DCW zet poorten open

‹
www.huisaanhuisenschede.nl
Huis aan Huis Enschede · woensdag 17 september 2014 · 16
zakelijk nieuws
Kidz Vintage uitkomst
voor merkbewuste ouder
Enschede - Volgens Jennifer
Tijhuis en Noël Jacobsen zitten ze met hun kledingzaak
in ‘het mooiste pandje van
Enschede’. Feit is dat het pand
aan de Boddenkampsingel
14, voorheen ‘De Potkachel’,
nu een jaar lang Kidz Vintage als huurder kent. De
vrouwen zijn hier vorig jaar
gestart met het innemen en
verkopen van tweedehands
merkkinderkleding. “Ouders
kunnen in dit leuke winkeltje de merkkleding van hun
kinderen inleveren en krijgen dan, zodra het verkocht
is, een bedrag ter hoogte van
veertig procent van de verkoopprijs.”
Op kleintjes letten
In deze tijden, waarin het
noodzakelijk is om op de
kleintjes te letten, blijkt
Kidz Vintage voor veel ouders een uitkomst. “Aan de
ingebrachte kleding houden
de mensen geld over en er
kan goedkoper merkkleding
geshopt worden.”
Onderscheiden
Veel ouders zien hun kind
graag in merkkleding lopen. Voor hen is dit een uitkomst, zonder dat er grote
bedragen voor uitgegeven
hoeven te worden. “Het zijn
relatief unieke kledingstukken. Ideaal voor mensen die
hun kind graag in iets anders
zien lopen dan de rest van de
kinderen in de klas.” Daarbij
is deze vorm van recycling
natuurlijk goed voor het milieu, benadrukken de vrouwen.
DCW zet poorten open
Enschede - Werkplein Twente
Enschede - DCW en Kwe-
geeft kunstenaars de kans
hun talent te tonen in exposities. Van 1 september tot 1
december is het de beurt aan
Marco Selene. Werkplein
Twente hoopt op deze manier
een bijdrage te kunnen leveren aan de naamsbekendheid van deze kunstenaars.
Marco Selene (1962) woont
al ruim 34 jaar in Twente. In
Enschede volgde hij de studie Fine-arts aan de AKI.
kerij Twenthe houden op
zaterdag van 10.00 tot 14.00
uur een open dag. In de afgelopen jaren is er veel veranderd bij zowel de DCW
aan de Kuipersdijk 430 als
de Kwekerij Twenthe aan
de Blijdensteinbleekweg 30.
Hoogste tijd dus voor een
open dag, zodat iedereen
een kijkje achter de schermen kan nemen bij de Sociale Werkvoorziening.
Bij de DCW en de Kwekerij
werken ruim 550 mensen.
Aan de Kuipersdijk zijn er
diverse productieafdelingen
die zich bezighouden met
assemblage, verpakken en
confectie van de meest uiteenlopende producten.
Bij de kwekerij valt ook
van alles te zien. Van een
enorme kweekkas voorzien
Aan de Kuipersdijk zijn er diverse productieafdelingen die zich
bezighouden met assemblage, verpakken en confectie.
van de nieuwste elektronische snufjes tot tientallen
enthousiaste medewerkers,
die graag vertellen over hun
werk.
Alle bezoekers maken kans
op een ballonvaart voor
twee personen ter beschikking gesteld door Twentsche
Courant Tubantia.
Naar de markt voor stageplek
Enschede - De landelijke
Jennifer Tijhuis (links) en Noël Jacobsen zitten met hun
kledingzaak Kidz Vintage in ‘het mooiste pandje van Enschede’.
Kunst bij
Werkplein
Van 14.30 tot 16.30 uur bij
Wolff Cinestar. Tijdens de
markt maken 2.200 leerlingen kennis met 37 organisaties, die stageplekken
aanbieden.
De Enschedese VO-scholen
hebben in januari een convenant ondertekend, waarin ze afgesproken hebben
om met de maatschappelijke stage door te gaan tot en
met 2017. Daarna wordt de
situatie opnieuw bekeken.
overheid heeft zijn handen
van de maatschappelijke
stage (mas) afgetrokken,
maar in Enschede gaan de
betrokken partijen verder,
omdat zowel gemeente als
scholen vinden dat maatschappelijke stages erg nuttig kunnen zijn. Donderdag
wordt er weer een Masmarkt gehouden voor alle
derdejaars leerlingen van
het voortgezet onderwijs.
De komende jaren worden
gebruikt om de maatschappelijke stage ‘weg te zetten’
onder
Burgerschapsvorming. Scholen zijn wettelijk
verplicht om hier aandacht
aan te besteden. Dat kan volgens gemeente en scholen
prima via de maatschappelijke stage. Dat in Enschede
besloten is om door te gaan
met de maatschappelijke
stage heeft aandacht gekregen in de landelijke media.
