het motief horen en die tussen ( ) staat, herhaald worden. Als er meer dan één motief
gemaakt moet worden, staat de tweede serie steken tussen blokhaken [ ].
Instructies:
Toer 1: Maak een “magische ring/cirkel”, in ring Begin Schelp – L 2 – schelp, keren.
Trek aan de begindraad om de ring te sluiten.
(Op de foto is dmv gekleurd garen de plaatsing voor de schelpen in toer 2
aangegeven)
Toer 2 (Basis): L 3, (schelp – L 7, sla L 2 R over – schelp), keren.
Toer 3 (Kin): L 3, schelp – L 2 – (7 ST in L 7 R) – L 2 – schelp, keren.
(Foto: Toer 3)
Toer 4 (Mond): L 3, schelp – L 2 – (V in 1e ST, L 7, V in 7e ST) – L 2 – schelp, keren.
Toer 5 (Lip): L 3, schelp – L 2 – (V in 1e V, 7 V over L 7, V in laatste V) – L 2 – schelp,
keren.
Toer 6 (Neus): L 3, schelp – L 2 – (V in eerste 3 steken, ST in volgende steek, L 1, sla
steek over, ST in volgende steek, V in laatste 3 steken) – L 2 – schelp, keren.
Toer 7 (Ogen): L 3, schelp – L 2 – (HS in 1e steek, L 7, V in L 1 R, L 7, HS in laatste
steek) – L 2 – schelp, keren.
**Toer waarin gemeerderd wordt
Toer 8 (Wenkbrauwen): L 3, Dbl schelp – L 2 – (V in HS, 7 V over L 7 R, sla V over, 7 V
over L 7 R, V in HS) – L 2 – Dbl schelp, keren.
Toer 9 (Basis) [Voorhoofd]: L 3, (schelp, L 7 sla L 2 R over – schelp) – L 2 – [sla 1e
steek over, V in volgende 6 steken, sla 2 steken over, V in volgende 6 V, sla laatste
steek over] – L 2 – schelp, L 7 sla L 2 R over – schelp, keren.
(Het gekleurde garen geeft aan waar de volgende V gemaakt moet worden na het
overslaan van 2 steken)
**Herhaal Toer 10 t/m 16 tot de omslagdoek de gewenste lengte heeft.
Toer 10 (Kin) [Voorhoofd]: L 3, schelp – L 2 – (7 ST in L 7 R) – L 2 – schelp – L 2 – [sla
1e steek over, V in volgende 10 steken , sla laatste steek over] – L 2 – schelp – L 2 (Kin) – eindig met L 2 , schelp, keren.
Toer 11 (Mond) [Voorhoofd]: L 3, schelp – L 2 – (V in 1e ST, L 7, V in 7e ST) – L 2 –
schelp – L 2 – [sla 2 steken over, V in volgende 6 steken , sla laatste 2 steken over] –
L 2 – schelp – L 2 (Mond) – eindig met L 2 , schelp, keren.
Toer 12 (Lip) [Voorhoofd]: L 3, schelp – L 2 – (V in V, 7 V over L 7, V in V) – L 2 –
schelp – L 2 – [sla 1 steek over, V in volgende 4 steken , sla laatste steek over] – L 2 –
schelp – L 2 (Lip) – eindig met L 2 , schelp, keren.
**Toer 13 sluit het motiefdoor twee schelpen dicht bij elkaar te brengen(er worden geen L tussen gehaakt) . Dit ter
voorbereiding van het weer openen, in twee rijen, van het volgende motief.
Toer 13 (Neus) [Sluit]: L 3, schelp – L 2 – (V in eerste 3 steken, ST in volgende steek,
L 1, sla steek over, ST in volgende steken , V in laatste 3 steken) – L 2 – [schelp –
schelp in volgende schelp ] – L 2 – (Neus) – eindig met L 2 , schelp, keren.