Energie besparen
in Enschede-Zuid
Enschede - Buurtenergie En-
schede Zuid (BEZ) verzorgt
op donderdag 2 oktober een
avond met als thema: Energiebesparing in de praktijk.
Er wordt informatie verstrekt
hoe er bespaard kan worden
met behoud van het gewenste comfort. Wethouder Eelco
Eerenberg opent deze bijeenkomst. Naast een presentatie
van Agnes Haveman, die
vertelt over haar ervaringen
met energiebesparing en een
presentatie van Ruud Hoemakers over het doel van
BEZ, zullen initiatiefnemers
van BEZ eenvoudige middelen tonen voor energiebesparing. Ook een aantal
bedrijven en organisaties is
aanwezig. Vanaf 18.30 uur in
speeltuingebouw Tuindorp
aan de Vlierstraat te Enschede. Aanmelden via [email protected]
(advertorial)
De vrouw draagt: OSIRIS B34 25445862 €169 en de man draagt: OSIRIS B30 25445824 €169
Belang van oogzorg door een gediplomeerde opticien
‘Je stapt toch ook niet in bij een
buschauffeur zonder rijbewijs?’
Als je de bus instapt, vraag
opleidingseisen voor opticiens.
checken
van
de
sterkte
en
je de buschauffeur niet om
Iedereen mag dit beroep dus
gezondheid van de ogen. Tijdens
zijn rijbewijs. En brildragers
uitoefenen, wat betekent dat je
het oogonderzoek wordt ook de
vragen hun opticien niet om
soms geholpen wordt door een
persoonlijke situatie van de klant
zijn diploma. Want dat zal toch
‘opticien’ zonder papieren, die
besproken. Alleen zo kan het
wel goed zitten? Maar in tegen-
slechts een korte optiektraining
juiste advies worden gegeven.
stelling tot onze buurlanden
heeft gevolgd. Er zijn maar weinig
Dat begint met een goed gesprek.
mag in Nederland iedereen
mensen die dat weten. Terwijl het
Zo vragen we o.a. naar de familie-
zich opticien noemen, mét of
wel gaat om je ogen en goed
achtergrond om mogelijke erfe-
zonder papieren. Wie nu een
kunnen
lijke oogafwijkingen te achter-
zien.
Daarom
maakt
brillen-winkel inloopt, weet
Specsavers zich hard voor regel-
halen. Maar ook naar eventueel
dus niet zeker of zijn ogen
geving op dit gebied, zodat
medicijngebruik.
worden opgemeten door een
oogmetingen in Nederland altijd
gediplomeerde
of
en overal worden gedaan door
Betaalbare zorg
-vrouw. Specsavers is dat een
vakman
opticiens of optometristen met
Omdat Specsavers een wereld-
doorn in het oog. Dat vinden
minimaal een afgeronde, over-
wijde optiekketen is, kunnen wij
wij eigenlijk van de gekke.
heidserkende MBO-opleiding. Die
brillen en lenzen zeer scherp
Want je ogen zijn goud waard,
garantie geven wij onze klanten
inkopen. Dat zorgt ervoor dat de
daar moet je zuinig op zijn.
nu al. Als je bij ons binnenstapt
beste oogzorg niet duur hoeft te
Daarom werken bij Specsavers
word je altijd geholpen door
zijn. In onze winkel vind je al een
uitsluitend opticiens en opto-
iemand met kennis van zaken die
complete bril voor € 29, inclusief
metristen met een overheid-
deskundig kan adviseren voor het
de sterkte, prisma of cilinderaf-
serkend diploma. Want met je
beste zicht en draagcomfort.
wijking. En bij een bril vanaf € 79
ogen neem je geen risico.
Zuinig op je ogen
krijg je deze maand zelfs een
Het begint met een
tweede bril gratis. Voor jezelf of
goed gesprek
iemand anders. Redenen genoeg
In Nederland is er nog steeds
Een oogonderzoek bij Specsavers
dus om snel langs te komen voor
geen regelgeving als het gaat om
gaat
een uitgebreid oogonderzoek.
verder
dan
alleen
het
Complete bril
+ 2e bril gratis
voor jezelf of iemand anders
Specsavers Enschede
Raadhuisstraat 4 Tel. 053 432 2146
Specsavers Enschede-Zuid
Wesseler-Nering 23 Tel. 053 477 2316
Bij aankoop van elk montuur vanaf €79. U kunt uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of lagere
prijsklasse met hetzelfde type glazen. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen.
Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen. Niet in combinatie met andere
aanbiedingen. Actie loopt t/m 2 november 2014. De volgende merken zijn geregistreerde
merken van de vennootschappen van Specsavers: Specsavers, het Specsavers logo.
specsavers.nl
specsaversnederland