Toer 14 (Ogen) [Brug]: L 3, schelp – L 2 – (HS in 1e steek, L 7, V in L 1 R, L 7, HS in
laatste steek) – L 2 – [schelp – L 2 – schelp] – L 2 – (Ogen) – eindig met L 2 , schelp,
keren.
**Toer 15 is de toer waarin gemeerderd wordt
Toer 15 (Wenkbrauwen) [Brug]: L 3, dbl schelp – L 2 – (V in HS, 7 V over L 7 R, sla V
over, 7 V over L 7 R, V in HS) – L 2 – [schelp – L 2 – schelp] – L 2 – (Wenkbrauwen) –
eindig met L 2, dbl schelp, keren.
Toer 16 (Voorhoofd) [Basis]: L 3, [schelp, L 7 sla L 2 R over – schelp] – L 2 – (sla 1e
steek over, V in volgende 6 steken , sla 2 steken over , V in volgende 6 V, sla laatste
steek over) – L 2 – [schelp – L 7 – schelp] – L 2 – (Voorhoofd) – L 2 – [schelp, L 7 sla L
2 R over– schelp], keren.
**Toer 10 t/m 16 worden herhaald tot de gewenste lengte is bereikt.
Afwerking:
Als ongeveer de gewenste lengte bereikt is, ga over op het maken van de volgende toeren in plaats van toer 15 en
16. Toer 15 wordt als volgt herhaald……
Toer 15a (Wenkbrauwen) [Brug]: L 3, dbl schelp – L 2 – *(V in HS, 7 V over L 7 R, V in
HS) – L 2 – [schelp – L 2 – schelp] – L 2* – Herhaal * tot * over de hele toer, eindig
met L 2 , dbl schelp, keren.
(Gekleurd garen geeft de switch naar Toer 15a aan)
Toer 16a (Voorhoofd): *L 3, schelp, L 2 – schelp in L 2 R, L 2 – schelp – L 2 – (sla 1e
steek over, V in volgende 6 steken , sla 2 steken over, V in volgende 6 V, sla laatste
steek over)* – Herhaal * tot * over de hele toer, eindig met L 2, schelp, L 2 – schelp
in L 2 R, L 2 – schelp, keren.
Toer 17a (Voorhoofd): *L 3, schelp, L 2 – schelp, L 2 – schelp – L 2 – [sla 1e steek
over, V in volgende 10 steken , sla laatste steek over]* – Herhaal * tot * over de hele
toer, eindig met L 2 – schelp, L 2 – schelp, L 2 – schelp – L 2, keren.
Toer 18a (Voorhoofd]) *L 3, schelp, L 2 – schelp, L 2 – schelp – L 2 – [sla 2 steken
over , V in volgende 6 steken , sla laatste 2 steken over]* – Herhaal * tot * over de
hele toer, eindig met L 2 – schelp, L 2 – schelp, L 2 – schelp – L 2, keren.
Toer 19a (Voorhoofd): *L 3, schelp, L 2 – schelp, L 2 – schelp – L 2 – [sla 1 steek over,
V in volgende 4 steken , sla laatste 1 steek over]* – Herhaal * tot * over de hele
toer, eindig met L 2 – schelp, L 2 – schelp, L 2 – schelp – L 2, keren.
Toer 20a [Sluit]: L 3, *schelp, L 2* – Herhaal * tot * over de hele toer, eindig met
schelp, keren.
Toer 21a [Afwerkrand]: L 3, *V in L 1 R of schelp, L 2, V in L 2 R* - Herhaal over de
hele toer, eindig met L 2 en een halve vaste in de L 2 van het keren. Werk het eindje
weg.
Detailopnames van de afwerkrand
Opmerking: Het is toegestaan zelf gemaakte gerede producten te verkopen, maar het is verboden het gratis patroon
(in welke taal dan ook) te verkopen. Het zou leuk zijn als je bij de verkoop van een omslagdoek vermeldt wie het
ontworpen heeft 
Bedankt en ik hoop dat je veel plezier beleeft aan het maken van de “Verloren Zielen” Skull Shawl.